şükela:  tümü | bugün
 • yancı tümördür.
  örneğin;
  rabdomyosarkomu olanlarda 2. malignite olarak görülebilir.
  bilateral retinoblastomu olan çocuklarda osteosarkom insidansı yüksektir.
 • bir tür kemik kanseri.

  genellikle adölesan dediğimiz dönemde sık görülür. ortalama görülme yaşı 15'tir. ailesel olma özelliği vardır. bazı özelliklerinden bahsetmem gerekirse;

  -en sık uzun kemiklerden gelişir. femur,humerus,tibia gibi..
  -basit bir cerrahi ile bile tedavi edilebilecek metastaz riski düşük parosteal alt tipi vardır.
  -retinoblastom,rabdomiyosarkom hikayesi olan çocuklarda osteosarkam gelişme oranı yüksektir.

  bazı bilinen risk faktörleri arasında ise;

  -radyoterapi, enkondromatozis, multiple herediter eksositozlae , osteogenesis imperfekta, paget hastalığı, li fraumeni sendromu , rothmund-thomson sendromu , kronik osteomiyelit bulunmaktadır.(bkz: nelson)

  kesin tanısı biyopsi ile konulur. serum alkalen fosfataz seviyesi artmıştır.

  tedavi yaklaşımında ise radyoterapiye dirençli olduğu için koruyucu cerrahi ve kemoterapi bulunmaktadır. ölüm nedeni ise genellikle akciğer metastazlarıdır.
 • osteosarkom kemik sentezi yapan malign mezenkimal tümördür. kemik iliği orijinli tümörler hariç tutulursa kemiğin en sık primer malign tümörüdür.

  sıklıkla diz eklemi çevresinde (proksimal tibia ve distal femur yerleşimli) yerleşir ve erkeklerde daha sık gözlenir.

  görülme yaşı bimodal dağılım gösterir:

  • primer osteosarkom daha sık görülür ve 20 yaş öncesi dönemde görülür. p53 veya rb mutasyonu sonucu gelişebilir.

  • sekonder osteosarkomlar yaşlılarda görülür ve bazı hastalıklara sekonder gelişir (paget hastalığı, kronik osteomyelit, radyasyon, fibröz displazi, travma veya fraktürlerle gelişen ilik nekrozu, metal protezler). sekonder osteosarkomlar daha agresiftir.

  bunlar dışında genel olarak osteosarkoma predispozisyon yaratan bazı hastalıklar vardır: retinoblastom - rabdomyosarkom - li-fraumeni sendromu - diamond blackfan sendromu - paget hastalığı - fibröz displazi - enkondromatozis - herediter osteositoz - radyoterapi

  osteosarkomlar sıklıkla metafizi tutan büyük tümörlerdir. tipik olarak korteksi yıkar ve kemik iliğine invazyon gösterir, sonuç olarak dışa doğru ilerleyerek yumuşak dokuyu infiltre ederler. tümör periostu yükselterek radyolojik olarak saptanan codman üçgeni oluşturur. güneş ışığı şeklinde periosteal reaksiyon gözlenir. en sık akciğer metastazı olur (%15-45).

  osteosarkomlar histolojik özelliklerine göre sınıflandırılabilirler: osteoblastik, kondroblastik, fibroblastik, telenjiektazik, küçük hücreli ve dev hücreli.

  mikroskopik incelemede en önemli histolojik özellik osteoid sentezi yapan malign mezenkimal hücrelerin bulunmasıdır. bu hücrelerin kaba dantel benzeri kemik yapması tipiktir. en sık görülen histolojik tip osteoblastik tiptir.

  osteosarkomda prognostik faktörler;

  iyi prognoz kriterleri:
  • çene veya distal ekstremite yerleşimi
  • parosteal=jukstakortikal histoloji ( ileri yaşta kadınlarda görülür, codman üçgeni görülmez)
  • iyi differansiye intramedüller kanser
  • kemoterapi sonrası %95 üzerinde nekroz

  kötü prognstikler:
  • paget hastalığına sekonder gelişmesi
  • telenjiektazik histoloji (osteoid yapımı minimal, litik lezyon olarak görülür)
  • kemoterapi sonrası minimal nekroz
  • çene hariç kranial kemik tutulumu
  • vertebra tutulumu
  • rb gen mutasyonu
 • agresif seyirli malign bir kanser.

  7 yaşındaki kuzenimi kaybettik bu kanser yüzünden. tibia'nın proksimalinde (diz kapağının biraz altı) bir noktada ağrıları ve şişlikleri ile başlamıştı. henüz daha 1. aşamada teşhis konulmasına rağmen hastalığın ilerleyişi durdurulamadı. önce temizlenmiş gibi gözüken yalancı bir dönem geçirdi. ardından akciğerde 3-4 farklı yerde birden metastaz tespit edildi. çok geçmeden de göçtü gitti.

  en son laptop'una pes 2013 yüklediğimdeki mutluluğunu hatırlıyorum. hastalığının ve onca tedavinin verdiği acıyı biraz olsun unutturdu galiba. baya güle güle oynuyordu çünkü. ondan sonra bir daha göremedim kendisini.

  akşam akşam görünce dertlendirdi.
 • rb gen mutasyonunda da sık görülür.

  en sık diz çevresi metafizinden çıkarlar. genç erkekte(10-30 yaş erkek) diz çevresinde genelde ağrıyla bulgu verirler.

  radyolojisinde codman üçgeni görülür. en sık da akciğer'e metastaz yaparlar.

  parosteal osteosarkom:

  periost'tan kaynaklanan. yine 20-30 yaşlarındaki genç erkeklerde görülen bir osteosarkom tipidir. bu klasik osteosarkomdan daha iyi prognozludur.
 • tıp dilinde yazmaya gerek yok , kısacası bacak kanseri . 11 yaşında bu yaşında bu hastalığa yakalanıp 13 yaşında tamamen bu hastalığı yendim. tüm zorluklarına rağmen, olgunlaşmamı , insan olmamı ve empati kurmamı sağlayan osteosarkom'a teşekkür ederim
 • çok sık takip ettiğim, pansumanını yaptığım, ameliyatına girdiğim, yürümesine yardımcı olduğum, kemoterapisine şahit olduğum, hepsinden de önemlisi büyümesine şahit olduğum hastalarım oldu. çoğu çocuktu. 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramları kutlu olsun hepsinin.
 • kemik iliği kökenli tümörler dışlanırsa kemiğin en sık primer malign tümörüdür.

  %75'i 20 yaş altında görülmekle birlikte ikinci pikini paget hastalığı, kemik infarktları, radyasyon öyküsü gibi osteosarkomla ilgisi olduğu bilinen durumların görüldüğü yaşlı bireylerde yapar.
  erkeklerde daha sıktır.
  ağrılı, hızla büyüyen kitle olarak ortaya çıkar. en sık diz eklemi çevresinde yerleşim gösterir.
  %10-20 oranında akciğer metastazı yapmaktadır.
 • yerleştiği uzvu alır götürür genelde