şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: uraz)
 • (bkz: arda)
 • (bkz: gorgul)
  (bkz: ozgun)
 • fonetik olarak gunumuz turkcesine uzaktir. (bkz: börteçine)
 • (bkz: altuğ)
  (bkz: aybars)
  (bkz: alp)
  (bkz: gökhan)
  (bkz: hakan)
  (bkz: doğan)

  günümüzde de kullanılan isimlerdir.

  isimlerimizdeki arap ve fars etkisinden kurtulmak için çoluğa çocuğa verilmesi gereken isimlerdir.
 • aba: saygıdeğer, saygıya layık kişi. bazı türk boylarında “ana’’,’’abla’’ , bazılarında ise baba anlamında
  da kullanılmaktadır.
  abadan: 1- cömert, verici 2- bağışlayıcı, gönül yapıcı
  abak: temiz, iffetli, namuslu kişi
  abaka: yakın akraba, amca çocuğu
  abakan: alicenap
  abakay: 1- yakın akraba, yeğen, amca çocuğu 2- sibirya’da saygın ve sözü geçen hanımlara verilen bir unvan
  abala: abla
  abar: (avar): 1- gösteriş, heybetlilik 2- baş eğmez, dirençli
  abaş: hanım yürüyüşü (küçük narin adım)
  abay: 1- aydınlık, aydınlık verici 2- hayret uyandıran, hayret verici
  abakıymış: gönül kırıcı, can yakıcı
  abçar-(avşar): 1- işin ehli kişi, iş bitirici 2- uyumlu, itaatkar
  abı: 1- can, ruh 2- soyluluk
  abıç: gönüllü
  abıdan: içli, gönül insanı
  abık: içli, gönüllü
  abıkan: mec.soylu
  abıl: gönüllü, istekli
  abınak: sakinleşmiş gönül rahatlığı içinde olan
  abınç(avunç): avunç, teselli
  abış(apış): bacağın diz kapağından yukarısı
  abışka : içten, içtenlikle çalışan
  abız: ruhsal, ruhlarla ilgili
  abike: alicenap, yüksek gönüllü
  abin: mutlu, memnun, hoşnut
  acar: 1-gayretli,hareketli 2- gözü pek, yırtıcı
  aclan: açık,açılan
  acu-(acı,açığ): 1- açık 2-keskin, sert 3- açı,aralık
  acun: dünya, yeryüzü
  acunal: birl. acun/al (almak’tan)
  acunay: birl. acun/ay/mec.”dünya güzeli”
  acunluk: dünya malı,dünyalık
  acunsuz: dünya malında gözü olmayan
  aça: 1- toplum içinde saygınlığı olan kişi 2-analık derecesinde saygıya layık hanım
  açan: açma eylemi içinde olan (çiçek gibi)
  açığ: 1-açık,dürüst 2- bahşiş bey yada hanların verdiği bahşiş
  açık: (açığ) büyük kardeş
  açıl: açık, açılmış
  açuk: (açık) iyi huylu,mülayim
  adak: 1-söz,nişan 2-bağış,sungu
  adal: sadık, güvenilir
  adalan: ünlü, şöhretli
  adaldı: ünlü
  adalır: ünlü
  adalmış: ünlü
  adan: uygunluk, liyakat
  adanır: ünlü
  adanmış: adaklı,adak olmuş
  adar: adama eyleminde bulunan
  aday: memnunluk,hoşnutluk
  abdan: ünlü
  adberilgen: adına layık ve ününü hak etmiş kişi
  adıktı: ünlü
  adın: ünlü,adı anılan
  adınçığ: 1-seçkin,mümtaz 2- olağanüstü, fevkalade, bambaşka
  adıöte: birl. adı/öte mec. temiz bir üne sahip
  adıvar: ünlü,tanınmış
  adıyakşı: birl. adı/yakşı(adı güzel)
  adıyaman: birl. adı/yaman mec. ürkütücü bir üne sahip kişi
  adıyeke: birl. adı/yeke(yeğ) mec. saygıyla anılan kişi, adı yeğlenen kişi
  adkır: aygır,erkek at
  admış: ün almış, tanınmış adsay: birl. ad/say mec. adına saygı duyulan kişi
  adsız: 1- fakir,kimsesiz
  afşar (abçar)
  afşın: apçın,(opçın) zırh,demir örgülü savaş giysisi
  aftaba: su ibriği
  aga (ağa,aka): 1-saygıdeğer, ulu kişi 2- cömert,koruyucu 3-büyük erkek kardeş,ağabey
  agola: yönetici,amir
  agun: tatmin,avuntu
  agunmuş: avunmuş,sakin
  ağaça: akça, beyazca, alımlı
  ağalak: oğlak
  ağalbay: muhterem,saygıdeğer
  ağan: 1-yüksek,yukarıda,yukarılara çıkan 2- geceleri gökten hızla geçen, ışıklı nokta
  ağar: 1- ağı ağırbaşlı, oturaklı 2- gönül ferahlığı 3- göğe yükseliş
  ağartmış: 1- namuslu,dürüst 2- alçak gönüllü, mütevazı
  ağat (akat): namuslu, gönüllü, iffetli
  ağaya: makul,geçerli,uygun
  ağduk: kutsal,muhterem
  ağıcı: ağcı, akçı, akıcı, hazinedar, hazine sorumlusu
  ağıç: varlık, hazine,servet
  ağılgat: 1-saygıdeğer 2- yıldız,gezegen
  ağım: yükseliş
  ağır: 1- ağırbaşlı,olgun 2- ünlü,saygın
  ağırbaş: birl. ağır/baş, olgun, alçak gönüllü
  ağış: (ağıç) hazine, servet
  ağıt: mersiye,ölüm türküsü,göğe yükselen feryat
  ağlamış: çileli,çile çeken
  ağmık: 1- ünlü,tanınmış 2- yüksek rütbeli
  ağrak: yükselen,ilerleyen
  ağrıtmış: mec. acı kuvvete sahip kişi
  ağul: 1- ay’ın halesi 2- oba, köy
  ağutur: yükselten,yukarı çıkaran
  ağzukara: birl. ağzı/kara. mec. sert konuşan, acımasız ve hükmedici konuşan kişi
  ak: 1- beyaz 2- doğuş, doğum 3- yükseliş 4-parlaklık 5-devinim,hareketlilik 6-mec.namusluluk,iffet ve
  güvenirliğin sembolü
  aka: büyük,ulu kişi,saygıdeğer kişi
  akaba: yokuş,meyil
  akaç: akıcı
  akalın: bir. ak/alın mec. dürüst,namuslu
  akan: 1- akıcı 2- yükselen
  akarca: dere,ırmak
  akar: dere,akarsu
  akarsu: dere,ırmak
  akaş: birl. ak/aş mec.helal rızk
  akay: birl. ak/ay 1- ayın en güzel anı 2- yenisey türklerinde “hanımefendi” anlamında kullanılır.
  akbaş: birl. ak/baş mec. dürüst,namuslu
  akbel: dürüst,sözüne güvenilir kişi
  akbergü: birl. ak/vergi fıtrat,huy mec.iyi huylu
  akça: 1-beyaza kaçan 2-ipekli dokuma 3-para,maliye,hazine
  akçalar: birl.ak/çalar mec.ak tenli hanım
  akçalı: zengin,mal sahibi
  akçalmaz: birl. ak/çalmaz mec.yanık tenli hanım
  akçıl: 1-ak tenli, akça yüzlü 2- ağarmış, aklaşmış
  akçın: sözüne güvenilen,sağlam kişilikli
  akçora: birl. ak/çura 1- şamanist gelenekte iyi ruh ve iyilik perisi
  akel: birl. ak/el mec.dürüst,namuslu
  akgün: birl. ak/gün mec. gelecek,istikbal
  akhan: birl. ak/han şamanist gelenekte “iyilik tanrısı”
  akı: eli açık,cömert,zengin gönüllü
  akım: 1-yönelim,yükseliş 2- akmaktan, akıcı,yayılıcı
  akın: 1-saldırı,hücum 2-kazak ve kırgızlarda, ozan ve müzisyenlere verilen ad
  akınay: birl. akın/ay türkistan’da hanım ozanlara verilen ad
  akıncı: 1- akın eden,saldıran 2- osmanlılar dönemindeki, öncü birliklere ve bu birliklere dahil olan
  kişilere verilen unvan
  akış: 1-yükseliş 2-akmaktan akış 3-servet,hazine
  akkara: birl. ak/kara mec.zıtların bütünlüğü
  akman: birl. 1-temiz,iffetli 2-apak,bembeyaz akoba: birl. ak/oba mec.soylu
  aksak: 1-aksayan,seken 2-yükselen,çıkan
  aksoy: birl. ak/soy mec.soylu
  akşaman: birl. ak/şaman şamanist gelenekte,iyi ruhlarla ilgilenen ve ilişkiye giren kam
  akşit: yürekli,gözükara
  aktan: birl. ak/tan seher vakti,şafak
  akuz: birl. ak/uz (uzman,usta)
  akün: birl. ak/ün mec.temiz,şöhretli
  akyol: birl. ak/yol mec.dürüst,namuslu
  akyön: birl. ak/yön mec.dürüst,namuslu
  akyüz: birl. ak/yüz mec.dürüst
  al: 1-bayrak kumaşı 2-kızarmış,kızarık 3-el,kolun bilekten aşağı kısmı 4- ala,alaca 5-almaktan al
  ala: karışık renkli,benekli
  alaban (alban)timsah
  alaca: karışık renkli
  alaçuk: kulübe,baraka,altay türklerinde,oda,(çadırın iç bölmesi)
  alagan: (algan)fatih
  alagaş: ender rastlanan,nadir
  alagün: birl. ala/gün gün ortası
  alak: yok edici,öldürücü,alıcı,avlayıcı
  alan: 1-ışık,nur 2-orman içindeki açık ve düzlük bölge 3- algan
  alança: bahçelerdeki ağaç aralarında bulunan çimenlik bölge
  alanguva: birl. ala/geyik
  cengiz kaan’ın onuncu göbekten büyük anası 2- ergenekon destanında adı geçen uldız han’ın kızı
  3-türk mitolojisinde yer alan ünlü kadın ki, efsaneye göre, bir nevi türklerin ’’meryem ana” sı gibidir.
  alar: yalancı karanlık(gündüz vaktinde)
  alas (alaz) şamanist gelenekte “ateş tanrısı’’
  alasayvan: şafak vakti,güneşin doğuşu
  alası: erek,amaç,sahip olunması istenen nesne
  alataş: birl. ala/taş köz,ateş parçası
  alayunt: birl. ala/yunt altay türklerinde “kısrak” anlamında kullanılmaktadır.
  alba: yükümlülük,hizmet yükümlülüğü
  albaga: hasılat,savaş yada av ganimeti
  alban: haraç,ganimet
  albatu: bürokrat, hizmetle yükümlü kişi
  albeni: çekim,cazibe,sempati
  alcu (alçu)alıcı,avcı
  alçiçek: birl. al/çiçek (gül’ün türkçe karşılığı)
  alçin: kızıl renkli bir çalı kuşu
  alçu (alcu)1-algan,fatih,2-alcı,avcı
  aldı: 1-öncü,öndeki,selef 2-algan,fatih
  aldur: ok atışı,oklayış
  alev (yalav...yal kökünden)ateşten çıkan ışık
  algan: fatih,fetheden
  algazın: yabani vahşi hayvan
  algı: 1-fetih,almaktan... alım 2- fehim,algılama
  algın: 1- serap 2-yüksek yer 3- bitiricilik,bitiriş
  algış (alkış): dua,yakarış,niyaz
  algu: 1-tüm,hepsi 2-toplum,topluluk 3-silah 4-alıcı,avcı
  algur: sakin,kendi halinde,kendinden emin
  algün: birl. al/gün”...kazak ve kırgızlarda,doğum sırasında yaşanan dikkat çekici,unutulmaz günleri
  mecz eder.
  alıcı: alcu,avcı
  alık: alıngan,kırgın
  alım: 1-çekim,cazibe 2-vergi,haraç
  alımga: yazıcı,(han ve kaanların buyruk ve fermanlarını yazan görevli kişi)
  alımlı: çekici,cazibeli
  alınak: birl. alın/ak mec.dürüst,namuslu
  alıncahan (alınçak han) oğuzname’ye göre,türk’ün oğullarından
  alınçak: 1-çekici,cazip 2- alıngan,nazik
  alıngan: alınan,incinen,gücenen
  alk: bitirmek,yok etmek,sona erdirmek,bitiricilik
  alka: 1-bitirici,yok edici 2-ileri,ilerici
  alkabölük: birl. alka/bölük..vurucu tim
  alkan: alkan,fatih
  alkar: bitirici,yok edici
  alkaş: bitirici,yok edici alkı: pervasız,vurdumduymaz
  alkım: 1-gökkuşağı 2-gerdan
  alkır: tamamlayıcı,bitirici
  alkış: algış,dua,övme,yüceltme
  alma: elma
  almakay: elma yanaklı
  almaluk: 1-alınması gerekli olan 2-elma bahçesi
  almas: almaz,nazlı
  almıla: elma
  almış: algan,fatih
  alp: bu sözcük birçok erdemi içinde barındırır. bilgelik, yiğitlik, fedakarlık, kahramanlık,
  gözükaralık, toplumculuk, vb. ile birlikte tüm bunlar arasındaki uyumu da içerir.
  alpagu: düşmanına tek başına saldıran kişi
  alpagut: 1-alplik gösteren kişi 2-kurt soyundan 3- seçkin ve saygın kişi
  alperen: birl.alp/eren (gazi, derviş) toplumun sayıp sevdiği, örnek aldığı savaşçı kişilerin genel adı
  alpman: alp gibi alpçe yaşayan
  altaçu (altaç): aldatıcı taktik sahibi
  altamış: aldatıcı,hileci
  altan: 1-altın 2-güneşin doğuş anı,şafak
  altanurug: (altın uruk) cengiz kagan ve oğullarının soyuna verilen unvanlardan
  altay: 1-al/ala/tay 2-altın 3-ormanlarla kaplı yüksek dağ
  altındağ: birl. altın/dağ/altay dağlarının,diğer adı.
  altu (aldu): 1-ilk,birinci 2-algan,fatih
  altun: altın
  altunsabak: birl. altun/sabak(sopa,değnek)
  aluç: 1-alıcı(alçu) 2-kayın cinsi bir ağaç
  alungan: alıngan,nazlı
  alunur: nazlı
  alyu: (algu)
  t..çağatay han’ın torunu
  amaç: (umaç)gaye, hedef, beklenti
  aman: (yaman) sertlik
  amgak: emek/zahmet
  anaç: 1-anacık 2-analık duygusu çok gelişmiş 3-anaya çeken 4-doğurgan, üretken
  anagay: anaya çekmiş, anaya benzer
  anasıoğlu: birl. anası(nın)oğlu (babası erken ölmüş ve özellikle anası tarafından bin bir güçlüklerle
  yetiştirilip büyütülmüş, yetim çocuklar için kullanılmış olduğu anlaşılan türk adlarından)
  anat: 1-anı,anılan 2- yakın,hısım
  anaz: yeğrek, evla, eftal
  and (ant) 1-yemin,söz 2- yakın akraba
  anda: birlikte ant içmiş(kan kardeşi) (anda’lık türklerin en eski geleneklerinden biridir. andalar
  birbirlerini kardeşlerinden daha ileride korur, sayar ve kayırmaya çalışırlar.)
  andaç: hatıra, anı olsun diye verilip,alınan hediye
  andarıman: anılara değer veren ve saygı gösteren kişi
  andır: anısı ola hatıra
  angay: anılarına bağlı olan kişi
  angı: 1-anı,hatıra,2-yetki, yeterlilik
  angım: mamur, hakim
  angın: ünlü, anılan, adı duyulan
  angış: ünlü, meşhur
  angıt: yaban ördeği
  anık: 1-anlayış, yetenek, fehim 2- hafıza, bellek 3- hazır, mevcutlu
  anlı: 1-sakin, ağırbaşlı 2- bellek, hafıza
  anıt: anı olsun diye yapılan yapı
  anıtgan: anıt yapan
  anlı: ünlü, tanınan
  annak: yadigar, hatıra
  ant: and, yemin
  antlığ: and içmiş, yeminli
  anuçur: övülmüş, övülmeye layık
  anuk: yadigar, hatıra
  anuş: anış, anma eylemi, anı
  apa: ulu, büyük, saygıyı ve hürmeti hak etmiş kişi (bazı türk bölgelerinde “baba” anlamına da
  kullanılmaktadır.
  apağ: apak, temiz
  apak: temiz, namuslu,iffetli
  apateg: (apatek)birl. apa/tegtek(gibi,benzer) ara: orta yer, ortalık, boşluk, orta
  aral: 1-ada 2- aralık,orta, ortalık
  aras: 1- at kılı 2- kalın yün 3- talih,baht
  araslan: arslan (çuvaşlarca söylenişi)
  arat: cesaret, yüreklilik
  arbış: büyü,efsun
  arbuz: büyü, sihir
  arca: 1-arıca, saf, temiz 2- çam ağacı, çamdan yapılmış kutu
  arda: 1-uzun değnek 2- artçı, halife, ardı sıra giden
  ardalı: (ardalu) yönetici, amir
  ardıç: 1- halife, artçı 2- bir ağaç türü
  arga: zeki, akıllı
  argan : (arkan) kement, kement bağı
  argatu: yaban koyunu
  argıç: 1- kır, mera 2- gurur
  argın: 1-yavaş, sakin 2- gelecek yıl
  argun: pars cinsinden avcı bir hayvan
  arguş: (arkuş)1- edepli, terbiyeli 2- haberci, haber veren
  argüden: birl. ar/güden, arlı, edepli
  arı: (arık) 1- saf, arı, arınmış 2- ırmak, dere
  arıca: soylu, temiz, iyi huylu
  arıç: barış, sulh
  arığ (arı, arık)
  arık: 1- arı, arınmış, temiz 2- narin, ince yapılı
  arıl: arınmış, temiz, pak
  arın: saf, arınmış
  arınç: 1-barış, kurtuluş 2- temizlik, saflık, günahsızlık
  arınık: saf, şeffaf, billur
  arınmış: temiz, gönüllü
  arkın: 1-argın, yavaş, sakin 2- halef, ardıç
  arkış: 1-ulak, haberci 2- kervan, kafile
  arkun: halef, geriden gelen, takipçi
  arkuy: siper, mevzi
  arkuz: (arguz) edepli, iyi huylu
  arlağ: arlı, edepli
  arlat: biricik oğul, anaların en çok üstüne düştükleri oğul
  armagun: armağan, hediye
  armağan (yarmagun-yarmagan)- hediye
  arman: 1- onurlu, arlı, edepli 2- dilek, istek 3- hayal, fantezi
  arpa: 1- büyü, tılsım, şamanist gelenekte, kamların okuduğu dua 2- tahıl
  arpad (arpa)
  arsin: (ersin) kurtuluş, istiklal
  arsalan: arslan
  arslan: yırtıcı hayvan mec. cesaret, atılganlık ve gözü pekliği sembolize eder.
  arslanbala: birl. arslan/bala..arslan yavrusu
  arslancık: küçük arslan..arslan yavrusu
  arslança: arslan gibi, arslan özelliklerine sahip
  arsu: birl. ar/su mec. namuslu, dürüst
  arsun: 1- efendi, ağırbaşlı 2- rahata ermiş, huzurlu
  artagan: bereket, artuk, fazlalık, bolluk
  artam (erdem)
  artım: bereket, bolluk
  artuç: mızrak, mızrak ucu
  artuk: fazlalık, üstünlük, bereket mec. varlık, zenginlik
  artukdoğan: birl. artuk/doğan
  kırgızlarda, olağanüstü vasıflara sahip kişilere verilen bir unvan
  artun: vakarlı, ölçülü
  artur: cazibeli, çekici, işveli, fettan
  arturu: 1- ekstrem, uç noktalarda 2- bereket, bolluk
  artut: armağan, hediye
  arvış: sihir, büyü, tılsım
  arzık: fanatik, bağnaz, sofu
  asan: 1- sağlıklı, zinde 2- asma eyleminde olan
  asena: efsanevi dişi kurtun adı. yakın, yakınlık duyulan
  asıglı: faydalı,gerekli
  asığ (ası,asık) 1- fayda, çıkar 2-kar,temettü
  aspar (asbar) faydalı, işe yarayan asrak: himaye, koruma
  aşan: aşmak’dan ...mec. azimli, engel tanımaz
  aşıt: 1- aşılacak, aşılması gerekli olan 2- işitmekten...işit, kulak ver
  aşkar: 1- savaş atı 2- kuyruk ve yelesi kara, vücudu kula renginde olan at
  aşkın: 1- aşmış, üstün, faik,akranlarından ileride olan 2- melodi,nağme
  aşuk: 1-aşık,aşmış, geçmiş 2- tolga
  aşula: yılmaz irade sahibi
  aşur: aşırmaktan... mec. yılmaz, gayretli
  ata: 1- ulu, saygıdeğer kişi 2- baba, dede, ced 3- adın ve soyun bağlı olduğu kök
  atabay: birl. ata/bay lala, beybaba. han, kağan ve padişah çocuklarını eğitip yetiştiren kişilere verilen
  bir unvan
  ataç: 1- atasına bağlı, atasının yolunda 2- atadan intikal eden 3- büyüklük gösteren çocuk
  atadan: miras, manevi miras
  ataeri: birl. ata/eri mec.atalarına ve geçmişine saygılı
  atagüç: birl. ata/güç mec. gücünü atalarından almış
  atağ: (atak) 1- ün, nam, şöhret 2- atılgan 3- dağ yolu 4- çağlayan 5- bir şahin türü
  atahan: birl. ata/han mec. devletin ilk kurucu büyüğü, devlete ad veren kişi
  atala: tanınmış, ünlü ve zengin
  atalan: ünlü, meşhur
  atalay: ad almış, ün almış, meşhur kişi (atila’nın asıl adının bu ve bundan bozulup çevrilmiş hali
  olduğunu söyleyen bazı tarihçilerimiz de var.)
