şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: oyun teorisi)
 • ayrıntısız bir biçimde, kabaca şu başlıklar altında incelenebilir:

  oyun terapisinin tanımı

  yetişkinler için danışmanlık ne ise çocuklar için de oyun terapisi odur. oyun terapisi kelimeler yerine oyuncakları koyarak/kullanarak çocuklara kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olur.
  oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. oyun terapisi, oyunla çocuğun kendini ifade edebilmesi için doğal ortamda bulunması temeline dayanır.
  oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocuklar ile iletişim kurmaya, sorunlarını çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.
  çocukların oyunları ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerini odaklanan özel bir süreçtir. kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. bu süreçte çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik türde bir çok oyuncak sunulur. çocukların kendilerini sanat, drama ve fantezi içeren oyunlar yoluyla ifade edebilmeleri için fırsatlar yaratılır.

  oyun terapisi ne işe yarar?

  oyun, hayatın şartlarına uyumda güçlük çeken çocukları tedavide en uygun metottur. çocukların kendilerini kelimelerle ifade edebilecek zihni yeteneklerden mahrum oldukları için, kendilerini oyun üzerinden daha akıcı bir şekilde ifade ederler. oyun terapisi onlara kendilerini en rahat şekilde ifade edebilecekleri ortamları sunar.

  oyun terapisinden yarar sağlayan vakalar

  ailede yaşanan çatışma, boşanma ya da ayrılık ile ilgilenen çocuklar,
  duygusal, fiziksel ya da cinsel tacize uğramış çocuklar,
  evlat edinilmiş ya da koruyucu aileye verilmiş çocuklar,
  sevilen birinin ölümü ya da hastalığı kadar kaybın sonuçları ile uğraşan çocuklar,
  hastaneye yatırılmış çocuklar,
  aile içi şiddet gören çocuklar,
  dikkat eksikliği bozukluğu tanısı almış çocuklar
  çok fazla kaza ya da hastalık geçirmiş çocuklar.

  oyun terapisinin yararlari

  çocuğun duygularını ifade etmesini kolaylaştırır,
  kendine güveni ve duygusal yeterliliğin değerini arttırmak,
  çocuğun yaşamındaki travmatik olayların yarattığı anksiyeteyi azaltmak,
  insanlar arası ilişkilerde sağlıklı bağlar yaratır ya da bu ilişkileri arttırır,
  yerinde ve uygun davranmanın değerini artırır.

  bir çocuğun oyun terapisine ihtiyaci olduğuna nasil karar verilir?

  çocuklar, evdeki veya okuldaki değişimlere adaptasyonda, aileden birinin ölümünde, ebeveyninin boşanmasında, zor dönemlerden geçebilirler. bazı çocukların bu dönemlerde diğerlerinden daha çok desteğe ihtiyacı olur. çocuğun hayatındaki ebeveyn, öğretmen veya başka bir yetişkin, çocuk hakkında endişe duyarsa, oyun terapisi yardımcı olabilir.

  oyun terapisi odasinda hangi oyuncaklar vardir, neden?

  oyuncaklar, çocukların duygularını ifade etmelerini kolaylaştırıcı özellikleri olanlardan seçilir. mesela kuklalar, bebekler evleri, boya ve çamur bunlardan bazılarıdır. oyuncaklarla nasıl oynanacağı seçiminin çocuklara bırakılması gerekir. ayrıca oyuncaklar güvenilir, dayanıklı ve sürekli kullanılabilmeye müsait olmalıdır.

  bir çocuğun ne kadar süre ile oyun terapisi almasi gerekir?

