şükela:  tümü | bugün
 • hayatımızı mahvetmekten başka bir boka yaramayan düşüncelerdir.

  bilişsel terapide bu düşüncelere pozitif alternatifler üretilip switch edilmesi önerilir.

  bir süre sonra negatif otomatik düşünceler geldiği zaman bunu otomatik olarak pozitifleriyle yer değiştirirsiniz.

  evet...

  örnek tablo:

  nerede / ne oldu / o an yapıyordunuz / ne düşündünüz (otomatik düşünce) duygun ne oldu : kızgın,üzgün,öfkeli,çaresiz vb. ve % kaç / alternatif olarak ne düşünebilirsiniz / alternatif düşünceyle duygun ne oldu ve % kaç / bu durum seni %.. kaç ikna etti

  mutfaktayım / annem geldi / bulaşık yıkıyorum / kesin laf sokacak / çaresizlik-öfke /%70 / bardak almaya gelmiş
 • -(otomatik düşünce) yanımdan geçti selam vermedi. kesin uyuz oluyo bana
  -(yerine konulacak pozitif düşünceler) görmemiştir. kafası doludur. işi vardır, bir yere yetişiyordur. bana ne amk.
 • el kulakta;
  "mmmuuaaaaah tık tık tık"

  işte bu otomatik bir düşüncedir.
 • insanın somatik reaksiyonlarını, davranışlarını ve duygularını etkileyen, aynı zamanda bunlardan etkilenen düşünce türü.

  bilişsel formülasyona göre, otomatik düşünce sistemi yukarıda saymış olduğum birbirini etkileyen dört değişkene sahiptir. yaşadığımız olaylar, düşünmemize sebebiyet vererek duygularımızı ve davranışlarımızı etkiler. bu etkinin sürekliliği ve kendini muhafaza etmesi sonucunda düşüncelerimiz otomatize olarak beynimize kazılır. bir günlük moral bozukluğu bile insan beyninde negatif otomatik düşünce oluşturabilir ve hatta uzun soluklu depresyona sürükleyebilir. depresyondan çıkmanın bu konudaki yolu ise, pozitif düşünceler ile davranışlarınızı ve duygularınızı manipüle etmeye çalışarak depresyonda kalmanıza sebebiyet veren otomatik düşünceyi değiştirmenizdir.
 • şimdi okuyacağınız şeyi düşünmeyin: "kırmızı pabuçlar"
  düşündünüz. işte otomatik düşünce budur. bir olay gerçekleştiğinde bu olaya ait, beyninizde daha önceden tanımlanmış olan karta göre bir düşünce oluşur. siz de bu düşünceye göre bir davranış geliştirirsiniz.

  otomatik düşüncenizi değiştiremeyebilirsiniz ancak otomatik düşüncenizin farkında olabilirsiniz. bu da davranışlarınızı kontrol edebilmeniz anlamına gelir. düşüncelerinizden sorumlu değilsiniz ancak davranışlarınızdan siz sorumlusunuz.
 • hep otomatik düşüncelerden bahsedilmiş ama bir kaç basamak daha ilerleyip ana konu olan otomatik düşüncelerdeki düşünce işleme hatalarından bahsedeyim. bu hataları farkedip, bulup en sık olarak da kanıt arama tekniği ile değiştirmeye çalışırsanız o zaman düzelme ile ilgili bir adım atmış olacaksınız. önce tanım, sonra düşünce işleme hataları. gene uzun alıntıladım ama okumanızı öneririm.

  zihnimiz düşünme işlevini yerine getirirken çeşitli yöntemler kullanır. bu
  yöntemler uygun yerde ve zamanda bizim çevreye uyum yapmamızı ve uygun
  davranmamızı sağlarken bazen de duruma uygun olmayabilirler. özellikle duygusal
  yönden sıkıntı yaşadığımız durumlarda zihinsel işleyişimizde aşırılıklar görülür ve
  duruma uygun olmayan çıkarımlarda bulunma olasılığımız artar. böyle durumlarda
  zihnimizin kullandığı bu yöntemler veya değerlendirme biçimleri bize yardımcı
  olmamaktadır. otomatik düşünce dediğimiz sorun yaşadığımız anda zihnimizden
  geçen şeyler de bu tür duruma uygun olmayan düşünce işleyişinin bir ürünüdür.
  olumsuz ve sorun yaratan düşünce işleme biçimlerine, bunların temel özelliklerine
  göre adlar verilmiştir.
  düşünce işleyişinde hem normalde hem de sıkıntılı durumlarda görülebilen
  temel düşünce işleme biçimlerinin adları ve özellikleri aşağıda tanımlanmış ve
  örneklenmiştir. sıkıntı yaşadığınız anda aklınızdan geçen düşünceler veya kendi
  kendinize söylediğiniz şeylerin bu düşünce özelliklerinden hangisi veya hangilerinin
  ürünü olabileceği açısından inceleyin. bir düşüncenin birden fazla düşünce işleme özelliği gösterebileceğini unutmayın.

