*

şükela:  tümü | bugün
 • öncelikle ukteydim, doldum.

  osmanlıca dediğimiz şey arap alfabesiyle türkçe yazmaktır ve burada kullanılan alfabe de aslında bütünüyle arap alfabesi olmayıp, farsların uyarlama alfabesine yakındır.

  (pe, çe, je gibi arap alfabesinin aslında olmayan harfler barındırır. )

  bunların dışında türkçe kelimelerde arap alfabesinde bulunan bazı harfler bulunmaz. (ayın, zel, peltek s, hırıltılı h, dat, gibi.)
  fakat arapça ve farsçadan dilimize geçen kelimeler bu dillerde nasıl yazılıyorsa bizde de o şekilde yazılır.

  örneğin:

  "mesela" kelimesinde türkçede bulunmayan peltek s harfi vardır.

  "aşk", "asker", "ömür", "osman", "unsur" kelimeleri türkçede bulunmayan ayın ünsüzü ile başlar. *

  diğer farklara gelirsek:

  arapça kelimelerde uzun ünlü harici ünlüler yazılmaz. mesela, "insaniyet" yazıyorsa, "ensan(i)yt" gibi bir şey yazar.
  türkçe kelimelerde uzun ünlü olmadığı için iç sesteki e harfleri harici tüm ünlüler yazılır. (arapça ve farsçadan geçen kelimeler hariç)

  arapça kelimelerde çift ünsüzler tek yazılır. mesela, "hürriyet" kelimesi için, "hryt" yazar.
  türkçede zaten çift ünsüz yoktur ama örneğin "l" ile biten bir kelimeye -ler/lar çokluk eki getirilirse çift l kullanılmak suretiyle bunlar yazılır.

  arapçada tamlama yapısı türkçenin tam tersi bir yapıdadır. ("hubbü'l vatan" gibi bir yapısı vardır. tamlama ilgisi elif ve lam harfleriyle belirtilir. türkçesiyle, vatan hubbı veya vatan sevgisi.)

  türkçede bulunan genizcil n* arapça kelimelerde bulunmaz. kef'le yazılır "n" diye okunur. (deniz, gönül,karanlık gibi kelimelerde bulunan n harfleri osmanlı türkçesinde kef ile gösterilir. )

  arap alfabesi biliyor olmak arapça bir metin okuyabiliyor olmak değildir. aynı şekilde arapların da osmanlı türkçesiyle yazılabilen bir metni sorunsuz okuyabileceğini sanmıyorum.
  biri türkçe biri arapça olmak üzere iki ayrı dildir bunlar.

  şu anda latin alfabesi kullanıyoruz, latince metinleri okuyabiliyor muyuz?

  ispanyollar ve almanlar da latin alfabesi kullanıyor, bu dilleri bilmeden sorunsuz okuyabilir misiniz yazdıklarını?
 • osmanlıca diye bir şey yoktur. osmanlı türkçesi vardır ve bu sadece yazı dilidir. arap alfabesiyle yazılmış türkçedir. bu edebi dil 16.yüzyıldan itibaren fazlasıyla arapça ve farsça unsur içerir; o yüzden konuşma diliyle arasında uçurum vardır.

  arapça hami sami dil ailesinden bükümlü ve kadim bir dildir.

  sözlükte zaten ilgili başlıklarda tartışılmış konuyu ukte veren suser niyearamaya inanmıyorsun?
 • --- spoiler ---

  (osmanlı türkçesi, bir şiir dilidir.
  şiirde kelimeler, şairin hayal dünyasına, temayı ele alışına göre vs farklı anlamlara gelir. bir şiiri bütün halkın anlamasını, onu yorumlamasını beklemek saflık olur. hele de tamamen soyut bir edebiyat olan divan'dan bahsediliyorsa.

  bu dilin arapça ve farsça kelimeleri, tamlamaları barındırması islamiyeti kabul eden türk topluluklarının fars ve arap kültürlerinden etkilenmeleri sonucudur.
  aynı durum, uygurların, mani ve buda dinlerini kabul etmeleri sonucunda da yaşanmıştır. (bkz: dil-kültür ilişkisi)

  --- spoiler ---

  farklardan ziyade benzerliklerin olduğu iki dili ele almak daha doğru olacaktır.

  bakınız ve bakınız
  ılla fark isteniyorsa yüzeysel türk dili tarihine bakınız