  atalık: miras
  atalmış: ünlü, meşhur
  ataman: ulu, saygıdeğer kişi
  bir kısım tarihçilere göre, osmanlının, kurucusu olan osman bey’in asıl adı budur. bir kısmı
  atman, bir kısmı otman der.
  atasagun: birl. ata/sagun hekimlerin en ulusu başhekim şamanist gelenekte de aynı ad, en iyi kamlar
  için kullanılmaktadır.
  atay: 1- ünlü, tanınmış 2- akın, hücum
  atıgay: ünlü, tanınmış
  atığ: adı sanı belli, ününü arttırmış kişi
  atıl: ünlü, meşhur
  atılgan: atak, gözüpek,cesur
  atılmış: atılgan, gözüpek
  atış: ünlü, meşhur
  atilay: türk tarihinin en önemli kişilerinden,batı hun imparatoru, bu kişinin adı üzerinde tarihçi ve
  dilciler pek de anlaşamamışlardır. benim görüşüm de göç sırasında itil ırmağı kıyısında doğmuş
  olmasından dolayı “itil/ay”dır. ancak bununla birlikte bu kişi için bazı adlar söylenmekte
  (atila,atilla,atılay,atilay,atalay,atlıhan vb.) anlamlar:1- atacık,babacık 2- itil ırmağı kenarında
  doğduğundan ve türklerdeki eski bir gelenekten dolayı “itil” çocuğu anlamında verilen itilay’ın zamanla
  atilay’a dönüşümü 3- atlı/ay 4- atlı/han 5- macar dilinde çelik anlamına gelen “atzel” den
  atlığ: ünlü,zengin
  atmaca: yırtıcı bir avcı kuş
  atman: ünlü, saygın
  atmış: atma eyleminde bulunmuş (ok,kargı vb.)
  atsak: ünlü, adı duyulan
  atuk: bolluk, bereket
  avar (abar) 1- heybet, büyüklük(abartı) 2- dirençlilik, dayanıklılık
  avaz: nara, yüksek perdeli ses, çığlık
  avcı: av yapan, avlayan
  avcıl: avlayıcı, av işinin uzmanı
  avgan: avuntu
  avınç: avuntu, teselli
  avınça: avunç
  avıngu: avunç,teselli
  avlak: av yeri, av olanı
  avkar: bozkır bıldırcını
  avunç: teselli, avuntu
  avuçu: avunç
  avunduk: avuntu, teselli
  avutmuş: teselli eden
  ay: dünyamızın uydusu olan gezegen. ancak türk kültüründe bu ad güzellik, temizlik, ahlaklılık vb.
  değerleri de içeren birçok öğeyi içinde barındıran bir sembol ve mecaz olarak kullanılmıştır. çok önceleri
  erkeklerde kullanılmasına karşın, zamanla kız çocuklarına ad olarak verilmiş, gerek başta, gerekse de son
  da, birleşik ad olarak değerlendirilmiştir. bununla birlikte bazen geçmiş örneklerde de görüleceği gibi hem
  erkeklerde hem de kızlarda kullanılmıştır. ancak yine de ağırlık kız adlarındadır.ve kız adlarında önemli
  bir konumdadır. ayağ (ayak) 1-uğur, şeref, şan 2- devinim, hareket (ayaklanma sözü) buradan gelir.
  ayana: birl. ay/ana altay türklerinin eski tanrıçalarından
  ayas: ay ışığı, mehtap, gece aydınlığı
  altay, tuva, çuvaş türklerinde tanrı sıfatı olarak kullanılan bir ad
  ayata: birl. ay/ata şamanist gelenekte, göğün altıncı katına bakan tanrı
  ayaz: 1- ay ışığı 2- saf, berrak hava 3- kuru soğuk
  aybakım: birl. ay/bakım, bakmaktan, bakış
  ayban: birl. ay/ban mec. debdebe, şaşa
  aybandı: birl. ay/bandı (banmak)
  aybar: 1-ay gibi parlak 2- heybet,heybetlilik
  aybı: imdat, medet
  aybın: onur,şeref
  ayçıl: ay ışığı, ay pırıltısı
  ayda: 1- ay’a eş değer güzellikte 2- dere kenarlarında yetişen hoş kokulu bir çiçek
  aydaboldı: birl. ayda/oldu mec. ay parçası
  aydan: ay parçası
  aydar: (aydar han) saç perçemi, kakül
  aydın: 1- aydınlık, ışık yoğunluğu 2- açık, aşikar 3- entelektüel , münevver
  aygan: içten, samimi, yaren
  aygay: nara, bağırtı
  aygın: sınırsız, uçsuz, geniş
  aygır: erkek at
  aygırag : 1-dağ keçisi 2- bir geyik türü
  ayguçı: yönetici, devlet görevlisi, danışman, yarıcı
  ayım: çekicilik, sempati
  ayımça: ay parçası
  ayıntap: mehtap, ay ışığı
  ayır: değişik, farklı, başka, fark
  ayırbaş: birl. ayır/baş..değişim, mübadele
  ayırt: fark, farklılık, ayırım
  ayıtgu: temyiz
  ayısıg: birl. ay/ısıg..ay ısısı, sıcaklığı
  ayıt: söylemek, anlatmak
  ayıtmış: söyleyen, bildiren, uyaran
  aykaç: konuşkan, konuşmacı, hatip
  aykın: geniş, ferah, aydınlık
  aykoyun: birl. ay/koyun
  yakut destanlarında adı geçen, eski dönem güç tanrısı
  ayla: 1-ayın çevresindeki ışık halesi 2- devir, dönüşüm
  aylu (aylı): aydan
  ayma: duyarsız, başıboş vurdum duymaz
  ayman: aya eş değerde
  aymaz: vurdumduymaz, başına buyruk
  ayral: kuraldışı, istisna
  ayrı: başka, değişik, farklı
  ayrıç: bölüşüm, taksimat
  ayrıkça (ayıkşa): derviş, mecnun
  ayruk: 1- farklı, değişik 2- varlıklı, zengin
  ayselig (aysiliğ) birl. ay/silig, dürüst, namuslu
  aytak: konuşmacı, hatip
  aytar: haberci, muhbir
  aytek: konuşmacı, hatip
  aytın: aydın, aydınlık
  aytış: nutuk, anlatım, hitabet
  aytışan: hatip, konuşmacı
  aytuk: hatip, konuşmacı
  ayuk: söz söylenebilen ve sözün değer gördüğü yer
  ayur: konu, bahis, bahse konu olan
  ayün: birl. ay/ün karahanlılar ve uygurlar döneminde, han ve kağanların analarına verilen bir unvan
  ayzıt: şamanist gelenekte “ ay tanrıçası”
  azboy: heyecan
  azgın: zapt edilmesi zor, sınırı aşmış, tahrik olmuş
  azlağ. nadir, az rastlanır.
  azrak: nadir, az rastlanır.
  azuk: (azuka, azık): geçimlik, yiyecek b harfi ile başlayan isimler
  babat:cins, tür
  babrak: hızlı, çevik, atletik
  babür: kaplan cinsi, yırtıcı bir hayvan
  bacı: kız kardeş
  baçak: bir çeşit zırh (dize geçirilen bir zırh)
  baçman: başlık, tolga
  badan: batan (batmaktan...güneşin batışı)
  badur: batur, bagatur, kahraman
  baduruk: (badruk) 1- sadık, güvenilir 2- batur, kahraman
  baga: 1- alt, küçük, küçük rütbeli yönetici 2- boğa
  bagatur: kahraman, batur, bahadır
  bagay: afacan, yaramaz, ele avuca sığmaz
  bagrı: kararlılık, azim
  bağam: destek,arka, kuvvet
  bağan: anıt, abide
  bağatur: bagatur, batur, bahadır, kahraman
  bağdaşuk: uyumlu, ahenkli, uzlaşmacı
  bağdu: ışık, şua, ışın
  bağı: büyü, efsun, bağlılık
  bağım: bağlı, bağlılık
  bağımsız: bağlı olmayan, özgür
  bağır: 1- sine, göğüs, kucak 2- kalp, gönül
  bağırlak: iri bir kırlangıç türü
  bağış: 1- veriş, ikram 2- af, af ediş,3- nezaret
  bağlan: 1- demet, deste 2- bağlılık 3- kızıl renkli bir su kuşu
  bağrı: kararlı, azimli
  bağşı: (baksı) kam, doktor
  bahadır: bagatur, batur, kahraman
  bahşi: baksı, doktor, bilgin, büyücü, hoca
  bakaç: bakıcı, bakan, nazır
  bakan (bağan): 1- anıt, abide 2- bağlayıcı, birleştirici 3- haşarı, afacan
  bakay: haşarı, ele avuca sığmayan
  bakım: bakma eylemi, nazar, bakış
  bakır: bakır madeni
  bakırsokum:birl. bakır/sokum (kuzey türklerinde, merih yıldızı
  anlamına kullanılmaktadır.)
  bakış:1- bakış, nazar 2- ikram 3- af
  baksı (bakşı): bahşı,doktor, bilgin, büyücü
  baktı: bakan, nazır
  bakuy: ulu, saygıdeğer kişi, tecrübeli, bilge kişi
  bal: 1- yapışkan sıvı 2- arı balı 3- çamur, balçık
  bala: yavru, çocuk
  balaban (balıban): 1-bala bandırılmış 2- iri başlı bir doğan türü
  ayrıca mecaz olarak “ mahzun ve baygın bakış” anlamını içerir.
  balaca: yavrucak, ufaklık
  balak (balak): manda yavrusu
  balaman: cüsseli, iri kıyım
  balamir: (balabir) biricik yavru
  balandı: iri yarı, gösterişli
  balasagun: birl. bala/sagun özlenen, beklenen yavru (çocuk)
  balbal: 1- heykel, anıt 2- mezar taşı (eskiden mezarlara dikilen ve
  üzerlerine öldürülen düşman sayılarının ve kimliklerinin yazıldığı mezar taşı)
  balçak: kabza, kılıç kabzasındaki siperlik
  baldu: balta
  balduk: balta
  balgay: ünlü, meşhur
  balı: değerli, yüksek, ulu kişi
  balkan: ormanlarla kaplı, dağlık bölge
  balkın: parlak, gözalıcı
  balkır: 1- yağmur arasında çıkan güneş 2- yağmurun hemen ardından
  çıkan güneş
  balta: ağaç ve odun kesmek için kullanılan alet
  balteg: çamur, çamurlu balug (balık) 1- balçık çamur 2- ev, köy 3- suda yaşayan balık
  bamsı: 1- yüksek, ulu, ulaşılmaz 2- baksı, kam
  banar: demet, tutam, deste
  bangu: (mengü, bengü) sonsuz, sonsuzluk, ebedi
  banıçiçek: kutsal çiçek
  banlak: çağrı, davet, ezan
  baradan: 1- boradan, bora parçası 2- nara, yüksek ses, bağırtı
  barak: türk mitolojisinde adı geçen çok tüylü, iri başlı köpek
  barbol: varol
  barça: 1- parça 2- tüm, tamam, eksiksiz
  barçın: ipekli kumaş, kadife
  barçuk (barçık) tahta ve keçeden yapılan küçük heykel
  barçuk art tigin: birl. barçuk/art/tigin (art,ardçı,halef)
  bardam: varlık, ganimet, bolluk
  bargan: varan
  bardı: vardı (varmak...dan)
  bargan: varan, ulaşan
  bargı: kadife
  bargıt: kadife
  bargu: nimet, ganimet
  barguş: ganimet
  barık(barı) : esas, esas olan, mahfuz
  barım: varım, servet, varlık
  barın: 1- güç, kuvvet 2- barınak
  barunduk: sığınılacak yer, barınak
  barış: 1-varış, gidiş, gidişat 2- sukunet, sulh 3- servet, hazine
  bark: (barka) baraka, ev çok önceleri saray anlamına kullanılan
  bu sözcük, uygurların kentleşmeye ağırlık vermesinden sonra,
  “taştan yapılan ev” anlamında kullanılmıştır.
  barkan:oynak toprak, bataklık
  barkat: heykel, büst
  barkın: 1- gezgin, seyyah 2- kararlı, azimli
  barkuk: servet, varlık
  barla: parlak, göz alıcı
  barlak: parlak
  barlas: 1- çekici, cazip 2- varlık, servet 3- temiz, temizlik
  barlı: varlıklı, zengin
  barlık: varlık
  barmak : (varmak)
  barmaklak: 1- varıcı, ulaşıcı 2- eldiven 3- varlık
  barman: varlıklılık, mevcudiyet
  bars: pars, leopar
  barsuk: porsuk
  bartık: heykel, büst
  bartu:1- varlık, servet 2- menzil, varılacak yer
  barug: mesned, dayanak
  basagar: ağırbaşlı, mütevazi
  basak(basa)1- cesur, gözükara 2- baskın 3- farklılık, ayırım
  basan: 1- baskın yapan 2- ölünün ardından verilen yemek 3- yayan, yayıcı
  basar: baskın, baskıncı
  basat:1- mühür, 2- yardım, muavenet 3- busat, pusat,silah 4- başat
  basgan: basan, baskıncı
  basık: 1- gece baskını 2- basınç, tazyik, baskı
  basılgan: baskıncı
  basım: enerji, güç
  basır: basar
  baskak: basak, cesur, farklı, çengiz kaan döneminde askeri valiler için
  kullanılan ünvanlardan
  baskın:1- galp, muzaffer 2- ani yapılan saldırı 3- basık, yaygın genişlemiş
  basmıl:1- baskıncı 2- yardımcı, muavin
  basruk: baskı, tazyik
  bassız: başsız, başına buyruk
  bastı: bastıran, baskın yapan
  bastık: basdı, baskıncı
  basu (basut) tokmak
  basuç: baskı, tazyik
  basut: 1-yardım, yardımcı 2- demir tokmak 3- baskın yapan baş: oluş, doğuş, ortaya çıkış, uç nokta, doruk, birinci sıra gibi anlamların
  hepsini içeren bir söz
  başacı: reis, lider, öncü
  başad(başat)
  başagut:önde gelen, önde bulunan, sevilen
  başak:1- buğday başı 2- ok ucu...okun ucuna takılan sivri demir 3- sümbül çiçeği
  başalmış:1- öncü,önder 2- düşmanını yenip, yoketmiş
  başar: başarı, kazanç
  başaran: başarılı, muvaffak
  başarı: muvaffakıyet
  başat:1- emsalleri arasında en üstün ve en önde gelen 2- hanlık yapan
  bir soya mensup kişi
  başa: (paşa) bazı tarihçilerimize göre ..baş-ağa, bazılarına göre
  ise baş-şad sözcüklerinin değişime uğramasıyla bu biçime gelmiş ve sözcük,
  bugünkü anlamıyla general ordu komutanı
  başbağ:1- başı bağlı, özgürlüğü kısıtlı 2- gözde, sevgili, en değerli
  başbuğ: ordu komutanı, orgeneral
  başçıl: şef, lider, önde gelen
  başdaş: denk, akran
  başdu: başta olan, önde giden
  başel: birl. baş/il..yol gösterici,mihmandar
  başgak: 1- başkan,şef 2- bir tatlı su balığı
  başgöz: birl. baş/göz 1-birleşik, ayrılmaz 2- mec. evlilik
  başgu: alnında beyaz lekesi olan at
  başıl: önde giden, şef
  başkal: emir, ferman
  başkan: yönetici, şef, başta giden
  başkara: birl. baş/kara...mec. sert, acımasız,bir kişiliğe sahip olan kişi
  başkır: başarı, muvaffakıyet
  başladaçu: başlatıcı, yönetici, hakem
  başlag: başlangıç, ilk
  başlak:1- başıboş, salınmış 2- başlangıç
  başlamış: 1- kararlı, çalışkan 2-lider, lider olmuş
  başlığ: başı dik gururlu
  başlık: yönetici, şef
  başnak: başlıksız, tulgasız
  başşad: (paşa) ordu komutanı, general
  baştın: selef, önceki
  baştınki: baştaki, öndeki, önder
  başveren: fedai
  başvermiş: kurban, fedai
  batak:1- çamur, bataklık 2- gizli, gömülü
  batışad: birl. batı/şad
  t...göktürk ve uygur ordularında, batı kanadının komutanlarına verilen unvan
  batım:1- batma boyu, boy, derinlik 2- sivri bir aletin saplanması
  batır: batur’un şive farkıyla söylenmiş biçimi
  batmaz: 1-diri, mücadeleci 2- vücuduna sivri ve kesici aletler işlemez
  batrak: (batırak) mızrak, kargı
  batsık: 1- bastıran, yanaştıran 2- gün batısı, batı
  batu: 1-güçlü, yenilmez, gücüne dayanılmaz 2- dayanıklı, metin 3- gün batısı
  batuga: 1- batu, kahraman 2- gizli, gizlenmiş
  batur: bagatur, kahraman
  baturgan: 1- saklayan, gizleyen, gizli 2- batıran,saplayan
  batut: gizli, saklı
  bavırgan: 1- şefkatli, koruyucu 2- bağıran, nara atan
  bay: varlık, zenginlik, egemenlik, erklik, üstünlük, bolluk sözcüklerinin tümünü
  içeren önemli bir ad. türk adlarının önemli birleşiklerinden başka sözcüklerle
  kullanılabilen, kullanılan sözcüğü bütünleyip, güçlendiren, hem başa gelerek hem de
  sona gelerek kullanılabilen bir ad.
