şükela:  tümü | bugün
 • 01.09.2016 tarihinde yayımlanan khk'ya göre 33/a kapsamında lisansüstü eğitimini devam ettiren (öypli) araştırma görevlilerinin 50/d kapsamına (burslu öğrenci) aktarılması.

  bilmeyenler için özet: 33/a kapsamındaki araştırma görevlileri doktorasını genelde daha büyük üniversitelerde makul zamanda bitirdiği taktirde sözleşmeli olduğu görece yeni kurulmuş üniversiteye döner ve kadrosu (yrd. doç.) gelene kadar doktoralı asistan olarak çalışmaya devam eder. 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin sözleşmesi her yıl yenilenir ve doktora/master bittiği gün ya da master için 3, doktora için 6 yıl sonunda araştırma görevliliği sona erer.

  madde 49- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı yükseköğretim kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
  “ek madde 30- öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanır. bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır. 35 inci madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversitelerinin talebi üzerine onbeş gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorundadırlar. bu süre içerisinde dönmeyenlerin atamaları iptal edilir.”
 • neresinden tutsan elde kalan uygulama. öypli olup üniversitesinde doktoralı asistan olarak calışanlar 50/d kapsamına geçtiği an atılıyor görünüşe göre.

  henüz eğitimini tamamlamamış olanlar üniversitesine dönünce o tez nasıl bitecek. o dersler nasıl alınacak.
 • 1 eylül'den önce doktorasını bitiren öyp'liler yeniden 33/a olacakmış. bu güzel bir haber arada kalanlar için.

  aslında akademiye baya laflar hazırlamıştım da, değmez.
 • yeni yayınlanan kararın 3. bendine göre;
  halen 50/d ve öyp kapsamında araştırma görevlisi kadrosunda bulunan, ancak azami öğrenim süresini "dolduran" veya "dolduracak olan" araştırma görevlilerinin kadro ile ilişiklerinin kesilmesi gerektiği, ancak öğrencilik sürelerinin 2016-2017 güz dönemi itibariyle yeniden başlaması nedeniyle öğrencilik statülerinin devam etmesi gerektiği

  yürütme kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

  kaynak
 • 674 sayılı khk'yla öyp'li akademisyenlerin kadro güvenceleri ve kazanılmış hakları ellerinden alınıp tüm kaderleri rektörlerin inisiyatifine bırakıldı. bu durumda bazı üniversiteler etkin bir duruş gösterip doktoralarını bitiren öyp'lilere hak ettikleri kadroları verirken bazıları kapının önüne kondu. oysa 13.170 öyp'liden sadece 159'unun ohal'den ihraç edilmesinden anlaşıldığı üzere fetö'nün akademide en az sızabildiği sistemin öyp olmasına rağmen en büyük darbe öyp'lilere vuruldu. yök'ün genelgesine göre öyp'lilerin 2017'nin yıl sonuna kadar kadroları olan üniversitelerle anlaşıp yeniden 33/a kadrosuna geçebilmeleri için sadece bir buçuk ayları kaldı.

  işte öyp'li araştırma görevlileri sebepsizce kaybettikleri haklarını geri alabilmek için şu an twitter'da #yökünyokedenkararlari etiketiyle seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
 • kazandığım hakkımı elimden alan durum. doktoram bittiği için ve ilişkim kesildiği için 50d'den 33a'ya geçiş başvurusu yapmaya hakkım da yok. emeği geçen herkese teşekkürler.
 • 1 sene evvel bbc türkçe sayfasına da konu olmuştur.

  http://www.bbc.com/…urkce/haberler-turkiye-37383762
 • şükür herkesin 33a'a ya geri alınması ile sonuçlanmıştır. akla da şu hikayeyi getirmiştir.

  maraba ile ağa, ağanın arabasında tıngır mıngır kasabaya gidiyorlar. yolun yarısında, arabayı çeken hayvan patır kütür yola pisliyor. ağa marabasının arabada gözü olduğunu biliyor. hem marabayı küçük düşürmek hem de eğlenmek için, “üle memo! şu boku yersen, arabayı sana verecem” diyor. bizimki bir an düşünüyor, kararını veriyor, koşumları ağaya uzatıp arabadan iniyor ve taze at pisliğini yiyor. “tamam”, diyor ağa “araba senin” bizimkinin midesi dönmüş, gururu çiğnenmiş, kendinden iğreniyor. ağa ise bir dakikalık bir eğlence uğruna arabasından olduğuna pişman, kendi budalalığına yanıyor. dönüş yolunda ikisinin de ağzını bıçak açmıyor, ikisi de kurdukça kuruyorlar. tam marabanın pislik yediği noktaya geldiklerinde ağa dayanamıyor; “üle memo! bir halt ettim, şaka uğruna araba elden gitti, b.k yemenin ederini vereyim, arabayı geri alayım.” memo’nun genzinde, ağzında, yüreğinde, öfkesinde hâlâ pislik tadı var. “olur ağam” diyor, “olur ama bir şartla: sen de aha şu kalan kurumuş b.kları yiyeceksin ki ödeşelim.” ağanın gözü kararmış, iniyor bir miktar pislik de o yiyor. çiftliğe yaklaşırlarken, memo düşünceli, kederli soruyor: “ağam, araba giderken de senindi dönerken de senin, peki biz bu kadar b.ku neden yedik?”