  çocuktan çocuğa değişir bu süre. ayrıca bu sürenin uzunluğu ya da kısalığı çocuğun yaşadığı travmanın ciddiliği ve çocuğun olayı nasıl algıladığı önemlidir.

  oyun terapisi ile çocukla evde oynamanin farki nedir?

  oyun terapisti oyun odasında empati, kabul ediliş ve anlayış havasını oluşturabilmek üzere eğitim almıştır. oyun terapisi oyun ile aynı şey demek değildir. oyun terapisi çocukların hayat şartlarına doğal olarak verdiği reaksiyonları ortaya dökmesine imkan verir. eğitimli bir oyun terapistinin varlığı çocuğun kendini kabul edilmiş ve anlaşılmış olarak hissetmesine ve kontrol hissini ya da zor durumların farkına varılabilmesine uygun ortam sağlar.

  neden oyun terapisi

  çocuklar oyun oynamayı severler. yetişkinler kadar duygularını anlayabilme ve becerileri gelişmemiştir. bu nedenle oyunla çocuklara deneyimlerini ve duygularını ifade etme fırsatı sunulduğundan iyileştirici özelliği vardır. çocuklar; oyunlarında davranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, korku ya da hayal kırıklığı gibi duyguları terapistin sağladığı güvenli bir ortamda canlandırabilirler.

  oyun terapisi çocukların;
  duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine
  zihinsel ve fiziksel düşüncelerini geliştirmelerine yardımcı olur.

  okul ortaminda oyun terapisi

  oyun terapisi bir metottur ve bu metot sayesinde çocuğun doğası oyun vasıtası ile anlatım bulur. oyun terapisi etkin olarak 3 ile 8 yaş arasında bulunan normal düzeydeki çocuklarda kullanılır. aile problemleri ile bunalmış çocuklara (boşanma, kardeş rekabeti, v.s.), tırnak yiyen, yataklarını ıslatan, agresif ya da acımasız olan, sosyal gelişimi geri olan ya da istismar kurbanı olan çocuklara uygulanır. ayrıca özel eğitim alan ve bozukluklarının kaynağı anksiyete ya da duygusal karmaşa olan çocuklara da uygulanır.
  oyun terapisi uygulayanlar bu metotun, çocuğa gerçek ortamda yapamayacaklarını, oyun terapisi ile yaşamlarının küçük bir parçasını maniple etme şansı verdiğine inanırlar. özel olarak seçilmiş materyallerle oynayarak ve müdahale etmeyen bir kişinin rehberliğinde çocuk, duygularının rolüne bürünür ve bastırılmış duygularını yüzeye çıkararak onlarla yüzleşir ve onlarla nasıl başa çıkacağını öğrenir. bunun en psikoterapötik formu, uygulayıcının koşulsuz olarak çocuğun söylediklerini ve yaptıklarını kabul etmesidir. uygulayıcı hiç bir zaman çocuğa karşı duygularını yansıtmaz, çocukla tartışmaz, ahlak dersi vermez ya da çocuğa hatalı olduğunu söylemez. çocuğa cezanın var olmadığı bir ortamda bulunduğu hissettirilmelidir. ortam izin verici olduğunda bile, bazı kesin sınırlar çizilmelidir. materyallere zarar verilmeyeceği, uygulayıcıyı incitilmeyeceği ya da bu oyunun belirli bir süre devam edeceği gibi sınırlar getirilmelidir.
  bir çok psikolog, danışman ya da diğer profesyoneller bu metodu yalnızca kendilerinin yargılama yetkisinin olduğu bir metot olarak görebilirler. uzun dönemli ve derinlemesine bir danışmanlığa başvurduklarında haklı olabilirler. bununla beraber, bu metot psikologlar, sosyal hizmetler uzmanları ve okullardaki rehber öğretmenler tarafından kullanılmaktadır. bu metot, bir öğretmenin sınıfta daha az şiddetli problemler üzerinde çalışması için, kolaylıkla modifiye edilebilir. bir davranışı yönetmeyi seans öncesinde planlamak, ailelerden ve yöneticilerden izin almanın en iyi yoludur.

  oyun terapisi ile ilgili meslekler

  çocuk psikoterapistleri
  sanat terapisti
  psikiyatri hemşiresi
  rehber ve psikolojik danışmanlar
  sosyal görevli
  danışman/psikoterapist
  uğraş terapisti
 • türkiye'de uygulanan bir oyun terspisi vakası:

  erhan, annesi tarafından getirilen 9 yaşında bir delikanlıydı. annesi, erhan’ın hiç arkadaşı olmadığından, diğer çocukların oyunlarını bozduğundan,onlara karşı saldırgan davrandığından ve okula gitmemek için direndiğinden yakınıyordu. erhan ise hiçbir sorunu olmadıı görüşündeydi ve konuşmaktan hoşlanmıyordu. gelmeden bir gün önce yine okula gitmeyi reddetmiş; annesini kendine ve ona fiziksel zarar vermekle tehdit etmişti. erhan farklı sorunları nedeniyle uzun süredir bir uzman tarafından izlenmekteydi. takip eden uzmanın görüşleri ve talebi çerçevesinde oyun terapisine alınması uygun bulunmuştur.