  baya: bay,baylanmış, zenginleşmiş
  bayak: selef, daha önceki
  bayan: (muyan, buyan) 1- kalıcılık,sonsuzluk 2- baht, mutluluk 3- zenginlik,
  güçlülük,erklik 4- eski dönem tanrı sıfatlarından 5- uygur kağanlarının unvanlarından
  bayar: ulu, yüce, kudretli, celil...tanrı sıfatlarından
  bulgar hanlığı dönemi,soyluluk ve üstün vasıflı yöneticiler için verilen bir unvan
  bayat: tanrı sıfatlarından ,..1- devletli, kısmetli 2- kadim, ezeli
  bayatlı: devletli, bahtı açık, muktedir bayatluğ: (bayatlı)
  bayavut (bayagut) varlıklı, muktedir
  bayça: varlıklı, muktedir
  bayçu (baycu): varlıklı, devletli
  baydak: 1- bağımsız, hür 2- bekar
  baydan: 1- cömert, eli açık 2- şık, yakışıklı
  baydar: varlıklı, muktedir, egemen
  baygın: kendinden geçmiş
  bayık: 1- varlıklı, egemen 2- usta, eli yatkın 3- doğru sözlü, saygılı, güvenilir
  bayın: çekici, güzel, yakışıklı
  bayındır: güçlü,varlıklı, egemen
  bayır: yamaç
  bayıtmış: zengin, kudret sahibi
  bayla: varlıklı, refah içinde olan
  baylak: rahat, refah içinde
  baylam: 1- azim, kararlılık 2- demet, bağ
  baylamış: varlıklı, güçlü olmuş
  baylan: nazlı, şımarık
  baylanış: ilişki, münasebet
  baylık: 1- varlık, varlıklılık, güçlülük 2- ganimet
  baymaz: mala mülke ilgi duymayan kişi
  bayraç: varlıklı, zengin
  bayrak: varlık, varoluş, erklik, güç, ve bağımsızlık
  bayram: güzellik, mutluluk, sevinç, bolluk
  bayrı: 1- ezeli, kadim 2- emektar, tecrübe sahibi 3- sonradan zapt edilip, yurda dahil edilen toprak
  bayrın: kadim, ezeli, eskiye dayalı
  baysa: madalya
  baysal:1- birl.bay/sal 2- bolluk, rahatlık 3- asayiş, sükunet
  baysan: yakışıklı, levent, gösterişli
  baysin: zengillik, kudret
  baytag: bolluk, çokluk, kalabalık
  bayuk: hazır, amade
  bayur: cesur, gözükara
  bayutmuş: birl. bay/utmuş (yenmiş, muzaffer)
  bayülgen: birl. bay/ülgen
  şamanist gelenekte insanlar arası ilişkilerle ilgilenen “mükafat tanrısı”
  bayülken: (bayülgen)
  baz: 1- emin, güvenilir 2- merkeze bağlanmış, sonradan katılmış
  bazda: hoş, latif, çekici
  bazır: basar, baskıncı
  bazman: tabi, bağlı, muti
  beceri: (beceriklik) hüner, marifet, yeterlilik
  becet: süs, makyaj, tezniyat
  beçirik: becerik, beceri, marifet
  beçkan: ipekten yapılmış sancak
  beder: ziynet, mücevher
  bediz: 1- resim, heykel, nakış, bezek 2- taşlara yontularak yapılan süsleme
  bedizci: ressam , heykeltıraş, nakışçı
  bedük: büyük, iri, cesim, ulu
  begeç: beyliğe uygun olan
  begen: 1- beğeni, hoşluk 2- şehzade, prens
  begençe: şehzade, prens
  begesin: doğruluk, sevap, hayr
  begi: 1- yiğit, güçlü, 2- eş- koca
  begisi:1- doğru, sevap 2- beğenilen, imrenilen
  begüm: hanımefendi, bayan, saygı duyulan hanım, eski türkçe’de “beğ”’in
  tam olarak dişi karşılığı
  beğ: bey, varlık, erklik, güç, yöneticili toparlayıcılık, liderlik, soyluluk vb. anlamları içerir
  beğceğiz: beycik, küçük bey
  beğçe: küçük bey
  beğçek: küçük bey
  beğdaş: akran,eş,denk
  beğde:1- aziz, saygıdeğer 2- adil, adaletli
  beğdeş: nazir,benzer
  beğdi: aziz,muterem, saygıdeğer
  beğdüz emen: birl. beğdüz/emen (ruh,can)
  beğeç:1- beğliğe layık 2- beğ çocuğu, küçük bey beğendik: beğenilen
  beğeni: hoşa giden, beğenilen
  beğenmiş: hoşuna gitmiş
  beğer: beyoğlu, prens, şehzade
  beğlen: bey soyundan olan
  beğlik: beylik, beyliğe uygun olan
  beğrek: beyrek, bey çocuğu, küçük bey
  bek: 1- bey, beğ 2- pek, sıkı
  bekem: bey, beyim
  beken: dayanıklı, metin
  beket: kuvvet, dayanıklılık
  beki: 1- yiğit,güçlü 2- eş, koca 3- şaman, baş şaman
  bekik: güvenli, iyi korunan
  bekim: azimli, kararlılık
  bel: 1- bilgi, bilim 2- belirti,iz, damga 3- tarlanın orta yeri 4- iki dağın arasındaki geçit
  belçin: belirti, iz, damga
  beldek: iz, işaret, emare
  belek:1- kılavuz, rehber 2- hediye, 3-kundak bezi
  belen:1- bilen, alim 2- geçit 3- sırt, tepe, dağ yolu
  belet: belge, delil
  belge: belge, doküman, delil
  belgi:1- belge 2- bilgi 3- fark, farklılık, ayırt, alamet
  belgin: belirgin, net, açık
  belgü:1- belge 2- sınır taşı, sınır toprağı 3- yüzük taşı, nişane
  belik:1- doruk, zirve, şahika 2- saç örgüsü
  bellek: hafıza
  benek: 1- armağan, hediye 2- bakır para 3- işlemeli kumaş
  bengi: bengü, mengü sonsuz, sonsuzluk, ebediyet, ebedi
  bengilik: sonsuzluk
  bengü: bengi, mengü
  benice: sonsuzluk, sonsuzluğa giden
  benk: muhkem, iyi korunan
  benli: yüzünde ben olan
  berdi: verdi,kutsal güçler tarafından yollanan
  beregen: eli açık, cömert, verici
  berge: 1- vergi 2- berke, kamçı, değnek
  bergi: 1- vergi 2- eli açık, cömert
  bergilik: doğal, tabi
  berik: 1-berk, sağlam, gürbüz, dayanıklı 2- cömert, eli açık
  beril: verici, cömert, eli açık, fedakar
  berin: veren, cömert
  beriş: veriş, hibe
  berk: 1- katı, sıkı, sağlam, dayanıklı 2- şiddet, şiddetlilik 3- korunan, muhkem 4- yıldırım
  berkant: birl. berk/ant altay dağları cıvarında bir başka dağın adı
  berke:1- kamçı, değnek 2- dövme 3- naz, işve
  berkem: düşmana karşı iyi korunan yer, müstahkem mevki
  berkin: güçlü, güçlendirilmiş
  berkit: güçlü, güçlendirilmiş, muhkem
  berkliğ: berkli, güçlü, dayanıklı
  berkuk: sert,cesur, dayanıklı
  bermek: vermek, veriş
  berşe: odun kömürü, kül
  besen: bezen,süs, makyaj, gösteriş
  betik: (bitiğ, bitik) yazılı kağıt, mektup
  beybut: barış, sulh
  beyge: bike, küçük hanım
  beygu: bir şahin türü
  beylem: buket, demet, çiçek demeti
  beylen: beyli, beye bağlı
  beynen: beğenen
  beyrek: 1- tim, müfreze 2- merkez ordu, ordugah
  beyru (bayrı) 1- ezeli, başlangıçsız 2- emektar, tecrübeli
  bezek: süs, takı, piraye
  bezen: süs, makyaj
  bezenmiş: süslü
  bezgin: bez...mekden. sarsılmış, bıkmış
  bıçak: biçme aracı bıçgın: kesen, biçen
  bıçkas: kağan ve hanlara yapılan bağlılık andı
  bıçkı: bıçak bileme aracı
  bibi: kibar, eğitimli, sayıdeğer hanım
  (anadolu’da birçok bölgemizde “hala” anlamında da kullanılır)
  biçek: bıçak, biçici
  biçik: biçilmiş, biçimlenmiş
  biçim: şekil, format, örnek, biçilmiş gibi
  biçin: 1- biçilmiş,biçime girmiş 2- ekin, tahıl 3- biçen, doğrayan
  bige: 1- bakire, temiz kız 2- bey kız saygıdeğer kız
  bigem: sevilen, el üstünde tutulan kız
  bigen: beğenilen
  bigendik: beğenilen, ilgi duyulan
  bike: bige
  biket: beylik, beyliğe uygun
  bil: bilgi, bilim
  bildik: bilinen, tanınan, ünlü
  bilecen: bilgiç,çok bilmiş
  bileda: balta
  bilge: bilgili, filozof, alim, bilgin, ulu kişi
  bilgekağan: bilge/kağan (aslı, türk bilge kağan’dır)
  t...türk tarihinin, bir çok nedenlerle en önde gelen kişilerinden. türk milliyetçiliğini devlet siyasetine
  sokan, ona sosyal, ve siyasal bir kimlik vererek, devlet-millet bütünleşmesini sağlayan, milliyetçiliğe
  “zaman boyutu”nu kazandırıp, onu çağlar ötesine götürebilmeyi amaçlayan ve ilk defa “ birleşik türk
  devletleri” fikrini ortaya çıkarıp bunu milli politika biçimine getiren,yönetimi döneminde sık sık kurultaylar
  toplayarak milletine “hesap veren” ve tüm bunları kardeşi kül tigin’in ölümünden sonra yazdırttığı
  “mengütaş’larda(orkun anıtları) da bizzat anlatan ve son olarak da gerek türk dili, gerek de edebiyatı ve
  içeriği açısından, dünyada bir eşi daha bulunmayan yazıları yazdırtan ulu kişi...ilteriş kutluk kağan’ın
  büyük oğlu, kül tigin’in ağabeyi.
  bilge tamgaçu: birl. bilge/tamgacı
  t...göktürkler ve uygurlar döneminde yüksek dereceli memurlara verilen bir unvan
  bilge tonyukuk: birl. bilge/tonyukuk
  t...göktürkler dönemi, ünlü, devlet adamı, siyaset bilimci ve tarihçisi...ıı göktürk kağanlığının
  kuruluşunda önemli rolü olan, hem ilteriş kutluğ kağan’ın yakın yoldaşı ve başkanlığını, hem de bilge
  kağan’ın başbakanlığını yapan ve kendi adına da yazıtlara yazı yazdıran ulu kişi
  bilgen: bilen, bilgin, alim
  bilgin: bilim adamı
  bilgü: bilgi
  bilig: bilgiler, bilim, bilim dalı (orj)
  bilik: bilen, bilgili
  bilun: esir, tutsak, (gönül ve akıl esiri, aşık)
  binit: binilecek nitelikteki, soylu at
  birben: birl. bir/ben ben mec. kendini beğenmiş
  birçe: biricik, yegane
  birçek: 1- biricik 2- saçın ortadan ayrılıp yana dökülmüş hali
  birebin: yegane, tek, biricik
  birge: 1- beraber, birlikte 2- biricik 3-berke
  birgen: içine kapanık, münzevi
  biricik: tek, yegane, bir tane
  biriçim: birl. bir/içim mec. imrenilecek güzellik ve çekicilik
  biridin: güneyli, güney bölgesinden
  birkit: birleşik, birleşmiş
  bişük: nesil,soy-sop, kavim, kardeş
  biterge: gerek, hacet, ihtiyaç
  bitev: (bidev) 1- soylu, soylu at 2- el değmemiş bakir
  bitig: yazı, yazıt
  bitigçi: katip, yazıcı
  bitigen: anıt, yazıt, yazılı taş
  bitim: gaye, hedef, ülkü
  bitki (bütkü) yerden biten
  biyan: (bayan) (buyan) varlıklı, cömert ,eski tanrı sıfatlarından
  biyum: cömert, eli açık
  bod: boy,uruk
  boga: boğa
  boğ: hediye, armağan
  boğa: boğa
  boğaca: boğa gibi güçlü boğacı: boğa deviren
  boğaçuk: küçük boğa, genç boğa
  boğar: boğucu, güçlü, kuvvetli
  boğarcık: güçlü, boğucu
  boğtag: şapka, başlık, hanım başlığı
  bolcal: vade, müddet
  bolçak: gürz, topuz
  bolduçağ: uygun zaman, olan çağ
  bolgan: 1- soylu at 2-keşşaf, mucit 3- olgun, olmuş, ermiş
  bolgu (bolgi): orijinal, özgün
  boncuk: mücevher, takı
  bor: bora, fırtına
  bora: fırtına
  bordak: semiz, şişman, balık etli
  bordu: üzüm, asma
  borka: baraka,ev
  borla: burla, üzüm, üzüm salkımı
  bosum: endam, zerafet
  bosut (basat) anlayış, izan, hidayet
  boşgur: eğitmen, öğretmen, talimci
  boşgut: öğrenci, şakirt
  boy: 1- uruk, uyruk, oymaklar birliği 2- eda, endam
  boyda(ğ): soyut, mücerred
  boydaş: aynı boyun mensubu
  boyla: unvan veren kişi
  boyla bağa tarkan: birl. boyla/bağa/tarkan
  bilge tonyukuk’un öteki adı
  boylan: adına ve soyuna layık
  boyluğ: 1- soylu 2- yakışıklı
  boysan: yakışıklı, heybetli
  boz:1- sert, şiddetli2- alaca renk,füme rengi3- toprak rengi
  bozan: bozmak...dan düşmanı yenip dağıtan
  bozca:1- cesur, gözükara 2- boz rengine kaçan
  bozcak: cesur
  bozçin: dürüst, güvenilir
  bozdoğan: birl. boz/doğan bir doğan türü
  bozkır: step, çöl, vaha
  bozkurt: birl. boz/kurt
  t...oğuz kağan destanında, oğuz’a yol gösteren efsane kurt. genel olarak türk boylarının hemen
  tamamında, türklerin karakteristik özelliklerini üzerinde taşıdığına inanılan “milli sembol” pozisyonundaki
  hayvan (önceleri “gökbörü” olarak kullanılan bu ad, selçuklular döneminden sonra, daha yaygın olarak
  “bozkurt” olmuştur.)
  bozlak: 1- boz ve kül renginde olan 2- otlak, mera
  böbülük: koca, gül
  böçke:1- canavar 2- böcek
  bödge: çağ, zaman
  bög(bök): kısmet, nasip
  bögü:1- filozof, hikmet sahibi kişi 2- büyü, sihir 3- ejderha, canavar 4- zehirli bir böcek
  bögür: 1- ordunun kanatlarından her biri, cenah 2-kaburga ile kalça arasındaki bölge
  böğdün: bürokrat, yüksek dereceli memur
  böğrek: ordugah, merkez ordu, merkez ordunun savaş pozisyonu
  böğürmüş: şamatacı, gürültücü
  böğüş: zeka
  böken: ahu, ceylan
  bökevul: aşçı, iyi yemek yapan
  bökli: yakışıklı,şık, iyi giyimli
  böklice: şık giyimli
  böle: pay, nasip, kısmet
  bölen: bölüm, pay
  bölek: hediye, armağan
  bölük: 1- kısım, ekip, bölüm 2- pay, nasip
  bölün: yönetici, şef
  bönge: tekme
  bönger: tekmeleyici, iyi tekme atan
  börçe: zülüf
  börçek: zülüf
  böri: kurt göktürkler ve uygurlar dönemlerinde kağan muhafızlarına verilen genel bir ad.
  böriteçine (börteçine) benekli bozkurt
  ergenekon destanlarının çeşitli versiyonlarından birinde, ergenekon’dan çıkışı gösteren dişi kurt,bir
  diğerinde ise bu addaki demirci ustası olarak geçer.
  börk: başlık, tüylü hayvan derilerinden yapılan başlık
  börklü(ğ) saygıdeğer
  börklüce: saygıdeğer, saygı gösterilen
  börte: benek
  börü: (böri) kurt
  bubik: konca,gül
  bucak: 1-gizli bölge 2- uzak yer
  bucuga: (buğucu, ceylan avcısı)
  budak: sert dal parçası mec. güç, sertlik, dayanıklılığı sembolize eder.
  budan: (budun)
  buday: buğday
  budraç: gözü pek, cesur
  budulgan: yürekli,cesur
  budun: bütün, ulu, millet “ siyasi ve dini yapıları ne olursa olsun soy,dil, töre, kültür, tarihsel yapıları bir
  olup, psikolojik olarak birbirine bağlı insan topluluğu.türkçe’de kullanılan millet ve ulus sözcükleri tam
  olarak bu anlamı içermektedir. millet, din ortaklıklarını daha ön planda tutan bir anlam içerirken ulus ise,
  daha çok boy ve uruk anlamlarını içerir.buna rağmen yakın zamana kadar millet, son zamanlarda ise ulus
  sözcükleri dilimize yer etmiştir. oysa gerek günlük dilimizde gerek yazı dilimizde bu sözcüğün bir an önce
  kullanıma girmesi gerekmektedir.”
  budunçar (budunçu-yir) sözcüğünün tam anlamıyla” ulusçu”, “milletçi”
  “oğuz töresi”’ni yeniden gündeme getirip, yürürlüğe koyan kişi
  budunçi: buduncu, ulusçu
  budunçiyir: birl. buduncu/yir,yer toprak
  buga: boğa
  bugan: 1- boğan 2- alamet, işaret, iz
  bugateg: boğa gibi güçlü
  bugay: 1-afacan, ele avuca sığmayan 2- buğu, ceylan
  bugu: 1- buğu, ceylan 2- böcek, örümcek 3- canavar
  bugur: sürekli,devamlı, devamlılığı olan
  buga: boğa
  buğra: 1- genç aygır 2- genç erkek deve
  buğu:1- ceylan, 2- yavru geyik 3- buhar
  buğuçan: boğucu, boğaç
  buka: boğa
  bukağı: kelepçe, atların ayağına takılan bir çeşit köstek
  burak: güçlü, yenilmez
  bukan: (mokan, büken) güçlü, yenilmez
  bukuk: tomurcuk, filiz
  bulaç: bulucu, keşşaf, mucit
  bulagan: 1- olgun, kamil 2- bulan, bulucu
  bulak: göze, kaynak, pınar
  bular: bulur, mucit
  bulası: ülkü, bulunması istenen
  bulça: 1- bolluk, ganimet, bereket 2- bulucu, mucit
  bulçu: bulucu, mucit
  bulçum: keşif, buluş
  buldan: bolluk, refah
  buldu: önemli, değerli, az rastlanan
  buldur: 1-iri su damlası 2- gözyaşı
  buldak: 1- bulanık, karışık, karma 2- kıyı, sahil
  bulgan: 1- olgun,kamil 2- bulucu, mucit
  bulganç: karma, kırma, karışık
  bulgar: karışık, bulanık, karışmış, içiçe girmiş
  bulgaş: karışıklık, karmaşa
  bulmaz: 1- olgunlaşmamış 2- sakin, tembel
  bulmuş: 1- olgun, erdemli, oturaklı 2- keşşaf, mucit
  bulu: anlayış, idrak, izan
  buluç: 1-bulucu 2- anlayış, fehim
  bulug: 1- keşif bölgesi, keşfedilen yer, bölge 2- fidye, haraç
  bulugan: bulan, bulucu
  bulum: irfan
  bulung: bulunulan yer, yön, taraf
  buluş: 1-feraset, buluculuk 2- manevi destek buluşgan: maharetli, becerikli
  bumin: 1- merkez ordu, çekirdek ordu 2- puhu kuşu
  bun: üzüntü, keder, bunalım, kendinden geçiş
  bunak: bunlu, üzüntülü, kendinden geçmiş
  bunalmış: üzgün, mahzun
  bung: bun, keder
  bunluğ: bunlu, kederli
  bunsuz: mutlu, huzurlu
  buran: burmaktan...burucu
  burcu: 1- buruk, burucu 2- güzel ve keskin koku 3- biber
  burçak: 1- nohutgillerden bir tahıl 2- irmiklik buğday
  burçigen: böü/tigin moğol ağzındaki söylenişi (türk ağızlarında kuzey’e çıkıldıkça t ”ler ç’ ye dönüşür.
  çigin, tigin, çengiz tengiz vb.)
  çengiz kagan’ın aile adı. uygur kökenli olup, sonraları kuzeye göç ederek,moğol oymaklarının
  arasına karışmış bir oymak
  burçin: dişi geyik
  burçugin: özü sözü bir, güvenilir
  burçuk: 1- tahta veya keçeden yapılmış küçük heykel 2- varlık, servet 3- çiçek, gül
  burka: yüz örtüsü, fular (tozdan ve fırtınadan korunmak için yüze takılan örtü)
  burkan: 1- totem, heykelcilik 2- hüzün, iç burkuntusu
  burke: 1-burka 2- berke, kamçı
  burla(hatun): üzüm, üzüm salkımı
  burta: 1- benek, ben 2- altın tozu
  burtag: burtak çakıllı, taşlı toprak
  buruk: kırgın, alıngan, mahzun
  burul: içli, içten, samimi
  burunçuk: burulmuş, buruşuk
  burundu: atların terbiyesi için burunlarına takılan kıskaç
  burungu: geçmiş, mazi, hatıra
  buşku:telaş, heyecan
  buyan: (bayan, muyan) 1- kut, baht, mutluluk 2- sevap,hayır 3- dayanıklılık, mukavemet
  buyandı: kutlu, bahtı açık
  buyra: kıvırcık, kıvrılmış, bürülmüş
  buyraç: amir, buyuran
  buyrat: engebe, engel
  buyruk: 1- emir, buyruk, buyurma 2- göktürkler döneminde vezir, (bakan) anlamına da
  kullanılmıştır.
  buyuruk: buyruk, emir
  buzaç: bozucu, bozguna uğratan
  buzan: bozan, düşman birliğini dağıtan
  bübülük: gül, konca
  büdene: bir bıldırcın türü
  bügü : 1- büyü, sihir 2- felsefe 3- ejderha
  bük: kıyı, sahil
  büke: 1- genç kız, küçük hanım (bike) 2- bükü, ejderha
  büke badraç: birl. büke/badraç mitolojideki, yedi başlı ejderha
  bükeç: güçlü, bükücü
  bükey: büken, bükücü, güçlü
  bükin: hanımcık, küçük hanım
  büklüm: kıvrım, büküntü, saçak
  bükü: ejderha
  büküş: bükme eylemi, bükmek
  bülek: bilek
  t...kırgızların, mürti oymağı beylerinden
  bülte: demet, deste, top
  büngü: tos atmak, kafa vurmak
  bür: gonca; gonca gül
  bürçe: kurt yavrusu
  bürçek: 1- kurt yavrusu 2- saç kıvrımı
  bürge: 1- kellik 2- bahşiş, hediye
  bürkev: himaye,vesayet
  bürküt: 1- bahşiş, hediye 2-bir kartal türü
  bürüm: bürülmüş, katlanmış
  bürüncük: ipekten yapılmış, şal, fular
  büte: 1- fidan 2- bütünlük
  büvet: baraj, set, su seti
  büyü: sihir, gizliyi bilme işi, bilgelik büyük: 1- olgun, saygıdeğer 2- bilge 3- büyü, büyücü
  c harfi ile başlayan isimler
  cabadak: hayret, şaşma
  cabalak: yabalak, yaygın
  cağımda: yaratıcı, üretken
  cağımdı: lütufkar, iltifat eden
  cağlı: namuslu, dürüst
  cakşı: yakşı, yakışıklı, güzel
  calman: yalman
  caman: 1- yaman, 2- kam, büyücü
  camanbay: birl. caman/bay..şamanist gelenekte, obanın büyücüsü,doktoru, kötü ruhları kovan kişi
  camuga (camuka) kızgın, asabi
  canik: tüccar, ticaret erbabı
  canku: meşveret
  carıp: yakın, dost, çok yakın arkadaş
  carlık: yarlık, emir, ferman
  cartı: şık, alımlı
  caruz: heyecan
  catuk: halim, haluk
  cav: gösteriş, afi, fiyaka
  cavankul: uygurlar döneminde ordunun sol cenahını ve oradaki askerlerin tümüne verilen ad
  cavıldak: neşeli, şen şakrak
  cavlı: gösterişli, cafcaflı
  caymaz: cesur, kararlı
  caynak: pençe, doğan pençesi
  cebe: 1- silah,ok, cephane 2- zırh
  ceben: gayretli, çalışkan
  cebenoyan: cebe/noyan
  çengiz kagan’ın dünyaca ünlü komutanı ve yakın arkadaşı.(çengiz’in bütün türkleri bir bayrak altında
  toplama fikrinin mimarı bu ulu kişidir.)
  celasun: (çalasun) 1- delikanlı 2- cesur, savaşçı 3- becerikli, eli tez.
  celayır: (çalayır) 1- bilgin, gün görmüş, tecrübeli 2- savaşçı
  celden: yel, yel parçası
  celme: çalım, fiyaka, gösteriş
  cengel: hafif, ince
  cengiz: çengiz, tengiz, deniz
  ceren: ceylan, ahu, gazel
  cerkin: hısım, yakın
  cerkuday: birl. yer/kutay eski dönem yer tanrısı
  cetik: yetkin, uzman, olgun
  cetiz: yetkin, becerikli
  ceyran: ceren
  cıda: mızrak, kısa saplı mızrak
  cıgı: şamanist gelenekte ,iyi ruh. boy ve oymakları kötülüklerden koruduğuna inanılan ruh
  cılduz: yıldız
  cılımga: kağan ve han’ların mektuplarını yazmakla görevli kişi
  cibelik: sonsuz, sonsuzluk
  cici: (cicik, cicek) 1- çiçek, gül 2- konuk 3- sevim, sevimlilik
  cidagu: yetkin, yetenekli, becerikli
  cide: iri, uzun bir ağaç türü
  ciga: taç, gelin başı
  ciğil: hafif, yeğni, kolay
  cilmaya: türk mitolojisindeki efsanevi kanatlı at
  cingil: 1- galip, utkan 2- güvenilir,sadık
  cingü: zafer, utku
  civil: iyi ruh, temiz , arınmış ruh
  colay: (yolay) birl. yol/ay...kazaklarda “ayağı uğurlu” kişiler için kullanılır.