  1) keyfi çıkarsama: kişinin yaşantılarından o sonucu destekleyen herhangi bir kanıt
  olmaksızın ya da aksine kanıt olmasına karşın tam ilgisiz veya tam tersi bir sonuç
  çıkarması. argoda “kel alaka” denilen şey. örneğin arkadaşımızın olumlu ve
  destekleyici sözlerini ilgi yerine acıma belirtisi olarak görme (”bana acıdığı için
  ilgileniyor”; “benimle ilgilendiğinden değil, işi olduğu için konuşuyor"), ya da ciddiye
  alınmadığı şeklinde (“beni adam yerine koymadı”) yorumlama.
  2) seçici soyutlama (zihinsel filtreleme): belli bir ortamın ya da bağlamın genelini
  yok farz ederek seçtiği bir detayı öne çıkartıp durumun daha belirgin yönlerini göz ardı
  etmek ve bütün olayı bu ayrıntıyla tanımlamak. örneğin yaptığı bir konuşma bir çok
  kişi tarafından beğenilen kişinin konuşmayı dinleyen ancak eleştiren bir arkadaşını
  sürekli düşünerek kendisini kötü hissetmesi. yeni tuttuğumuz ve beğendiğimiz evde
  musluklardan birisinin arıza yapması üzerine evi tutmakla hata yaptığımız sonucuna
  vararak sürekli bu aksaklığı düşünmek.
  3) hep ya da hiç biçiminde düşünme (siyah beyaz veya ikili düşünme): her türlü
  deneyim ve yaşantının iki aşırı uçtan birisi gibi değerlendirilmesi söz konusudur. bir
  şey ya tam olmuştur ya da yoktur; bu iki uç arasında yer alan noktalar görülmez.
  yaptığı işte ufak bir hatası olan birinin “eğer mükemmel değilsem başarısızım”,
  ilişkileri oldukça iyi olan bir arkadaşının işleri geciktiriyorsun demesi üzerine “beni
  eleştiriyorsa sevmiyor demektir” diye düşünmek.
  4) geleceği okuma (kehanetçilik): gelecekte olacak olayları öngörme. bununla
  çok benzer olan bir diğer düşünce özelliği felaketleştirmedir. felaketleştirme
  olması muhtemel diğer sonuçları hesaba katmaksızın geleceği hep olumsuz olarak
  öngörmedir. okuduğu bir konuyu anlayamayan bir kişinin “bunu asla
  öğrenemeyeceğim” diye düşünmesi”. kendini kötü hisseden birinin "çok kötüyüm. hiç
  düzelmeyeceğim", üzerine aldığı bir işi bitiremeyen birinin "işi yetiştiremedim, beni
  kovacak"; konuşurken zaman zaman heyecanlanan birinin “heyecandan tek bir kelime
  bile edemeyeceğim” diye düşünmesi bu düşünce özelliğine örnektir.
  5) duygusal çıkarsama: tersine kanıtlar olmasına rağmen bunları yok sayarak ya
  da ihmal ederek sadece öyle hissedildiği için (aslında inanıldığı için) bir şeyin doğru
  olduğuna inanma. "yaptığım şeyler var ama öyle hissediyorum ki ben başarısız
  biriyim"
  6) etiketleme: kişinin kendisine veya diğerlerine genel etiketler yapıştırması: hata
  yapan birinin "ben aptalım"; sınavda kötü not alan birinin kendisini “başarısız” diye
  nitelemesi, kendisinin bir davranışlını eleştiren bir arkadaşı için “o nankör biri” diye
  düşünmek.
  7) küçümseme veya büyütme: bir şeyi olduğundan çok büyük veya çok küçük
  görme. bu düşünce hatasında kişi yaptığı işleri küçümser ve değersizleştirirken,
  hatalarını veya hatalı olarak değerlendirdiği davranışlarını abartır. “bu yazılıdan 70
  aldım, çok kötü bir not (büyütme)”, “70’i herkes alabilir, bu bir başarı değil” “ okulu
  bitirdim ama sadece şans eseri.” (küçümseme).
  8) zihin okuma: diğer kişinin düşüncelerini okuduğumuza inanma.”gelmediğine
  göre beni beğenmedi”, “aramadı beni çünkü benim önemli olmadığımı düşünüyor”,
  “beni enayi sanıyor” vb.
  9) aşırı genelleme: kişinin bir veya birkaç olaya bağlı olarak tüm durumları
  kapsayan sonuçlar çıkarması. örneğin arkadaşından ayrılan birisinin "benimle hiç
  kimse ilgilenmeyecek ve sevmeyecek" sonucuna varması; seni bu konuda haksız
  buluyorum denilen kişinin “kimse beni desteklemiyor” diye düşünmesi.
  10) kişiselleştirme: her şeyi kendimizle ilgili görmek. kişinin kendisiyle ilgili olmayan
  veya çok az ilgili olan bir olayı kendisiyle bağlantılı görmesi. çocuğu kötü not alan bir
  annenin “ben kötü anneyim, onun için bu oldu” sonucuna ulaşması, toplantıya birisi
  gelmediğinde “ben varım diye gelmedi” diye düşünmek.
  11) meli-malı ifadeleri: kişinin kendisinin veya diğerlerinin nasıl davranması
  gerektiği konusunda sabit fikirleri olması ve bunların gerçekleşmemesi halinde olacak
  kötü sonuçları abartması.”hiç hata yapmamalıyım”, “verdiği sözü tutmalıydı”.
  12) ya olursa: sürekli kişinin kendisine ya olursa sorusunu sorması ve verdiği
  cevaplarla tatmin olmaması “ya sınavda kalırsam”, “ya araba kaza yaparsa”, “ya ilaç yan etki yaparsa" vb