  oyun terapisinde en önemli hedefimiz çocuğun kendini özgürce ifade etmesini sağlamaktır. böylece, büyümenin önündeki engeller kalkar ve çocuk, kendi gizil güçlerini kullanarak kendini iyileştirir (axline, 1974). özgürlüğün ilk koşulu belirli sınırlara sahip olmasıdır. bu sınırlar oluşturulmadığı sürece özgürlük, can yakıcı bir karmaşaya ya da taraflardan birinin diğeri üzerindeki keyfi idaresine dönüşebilir. seansın girişinde verilen bafllangıç yönergesi erhan için mekan, süre, kabul edilebilir ve edilemez davranışlar açısından ilişkinin sınırlarını çizmeyi hedeflemektedir. böylece, erhan’ın iç dünyasına yapacağı keşif için gerekli olan esnek ve güvenli sınırların temelleri atılmıştır.

  bu bölüm kapsamındaki yazılar, değerlendirme sürecine girmemekte ve ulusal/uluslararası dizinlerde yer almamaktadır.

  t (terapist) : merhaba erhan
  d (dan›flan) : merhaba
  t : nasılsın?
  d : iyiyim siz nasılsınız?
  t : teşekkür ederim, bende iyiyim. evet erhan,saat şimdi 11 saat 12’ye kadar, yani 1 saat boyunca bu oda sana ait. bana, kendine ve çevreye zarar vermemek şartıyla bu süreyi istediğin gibi değerlendirebiliriz.

  çocuk için güvenilir olan duydukları değil, yaşadıklarıdır. dolayısıyla, terapistin ne ölçüde güvenilir olduğunu ve yönergeye ne ölçüde sadık kalacağını test etmek isteyebilir. odayı terk ederse yada zarar verirse terapist buna göz mü yumacaktır; yoksa, hoşnutsuz olup ona kızacak mıdır. peki, sessiz kalma hakkını kullanırsa neyle karşılaşacaktır?terapist söylediği gibi sessizliğine saygı mı gösterecektir, yoksa, onun adına kararlar alıp, etkinlikler mi önermeye başlayacaktır? oyun terapisine gelen pek çok çocuk için odada geçirdiği 1 saat inisiyatif kullanabilme şansına sahip olduğu tek zaman dilimidir. terapistle kurduğu ilişki aracılığıyla seçimler yapabileceğini ve bunların sonuçlarından sorumlu olduğunu öğrenir. terapistin sınırlarını anlamaya yönelik bu ilk girişimler, aynı zamanda çocuğun kendi sınırlarını belirleme sürecinin de ilkadımlarıdır. erhan’ın kararı sessizliğini korumak olmuştur. terapistin görevi bu seçime saygı göstermektir. erhan’ın kararının aynalanması, seçimlerinin farkına varabilmesi için gereklidir. şu anda sessizlik vardır çünkü bunu seçmiştir. kararlarına saygı gösterilmektedir. başka bir şey yaşamak istiyorsa bu konuda karar almak zorundadır. kontrol onun elindedir.

  d : ben konuşmak istemiyorum
  t : şu anda konuşmak istemiyorsun
  d : evet………
  t : …………

  erhan’ın merak ettiği terapistin onun sessizliğine ne ölçüde saygı göstereceği idi. bildiği bütün yetişkinler onun daha çok konuşması gerektiğini düşünüyordu. peki, terapistte erhan’ın değişmesi gerektiğini mi düşünüyordu. . terapistin erhan’ın sorusuna yanıtı açıktı: “senin olduğundan farklı bir şey olmanı beklemiyorum”. erhan’ın karşılafltığı, oyun terapisinin en temel taşlarından biri olan paradoks kavramıydı. paradox, çocuğun olduğu gibi kabul edilmesinin değişim sürecini başlattığını var sayar (axline, 1974). bu vaka içinde koşulsuz kabul edildiğini görmek, daha fazlası için erhan’ı harekete geçirmiştir.”