  colda: yolcu, yola çıkan
  cuci: 1- cici, çiçi, cicik, çiçek, çuçu, çuçi 2- konuk..bu ad daha çok, beklenmeyen doğumlar sonrası
  kullanılır ve bu yüzden “konuk” anlamını içerir
  culum: narin, nazik, hassas cumuk: yumuk, yumulmuş
  cupar: parfüm, güzel koku
  ç harfi ile başlayan isimler
  çaba: gayret, enerji
  çabacı: gayretli, enerjik
  çabak (çaba)1-çabuk,çevik 2- küçük bir göl balığı türü
  çabar: 1- çapar, davranır 2- ulak, kurye, elçi
  çabuk: (çapuk) çapan, çaba gösteren, çabalayan
  çaça: 1- savaş baltası 2- gemici 3- çiçi, çiçik
  çagavun: bal arısı
  çağ: 1- zaman, vakit 2- devir, devran 3- su sesi, şırıltı
  çağa: yavru çocuk
  çağan: 1- bayram, eğlence 2- şimşek 3- gürz, çakan 4- beyaza kaçan beyazımsı
  çağanak: çalgı, enstrüman
  çağaş: kırlangıç
  çağatay: birl. çağ/atay
  1-çağının en ünlüsü 2- çağdaş, çağının ilerisinde
  çağdaş: çağın insanı, aynı çağda yaşayan kişiler
  çağıl: 1- su sesi 2- çakıl taşı
  çağıldak: çağlayan, şelale
  çağıltı: 1- su sesi, suyun taş ve kayalara çarparken çıkarttığı ses
  çağın: 1- şimşek , çakın 2- gürz, topuz
  çağır: çağırı, çağrı
  çağırgan: çağıran, davetkar
  çağla: 1- namuslu, dürüst 2- erik türlerinden bir yemiş
  çağlak: 1- namuslu, dürüst 2- çağlayan, şelale
  çağlar: şelale, çağlayan
  çağlasun: dürüst
  çağlav: dürüst
  çağlayan: şelale
  çağlayık: şelale
  çağlı: 1- dürüst 2- yakışıklı, güzel
  çağlın: meşhur ve liyakat sahibi
  çağrı:1- mesaj, davet 2- doğan kuşu, doğanın bir çeşidi
  çağruk: katı, sert
  çaka: 1- savaş baltası 2- çakı 3- fiyaka, çalım, gösteriş
  çakaloz: 1- fener 2- ilkel bir top silahı (top mermisi yerine çakıl taşı atan)
  çakan: 1- gürz,topuz 2- şimşek
  çakar: 1-deniz feneri 2- gürz
  çakı: kesici, yontucu küçük bıçak
  çakıcı: 1- çakma eyleminde bulunan 2- çakı ustası
  çakıl: çakıl taşı
  çakın: 1- şimşek 2- kıvılcım
  çakır:1- doğan türü bir avcı kuş 2- gürz 3- şarap, içki
  çakırca: doğan türü bir avcı kuş
  çakırcı: eskiden saraylarda, özel olarak doğan terbiyeciliği yapanlara verilen bir sıfat
  çakmak:..çak kökünden türeyen, vurmak, kesmek, bölmek eylemi için kullanılan bir sözcük
  çakmur: tutumlu, eli sıkı
  çaktu: iri yapılı, gösterişli
  çal: kılıç darbesi, darbe, vuruş
  çalap: ulu ruh, kadiri mutlak (eski dönem tanrı sıfatlarından)
  çalgar: çalıcı, vurucu
  çalgıçay: taştan yapılmış el değirmeni
  çalık:1- silahşör, iyi kılıç kullanan 2- çelik 3- mesaj, haber 4- haşarı, yaramaz
  çalım: 1- gösteriş, fiyaka, kurum 2- kılıcın keskin tarafı
  çalımlu: gösterişli, çekici
  çalın: çiğ, jale
  çalış: azim, ceht
  çalışgan: çalışkan, işgüzar
  çalkara: doğan türü bir avcı kuş
  çalkın: darbeci, hamleci, vurucu
  çalma: maden üzerine yapılmış oyma, işleme çalman: çalıcı, vurucu
  çaluk: çalık
  çam: bir ağaç türü
  çamur: sazlık, bataklık
  çanayaz: berrak, billur
  çandar: karışık, karma
  çandır: karışık
  çanga: 1- soylu 2- pençe
  çangal: 1- çok sık ağaçlı bölge 2- budaklı ağaç
  çapan: 1- ulak, haberci 2- enerjik,- çalışkan 3- iş elbisesi, eski giysi
  çapar: 1- enerjik, çalışkan 2- giysi 3- saldırgan 4- ulak, haberci
  çapgın: enerjik, koşan, ardından giden
  çapgur: tufan, afet, deprem
  çapın: atak, hücum, savlet
  çapıtgan: saldıran, saldırgan
  çaplan: bir şahin türü
  çaplı: şahin türü bir avcı kuş
  çaptı: koşan, seğirten
  çaptuğ: ünlü, çok tanınan
  çapul: çap...mak kökünden, vuran, saldıran, alıp götüren vb. eylemlerin tümü
  çardu: cinli, perili
  çarmagun: görevli, görevlendirilmiş , emir almış
  çaşka: sabi,bebek, yavru
  çaşut: haberci, muhbir, ajan
  çat: yansıma, yayılma, ün
  çatak: çatal, çatallı, iki kollu değnek
  çatal: iki kollu, iki kola ayrılmış nesne
  çatgal: 1-yüksek dağlık bölge 2- çatal
  çatık: çatılmış, tersleşmiş
  çatlı(ğ): 1-ünlü, tanınmış 2- gözü kara, cesur
  çatuk: bıçak sapı yapılan bir ağaç türü
  çav: ün, şöhret, yansıma, duyuru, bildiri
  çava: ünlü, tanınmış
  çavaş: ünlü, tanınmış
  çavlak: çağlayan, şelale
  çavlan: çağlayan
  çavlı: 1- ünlü,meşhur 2- doğan yavrusu
  çavudur: iyi üne ve şöhrete sahip olan
  çavunt: ün, şöhret
  çavuş: bilgi veren, bilgi götüren, bilgi dağıtan (çav...kökünden)
  çavut: duvar, sütun
  çay: dere, ırmak
  çayan: 1- dövülmemiş, dökme demir 2- işlenmemiş ham demir
  çaylak: kuyruğu uzun ve çatallı bir avcı kuş
  çaylan: 1-dere kenarı 2- çağlayan
  çeber: 1- usta, mahir 2- hoş, latif
  çebi : (çepi,çepni) 1- sert bakışlı 2- usta eli yatkın, yetenekli 3- cebe, çebe, silah
  çeken: cazip, cazibe, çekicilik
  çekim: cazibe, çekicilik
  çekimlü: çekimli, cazibeli
  çekli: armağan, hediye, düğün hediyesi
  çekmergen: nişancı, iyi vuruş yapan, silahşör
  çelek: bülbül, güzel öten bir kuş
  çelen: 1- becerikli, çalışkan 2- fettan, yanıltıcı
  çelik: (çelük,çuluk) gücü arttırılmış sert demir
  çelikten: çelik parçası
  çelim: beden, endam, gösteriş
  çelme: 1- çalma 2- başa örtülen bez (bandana)
  çengin: gösterişli, dikkat çekici
  çengiz: deniz
  çengşi: mucize, olağanüstülük
  çepen: hatip, iyi konuşan, güzel söz söyleyen
  çerçi: ulak, haber, bildiri ulaştıran kişi
  çeri(ğ): asker, savaşçı, toplanarak bir araya gelmiş erat
  çeven: çevre, muhit
  çevgen: cirit, değnek
  çevri: çeviri,girdap, anafor çevrim: 1- girdap, anafor 2- çevre, muhit
  çıdam: dayanıklılık, metanet
  çıdamlı: metin, dayanıklı
  çıdık: güç, dayanıklılık
  çıgay (çığay): 1- fakir, varlıksız 2- kurt yüzlü, kurt bakışlı
  çığ:1- su damlası, kırağı 2- kar yığını, kar topu
  çığal: omuz, omuz başı
  çığın: çıkın, bohça
  çığır: 1- çağ, devir 2- çığın açtığı yol 3- dar yol, patika
  çığla: saf, halis
  çığlan: saf, halis
  çığrı: 1- felek 2- melodi
  çıkan: 1- kaynak, kaynarca 2- yeğen, hala çocuğu
  çıkmak: 1- çıkma eylemi 2- kaynak 3- çakmak
  çıldım: seri- hızlı, enerjik
  çımrın: aktif, faal
  çın: (çin, çine) sağlam, dayanıklı, güvenilir
  çınak: 1- sevap, hayr 2- güvenilir,sadık
  çından: sandal ağacı
  çıngay: özü, sözü bir, sözüne güvenilir
  çıngılıç: birl. çın(sağlam, dayanıklı) kılıç
  çıngır:1- kopuza benzeyen bir saz 2- çıngırak
  çıntay: soylu, güvenilir
  çıray: yüz, eda, çehre
  çırganış: zevk, haz, tat
  çıtırkı: ışık, nur, ziya
  çibek: atmaca türü bir avcı kuş
  çiçek: 1- gül, gül çiçeği 2- cici, cicik
  çiçikağan: birl. çiçi/kağan
  hun kaganı (ulusçuluğu, devlet siyasetine sokan ve bunun savaşını veren kişi)
  çigan: yoksul, fakir
  çigen: gayretli
  çigendik: gayretli, çalışkan
  çiger: 1- gayret,azim 2- çökertiş,çökertme
  çigermiş: çökertmiş, düşmanı bozguna uğratmış
  çigil: olgun,gelişmiş, olmuş
  çigilvar: kısa ve küçük ok, özel ok
  çiğdem: yaban çiçeği, (ıtır çiçeğinin türkçesi)
  çil: dağ tavuğu
  çilde: kış mevsiminin en soğuk dönemi
  çildu: hızlı, seri, çabuk
  çilen: 1- çığ 2- jale 3- bir dağ çiçeği
  çilenti: çığ, jale
  çimçik: saf, masum
  çine: (çin) 1- sadık, güvenilir 2- öz, soy 3- kurt, kurt yavrusu
  çinkay: sözüne güvenilir, özü sözü bir
  çipli: narin, ince yapılı
  çiray: yüz, çehre, eda
  çit: çizgi, sınır, limit
  çiter: birl. çit/er (sınır muhafızı)
  çizgen: saban izi, karasabanın tarlada açtığı yol
  çizim: resim figürü
  çoban: 1- elinde cop (değnek, sopa) olan 2- muhtar, oba beyi
  çobar: değnekli, değnek taşıyan
  çobayıkmış: gönül kırıcı, haşin
  çoga: vahşi hayvan
  çogay: yoğun, kesif
  çoğaş: 1- debdebe, şaşa 2- vahşi hayvan yavrusu
  çokan: 1- gürz, topuz 2- hayvan yavrusu
  çoku: 1- debdebe, şaşa 2- bolluk, bereket
  çolak (çalak) silahşör, iyi kılıç çalan
  çolbanak: 1- uzak görüşlü 2- törenin dışında kalan 3- nikahsız ilişkiden doğan çocuk (hakas
  türklerinde)
  çoldu: 1- bahşiş, mükafat 2- ganimet
  çolpan: 1-kuzey yıldızı 2- uzak görüşlü 3- tanıdık, bildik, aşina
  çomak: 1- iri ve yuvarlak değnek 2- bir ucunda topuz bulunan sopa, silah 3- inanmış, inançlı
  çongar: gürültü, şamata, nara çopur: geyik ve karaca yavrusu
  çora: (çura, çur) 1- yer tanrısı 2- cin, peri 3- ruh
  çoraman: cinli, perili
  çorlu: cinli kötü ruhların etkisinde kalan kişi. bu ad şamanist gelenekten gelen bir ad dır.eskiden
  bunalımlı ve toplum tarafından hoş karşılanmayan kişiler için bu ad verilirdi ve bu kişiler kam ve baksılar
  tarafından tedavi edilmeye çalışılırdı)
  çotak: kabza, kılıç kabzası
  çotur: kabza, kılıç kabzası
  çökermiş: çökertmiş, düşmanı bozmuş
  çöklü: soylu, asil
  çökül: ırmakların taşarak vadilere bıraktığı tortu
  çömçe: ağaçtan oyulmuş su kabı
  çözeli: kıpçak, merkezden uzakta olan
  çözelti: ayrılış, kopuş, firak
  çuban: çoban, muhtar, obabaşı
  çuçu: şair, şairane konuşan
  çuğa: (çuka) 1- yürekli, cesur 2- arınmış, duru 3- narin
  çuğay: narin ve alımlı kız
  çulçu: serçe, turgay kuşu
  çuluk: 1-çelik 2- çalık, kılıç çalan 3- aceleci, heyecanlı
  çuran: ruhlarla ilgilenen
  çutur: kılıç kabzası
  çuvaş: 1-sakin, rahat 2- dindar, dünyaya değer vermez
  çücen: akıllı, aklını kullanan
  çünük: çınar ağacı
  d harfi ile başlayan isimler
  dadak:değme, dokunma, tatma
  dadal: tat alan, sezen, farkına varan
  dağ: (tağ,tağ,tak,tav) dağ...mec. genişlik, büyüklük, ululuk,heybet
  dağaça: dağ gibi heybetli
  dakak: ucu ataşli ok
  dal: 1-ayrı, bölünmüş 2- saldırı, büyüme, yayılma 3- batma, çıkma 4- yalınlık, çıplaklık
  dalan: koridor, dehliz
  dalaş: döğüş, karşılıklı saldırı
  dalay: (talay) genişlik, ululuk, sonsuzluk mecaz eden, asıl anlamı , büyük deniz, okyanus
  dalbay: 1- vasi, ardına sığınılan kişi 2- çuhadan yapılmış şapka
  kırgızlarda- 3- avcı kuşları yakalamak için, tuzaklara bağlanarak bırakılan küçük kuş
  dalboy: vasi, ardına sığınılan kişi
  dalkılıç: birl. dal/kılıç mec. zırhsız ve korunmasız
  dalkıran: kırıcı, ayırıcı
  damla: su damlası , tane
  dana: inek yavrusu, iki yaşındaki genç inek
  danişman: müşavir, bilgi ve tecrübesine danışılan kişi
  dansık: (tansık) olağanüstü, fevkalade
  darga: vali, üst düzey, bürokrat
  dargun: alıngan, kırılan, narin
  darı : 1- bir tahıl türü 2- sıkı, sıkıntı, zorluk
  darıca: 1- darı gibi, darı niteliğinde mec. bereketli 2- sıkı, sıkıcı, zorlu
  darsık: öfkeli, hiddetli
  daruka : (darga) vali, yönetici, bürokrat
  darulgan: alıngan, nazlı
  daşkı: taşkı, taşmış, dışarı çıkmış, dışarıda olan
  dayak: değnek, baston, dayanılan nesne
  dayanç: 1- dayanak, destek, güven 2- dayanma gücü tahammül
  dayangan: dayanıklı, metin
  dayangı: köşe minderi
  dayar: hazır, hazırlıklı
  debret: kımıldayış, devinim
  dağer: kıymet, para, nafız
  değerbilir: birl. değer/bilir kadirşinas, vefalı
  değerlü: değerli, kıymetli
  değirmi: çevreli, yuvarlak, toparlak değnek: dayanak, dayanılacak nesne
  deli: usu gitmiş, azmış, dellenen, mec.gözü kara, yiğit
  demir: demir madeni
  demirağ: zırh, örgülü göğüslük birl. demir/ağ
  demirden: demir parçası
  demirdöğen: birl. demir/döğen mec. acı kuvvet sahibi
  demirgen: 1- demir, ham demir 2- temren, okun ucundaki demir parçası
  demirhan: birl. demir/han
  şamanist gelenekte “ maden tanrısı”
  deneri. dikkat, itina
  dengizik: denizcik, küçük deniz, göl
  deniz: deniz, büyük göl
  denli: edepli, terbiyeli
  depegen: tekmeleyen, iyi tekme atan
  deprem: zelzele, sarsılma, kımıldama (kişisel görüşüme göre bu ad çocuklara deprem sırasında yada
  deprem felaketi sonrası yaşanan, çileli günler sırasında doğan ve o günlerin anısına verilen bir addır.)
  derin: derinlik...den mec. olgunluk, bilgelik
  dermek: dirilik, canlılık, bir arada tutmak
  dernek: eğlence, toy, birliktelik
  devin: hareket, kımıldanış, davranış
  devrim: devirme, yıkma, devirip yerine geçme,..ihtilal
  deyim: söyleniş, darbımesel
  deyiş: söyleyiş, şiirsel anlatım, ozan dili
  dıvrak: yakışıklı, alımlı, civan
  dibek: 1- ağaçtan oyulmuş büyük havan 2- yayık ağaç
  dik: 1-yükseklik, yükseliş 2- kararlılık, yıkılmazlık, caymazlık 3- inat
  dikeç: sütun, dikil, dikilmiş
  dikmen: inatçı, kararlı
  dilek: dil ile istenen, dile getirilen istek, arzu, murat, dilek
  diler: dileyen, dileyici
  dilim: kesik, bölüm, bölünmüş, biçimlenmiş
  dinç: zinde, sağlam, dirençli
  dinler: terbiyeli, munis, muti
  dip. baht, talih
  dipçin: 1- bahtı açık 2- sağlam, dayanıklı
  direk: 1- dirilik, sağlamlık, ayakta kalmak 2- temel, dayanak 3- vezir,bakan
  diren: direnç, karşı koyuş, dirilik
  direnç: direnme gücü
  direngeç: destek, dayanak
  dirgen: 1-dirilik,2- harmanda kullanılan demir çatal
  diri: (diri, dirik, tiri, tirik) can, ruh, canlılık, canlı
  diril: can, ruh, tin
  dirim: yaşam, sağlık, canlılık
  dirlig: yaşam, hayat
  dirse: derse, söylerse, konuşkan
  dizik: (dizi) kolye, takı
  dizlek: hazır cevap, konuşkan
  dodurga: 1- dolgun, doyumlu 2- doyuran, doyurucu 3- açık, net, berrak
  doğa: 1- tabiat,doğallık, ortaya çıkış 2- huy, yaradılış, fıtrat
  doğan: 1- soylu bir av kuşu 2- doğmuş, olmuş, ortaya çıkan
  doğru: dürüst, yalansız, sözüne güvenilen
  doğrul: 1-doğruluk, dürüstlük 2- ayakta duran, dirençli
  doğu: güneşin doğuş yönü
  doğuç: doğuş,doğma, ortaya çıkış
  doğudan: doğulu, doğu yönünden gelen
  doğuş: doğma, ortaya çıkış
  dokunak: dokunuş, değiş, mec. ağır, mahsun,yürek sızlatan, yüreğe dokunan
  dokunç: dokunak, hüzün
  dokuz: dokuz sayısı, türklerin en çok eskilerden beri uğurlu sayılarındandır
  dokuz arka: dokuz/arka (...eski dönemlerde soyluluk gösterme ve belli etmesi açısından, bir kişinin
  babasından itibaren geriye doğru dokuz atasının sayılıp açıklanması..)
  dolandı: dolanan, gezgin
  dolu: 1-bilgin, tecrübeli, öğretmen 2- bütün, tam, eksiksiz 3, şamanist gelenekte ve alevi_bektaşi
  gelenekte, içki, şarap 4- kısa süren, iri taneli yağmur
  dolun: tam, bütün, eksiksiz
  yakut türklerinin eski bereket tanrılarından
  dolunay: ayın on dördü, ayın en güzel hali domaniç: 1-dumanlı bölge 2- tümsek, engebeli arazi
  donat: giyim, kuşam, zenginlik, cömertlik
  domurcuk: gül, tomurcuk
  donatmış: giydirip, kuşatmış, sevindirmiş, cömertlik göstermiş
  donatur: cömert, eli açık, bağışlayıcı
  donsuz: çıplak, fakir, varlıksız
  dora: doruk, zirve, şahika
  doran: (duran) diri, canlı, yaşayan
  doru: 1- doruk, zirve 2- kara ile kızıl arası renk (at rengi)
  doruk: zirve, uç, şahika
  doymaduk: doyumsuz, sevilmeye doymayan, doyulmayan
  doyum: 1- doymak, tatmin 2- ganimet, bereket
  doyuran: mec. cömert, hayr sahibi, iyilik sever
  döğen: 1- dövüşçü,döven 2- ekin saplarını ezmeye yarayan, altında çakmaktaşı bulunan geniş tahta
  döğer: 1- döver 2- değer, kıymet 3- kalın, enli bir ağaç
  döğerli: değerli
  döğüş: dövüş, savaş, kavga
  döğüşgen: kavgacı, savaşçı
  dökümhan: birl. böküm/han 1- dökmekten döküm 2- düğüm, bağ
  dölek: 1- çok döl veren 2- koyunun kuzuladığı yer 3- itibarlı, saygıdeğer, maharetli
  dölen: muti, sevgi gösteren
  dönder: (döne, döndü gibi “dönmek” fiilinden türetilmiş, çocukları ölen ailelerin, yeni
  çocukları olduğunda kullandıkları adlardan)
  döndü: dönüş yapan (reenkarnasyon) çocukları ölen ailelerin verdiği adlardan
  döngel: saat
  döngü: dönüşüm, başa dönüş
  döngün: dargın, gönlü kırık
  dönmez: kararlı, cesur, azimli
  dulak: dolu, olgun, tecrübeli
  duman: 1- sis, kırağı 2- ateşten çıkan gaz
  dumlu: 1- dumanlı, sisli bölge 2- soğuk ve ayaz alan yer
  dumrul : 1- okun sivri ucu 2- başı dumanlı, efkarlı
  dura: (durak) 1- yaşam, hayat 2- sağlamlık, dayanıklılık, kalıcılık 3- ev, yaşanılan yer, barınak (bu ad,
  çocukları ölmüş ailelerin yeni çocukları olduğunda yaşamda kalıp uzun yaşaması ve sağlıklı olması dileğini
  içeren adlardandır ve çok eskilere dayanan bir gelenekle bu gün de sürdürülmektedir.durak, dursun,
  durmuş, durdu, yaşar, tokta, tok, toka, toktamış, turan vb. adlar da hep aynı psikoloji ve geleneğin
  ürünüdür.