  kaynak: tabi ki hakan türkçapar
  (bkz: bilişsel davranışçı terapi)
 • psikolojiden bağımsız olarak bir diğer anlamı, kişinin düşünme kabiliyetini bir başkasının gerçekleştirmesi, düşünme yetisini bir başkasına devretmesi ve böylece düşünme eyleminin kendiliğinden "esas" ve [öteki] şahıstan doğmasıdır.
  otomatik düşünce, kişinin geçmişten gelen ön yargıları veya kirli belleği değildir. siyasi bir lideri gördüğümüzde aklımıza gelen ilk düşünceler otomatik düşünceler değildir, bu, olsa olsa kişinin yapılandırılmış düşünceleridir. yani, birini gördüğümüzde ona dair aklımıza gelen ilk fikirler tarafımızca veya başka faktörlerce oluşturduğumuz düşüncelerdir.
  otomatik düşünce ise, bir kişiye veya olaya karşı hissettiğimiz başkalarının düşünceleridir. otomatik düşünceyi oluşturan öteki saiklerdir ve bu saikler doğrudan baskıcıdır ve bir dayatmanın sonucudur. örneğin, barış akademisyenlerinin bildirisine ve anayasa mahkemesinin barış akademisyenleri hakkında hak ihlali kararına karşı olarak yakın zamanda -kendisine akademisyen diyen- 1071 kişinin bir bildiri imzalaması otomatik düşünceyi çağrıştırır. hakikatte attıkları imza vurgulanan düşünceyi savunduklarını gösterir; oysa bu ufak imza yalnızca küçük bir işarettir. düşünce en "baştan" belirlenmiş ve 1071 bireye dağıtılmıştır ve bu 1071 kişi de otomatikleşecek bu düşüncenin altına yalnızca küçük bir işaret bırakabilmiştir. işte otomatik düşünce diyebileceğimiz bu yöntem, isteyerek veya istemeyerek zorba bireyler üretir. zorba bireylerin yaptığı şey, ötekinin düşüncelerini holiganvarî bir biçimde kendine mal etmektir. bu mal ediş ne kadar kuvvetli olursa otomatik düşünce toplumda o denli bir yayılım gösterir ve bu da özgürlüğün önünü keser..