  d : biliyor musun, ben tiyatro oynatırım.
  t : bana tiyatro oynatabildiğini söyledin.
  d : evet, şimdi bir tiyatro oynatacağım. bu bir hayvan tiyatrosu olacak.

  erhan oyuncak hayvanları aldı. genişçe bir sehpa çekip sahne yaptı. küçük oğlan figürünü alıp anons yaptı: “bu günkü oyunumuzun adı inatçı keçi”. daha sonra erkek çocuğu figürünü aldığı yere bıraktı. oyunda 4 tane büyük, 7 tane yavru koyun ve keçiden oluşan bir hayvan sürüsü vardı. keçi yavrularından birini sürünün dışına koydu. bir tanesini de köpek olarak tanıttı ve sürünün yakınına yerleştirdi. bu erhan’ın oyununun başlangıç noktasıydı.bütün karakterlerin bir diğerine göre yerleşimini oluşturmuştu. terapistin dikkat etmesi gereken ilk nokta, erhan’ın oyun elemanlarına verdiği orijinal isimleri ve kimlikleri takip etmektir. çoğu zaman düzeltmeler oyunun akışını bozacaktır. ikinci önemli nokta, erhan’ın seçimleri ve davranıfllarının yorumdan kaçınılarak aynalanmasıdır. böylece çocuk hem terapistin bütün ilgisinin kendi üzerinde olduğunu hissedecek hem de oyun kurgusu hakkında geri bildirim alacaktır.

  t : büyük ve küçük hayvanlardan oluşan bir sürü kurdun. köpek ve keçi bu sürünün uzağında duruyor.
  d : evet, bu inatçı keçi, köpekte sürüyü koruyor.

  erhan’ın oyununda yavru keçi sürekli sürünün etrafında dolaşıyor, ancak sürüye dahil olamıyordu. sürünün diğer üyelerinin yolunu kesip, onları durdurmaya çalışıyor ve onlarla inatlaşıyordu. oyunun bu bölümünde kişilerarası alanda yaşadığı güçlüğü işlemeye başlamıştı.

  d : buradan geçemezsiniz, burası benim.
  diğer oyuncak : çekil başımızdan inatçı keçi, rahat bırak bizi.
  d : görürsünüz siz bi vurucam, hepinizi mahvedicem.
  tam bu sırada köpek geliyor ve yavru keçiyi ısırıyor.
  köpek : defol buradan rahat bırak herkesi
  köpek sadece yavruyu kovalamakla yetiniyor, hemen sürüye dönüyor.
  t : küçük keçi diğerlerinin yolunu kesiyor, vuruyor, sonra köpek onu kovalıyor. inatçı keçi ne istiyor acaba?

  bu noktadan sonra erhan’ın tüm dikkati oyuna yo¤ğunlaştı. terapistin varlığını unutmuş gibi görünüyordu. oyun sırasında çocuğun dikkatinin yoğunlaştığı anlar, terapist için önemli bir işarettir. bu durum çoğunlukla çocuk için zor ya da önemli bir temanın ele alındığına işaret eder. erhan küçük keçiyi yavaşça sürüye yaklaştırıp, koyunlardan süt içirmeye çalıştı.

  d : küçük keçi süt istiyor
  diğer oyuncak : demek süt çalıyorsun! defol git inatçı keçi.

  oyunun akışı erhan’ın bakıma ve ilgiye ihtiyacı olduğuna işaret ediyordu. ancak, bu ihtiyaçlarını çevreye yönelttiği taktirde reddedilmeyi bekliyordu. bu noktada erhan’ın dikkati kendi ihtiyaçlarına ve beklentilerine yöneltilmelidir. oyunun temel hedeflerinden biri çocuğa kendi ihtiyaçları konusunda daha çok farkındalık kazandırmaktır. bunun yanında, diğerlerinin tepkilerine yönelik beklentilerinin farkına varması da önemlidir.