  durak: (dura) yaşam, hayat
  duran: (turan) durucu, kalıcı, yaşayan, canlı
  durcu: durucu, kalıcı canlı
  durdu: 1- duran, kalıcı, canlı, yaşayan 2- yaşam, hayat
  durgaç: durak, durulan, yaşanılan yer
  durgun: 1- durulmuş, süzülmüş, arınmış 2- sakin, sükuna ermiş, kendi halinde
  durmuş: 1- duran, yaşayan, canlı 2- yaşam, hayat
  dursun: durması, yaşaması istenen
  duru: 1- saf, sade, berrak 2- duran, durgun
  duruk: duru, durucu
  durul: 1- sükun bulmak, huzura kavuşmak 2- günahsızlık, arınmışlık
  durulca: masum, günahsız
  durulmaz: afacan, yaramaz
  durulmuş: tatminkar, sakin
  durum: yaşam, hayat, süreğenlik, duruş
  duva: (düve)
  duvak: örtül kapanmış, gelin başı
  duvan: (doğan)
  duyan: duyucu, hissedici
  duyar: duyarlı, hisli, duygulu
  duyarı: duyarlılık, hislilik
  duygu: his, duyum
  duyuş: duyum, hissediş, duyarlılık
  duyuşan: duyan, hisseden
  düğün: (töğün, toygün) toy günü, yemekli eğlence
  düş: rüya, aniden ortaya çıkış
  düşelge: pay, hisse
  düşerge: miras, pay
  düşüngü: düşünerek üzülme, kafaya takma, üzülme, teessür
  düve:1- genç inek, dananın büyüğü 2- döven, dövüşçüdüveci: dövücü, dövüşçü
  düvehan: birl. düve/han
  düven: (döven)
  düyeci: dövüşçü, döğüşçü
  düz: (tüz) 1- doğru, doğruluk, gerçek 2- soy, kök, döl 3- kural,kaide
  düze: düzen, uslup, tarz
  düzen: kural, kurallar bütünü
  düzge: süs, makyaj
  düzgün: 1- düzülü, düzenli, muntazam 2- gidişat, teamül
  e harfi ile başlayan isimler
  ebin:(evin) tane, öz
  ebinç: refah, huzur
  ebiri: erim, erdem, fazilet
  ebrek: dayanıklı, sebatkar
  ebren: 1- evren, kainat 2- felek, talih
  ebret: ayrılım, ihtilaf
  ebrük: dayanıklı, sebatkar
  ece: (eçe)
  ecevit: 1- çalışkan ,, aktif 2- haşarı, yaramaz
  eçe: 1- dahi, çok akıllı, çok zeki 2- saygıdeğer, görgülü hanım
  eçine: doğru sözlü, sözüne güvenilir
  ede: (edi, ata) atalık, hatırı sayılan, sözü dinlenen kişi
  ederkon: birl. ede/kon (konmaktan can, ruh)
  edgü: 1- iyi, güzel, hoş 2- adil, adaletli 3- eğitmen, öğretmen
  edgüdi: 1- eğitici, öğretici 2- iyi, ala
  edi: eda, ata, saygıdeğer ulu kişi
  edige: 1- iyi, iyi kalpli 2- öğretmen
  edik: kısa konçlu çizme
  edil: (idil,etil, atil) iyilik, güzellik
  ediz: 1- kıymet, kıymetli 2- yüksek, yükselmiş
  ege: (eke,öke)1- dahi, çok akıllı 2- egemen, sahip 3- bakıcı, eğitici
  egemen: 1- hakim, sahip, kendinden başkasını dinlemeyen, buyrukçu 2- bilge kişi, dahi
  3- ağa, ağabey
  egit: göz değmesi ve nazara karşı göz kenarlarına sürülen bir ot
  eğber: eğri, eğrilmiş
  eğilmez: gururlu, mağrur, dik başlı
  eğin: eğirilmiş
  eğir: 1- sarış, çeviriş, kuşatma 2- bükme, kıvırma
  eğnez: narin, zayıf, ince
  eğrek: sık, bol
  eğri: eğik, bükük mec. saygılı, alçak gönüllü
  eğrim: pınar, göze, küçük çağlayan
  eke:1- dahi, çok akıllı 2- sahip, egemen 3- bakıcı, eğitici
  ekeç: cana yakın ve çekici kız
  ekelik: deha, kıymet
  ekim: 1- ekin ekme eylemi 2- yarım, ziraat
  ekin: 1- mahsul, tarla ürünü 2- tarlaya ekilip olması beklenen her türlü bitki
  ekinci: 1-ikinci (erkek, ya da kız) 2- rençber, çiftçi
  eksük: azlık, yokluk, yoksulluk
  ekşi: eksi,eksik, azlık, yokluk
  el: 1- il, ülke, memleket 2- ilgi, bağlantı 3- barış, sukunet 4- kolun, bilekten aşağısı
  ela: (ala) renkli alacalı
  elban: (ilban) devletçi, devletine bağlı, sadık
  elbir: birl. el/bir mec. elbirliği, işbirliği, imece
  elcek: 1- ekin biçme aracı 2- munis, sessiz
  elçik: eldiven
  elçi: 1- devletine bağlı, devletçi 2- devleti adına aracılık eden, haberci, temsilci
  elçim: demet, tutam
  elçin: 1- demet, bağ, buket 2- ekin biçerken kullanılan bir alet 3- devlet görevlisi, devletine bağlı
  eldek: 1- basiret, kabiliyet, eylem gücü 2- yedek, elde bulunan
  eldem: 1-alışkın, yetişkin 2- sevimli, cana yakın 3- evcil koyun
  eldüz: birl. el/düz yurtsever elez: (eliz)arı,duru, temiz, munis, uyumlu
  yakut destanlarında bekaret tanrıçası (ulu tuyun’un kızı)
  elgay: yurtsever
  elgin: 1- konuk, öncelik verilen kişi 2- gurbetçi, yurdundan uzak
  elgörmüş: gezgin, seyyah
  elgün: halk, avam, halktan kişi
  elibol: cömert, eli açık, sahi
  elik: usta, eli yatkın
  eliş: usta, maharetli
  elitaş: cimri, eli sıkı
  elitez: becerikli
  elkatmış: birl. el/katmış ülke fethetmiş, algan
  elkin: 1- konuk 2- yolcu
  elöver: yurtsever
  eltutar: birl. 1- el/tutar mec. yardımsever, hayırşinas 2- fatih, algan
  elveren: olgunlaşan, yeterlilik kazanan
  emçi: doktor,eczacı
  emeç: amaç, gaye
  emek: 1- gayret, cehd, zahmet 2- güç, enerji
  emen: 1-can, ruh, hayat 2- ağaç dikmek için açılan çukur 3- meşe ağacı
  emet: sınır, mesafe
  emgek: emek, zahmet, güçlük
  emlek: duygulu, merhametli
  emre: (imre) düşkün, aşık, hayallerle yaşayan
  en: (yen)1- derinlik, genişlik 2- av 3-kıyı 4- arka
  ençu: sükun,huzur,ruh derinliği
  endeş: eşit, müsavi
  eneç: meyil, meyilli
  enik: (enük, enek)genişçe, yayık
  engin: 1- genişlik, derinlik, yayıklık 2- ufuk, ufuk çizgisi
  enicuk: hısım, kavim- kardeş
  eniş: (enuş) 1- iniş, yokuşun karşılığı mec. rahata ve huzura erme 2- uçlarda, ekstrem
  enkiş: tecrübeli, deneyimli, olgun
  er: 1- olgun,olmuş, ergin, yetişkin erkek 2- asker, çeri
  erçe: birl. er/çe...erkeğe yakışır biçimde
  erçin: ülkenin idari bölümlerinden her biri (il, ilçe, kasaba vb.)
  erdem: ( ertem) fazilet, bilgelik, yücelik, hünerlilik
  erdemçi: erdem sahibi
  erdemlü: erdem sahibi
  erden: er parçası, erden olma
  erdin: ermiş, olgun
  erek: erişilmek istenen, ülkü, hedef
  erekli: (ereğli) ereği olan
  erem: müjde, iyi haber
  eren: 1- olgun, 2- hür, bağımsız 3- din ile bütünleşmiş
  erentüz: birl. eren/düz
  t...tuva ve çuvaş türklerinde, “terazi yıldızı”
  erez: 1- erişilen, mutlu olunan 2- cesur, gözü kara, dayanıklı
  ergen: olgun, deneyimli
  ergene: 1- güçlülük, egemenlik 2- maden dağı 3- dağlar arasındaki geçit
  ergenekon: 1- maden dağı 2- dağlar arasındaki yurt
  ergi: eriş, olgunluk, deneyim
  ergil: 1- bilgili, deneyimli, yetişkin 2- savaşçı, cengaver
  ergin: 1- ermiş, olgun, irfan sahibi 2- savaşçı, cengaver
  ergun: 1- yumuşak huylu kişi 2- hızlı koşan at 3- argun
  erik: ermiş, olgun, bilge, filozof, becerikli
  eriken: ermiş, olgun, bilge
  erim: 1- müjde, iyi haber 2- felsefe, derin bilgi 3- vade, zaman
  erincik: mahçup, utangaç
  erinç: 1- olacak, olması gereken, kaçınılmaz sonuç 2- nimet, bolluk
  eriş: gaye, erişilmesi istenen
  erişek: ülkü, gaye
  erişen: ulaşan, vasıl olan
  erişkin: olgun, kamil, ermiş
  erk: 1- güç, kudret 2- iktidar, erklik, hükümranlık 3- bağımsızlık,egemenlik
  erke: 1- egemen, güç 2- işve, naz, cilve 3- çekicilik, çekiciliği kullanma istek ve yeteneği
  türk mitolojisinde, ülgen’in dokuz kızından biri ve namus tanrıçası erkeli: egemen
  erkem: nazlım, işvelim, edalım
  erki: 1- güçlü, egemen, erke 2- atik, çevik
  erkin: 1- bağımsız, otorite tanımaz 2- başına bıuruk, kendi bildiğini okuyan 3- sürekli, süreklilik
  erkindik: erkinlik, bağımsızlık, hürriyet
  erklig: egemen, kuvvetli, şevkatli
  erkmen: 1- bağımsız, başına buyruk 2- bekar, evlenmemiş
  erlik han: birl. erlik/han
  şamanist gelenekte “cezalandırma tanrısı”
  erman: 1- erdemli, güç, mert 2- kutsal, mukaddes
  ermiş: olgun, müdrik
  ernek: küçük parmak, serçe parmağı
  erse: ermesi, olgunlaşması istenen
  ersin: 1- uzun ömürlülük dileği 2- olgunluk, bilgelik dileği
  ersü: fazla, çok fazlalık
  erte: 1- seher, şafak 2- yarın, gelecek, sonraki, halef
  ertegi: destan, lejant
  erten: tan, şafak
  ertik: meslek, sanat
  ertim: olgun, erişkin, bilge
  ertin: 1- mahsun, hüzünlü 2- kendine yeten
  ertingü: 1- olağanüstü, fevkalade 2- efsane, mit
  erzene: doruk, zirve, en üst
  erzi: veli, vasi, yönetici
  erzik: 1- asıl, ana, temel 2- soylu ve yiğit
  esbol: birl. es/bol ...çok zeki, çok akıllı (usu-bol)
  ese: 1- mutluluk, sağlık 2- yel, esinti
  eselik: selam, selamet
  esen: 1- sağlık, selamet 2- yel, yumuşak yel
  esenlü: esenli, sağlıklı
  eser: esinti, yel
  esi: yel, esinti
  esim: esinti
  esin: 1- esinti, yel 2- soluk, sağlık, nefes 3- ilham
  esinti: yel, hafif yel
  esirgen: 1- arkadaş, dost, yaren 2- korunan, yakınlık duyulan
  esirgenç: nazlı, nazenin
  esirkiş: merhamet, acıma duygusu
  eskin: yel, yel alan
  eslek: 1- yumuşak başlı, uysal 2- selam, selamet
  esnek: uzayan, genişleyen, esen
  esrigün: birl. esri/gün...fırtına
  esrik: mecnun, kendinden geçmiş
  esrimiş: kendinden geçmiş
  estelik: yadigar, hatıra
  esti: yel, esinti
  eşim: çalışkan, becerikli
  eşingen: 1- çalışkan 2- eşit, müsavi
  eşitgen: işitken, işiten, dikkatli
  eşkin: 1- hızlı, atik 2- dayanıklı, metin 3- rüzgarlı bölge, rüzgar alan bölge
  eşlik: dost, yaren, refik
  etgü: 1- iyi, iyilik 2- etki, şiddet
  etige: öğretmen, mürebbiye
  etil: itil- idil
  etingü: olağanüstü, fevkalade
  etiz: yüksek, ulu
  evcil: evine bağlı, evcimen
  evcim: 1- evcimen, evcil 2- işgüzar, hamarat
  evcimen: evine bağlı
  evcimik: ekonomist, muktesit
  evdeş: hanım, erkeğin eşi
  evgi: ivedi, acele
  evgin: 1- aceleci, telaşlı 2- evcil, evine bağlı
  evin: cevher, öz, nüve
  evirgen: 1- tedbir, tedbirli 2- dönüşüm, çevirim
  evren: 1- kainat 2- ejderha, canavar 3- baht, talih
  evrensel: evreni kaplayan, evreni içine alan eygi: iyi, salih, temiz
  eygiş: iyi kişi, iyi insan
  eygü: iyi, iyice
  eyin: vücut
  eyinç: refah, mutluluk
  eylem: 1- iş, iş görme, çalışma 2- etkileyici davranış 3- durdurma, önünü kesme
  eyletmez: amansız, aman vermez
  eyletür: iyilik sahibi, cömert
  eylik: iyilik, yardım, iane
  eymen : 1- alçak gönüllü, mütevazı 2- yardımsever, hayırşinas
  eymür: (eymir) iyilik sahibi, hayırşinas
  eytemiş: güzel konuşan, tatlı dilli, hatip
  eyüge: iyi,iyice
  ezdi: ezen, ezici, baskıcı
  ezgi: 1- iyi, iyilik, 2- uyum, ahenk 3- acı, üzüntü 4- name, hoş sada
  ezgin: ezik, ezilmiş, acı çekmiş, mahzun
  ezilgen: mazlum, zulüm görmüş
  ezim: 1- belirti, iz 2- zorunluluk, mecburiyet
  ezinç: 1- belirti, iz 2- ezginlik, mahzunluk
  g harfi ile başlayan isimler
  galı:kalın, hediye, bağış, çehiz
  galın: hediye, çehiz
  gamağ: bütünlük, bütün, tüm
  gara: kara
  garacu: sivil, resmi olmayan
  gargılı: kargılı, mızraklı
  gaspak: süslü, müzeyyen
  gayır: (kayır) 1- taraf, destek, kayırma 2- lütuf, ihsan, hediye
  gayurmuş: kayırmış
  gazan: (kazan) 1- kazanma, kazanç, üstünlük 2- kızgın, kızgınlı celallenmek
  geçe: geçmiş, mazi, geçen
  geçek: geçit, köprü
  geçer: geçeli, caiz
  geçgel: makbul, nafız
  geçgil: geçerli, makbul
  geçgin: geçmiş, kendinden geçmiş, feda etmiş
  geçim: 1- yaşam, dirlik 2- anlaşma, uyuşma 3- rısk, yiyecek, nafaka
  geçimlü: munis, yumuşak huylu
  geçimlük: geçinmek için gerekli olan
  gedek: 1- görev, vazife 2- oyuk, kırılıp, yıkılarak açılan yol
  gediz: su birikintisi, gölet
  gegez: mümkün, uyumlu
  geğin: set, şiddetli
  gelberi: ocaklardan,ateş çekmek için kullanılan ucu eğri demir çubuk
  geldeç: gelecek, ati, istikbal
  gelek: (gelik) halef, sonraki
  gelgeç: geçici, kalıcı olmayan
  gelgel: çekim, cazibe
  geldi: gelecek, istikbal
  gelin: gelen, dışarıdan içeriye gelen
  gelincik: kır çiçeği
  gelik: halef, sonraki
  gelikli: halef
  gence: (gençek, genç) taze, yavru, genişleyen, gelişen
  geneş: müşavere, meşveret
  gengşi: cengşi, mucize
  geniş: yaygın, enli, engin
  gensu: birl. gen/su deniz, büyük göl
  ger: 1- söz verme, ant içme, bağlama, anlaşma, birleşme 2- vahşi hayvan yavrusu
  3- dev, devasa
  geray: birl. ger/ay uygun, münasip, layık
  gerayhan: birl. geray/han kırım hanlığının kurucusu ve ilk hanı. daha sonra gelen hanlar bu adı, birer
  unvan olarak kullanmışlardır.
  gerez: dilber
  gergöz: 1- zabit, zabıta 2- geyik gözü
  gerim: 1- yön, cihet 2- hicap, utangaçlık
  geyik: (geyük) yabani, vahşi, yabancıl
  gez: 1- nişan, işaret 2- giz, sır
  gezgin: seyyah
  gezginsu: birl. gezgin/su ...ırmak
  gezler: nişancı, iyi atıcı
  gıyın: gamze, çukur
  gicik: taze, hoş, sevimli
  gidik: uç, kenar, sınır, limit
  giray: uygun, layık
  girgin: girişken, müteşebbis, cana yakın
  girik: girişken, müteşebbis
  girişken: girgin
  gılav: teşvik, destek
  gılıg: (kılık) huy, yaradılış, tabiat
  gırgıç: çalışkan, aktif, faal
  girçek: 1- gerçek, hakikat 2- bağlı, sadakatli
  girtine: iman, inanç
  giz: sır, gizlilik
  gizem: sır, esrar
  gizlenç: hazine, define
  gonça: bahşiş, hediye
  goral: kısmet, nasip
  gicik: minyon, sevimli
  göcek: taze, hoş, güzel
  göçelge: konup göçülen yer
  göçer: göçmen
  göçmen: muhacır
  göçüncü: (göçküncü) geçici, fani
  göğen: gök rengi, maviye çalan, mavileşmiş
  göğkutluğ: birl. gök/kutlu
  göğnük: 1- yanmış, kavrulmuş 2- mavi, maviye kaçan
  gök: 1- tanrı, tanrıdan..tanrısal, kutsal 2- mavi ,gök rengi 3- yer üstü, gökyüzü
  4- ezel-ebet, başsızlık ve sonsuzluk 5- güzellik, göz alıcılık, üstünlük
  gökben: 1- tanrıdan gelen, gök parçası 2- masmavi
  gökböri: birl. gök/böri tanrısal kurt..(bozkurt)
  gökböri: birl. gök/böri (..bazı kaynaklarda “bozkurt” olarak da geçer.)
  gökçe: güzel, zarif, çekici, gözalıcı
  gökçek: gökçe, çekici, güzel
  gökçel: mavimsi, maviye çalan
  gökçeli: güzel, yakışıklı
  gökçen: gökçe, güzel, alımlı, dilber
  gökçil: 1- gökten gelen, göksel 2- mavi, maviye çalan
  gökçin: mavi
  göklen: ulu, mübarek
  gökmen: tanrısal, tanrıdan gelen
  göktürk: birl. gök/türk tanrıdan kut almış. kutsanmış türk...(tanrısal türk,
  tanrı tarafından gökte yaratılıp, yeryüzüne yollanan türk)
  göl: göl, deniz mec. ululuk, geniş gönüllülük
  göleğez: birl. göl kenarında yetişen bir su çiçeği
  gölet: küçük göl, gölcük, yapay göl
  gömeç: kuyuda (toprak fırında pişirilen ekmek)
  gömek: kömek, yardım, inayet
  gömüç: hazine, define, mücevher
  göndem: itaatkar, muti, sadık
  gönder: mızrak, direk
  göne: onur, iftihar
  gönen: 1- feyz 2- onur, iftihar 3- bolluk, bereket
  gönenç: açık, talih, mutluluk, iftihar
  gönül: 1- can, ruh, duygu merkezi 2- kalb, vücudun kan pompası
  gönüldaş: gönül birlikteliği, aynı inanç, duygu ve düşünceleri paylaşıp
  savunan bireylerin her biri
  görceğiz: ufuk çizgisi görçek: ufuk, ufuk çizgisi
  görçüm: geçici, fani
  göregen: görgülü, görüp geçirmiş, deneyimli
  görek: görüntü, peyzaj, manzara
  görez: meltem, hafif yel
  görgü: terbiye, muaşeret
  görgüç: dürbün
  görgülü: terbiyeli
  görgün: görgülü, deneyimli
  görk: ihtişam, olağanüstü güzellik ve çekicilik, ihtişam, debdebe
  görkem: ihtişam, debdebe, heybet, olağanüstülük
  görken: hürmetli, hürmete layık
  görklüce: ihtişamlı, heybetli, yakışıklı, güzel
  görklüğ: çok güzel, çekici, ihtişamlı
  görümcük: görülmesi, ilgilenilmesi gerekli olan
  görük: gözetleyici, casus
  görün: görüntü, açıklık, netlik
  göründük: aşikar, gizlisiz, saklısız
  gövel: gök rengini almış, göğe ermiş
  göveri: yeşermiş, gururlu
  gövez: mağrur, gururlu
  göy: taze, genç
  göymen: yanık, yanık tenli
  göynük: yanık, kavrulmuş
  göz kaman: birl. göz/kaman gözde, seçkin, göz kamaştırıcı
  gözal: göz alıcı, farklı, seçkin, el üstünde
  gözbay: birl. göz/bay sihirbaz
  gözbaycı: sihirbaz, illüzyonist
  gözde: beğenilen, göze girmiş, el üstünde tutulan, emsallerinden daha üstte bulunan
  göze: (gözek, köze) kaynak suyu, menbaa
  gözebe: tahmin, beklenti
  gözeger: çekici, cazibeli
  gözegü: gözde, çekici
  gözeğen: ufuk, ufuk çizgisi
  gözeğir: birl. göz/eğir çekici, cazip, göze hoş gelen
  gözek: göze
  gözen: cazibeli, çekici, göze hoş gelen
  gözeri: dürbün
  gözgeç: ayna
  gözgör: ayna
  gözgü: ayna
  guna: kına
  goncuk: (göncük) kısa gün, kış günü
  gur: (gür,kür) 1- şiddet, kızgınlık, öfke 2- ateş, ateşlilik
  gursaçtı: birl. gur/saçtı (kızgın, celalli, hiddet ve öfke saçan)
  guva: geyik
  guyuk: canavar, ejderha, vahşi ve yırtıcı hayvan
  guyuldar: uyumlu, ahenkli, geçimli
  guz: 1- güzel, çekici, yakışıklı 2- oğuz
  gücenir: alıngan, mahçup
  gücenmiş: alıngan
  güç: (güçü, küç, küçlük) enerji, kuvvet
  güçeyü: çok güçlü, yenilmez
  güçlük: güç, zorluk, meşakkat
  güdek: güdülenme, motivasyon
  güder: murat, emel, beklenti
  güdül: 1- saç üzerinde pişirilmiş mısır ekmeği 2- kısa, kalın 3- gözü pek
  güdür: hayal, kurgu
  güleç: güler yüzlü, mütebessim
  gülegen: güler yüzlü, mütebessim
  gülek: 1- handan, mütebessim 2- gölcük, küçük göl
  gülen: mutlu, mütebessim
  güler: mütebessim, güler yüzlü mec. talihi açık
  gülesin: mutlu, sıkıntısız, tasasız olma dileği
  gülgün: gülen, mütebessim
  gülsün: mutlu, sıkıntısız olma dileği
  gülük: gülen, mütebessim gülümser: mütebessim, sevimli
  gümül: demet, buket, deste
  gümüş: gümüş madeni
  gün: güneş, gündüz, afitap
  günana: birl. gün/ana
  sogay türklerinde eski dönem, güneş tanrıçası
  günçe: güneşlik, şemsiye
  günçek: güneşlik
  günçü: 1- güneşe benzeyen, güneş gibi 2- güneşi seven
  gündaş: gün/daş ..aynı güneşi paylaşan, gün ortağı
  gündem: ağır başlı, mülayim
  günden: el üstünde tutulan, revaçta..
  günder: birl. gün/der (..derlemekten..)
  gündöndü: birl. gün/döndü bir çiçek türü
  gündü: gündüz, gün ortası
  gündüz: gün içi, gün ortası, güneşli gün
  güneş: güneş
  güney: (küney) güneşe bakan, güneş gören
  güngen: takvim, vakit
  güngör: birl. gün/gör “mec. bahtı açık olsun, mutlu olsun”
  güngörmüş: birl. gün/görmüş “mec. deneyimli, dolu yaşamış
  günlük: güneşlik, şemsiye
  güntülü: birl. gün/tülü (...gündüz düşü)
  günüç: nafaka, günlük
  günyeli: birl. gün/yeli ..doğudan gelen yel, doğu rüzgarı
  gür: (kür) 1- sağlam, sıkı 2- sık, yoğun 3- yiğit, korkusuz
  gürboğa: (kürboğa) birl. gür/boğa
  türkistan’ın araplarca işgal edildiği dönemlerde, özellikle o sıralarda
  genel vali olan, “ ibni-kuteybe” adlı çapulcuya karşı, kahramanca direnen ve her
  defasında
  yeni direnişler örgütleyerek, türkleri işgallere karşı uyanık ve diri tutmaya çalışan bir türk beyi
  gürbüz: sağlıklı, kuvvetli, dayanıklı
  güre: güç, enerji
  güreli: 1- enerjik, çalışkan 2- haz, doyum
  gürgen: bir ağaç türü
  gürüz: (gürz) topuz
  güven: itimat
  güvenç: güvence, garanti
  güyük: canavar, vahşi hayvan
  güz: sonbahar
  güzel: (gözel) yakşı, alımlı, çekici, göze hoş gelen
  güzey: 1- taze, körpe, yeni 2-destek, fırsat 3- sonbahar 4- kuzey yönü
  güzin: (güzün) güz vakti, güz vaktinde doğan
  güzlek: güz döneminde kalınan yer
  h (k türkçe'de h harfi yoktur) harfi ile başlayan isimler
  türkçe'de h harfi yoktur. ancak zamanla "k" harfi ile başlıyan bazı kelimeler h harfi ile başlamıştır.
  han:1- devlet başkanı 2- kağana bağlı, özerk devlet başkanı 3- beylik başkanı, yönetici
  hanım: 1- han’ın dişisi 2- soylu kadın 3- han’ın evdeşi (hatun) 4- türk töresinde, kadınlara
  olan saygıyı ifade eden genel bir sıfat
  hanlı: yurttaş, bir han’a bağlı kişi, bağımsız bir devletin mensubu
  hatun: (katun) 1- kağan’ın evdeşi, kraliçe 2- saygı duyulan, görgülü hanım
  türkçe’deki, kadın sözcüğü buradan gelir.
  homar: (humar) yakışıklı, çekici, güzel, süslü, fiyakalı
  hun: (kul) koyun, koyunlu
  huş: bir çam ağacı türü ı harfi ile başlayan isimler
  ıdaçu: muhafız, koruma
  ıduğ: (ıduk) kutsal, tanrısal
  ığaç: 1- ağaç, ağaçlıklı bölge 2- fersah
  ığar: kıymetli, ağır
  ığdır: 1- iyi, hoş, hoşluk 2- yetkin, ehil
  ığırcık: fecir
  ılaçın: laçin, şahin kuşu
  ılanku: 1- kıvrak, atletik 2- ulu, ululanmış, yüce
  ıldır: 1- ürküt, ürkütücü 2- berk, sert
  ıldırım: yıldırım, berk
  ılduz: yıldız, necm
  ılgar: 1- gayret, cehd 2- atın, dört nala gitmesi hali
  ılgat: kapalı, müphem, belirsiz
  ılgım: serap
  ılgın: hoş kokulu bir bitki
  ılgıt: ılık, tatlı, sakince, yumuşakça
  ılıca: 1- ılımlı, ılık, ılıkça 2- yunak, hamam
  ılık: soğukla sıcak arası
  ılıman: 1- ılık, ılık hava 2- uyumlu, sakin, mutedil
  ılkı: 1- at yavrusu 2- at sürüsü
  ılkıcı: at çobanı
  ımırgı: taze, körpe
  ımrağ: (ımrak, imre, emre) aşık, şayeste, geçkin
  ınaç: yar, canan
  ınak: 1- han ve kağanlara yakın olan kişi “hasbey” 2- gamsız 3- canan, yar
  ıraz: (ırıs, uraz) 1- baht, talih, mutluluk 2- cesaret, gözü pek olma
  ırga: talihli, şans, şanslı
  ırım: 1- büyü, efsun 2- içinden su akan toprak, arazi
  ırlayu: ırlayan, yırlayan, akarak uzaklaşan, ırmak
  ırmak: akarsu
  ısık: (ıssıg-ıssık) ısı, sıcaklık, hararet
  ısıyel: birl. ısı/yel...meltem
  ısrık: okşayıcı, sarıcı, ısıtıcı
  ıssık: ısık, ısı
  ıssız: soğuk, tenha, cansız, kimsesiz
  ıstık: sıcak, ılıman
  ışbara: 1- çalışkan, hamarat 2- birl. ısı/bora
  ışık: aydınlık, nur
  ışıl: yarul, nur, ziya, ışık parıltısı
  ışıltı: ışık parçası
  ışın: güneş parıltısı, ışık parıltısı, yansısı
  ıyış: armağan, hediye, ihsan
  i harfi ile başlayan isimler
  ibar: parfüm, koku, misk
  iç: 1- öz, görünmeyen yan, bir nesnenin öz yapısı 2- içerde kalan kısım, iç kısım
  içbuyruk: birl. iç/buyruk
  saraylardaki iç hizmetle görevli kişi
  içen: (için) içli, duygusal
  içer: içeride, kapalı, mahfuz
  içerge: (içergu) içten, samimi
  içge: içeri, içerde, dahili
  içgelik: birl. iç/gelik ..içten gelen, doğal davranış, samimiyet
  içger: içe alan, içe bağlayan, tabi kılan
  içgin: içli, içten, samimi
  içigen: 1- iç geçiren, içli 2- sabırsız, aceleci
  içik: 1- içli, duygulu 2- içerde, dahilde, devlete tabi içim: 1- duygu, hassasiyet 2- yudum, yudumluk
  içingir: içli, hassas
  içit: içilecek nitelikte, içimi güzel
  içkur: savaş meydanı
  içlek: içli, narin, hassas
  içli(k): duygulu, hassas
  içten: samimi,açık, dürüst
  içtenlük: samimiyet
  ide: (ede, idi) ululuk, nüfuz, kudret
  idege: ulu, nüfuz sahibi, edici, yapıcı
  ideger: eder, yapar
  idekli: yapıcı, edici, güçlü
  ider: 1- izci, takipçi 2- yapan, yapıcı, edici
  idgü: 1- iyi, güzel 2- tanrısal, mübarek
  idi: (idik) 1- tanrı, rab, sahip, efendi 2- tanrısal, tanrıdan gelen, mübarek, kutlu
  idikut: birl. idi/kut...kut sahibi, tanrıdan gelen, tanrıya yakın, tanrıya benzer, tanrı tarafından
  görevlendirilmiş vb. anlamları içeren ve uygur kağanlarının büyük çoğunluğunun kullandığı bir unvan
  iduk: idi, tanrısal, mübarek
  igan: yıkan, yıkıcı, deviren
  igit: 1- yiğit 2- bakıcı, eğitici
  iğdi: (iğdir) yetkin, ehil, iyice
  iğrek: saf, temiz, duru, arı
  iğsen: kayıtsız, ilgisiz
  iğsiz: salim, selametli
  ikinç: ikinci
  ikizer: ikizlerden her biri, benzer
  ikşit: yürekli, bagatur
  il: 1- doğuş, oluş, oluşum 2- bitişme, bütünleşme, doku 3- devlet 4- yurt, yer, konak, memleket,diyar
  5- halk, ahali, insan topluluğu 6- barış, sulh
  ilaçan: birl. il/açan ..il almış, fatih, algan
  ilaçin: laçin, şahin
  ilbay: birl. il/bay .. vali, bakan, beylerbeyi
  ilbey: birl. il/bey
  otmanlılar döneminde asker toplayıp, onların eğitim ve lojistiğini sağlayan kişilere
  verilen bir unvan
  ilbi: büyü, sihir
  ilbilge: birl. il/bilge ( devlet yönetiminde bulunmuş ve devlet tecrübesi olan)
  ilbilig: 1- devlet bilgisi ve deneyimi 2- devlet arşivi
  ilbilmiş: birl. il/bilmiş yurtsever, yurduna bağlı
  ilçi: devlete hizmet eden, devletin hizmetinde olan
  ilçin: devlet görevlisi, devlete iş gören
  ildaş: yurttaş, hemşehri
  ildem: pişman, nadim
  iler: oluşum, bitişim
  iley: civar, etraf
  ilgen: kanıt, delil, ispat
  ilgerü: 1- ileri, ileride 2- doğu, doğudan 3- bolluk, refah
  ilgezdi: birl. il/gezdi, gezgin, seyyah
  ilgezer: birl. il/gezer, gezgin
  ilgi: bağlantı, bitişim, alaka, özen
  ilgik: barışsever, barışçı
  ilginç: ilgi çeken, ilgi duyulan,enteresan, sıra dışı
  ilgir: barışçı, barışsever
  ilgörmüş: birl. il/görmüş, gezgin
  ilgü: amaç, hedef
  ilgüy: nazlı, nazenin
  ilhan: birl. il/han...bölge hanı, kağanlığa bağlı özerk han
  ilidi: yarar, fayda
  ilig(ğ): 1- ünlü, tanınmış, meşhur 2- ilk, birinci, başlangıç, ortaya çıkış
  ilik: ilk, birinci, önce
  ilingi: devletine bağlı, devletinin hizmetçisi
  iliş: bitişik, yakın
  ilk: başlangıç, doğuş, çıkış, öncelik
  ilke: (ülke) kurucu, yapıştırıcı, oluşturucu..(günümüz türkçe’sinde,”prensip, düstur” anlamında)
  ilki: ilk, ilkin, birinci
  ilkin: birinci, öncelikli
  ilkuş: birl. il/kuş kartal türü bir avcı kuş illi: bağımsız, özgür, devleti olan
  ilmen: devletç devletine sadık
  ilsiret: birl. il/siret ..düşmanın devletini yıkıp, esir eden, devletsiz bırakan
  iltemiş: birl. il/demiş ..yurtsever
  ilter: yurt koruyucusu, yurduna sahip çıkan, yurtsever, yurdunu toparlayan
  ilterim: birl. il/terim
  ilteriş: birl. il/teriş, yurdunu ve budunu derleyip, toparlayan, bir aya getiren ve yücelten
  iltöre: birl. il/töre, ..devlet geleneği
  iltutmuş: birl. il/tutmuş, algan, fatih
  ilun: 1- ulu,yüce 2- soylu 3- genç, cıvan
  ilyığdı: birl. il/yığdı, algan, fatih
  ime: em, çare, derman
  imeçe: birliktelik, emek ortaklığı
  imen: 1- emen, can, ruh 2- kayın ağacı
  imer: hayırsever, iyilik sahibi
  imge: 1- iyi, yararlı 2- iz, belirti 3- tasavvur, zihinsel sembol
  imişçi tungatar: birl. imişçi/tunga/tar..kaplanlarla dövüşen cesur kişi
  imrag (imrağ-imrak): aşık, derviş, dost
  imre (emre-imrağ): 1- ağabey,ağa 2- beylerbeyi 3- aşık, derviş, dost
  imren: imrenmekten...imrenilen, iç geçirten
  inak: 1- kardeş, kardeş çocuğu 2- han ve beylerin en güvenilir adamı ve yardımcısı
  inal: 1- soylu, kağan yada hanların ana tarafından akraba 2- anası kağan yada han soyundan olup
  babası kara budundan, halktan olan kişi 3- avrupa’daki, kont, baron vb. unvanların türkçe’deki karşılığı
  4- emin ve güvenilir kişi
  inalçık: küçük inal
  t...1- uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından 2- haverezmler devleti bey ve
  inan: iman, inanç 2- kural, akide 3- emniyet, güvenlik
  inangu: inanılan, güvenilen, mutemet
  inanır: imanlı, inançlı
  ince: hafif, yeğni, nazik
  incesen: huzur ve güvenlik, sükunet
  inci: (yinçi, yinçgü) 1- işve, naz,eda 2- sessizlik, ıssızlık 3- istiridye türü deniz
  kabuklusundan çıkan tane, takı
  inçgü: ince, narin
  iner: inmek...den mec. alçak gönüllü, mütevazı
  inerbaş: birl. iner/baş mec. alçak gönüllü
  ini: kardeş, karındaş,kayın birader
  inisi: küçük erkek kardeşi
  ipar: parfüm, misk
  ipek: (yipek) ipek böceğinin ipeği (ip...kökünden)
  irçi: 1- yırcı, halk ozanı 2- ir.ik, iricik 3- yirçi, yerci, toprak sahibi
  irçik: 1- iricik 2- er, küçük er
  iren: 1- sert, katı2- araç, vasıta 3- ürek, yürek
  irençin: 1- bağımsız, başına buyruk 2- güçlü, dayanıklı
  irge: 1- yırlama, söyleme, okuma 2- ergin, olgun
  irgin: (irge) uygurlar ve karluklar dönemi memuriyet unvanlarından
  irik: sert, katı, iri
  irim: müjde, iyi haber
  iris: 1- kurtuluş, hürriyet 2- ıras, ıraz
  türk mitolojisindeki tanrıça adlarından “kötü ruhları kovup, tamuya gönderen tanrıça”
  irkil: 1- ululuk, heybet, cesaret 2- aksakal,kam, baksı
  irkin: olgun, bilge, ulu
  irkit: ürküt, ürkütücü, heybetli
  irkli: 1- güçlü, muktedir 2- yüksek dereceli memur
  irnek: (emek) serçe parmak
  irşi: peri, peri kızı
  irtegün: birl. erte/gün sabah
  irtem: 1- erdem, fazilet 2- marifet, hüner
  irtiş: hüner, hünerlilik
  irtük: değer, kıymet
  isen: 1- esen, yel, rüzgar 2- doğa, tabiat 3- açık, net, sahih
  istek: isteyiş, arzu
  istem: irade, dileme erki
  istemi: istem, irade, dileme ve buyurma erki
  işbara: (iş, devinme, davranma) bara /var, varlık) birl. iş/bara
  işçen: işgüzar, hamarat
  işgün: (içgün) kızıl yapraklı bir yayla çiçeği işim: (içim) içtenlik, samimiyet
  işitgen: işitici, dinleyici,öğüt dinleyen
  işlek: 1- idmanlı, eğitimli 2- işgüzar, çalışkan
  itbarak: birl. it/barak (barık, baraka)
  türk mitolojisinde adı geçen köpek
  itgüçi: iteleyen, itici, yapıcı, destekçi
  itik: yetik, yetkin, uzman
  itimgen: iteleyen, itici, destekçi
  itmaç: alet, edevat, takım
  itmiş: (etmiş) yapıcı, uzman, uzmanlaşmış
  ivecen: aceleci, telaşlı
  ivgin: (evgin) ateşli, sabırsız, telaşlı
  iyba: utangaç
  iye: güç, kudret, erklik, sahip olma
  iyeuza: birl. iye/uza, güçlü, egemen ve uzman
  iyi: iyi, yararlı ve uğurlu
  iyik: 1- iyi, uğurlu 2- heves
  iyim: 1- güzellik,hüsn-i niyet 2- dost, canan, yaren
  iyimser: olayları iyi gözle gören ve yorumlayan
  iynem: dost, ahbap, yaren, canan
  iz: basma, ezme, sıkıştırma, kesmek, yarmak...bildiren kökten; yarık, yara, kalıntı, belirti
  izgi: (izgü) 1- iyi,kutlu 2- akıllı, zeki 3- adil, adaletli
  k harfi ile başlayan isimler
  kaan:(kagan) kagan sözcüğünün moğol ağzındaki söylenişi
  kaba: büyük, iri, şişkin
  kabak: 1- kapalı, kabuklu 2- kabarık
  kabal: kapalı, zindan, mahpus
  kabamış: kapalı, güçlü, mahfuz
  kaban: 1- kapan, kapıcı 2- kabarık, asi, isyankar 3- dik yokuş
  kabar: 1- kabarık, asi, kabadayı 2- kapan
  kabartu: şişik, kabarık, kabarcık
  kabış: kavuş, kavuşma, birleşme, toplanma
  kacır: kaçır, kaçırıcı, korkutucu, ürkütücü
  kaç: (kaçı, kaş) kaçan, koşan
  kaçağlı: kaçaklı, kaçıcı, koşucu
  kaçan: 1- koşan, kaçan 2- vakit, saat, vade
  kaçgar: (koçgar,kaşgar) 1- koç gibi, koç yiğit 2- koç başı
  kaçır: kaçıran, kaçırtıcı
  kaçıra: (kaçır) 1- kaçıran, ürküten 2- çalışkan, aktif
  kaçmas: 1- kaçmaz, ürkmez, korkmaz 2- evcil, munis
  kaçut: 1- savaş, dövüş 2- kısa mızrak, kargı
  kadagan: buyruk, ser, emir, komut
  kadak: (katak,katık) 1- katı, sert 2- mıh, çivi 3- armağan, hediye
  kadaş: arkadaş, yaren, yakın
  kadır: (katır) mec. güçlü, dayanıklı, metin, inatçı
  kadırca: katır gibi
  kagı : (kakı) öfke, şiddet
  kağan: imparator, hanların hanı
  kağanlı(g) : imparatorluk, imparatorluğa mensup olma
  kağba: koruyucu, muhafız
  kakığan: öfkeli, gözü kara
  kakınç: 1- kılıç ve kargı hamlesi 2- ihtar, ikaz 3- hiddet, öfke
  kakız: gözü pek, hiddetli
  kakşa: seri, aceleci, hızlı
  kakumaklu: gazaplı,şiddetli
  kal: ulu, saygıdeğer, hatırı sayılır
  kalaba: 1- ulu, saygıdeğer 2- sayıca çok, kalabalık, bolluk
  kalaklı: ulu, yüksekte
  kalança: bakiye, arta kalan, artık
  kalçav: şakacı, nüktedan
  kaldun: kalan, artan, bakiye kalgan: (kalkan) ok, kargı, kılıç gibi savaş aletlerine karşı koruma sağlayan siperlik
  kalgay: veliaht, şehzade
  kalın: 1- sert, dayanıklı 2- mal, servet, varlık 3- çeyiz 4- yararlılık, fayda
  kalıngu: (kalın) kalıng, güçlü, dayanıklı
  kalısız: şüphesiz, kararlı
  kalmuk: güç gösterisi, güçlülük, kabadayılık
  kam: şamanist gelenekte, ulu kişi (hekimlik, filozofluk, büyücülük, duacılık dahil olmak üzere, oba ya da
  oymakların, her türlü sorunuyla ilgilenen kişi)
  kamalag: sedir ağacı
  kaman: 1- kuman, kumanlı 2- gözü kara, cesur, aman vermeyen
  kamaşıg: melez, karışmış
  kamaz: sarsıcı, sallayıcı,ürkütücü
  kamçı: kırbaç
  kamdu: para yerine geçen eşya, emanet
  kamşat: şaşırtıcı, ürkütücü
  kamu(ğ): 1- bütün, tam, hep 2- halk, ahali 3- destek, dayanışma
  kan: 1- soy, sop, kaynak, can, canlılık, soyluluk 2- damarlardaki sıvı 3- kağan, han
  kanat: 1- tüy, telek 2- taraf, yön, cenah
  kancı: 1- kan güden soylu 2- kanıcı, kanmış, inanıcı
  kandı: inançlı, kanık
  kanduk: (kanduk) kandı, kanık
  kandukyurt: birl. kanduk/yurt gurbet
  kang: (kang, kan) kan, soy, ata
  kangsık: 1- kardeş gibi..kardeş yakınlığında 2- üvey kardeş
  kaynak: (kanak) mec. soylu
  kanığ: 1- kanmış, kanık 2- sevinç, neşe
  kanık: 1- kanma, inanma, kabul, ermek 2- sevinç, neşe
  kanış: kandırış, cilve, işve
  kanıtgan: şevk veren, kan kaynatan
  kank: 1- kan, soy 2- ata, baba
  kanklı: soylu, soyu sopu belli, kanlı
  kanlı: soylu
  kantık: 1- kandırıcı, işveli 2- uzakta, gurbette olan
  kanyumaz: birl. kan/yumaz (yumak, yıkamak...dan)
  kapalan: kaplan
  kapar: 1- akıl, can, ruh 2- kalkan, zırh 3- kapan, tuzak
  kapgan: 1- kanlı, soylu 2- kalkan, zırh 3- algan, fatih 4- kaplan 5- kapan, tuzak
  kapgışay: saf, sade, halis
  kapkır: hassas, imtizaçlı
  kaplan: kapan, kedigillerden bir yırtıcı hayvan
  kapurtu: kabartı, kabarık, kabadayı
  kar: kar tanesi
  kara: siyah renk, ak’ın karşıtı ancak...bu sözcükte de türkçe ad ve sıfatlar arasında özel bir yere
  sahiptir. çünkü birçok mecaz anlamı içinde barındırması ilgi çekicidir. birçok birleşik adın, başında ya da
  sonunda kullanılabildiğinden, çeşitli anlam değişiklikleri de ortaya çıkabilmektedir. bu yüzden, içerdiği
  tüm anlamları açıklamakta yarar vardır. bu durum,ayrıca türklerin, sosyal yaşamlarında, renklere ne
  derece önem verip, ne derece zengin anlamlarla bezediğinin de önemli ipuçlarını verecektir. örneğin:
  ak:temizlik, güzellik, soyluluk, merkez. gök(mavi): kutsallık, özgürlük, kızıl(kırmızı): dikkat,
  özen,tedbir, değişiklik, devrim, şiddet. yeşil: doğum, tazelik, huzur, sükun anlamlarını içinde
  barındırmaktadır. renklerle yönler de anlatılabilir. ak: güney, kızıl: doğu, sarı: batı, kara: kuzey
  yönlerini anlatır. kara’nın öteki anlamlarına gelince:
  1- güç, şiddet
  2- olağanüstülük, harikuladelik
  3- ululuk, büyüklük, ulaşılmazlık
  4- cesaret, atılganlık, yiğitlik
  5- yas, keder, üzüntü, ölüm
  6- fakirlik, sıradanlık, (soylu olmamak)
  7- kötülük, bela, uğursuzluk
  8- esmer ten, yanık ten
  9- aşırı soğuk, kış
  karaalmaz: birl. kara/almaz..namuslu
  karabaş: birl. kara/baş 1- evlatlık 2- kul, köle
  karabatak: birl. kara/batak...bir deniz kuşu
  karaca: 1- karaya çalan, esmer 2- gözü kara, cesur, şiddetli 3- bir ceylan türü
  4- halktan soylu olmayan
  karacık: 1- esmer, kar tenli 2- gözbebeği
  karaçıl: kumral, karaya çalan karaga: karga, kuzgun
  karağlı: 1- yaslı, matemli 2- bakışları etkileyici
  karahan: birl. kara/han
  1- türk mitolojisinde “tanrılar tanrısı” 2-devletlerinde, soylu
  olmayıp, kara budundan (halktan) biri olarak devlet kuran kişilerin takındığı unvanlardan
  karak: 1- kara/ak 2- gözbebeği 3- bakış, nazar
  karakçı: 1- gözlemci, bakıcı 2- karakeçi
  karakırk: birl. kara/kırk (..kırk sayısı da, üç ve dokuz gibi, türklerin uğurlu sayılarındandır.)