  t : inatçı keçi ne hissediyor erhan
  d : karnı acıkmış açlıktan ölüyor. kimse ona süt vermiyor. onun kendi sütü yok. oda ağlıyor.(erhan’ın gözleri doluyor.)
  t : gözlerin doldu. çok üzgünsün.
  (erhan bir süre bekliyor.)
  d : hepinizi hapsedeceğim. ben çiftliğin sahibi olacağım. hepinizin sütünü alacağım.
  t : küçük keçi çok üzgündü, flimdi çok kızgın
  d : evet çok kızgınım!

  erhan bütün hayvanları zorla bir yere topluyor. köpekle kavga ediyor ve ona vurup öldürüyor.

  d : şimdi sizi koruyacak kimse kalmadı bakalım ne yapacaksınız.
  (diğer oyuncaklar ondan korkuyor ve bir kenara toplanıyor.)
  d : hepsini hapishaneye kapattım, artık ben ne istersem onu yapacaklar.
  t : evet, keçi bütün koyunları hapishaneye kapattı. çiftliğin sahibi. köpek artık yok.
  d : ben en güçlüyüm. artık hepsi benim. herkes benim istediğimi yapacak.
  t : diğerlerini kontrol ettiğinde kendini çok güçlü hissediyor.

  erhan kızgınlığını ve kendine acı veren durum üzerinde hakimiyet kurma ihtiyacını oyuna taşımıştır. bu duygu ve ihtiyaçlar eleştirilmeden kabul görmüştür. inatlaflmalar, kızgınlığı ve kontrol isteğini kışkırtmaktadır. kızgınlık, üzüntü ve kontrol ihtiyacının kabul edilmesi ise çocuğa kendini gözlemleme fırsat› sağlamıştır. böylece, erhan’ın dikkati çevresine kaymaya başlayacaktır. diğer oyuncaklar: bu küçük keçiden nefret ediyoruz. ölse de kurtulsak artık. bizi dövüyor. ona süt vermeyelim.

  t : diğer koyunlar zarar verdiği için yavru keçiden uzak hoşlanmıyorlar.
  d : di¤er keçiler onları dövdüğüm için beni sevmiyorlar. süt vermiyorlar.
  t : seni sevmediklerini düşünüyorsun.
  d : çok yalnız bir keçi. şimdi uzaklara gidiyorum. yaşlanıyorum. çok yaşlanıyorum, açlıktan ölüyorum.
  t : çok yalnız hissediyor ve istediklerini alamadı.
  d : evet, şimdi döndü. hapishanenin kapısını açıyor. diğerlerini saldı. özür dilerim. ama diğerleri gidiyor.
  diğer oyuncaklar: rahat bırak bizi inatçı keçi

  sürenin bitmesine 5 dakika kaldığı bilgisi erhan’a iletilmiştir. zamanı ayarlamak çocuk için her zaman kolay olmamaktadır. en azından ilk görüşmelerde zamanın bittiği konusunda önceden uyarılmalıdır. zaman uyarısı, oyunu toparlamak için çocuğa fırsat verir.

  d : köpek iyileşmiş o kaldı.

  erhan izleyen seanslarda aynı oyun malzemesini kullanmayı sürdürmüştür. kendisi ve dahil olamaya çalıştığı grup arasındaki ilişki, en sık işlenen tema olmaya devam etmiştir. yaşıtlarına yönelik saldırgan davranışları erhan’ın en önemli sorunudur. ilk seanstan sonra, erhan yaşıtlarına yönelik saldırgan davranışlardan vazgeçmiştir. kırgınlığına ve kızgınlığına seans içinde anlam vermeye çalışılmıştır.

  oyun akışı giderek değişmiştir. başta izole ve yalnız olan ana karakter (inatç› keçi yavrusu), küçük gruplara katılmaya başlamıştır. karakterlerin bakım ve ilgiye olan ihtiyacı genellikle ön planda olmuştur. ancak, saldırmak yerine kılık değiştirmek, birinden yiyecek satın almak gibi yollarnbulmaya başlamışlardır. ilerleyen oyunlarda inatç›keçi kendini beslemeyi öğrenmiş ve diğerlerini beslemek gibi bir misyon almaya başlamıştır. görüşmelerde, erhan’ın oyun için ayırdığı süre azalmıştır. oyun oymamak yerine, günlük yaşamda arkadaşlarıyla ve annesiyle yaşadığı sıkıntıları doğrudan konuşmaya başlamıştır. erhan’ın görüşmeleri devam etmektedir.