  karakıtay: birl. kara/kıtay (çinliye benzeyen, çinlilerle kanı karışıp, melez olmuş)
  karakol: birl. 1- kara el 2- gözetleme yeri, gözetim alanı
  karakuş: birl. kara/kuş (mizan yıldızı)
  karaküne: kara gün
  karal: vade, müddet
  karamış: bakmış, görmüş, açık göz
  karaman: 1- kara tenli 2- yiğit, gözü kara
  karançı: bakıcı, gözlemci
  karaotağ: birl. kara/otağ
  eski dönem, toy ve şölenlerde, çocuğu olmayan beylerin oturduğu kısım, tribün (...oğlu olanlar,ak otağa,
  kızı olanlar kızıl otağa, konuk edilirlerdi.)
  karaozan: birl. kara/ozan (halk ozanı)
  karasagu: ağıt, mersiye
  karasüyük: birl. kara/süyük (kemik) (avam, halktan)
  karaşaman: birl. kara/şaman
  t...şamanist gelenekte, kötü ruhlarla uğraşan şamanlar
  karaşın: esmer, karaya çalan
  karaul: bakış, gözlem yeri (karakol sözcüğü buradan gelir)
  karaürek: birl. kara/yürek cesur, korkusuz
  karav: bakış, nazar, bakan
  karavul: (karaul) 1- gözcü, keşif kolu 2- muhafız
  karay: yardımcı, yararlı, yardımsever
  karayış: bakış, bakan
  karayir: birl. kara/yer (kara toprak)
  karçak: 1- pençe 2- büst, yarım heykel
  karçıga: bir şahin türü
  kardaş: kardeş, kardeş yakınlığı
  kargı: mızrak
  kargın: meşbu
  karguy: 1- bir atmaca türü 2- gözetleme kulesi, dağ başlarına yapılan yüksek yapı
  karık: karışık, melez
  karıksız: saf, temiz, karışık olmayan
  karımış: karışık, karışmış
  karınçık: bakış, nazar, göz kaçamağı
  karındaş: 1- kardeş, kardeşlik 2- kız kardeş, bacı (kazak ve kırgızlarda)
  karlıgan: karlar eriyince açan bir dağ çiçeği
  karlık: karlı arazi, karlı dağ
  karlu: karlı, kar almış
  karlugaç: kar çiçeği
  karmas: karıştırmaz (soyunu, neslini)
  karşı: karşıt, zıt
  karşıt: karşı
  türk mitolojisinde, ülgen’in yedi oğlundan biri ve temizlik tanrısı
  kartal: iri kanatlı avcı kuş (karatal)
  karuç: 1- karış, karışık 2- kara uç
  karyağdı: birl. kar/yağdı (...doğumu, kar yağdığı sırada olan)
  kasar: 1- keser 2- kasıntı, afili 3- fırtına
  kasmış: afili, fiyakalı, kasıntı
  kaş: kaş, korkusuzluk, cesaret
  kaşgar: cesur, üstün vasıflı
  kaşka: 1- yiğitlik, mertlik 2- üstün vasıflılık 3- dayanıklılık, metanet
  kaşuk: dayanıklı, metin
  katak: katı, sert
  katan: 1- sert, katı 2- saplayan, (kargı, ok) 3- ekleyen, artıran
  katgı (katkı): 1- katı, sert, haşin 2- yarar, yararlılık 3- neşe, şenlik
  katgıç: katı, sert, dayanıklı, haşin
  katı: sert, dayanıklı, haşin, güvenli, adamakıllı, etraf
  katlıcak: katıca,sertçe,şiddetli
  katıgu: çalışkan, gayretli, azimli katığdı: çok katı, şiddetli, kuvvetli
  katık: 1- katı, sert, güçlük, şiddet 2- katılan, katılım 3- ekmek, yemek
  katılgan: dayanıklı, metin, sert
  katılık: güçlük, sertlik, dayanıklılık, haşinlik
  katırak: katıca, haşince
  katıyel: birl. katı/yel (kuru rüzgar)
  katız: 1- ağaç kabuğu 2- tarçın
  katlav: zırh, siper
  katlıg: katılık, sertlik
  katmış: 1- saplamış 2- katılaşmış 3- eklemiş
  katun: (hatun) imparatoriçe, kağan eşlerine verilen bir unvan. (kadın sözcüğü buradan gelir)
  kavan: kovucu, defedici
  kavçın: konuk, kısa süreli misafir
  kavşıt: 1- kavuşma, vuslat, kavuşulan yer
  kavurt: 1- kurt 2- haşmet, ihtişam 3- dayanıklılık, kalıcılık
  kavuş: 1- menzil, kavuşulacak yer 2- buluşma, buluşma yeri
  kay: 1- tipi, kar fırtınası 2- masal, hikaye
  kaya: taş bloğu mec. 1- sertlik, sağlamlık, yıkılmazlık, dayanıklılık 2- ihsan, inayet
  kayak: kayık, sandal
  kayalak: 1- kayık, sandal 2- kaya, kayalık
  kayan: 1- çığ, çığ kümesi 2- sel, sel suyu
  kayar: 1- sel, sel suyu 2- gurur, onur
  kayaş: hısım, akraba, kavim kardeş
  kayçı: masalcı, destancı
  kaydu: 1- katı, sert, şiddetli 2- kaygı, hüzün 3- sel, sel suyu
  kaygaç: kayık, sandal
  kaygaş: mucize, olağanüstülük
  kaygın: 1- üzgün, kaygılı 2- isyankar, isyan halinde
  kaygu: kaygı, endişe, titizlik
  kaygulu: kaygılı, mahzun
  kaygun: mahzun, üzgün, müteessir
  kaygusuz: vurdumduymaz, gailesiz, umursamaz
  kayı: 1- sel 2- kar fırtınası 3- muhkem, iyi korunan
  kayır: 1- kayırma, hamilik, destek 2- heybet, gösteriş 3- azim, kararlılık
  kayırgaş: 1- deste, demet 2- kayırıcı, koruyucu
  kayırmış: kayıran, kayırıcı, destekçi
  kayırşı: 1- içli, merhametli 2- karşı, muhalif, hizip
  kayıtgan: dik başlı, boyun eğmeyen
  kayıtmas: adil, adaletli
  kaymas: adaletli, düzenli
  kaynak: pınar, göze
  kaynar: 1- pınar, göze 2- ateşli, kızgın
  kaynarca: 1- kaynak, pınar, menbaa 2- ılıca, banyo
  kayra: yardım, inayet
  kayral: yardım, destek
  kayraldığ: 1- destekli, torpilli 2- eli açık, cömert
  kayrım: arka, destek, inayet
  kayru: geri, arka, destek
  kaytag: aldatıcı, adaletsiz, hilebaz
  kaytbay: adil, adaletli, hakkaniyetli
  kaytmaz: adil
  kaytun: yardımsever
  kayurtar: kurtarıcı, yardımsever
  kazak: 1- merkezden uzak kalan 2- otoriteye bağlı olmayan,başına buyruk 3- gezgin
  kazan: 1- kazanç, kazanım, birikim, artı değer, bolluk 2- kızan, kızgın
  kazancuk: 1- kazanç, kar, getiri 2- yemek kazanı, tencere
  kazanç: gelir, kar, artı değer, getiri
  kazgan: kazan, kazanç
  kazılık: 1- kazık 2- kazma aleti 3- kızgın, celalli
  kazırgan: şamanist gelenekte, kötü ruhların, doğruluğa gelmesi için,geçici bir süre için kaldığı ateş
  çukuru. bir nevi cehennem
  kazu: nimet, kazanç
  kazuk: (kozu, kazık) 1- kazma 2- kazık, sırık
  kebek: kabuk, ağaç kabuğu
  kebenç: itimat, güven, hoşnutluk
  kebençü: hoşnut, bahtiyar
  keçig: 1- geçit, köprü 2- mutlu, sevinçli keçikliğ: mutlu, sevinçli
  keçir: bağışlayıcı, affedici
  keçürgen: bağışlayıcı, affedici
  kedimlig: 1- zırh, demir ağ 2- giyimlik, giysi
  kekmen: olgun, ergin, ermiş
  keleş: alımlı, yakışıklı, cıvan
  kelezti: hayal, serap
  kelgin: gelgin, suyu kabaran ırmak
  keliştü: olgunluk, gelişim, suhulet
  kelteçi: gelici, gelecek olan, halef
  kemeç: asker, askeri görevli
  kençek: (gençık, genç)
  kençliyü: oğuz beylerinin, özellikle güz kurultayların dan sonraki toy ve şölenlerde, kendi mallarını
  yağmalatıp, halka dağıtılması için kurdukları büyük sofra. yağma sofrası
  kendüz: nefs, can, ruh
  keneş: istişare, müşavere
  lengeş: keneş
  kengeşlü: danışık, anlaşık, dayanışmalı
  kendil: gönül, gönüllü, temiz yürekli
  keni: (kuni) adaletli, adil, dengeli
  kepke: örnek, numune
  keptik: 1- latif, şakacı 2- eşit, müsavi
  keramun: karaman, esmer tenli
  kerayet: sahil, kıyı, plaj
  keregü: ev, çadır, barınak
  kerekli: gerekli, elzem, ihtiyaç
  kerektü: ihtiyaç, lüzum, zaruret
  kerekülüg: çadırlı, göçebe
  kerelti: tanıklık, şehadet
  keren: ulu, kebir, kadir
  kereş: kiriş, yay kirişi
  keri: 1- eski, kadim, geride kalan 2- germekten, gerilmiş, gergin
  kerinçsiz: eşsiz,emsalsiz
  kerki: balta, nacak
  kerkit: nacak
  kertük: (kertik) 1- ağaca bıçakla çizilen çizgi 2- yapay, suni
  kesen: 1- keskin, kesici 2- bölüm, ara
  kesi: keskin, kesen, kesici, sert
  kesik: kesi, keskin
  keskin: 1- sert mizaçlı, asabi 2- uç, ekstrem 3- kesici
  keşikçe: 1- muhafız, koruyucu 2- defa, sıra, adet
  keşikçi: 1- ısrarlı 2- nöbetçi
  ket: 1- darbe 2- yılmaz, azimli, kararlı
  ketçik: darbecik
  kete: ulu, büyük
  keyik: baht, mutluluk
  kezegen: gezgin, çapkın
  kezgen: gezgin, çapkın
  kezgiç: gezgin
  kezik: cesaret, atılganlık, cüret
  kezir: (kizir, keser) cesur, cüretkar
  kıbı: keşif, buluş
  kıcır: öç duygusu, intikam
  kıcurgan: gösterişli, mağrur
  kıdık: gedik, güdük
  kığılcım: kıvılcım, şerare
  kığıtduk: davet, ikram
  kılağı: kılıç ve bıçakların bilendikten sonra ağız kısmında meydana gelen çizgi
  kılağuz: kılavuz, rehber
  kılavun: düğün hediyesi
  kıldı: 1- yaratıcı, yapıcı 2- etken, amil
  kılgı: 1- istem, irade 2- yaratılmış, kılınmış
  kılıcı:yaratıcı, yapıcı, halik, kadim
  kılıç: (kıl-uç) silah
  kılıg: 1- yaradılış, huy, karakter 2- beceri, iş, yapıcılık
  kılıglı: 1- iyi huylu, ahlaklı, görgülü 2- becerikli, çalışkan, işgüzar
  kılın: 1- huy, yaradılış 2- naz, işve kılınç:kılınış, huy, karakter
  kılıvan: hediye, bahşiş, ödül
  kıluç: kılıç
  kımaça: engel, mania
  kımar: komar, homar, yakışıklı, cezb edici
  kımırtu: kıpırdanış, devinim, jest
  kımız: ekşi, mayhoş anlamına gelen ve kısrak sütünden yapılan bir içki
  kımna: sürekli, daima, her zaman
  kın: 1- silah muhafazası 2- gayret, çalışma 3- suç, cürüm, ayıp
  kınagu: 1- ceza, cezalandırma 2- çalışma, aktivite
  kınay: aktif, çalışkan
  kıncal: ince, narin, zayıf
  kınçak: bıçak kılıfı
  kıngal: ince, narin
  kıngır: metin, dayanıklı, sebatkar
  kınık: 1- gayret, gayretli, çalışkan 2- muhterem, şerefli, hakim
  kıp: baht, talih
  kıpçak: 1- merkezde kaçmış, uzaklaşmış ve bir otoriteye bağlı bulunmayan 2- çayırlık, geniş
  toprak,sahipsiz boş ve geniş arazi 3- ağaç kovuğu 4- bahtı açık, talihli
  kır: 1- kırmak...dan kırış, kesiş, kırma, yarma eylemleri 2- ak’a yakın kirli beyaz renk 3- mec. olgunluk,
  tecrübe
  kıraç: 1- kırlaşmış, kıra çalan, kır gibi 2- kırıcı, kırık, yarık 3- verimsiz toprak, yaşlı toprak
  kıran: 1- bozgun yapan, düşmanı yok eden 2- dağ yamacı 3- yön, kenar, kıyı
  kıray: 1- genç, delikanlı 2- kıran, kan dökücü, vurguncu
  kırca: kıra çalan, ,kırlaşmış mec. olgun, bilge
  kırcı: 1- kırıcı, sert mizaçlı 2- kenar, uç, sahil
  kırgı: 1- kırım 2- bir atmaca türü
  kırgıl: kırık, üzgün, kırgın
  kırgın: 1- gönül kırgınlığı 2- bozgun
  kırgız: 1- kırgıncı, bozguncu, geçimsiz 2- kırk/uz 3- numune, örnek
  kırıcı: 1- kıran, bölen, yaran mec. sert mizaçlı, gönül kırıcı 2- kenar, sahil
  kırık: kırılmış, bölünmüş
  kırım: 1- kırış, bozgun, katliam 2- kırgınlık, küskünlük 3- uç nokta, kenar
  kırıy: sahil, kenar
  kırkın: bahşiş, hediye
  kırklı: eski, şamanist gelenekten, bazı değişiklikler yada dinsel motiflerin de eklenmesiyle,
  bugünlere kadar gelen bir inanca göre; gerçek anlamı “kırk ünlü ata ruhunun koruması altındaki kişi”
  kırman: kırma yeri, kırman, harman
  kısıg: 1- hapis, dar yer 2- kısıtlı, bağımlı
  kısıglu: hapis, mahpus, kıstırılmış
  kısrık: utangaç, mahçup
  kıstavul: acele, aceleci, telaşlı
  kışıl: kışlık, kış için ayrılmış
  kışlak: kışın kalınan yer, ez, kışlık ev
  kıtay: 1- çinliye benzeyen , çinliye karışmış 2- kutay
  kıvanç: gurur, kıvanma, sevinme, öğünme, mutlu olma, kendine güvenerek ve öğünerek
  sevinme hali
  kıvam: olgunluk,yeterlilik
  kıvanduk: kıvançlı, mutlu
  kıvık: ara, fasıla
  kıvılcım: ateş parçası, şerare
  kıvlık: kıvanç ve mutluluk nedeni
  kıvrak: 1- kıvançlı 2- hareketli, dayanıklı
  kıvrım: hare, iltiva
  kıyak: 1- gaddar, acımasız 2- kayak, kaydıraç 3- çekicilik, cazibe
  kıyal: imge
  kıyan: 1- dağdan hızla akan sel suyu 2- gaddar, acımasız, kıyıcı
  kıyat: çekici, cazibeli
  kıyga: zeki, çok akıllı
  kıygı: zeka, deha
  kıyık: 1- zeka, dahi 2- çekici 3- kaçak, kapçak
  kıyıksız: kaçmaz, sözünden dönmez, düz
  kıyın: 1- akit, sözleşme, anlaşma 2- güç, kudret, otorite
  kıyışkan: 1- sözünün eri, sözünde duran 2- cesur, gözü pek
  kıymaç: gamze
  kıynak: 1- ünlü, meşhur 2- pençe, kartal pençesi
  kıyuk: 1- mutluluk 2- geyik kızarık: 1- kızıl, kızıllaşmış 2- kızgın
  kızgan: kızgın, kızışmış
  kızgın: kızıllaşmış, asabi
  kızı: şiddet, asabiyet, kızama, kızgınlık
  kızık: 1- kızgın, asabi 2- kısık, hapis
  kızıl: 1- kırmızı, al 2- altın 3- kızmış, kızarmış, kızgın
  kızılalma: birl. kızıl/elma
  olgun, kızarık elma anlamı, bir sembol ve imgedir. ülkü’yü motivasyonu içerir. bazen,
  fethedilmesi gereken illeri ifade eder, çoğu kez ise bütün türklerin, tek bayrak altında toplandığı devletin,
  “birleşik türk devletleri”nin imgesi
  kızılgu: kızarmış, kızgın
  t... kırgızların, mürdi oymağı, dip dedelerinden.