  yukarıdaki seans özetinde de belirtildiği gibi oyun terapisi belirli kuramsal temellere dayanır ve teknik müdahalelerden içerir. çocuğun kendini büyütmeye yönelik bir gizil güce sahip olduğu, değişimin paradoksal bir yol izlediği ve katarsisin tedavi için önem taşıdığı oyun terapisinin kuramsal varsayımlarıdır (geldart ve geldart, 1999). bunlara ek olarak, sınırları açık hale getirme, koşulsuz kabul ve aynalama gibi teknikler ise terapiyi işler hale getirir (axline, 1974). özetlenecek olursa, oyun kuram ve uygulama açısından özen gerektiren, teknik bir olgudur. yukarıda sunulan kısa seans özetinin oyunun dünyasına küçük bir pencere açmakta faydalı olabileceği düşünülmüştü.

  **
 • her psikoterapinin oldugu gibi farkli ekolleri vardir. yapilandirilmis, yapilandirilmamis, flial gibi... yapilandirilmamis oyun terapisinin kutsal kitaplarini virgina axline yazmistir. turkiye'deki en iyi uygulayicisi ferhunde oktem hocadir ki kendisi idolumdur. oyun terapisi ile ilgili kısa bir yazı ve video için şuraya bakabilirsiniz.
 • en popüler 101 oyun terapisi tekniği
  heidi gerard kaduson and charles schaefer tarafından derlenmiş ve birçok etkili oyun, etkinlik örnekleri sıralanmış.
 • komikçe bir karşılaştırmalı psikoterapiler 101 görseli buldum, ingilizcesini çalakalem türkçeleştiriyorum:

  oyun terapisi: "bokunla oyna*."

  (bkz: psikoterapi/@ibisile)
 • keşke bu iş gercekten bunun eğitimini almış kişilerce yapılsa. ortalık supervizyon terapist kaynıyor. saçlarını sarı yap mini eteği çek bi yer aç. bikaç tane vizyonsuz sloganin olsun yeterli. yersen...

  görüşmeleri kişisel facebook hesaplarında paylaşanlar başkasının sözünü düşüncesini alıp kopyala yapıştır yapanlar, çocuk evdeyse küfür edebilir küfür de bir ihtiyaç diyenler...

  çocuklarımız böyle sarlatanların eline birakilmayacak kadar değerli ne yazık ki ortalık bunlarla dolu. bu insanlar çocukları aileleri dolandirdiklari yetmezmiş gibi eğitim yani eğiticinin eğitimi sertifikalari da veriyorlar. cok dikkatli davranmak alınan eğitimleri sorgulamak gerekli.
 • oyun çağındaki çocuklarda kullanılan terapi yöntemidir. genellikle duygu ve içerik yansıtma üzerine kuruludur. ebeveyn vefatı, anne-babanın ayrılması veyahut yaşanan travmatik olayların sonucu olarak oluşan duygusal problemlerin tedavisinde sıkça kullanılmaktadır.
 • oğlum yaklaşık 3 aydır oyun terapisine gidiyor. okulda başarılı olan ve herhangi bir sorunu bulunmayan bir çocuktu oğlum. oğlumun rahatlaması için bir kere gideriz ve geldiğimiz noktayı görürüz diye düşünürken ve hatta muhteşem anne-babalığımız için belki plaket bile alırız derken 10. seansını aldı oğlum. ilk seanstan çıktığımızda 5 yaşındaki çocuğum, bebek gibi konuşarak çıktı içeriden. tıpkı bir bebeğe davranır gibi davrandık, ilgi gösterdik ve o da bebeklik döneminde eksik kalan duygularını onardı. her hafta biraz daha büyüdü, kaygılarından kurtuldu. şu anda son bir kaç seansımız daha kaldı artık. çocuğun yaşadığı olumsuz duyguları dışa vurması ve hasar almadan devam etmesi için gerekli oyun terapisi. keşke daha çok çocuk yararlanabilse.

hesabın var mı? giriş yap