  kızılhan: birl. kızıl/han
  şamanist gelenekte tanrı sıfatlarından
  kızılotağ: birl. kızıl/otağ
  kağan ya da han’ların verdikleri, toy ve şölenlerde, kız çocuk sahiplerinin oturduğu, şeref tribünü
  kızımtay: birl. kızım/tay (kızmaktan kızgınlık) tay
  kızırak: (kızarık, kızrak) nadir, ender rastlanan
  kiçi: 1- kişi, adam, insan 2- küçük, minyon 3- geçmiş, geçik, eski 4- keçi
  kiçicik: 1- kişicik, insancık 2- küçük, minyon
  kiçik: 1- küçük, minyon, geçik, geçmiş
  kiçin: zincir
  kiçki: 1- eski, kadim 2- kişi, insan
  kiçkine: (giçgine) geçkin, geçmiş kadim
  kidgü: giyim, giysi, elbise
  kilüken: gülen, güleç, güleryüzlü, mütebessim
  kindik: orta, odak, merkez
  kineş: şura, meşveret, kongre
  kiriş: sinirden ve bağırsaktan yapılan sicim. ok yayı olarak da kullanılır.
  kirti: doğruluk, gerçekçilik
  kişilik: karakter, şahsiyet, insan olma özelliği
  kişken: (kiçgen) 1- küçük, minyon 2- geçen, geçmiş
  kiçkentay: birl. kiçken/tay ...minyon, minik
  kiye: kut, talih, ululuk
  kiyeli: mübarek, saygıdeğer, ulu
  kizek: 1- kesik 2- nöbet 3- seyran, gezinti
  kizir: 1- keser, kesici 2- gever, gezgin 3- atılgan, cesur
  kobrat: (kubrat) derlemek, toparlamak, örgütlemek
  kobu: (kovu) buket, demet
  koburcuk: kabarcık, kabarık, kabadayı
  koca: 1- ulu, saygıdeğer, hürmete layık 2- bilgili, tecrübeli, görüp geçirmiş 3- gösterişli, azametli 4-
  mert, düz, koç gibi
  kocabaş: birl. koca/baş ...koruyucu, muhafız
  kocaman: 1- akıllı, bilge 2- iriyarı, cüsseli, heybetli
  koç: erkek koyun mec. düz, mert, yüz yüze dövüşen, hilesiz, yiğit, dayanıklı, yılmaz
  koça: 1- koç gibi..2- kibar, centilmen
  koçak: koç gibi, cesur yürekli
  koçan: 1- centilmen, kibar 2- koşan, koşucu
  koçaş: rehber, yol gösteren, önde giden
  koçgar: (kaçgar,kaşgar) 1- koç başı 2- koç gibi, koç yiğit
  koçi: koç gibi, koç yürekli
  koçluğ:( koçluk) koç olacak kuzu
  koço: kibar, mert
  koçu: 1- koç gibi 2- kibar, centilmen
  koçum: 1- yiğit, mert 2- koşum, koşma
  koçun: düz, hilesiz, temiz yürekli
  koçugar: mert, yiğit, özü sözü bir
  kodar: mağrur
  kodaz: mağrur
  kokluğ: koku, parfüm
  kokulug: koku, parfüm
  kokum: parfüm
  kokuş: dalları, ok yapımına elverişli bir ağaç türü
  kolan: 1- hediye, bahşiş 2- kollayan, koruyan 3- at, eşek,katır gibi hayvanların, eyerini
  bağlamaya yarayan kemer
  kolbag: kadınların, aksesuar olarak bileklerine taktıkları, boncuklu halka
  kolbaş: askeri birlik başı, komutan, askeri koruyup kollayan kişi kolbay: askeri danışman
  kolcuk: kolcu, muhafız, koruyucu
  kolçak: kolcu, koruyucu, kollayıcı
  kolçu: muhafız, bekçi
  koldagüç: hami, koruyucu, şefkatli, merhametli, yardımsever
  koldaş: 1- silah arkadaşı 2- arkadaş, birbirini kollayan
  kolgak: istek, heves, talep
  kolgay: veliaht, şehzade (kırım ve kazan hanlıkları döneminde kullanılan bir aksesuar
  kolka: 1- kolgu, kol takısı 2- refika, hanım, eş
  koltag: arka, himaye, destek
  koluç: kolcu, kolbaşı, komutan
  kolunçuğ: yakarış, niyaz
  koman: (kaman,kuman) 1- yurduna yabancı sokmayan 2- aman vermeyen 3- kumral
  komas: komayan, bırakmayan, aman vermeyen
  komuk: 1- kabuk, ağaç kabuğu 2- hazine, define
  komur: cesur, gözüpek
  kon: 1- yurt, vatan 2- konak, yerleşim, mekan
  konaç: aşiyan
  konag: 1- konuk, misafir 2- konuk ağırlanan ev
  konalga: 1- konuk yeri, baş köşe 2- menzil, konulacak, varılacak yer
  konat: 1- cana yakın, munis, sokulgan 2- konuk ağırlayıcı, konuksever
  3- birlikte göç eden oba birliği
  konca: 1- armağan, bahşiş 2, gül
  konçuk: 1-aşina, tanıdık 2- konuk
  konçuy: kağan kızı, prenses, soylu kız
  kondu: yerleşik, yerli
  kondur: konuksever, cömert
  kongar: 1- koyu kırmızı renkteki at 2- kızıla yakın renk tonu
  konık: can, ruh, yaşam
  konşuk: 1- konşu, komşu 2- yerleşim yeri 3- konuşma, laf
  konuk: 1- misafir 2- can, ruh 3- varılacak yer, menzil
  konul: 1-kerevetlerin altındaki, yük konan boşluk, yüklük
  konulga: 1- konuk yeri, baş köşe 2- konuğa verilen yemek, değerli yemek
  konur: 1- yakışıklı, civan 2- gururlu, onurlu, mağrur 3- kara ve kızıl karışımı renk,
  at rengi, doru at
  konuş: 1- yerleşim, karargah 2- menzil, varılacak yer
  kopan: 1- galip, utkan 2- ulu, yüksek
  kopturu: saygı duruşu, tören duruşu
  kopu: kop, çok, çokluk
  kopun: çoklu, bereket, bütünlük
  kopuz: saz, bağlama (kop_uz)
  kor: 1- öz, maya, asıl 2- ateş parçası, ateş
  korba: filiz
  korcu: korucu
  korgan: korunan yer, kale, kurgan
  korgavuş: savunucu, müdafi
  korıçı: korucu, koruyucu, bekçi, yasak bölgeleri bekleyen ve koruyan kişi
  korıg: 1- koru, ağaçlık, yeşil bölge 2- korunan, yasak bölge
  korkmaz: korkusuz, cesur
  korkunç: korkutucu, ürkütücü
  korkut: 1- heybetli, korkutucu, korku salan
  koruğ: 1- koru, koruluk, ağaçlıklı bölge 2- koruma bölgesi 3- yasak bölge, askeri bölge
  korukçu: koruyucu, korucu, muhafız
  koş: 1- koç 2- dizi, sıra, dize
  koşak: 1- koşulan, koşturan 2- neşide, destansı şiir
  koşar: 1- emredici, buyurucu 2- koşucu, çalışkan, hareketli 3- dizen, düzenleyen
  koşma: ölçülü, uyaklı söz
  koşuk: 1- yan yana, birlikte, yaren, dost 2- koşma, şiir
  koşul: hüküm, şart
  koşulgan: koşul koyan, buyurucu
  koşum: 1- koçum 2- bağlı, yan yana 3- atın, eyer, kulan, üzengi vb. malzemelerinin tümü
  koşun: 1- asker, savaş birliği 2- halk, ahali 3- dizi, dize
  kotku: alçak gönüllü, mütevazı
  koy: 1- koyun 2- merhamet, acıma duygusu
  koylu: 1- merhametli 2- istikamet, yön, yönünü bilen 3- koyunlu
  koyu: merhamet
  koyuldar: 1- merhametli 2- hürmetli koyulmuş: 1- merhametli 2- çalışkan
  koyunlu:merhametli
  koyurga: 1- hürmet, lütuf 2- acıma duygusu, merhamet
  koyurtang: özgürlük, hürriyet
  kozan: kozalak
  kozalak: çam, selvi gibi ağaçların sert çiçeği
  kozan: kazan
  kozgav: kıyam, isyan, başkaldırma
  köpürge: 1- köprü, geçit 2- savaş davulu
  köçet: filiz, sürgün
  köçmen: göçmen, göçücü
  ködürgü: kurban, adak
  kögmen: (gökmen) 1- tanrısal, ilahi 2- sayın, saygıdeğer 3- gücünü tanrıdan alan
  köğüz: 1- göksel, tanrısal 2- göğüs, sine
  kök: 1- gök 2- aile, soy
  kökdaş: emsal, örnek
  köken: göğen, gelen, 2- köken, soy, aile
  kökim: 1- göğüm 2- soyum, ailem
  köklü: 1- tanrıdan gelen 2- soylu
  köktem: 1- bahar 2- gençlik 3- deha, akıl
  köl: göl mec. ululuk, sonsuzluk, derinlik, bilgelik
  kölmük: halk, ahali
  kölük: yük hayvanı
  kömek: 1- yardım, arka, destek, inayet 2- ahali, halk
  kömen: 1- hayal, düş 2- ırk, soy 3- cevher, damar
  kömey: gerdan, döş
  kömüç: hazine, define
  köng: (könk) cariye, odalık
  köngül: gönül, can
  könilik : adalet, doğruluk
  könkaş: künkaş, kenkeş, meşveret
  könü: adalet, doğruluk
  könül : gönül , can
  köp: çok, gür, çokluk, bolluk
  köptük: 1- bereket, bolluk 2- kalabalık
  köpük: kabarcık, köpürcük, çoklu, artış
  köregen : gören, görücü
  körem: 1- körpe, taze 2- görgülü, terbiyeli
  körgen: gören, görücü
  körgüz: görgülü, centilmen, beyefendi
  körke: ağaçtan yapılmış tabak
  körkem: 1- görkem, ihtişam 2- hoş, güzel, latif
  körklüğ: güzel, alımlı, cemile
  körpe: taze, cıvan
  körü: (körüg) gözcü, haberci, casus, gözlemci
  körüm: 1-bakış, nazar, gözlem 2- düş, rüya 3- zeka, fehm
  körümçi: astronom, rasat, gözlemci, yıldızları inceleyen kişi.
  körümdük: bakıcı, nezaretçi
  körünç: 1- görgü, muaşeret 2- bakan, nazır
  kösemen: tas artan koç.
  köşük: dilek, temenni
  kötüz: kıymetli
  kövenç: 1- güvenç, güvence, teminat 2- azamet, gurur
  kövez: afi, çalım, fiyakalı.
  köymen: 1- yanıcı, yanık 2- hayal
  köymez: yanmaz, ateş almaz.
  közlük: at kuyruğundan yapılan, göz kamaşması ve göz ağrılarının tedavisinde kullanılan bir dokuma.
  kuanç: kıvanç, sevinçli gurur
  kuançı: kıvanç
  kubal: gürz, demir topuz.
  kuban: kapan
  kubat: kapalı, gizli
  kubay: birl. kubi/ay
  yakutların eski dönem “temizlik tanrıçası”
  kubi: (kubil) gökyüzü, feza, sema. mec. başsızlık ve sonsuzluk.
  kucan: göçen, göçer
  kucar: göçer, göçücü kuçam: deste, demet, bağ
  kuçar: göçer, göçmen
  kuda: sihir, büyü
  kudagaçı: büyücü, doktor
  kudak: kadak, katı, sert
  kudekan: buyruk, sert, emir, azar
  kukun:kıvılcım, ateş parçası
  kukuş: 1- gonca, gül 2- şaka, latife
  kul: bağımlı, bağlı, köle mec. bağlılık, sadakat
  kula: 1- kızıl ve karışımı renk, doru, bordo 2- yelesi, ve kuyruğu kara, gövdesi kızıla çalan at 3-yabani
  at 4- gözü kara,atılgan
  kulaç: 1- açıklık, mesafe 2- iki kol arasındaki ara
  kulagu: 1- yaratıcı, kılıcı, hükmedici 2- kula gibi 3- korkusuz, gözü kara
  kulan: 1- galip, utkan 2- vahşi at 3- yaban eşeği
  kulanşı: 1- at terbiyecisi 2- musikişinas, müzisyen
  kulbak: merhametli, yardımsever
  kuldam: sadık kul
  kulga: güvercin
  kulgu: 1- müfettiş, murakıp 2- güvercin
  kuli: (kulıg) cesur, gözü kara
  kulpu: 1- kilit 2- kulluk, kulluk eden
  kuluga: güvercin
  kulun: tay, süt emen çağdaki at yavrusu
  kumaç: solgun, soluk
  kumak: 1- yardım, kömek 2- sevda, aşk
  kuman: 1- solgun 2- kumral, sarı ile kahverengi arası renk 3- aman vermeyen, dirayetli
  kumandı: mutlu, sevinçli
  kumaral: kumral, buğday tenli
  kumarga: kuşatma, muhasara
  kumral: buğday tenli
  kul: 1- koyun 2- can, ruh 3- uçurum 4- adalet
  kunan: 1- iki yaşına gelmiş kısrak 2- adaletli, adil
  kunar: bereket, bolluk
  kunarlı: bereketli, münbit
  kunduz: dere kenarlarında yaşayan, kürkünden börk yapılan bir hayvan
  kuni: adalet, hakkaniyet, adaletlilik
  kunt: 1- dayanıklı, metin 2- sade, gösterişsiz
  kunuk: 1- mahzun, elemli 2- konuk
  kupçı: ince, zarif
  kuptan: niyaz, dua, yakarış
  kur: düzen, sıra, hiyerarşi, düzenleme
  kural: düzen, düzenlilik, kaide
  kuralay: ceylan, ahu
  kurar: organizatör, düzenleyici
  kuray: bir çeşit bozkır bitkisi ot
  kurç: (kuruç) kılıç yapımında kullanılan, iyi bir çelik türü
  kurçak: heykel, yontma taş
  kurçı: 1- kürçü 2- kurucu
  kurçık: kurum, kuruluş, yapılanma
  kurga: 1- tecrübeli, bilge 2- ince, narin
  kurgan: 1- istihkam, kale 2- anıt, anıt mezar
  kurıdın: batılı, batı bölgesinden
  kurum: figür, dans
  kurımlak: cilveli, hareketli, kıvrak
  kurıkan: 1- kürkan, damat 2- hisar, kale 3- ağaçlık bölge
  kurlas: düzen, işleyiş, ahenk
  kurman: düzgün, düzenli, düzenleyici
  kurmuş: planlı, düzenli, örgütlü
  kurt: bağımsızlığına olan düşkünlüğü, evcilleşmeyen tek hayvan oluşu, mücadeleciliği,
  hareketliliği,gururlu ve zeki oluşu, özellikle de sosyal ve örgütçü oluşu ve daha bir çok özellikleriyle,
  türklere benzeyen ve türklerin de çok eskiden beri kutsayarak, sembolleştirdiği hayvan
  kurtak: kurulu, ayarlı
  kurtar: kurtarıcı
  kurtaran: kurtarıcı
  kurtga: tecrübeli, gün görmüş
  kurtul: haraç, vergi, cizye
  kurtulgu: 1- vergi, haraç 2- kurtuluş, istiklal kurtulmuş: özgür, bağımsız, azade
  kurtun: batılı, batıdan
  kuruğçın: kurşun
  kuruk: koru, park, koruluk
  kurultay: birl. kurul/tay kongre, divan, oturum
  gerek seçim, gerekse devlet için önemli kararların alındığı seçkinler meclisi
  kurum: 1- kuruluş, düzen, düzenleme 2- çalım, jest, afi 3- kaya parçası
  kurut:1- kurt 2- kale burcu 3- kurutulup, suyu alınmış peynir topağı
  kuskun: atın kuyruğundan geçirilip, eyere bağlanan kayış
  kuş: kuş
  kuşçak: kuşçu, kuş eğiticisi
  kuşçu: kuş eğiticisi
  kut: 1- uğur, talih, baht 2- tanrısal, mübarek 3- can, ruh, dirilik, yaşam kaynağı, yaşam gücü 4- kader,
  yazgı 5- erk, iktidar 6- bereket, nasip
  kutadgu: kutsanmış, kutlu, değerli, yararlı
  kutalan: birl. kut/alan mübarek
  kutaldı: birl. kut/aldı kutlu, mübarek
  kutalmış: birl. kut/almış kutlu, mübarek, kutsanmış
  kutamış: kutsamış, değer vermiş, mübarek eylemiş.
  kutan: 1- dua, yakarış, niyaz 2- bir avcı kuş 3- saban, pulluk
  kutar: kutsar, kutsayan, kut veren
  kutaş: kutlu, mübarek
  kutay: birl. kut/ay t... 1- ateş parçası,ateş 2- şamanist gelenekte,” ateş tanrısı” 3- ipek, ipekli kumaş
  4- tanrıça 5-paha biçilmez, değerli
  t... ilhanlı hanlarından, argun han’ın evdeşi ve keykatu han’ın anası.
  kutgaru: buyruk, fermen
  kutku: ağırbaşlı, alçak ,gönüllü
  kutlu: 1- mübarek, tanrısal 2- bahtiyar 3- kabul görmüş, saygıdeğer
  kutluca: uğurlu, bahtı açık
  kutluğ: kutlu, mübarek
  kutluğ inanç: (kutluk inanç) kutlu/inanç
  kutluk: kutlu
  kutluk : (kutluğ) kutlu, mübarek
  kutsandı: kutlu, mübarek
  kutun: 1- mesut, mutlu, nurlu 2- mukaddes, kutsal
  kutunmuş: kutlu, mübarek
  kutur: kutlu, mübarek
  kutuz: birl. 1- kut/uz 2- yaban öküzü
  kuvanç: kıvanç, gurur, mutluluk, iftihar
  kuvanduk: kıvanç, mutluluk, iftihar, gurur verici
  kuvart: 1- kurt 2- dayanıklı, kavi, metin
  kuvat: sevinç, mutluluk
  kuvrag: toplum, toplumcu
  kuyak: zırh, demirağ
  kuyan: tavşan, bozkır tavşanı
  kuyaş: güneş ışığı
  kuydung: beden, vücut
  kuymu: sevinç, neşe
  kuytak: mahfuz, siper
  kuyturka: bağış, ihsan, lütuf
  kuyuldar: saygıdeğer, saygıya layık
  kuyum: aksesuar, küpe, bilezik
  kuz: dağın, güneş görmeyen yamacı
  kuzay: kuzey yönü, güneşin az olduğu yer,karanlık ve soğuk yer
  kuzlak: bebe, yavru
  kuzu: 1- koyun yavrusu 2- yavru, bebe
  küç: güç, dirayet, kudret
  küçkara: birl. küç/kara (acı kuvvet)
  küçem: 1- güç, kudret 2- zorba
  küçey: güçlü, gücü yeten
  küçi: güç, güçlük, zorluk
  küçin: an, kısa zaman parçası
  küçkey: güçlü, zorlu
  küçlük: güç, güçlük, zorluk, kudret
  küçük: ufak, minyon
  küçülü: güçlü, zorlu
  küçülük: güçlük, güç, zorluk küçüm: güç, kudret
  kükler: müneccim, yıldız falcısı
  kükrek: 1- onur, gurur 2- kükreyiş, kükreyen
  kül: 1- ateş, ateşlilik, yakıcılık, yok edicilik 2- yenilmezlik 3- ulu, ünlü 4- cesaret, gözü karalık 5-göl,
  göl gibi geniş ve büyük
  kül tigin: birl. kül/tigin birkaç anlam: 1- ateş prensi 2, yenilmez prens 3- ulu prens 4- yok edici prens
  külçur: ululuk, yüksek mevki, saygıdeğerlik.
  küle: 1- güle , gülüş 2-demet,bağ, deste
  külegeç: 1-güleç, güler yüzlü 2-name, melodi
  külegen: gülen, güler yüzlü
  külek: 1- fırtına, kum fırtınası 2-bakraç, tahtadan yapılmış yoğurt kabı
  külem: bereketli, münbit
  küler: birl. kül/er ..ulu, saygın kişi.
  kültem: deste, demet, buket
  külüg: (külük) 1-ünlü, meşhur, çok tanınan 3-hızlı,seri
  külünk: kazma
  kümüş: gümüş
  kün: gün, güneş
  künana: birl. gün/ana
  şamanist gelenekte, göğün yedinci katına bakan tanrıça
  künçek: güneşlik, şemsiye
  kündeş: 1- gündeş, güneşe eş değerde 2- izci, takipçi, halef
  kündün: gün ışığı
  kündüz: gündüz
  küneş: güneş
  küngerü:arzu, dilek, temenni
  küng: cariye, dişi köle
  küni: 1- adil, adaletli, hukukçu, yasalara bağlı 2- itaatkar, muti
  künkaş: danışma, nasihat
  küntem: günlük, gündelik
  künüçen: muti, itaatkar, saygılı
  künülük: 1- şemsiye, 2- günlük, yevmiye
  kür: 1- gür, sık, bol, bolluk 2- canlı, diri, sağlam, sarsılmaz 3- gürleyen, kükreyen, kabadayı, gözü
  kara, yürekli 4- öz, maya, özünü yitirmemezlik 5- düzen, düzenlilik 6- çare, çözüm, deva
  kürçe: esas, asıl, maya, öz
  kürçi: kabadayı, gözü kara
  kürhan: (gürhan) birl. kür/han
  türk mitolojisinde, kara han’ın oğullarından
  küri: iç geçiren, imrenen, kıskanç
  kürkan: birl. 1- kür/kan (gür/kan) 2- damat (körekan)
  kürmen: özlü, soylu
  kürügen: 1- gürgen 2- köregen, damat
  kürüm: basiret, meleke
  kürünç: 1- özlü, soylu 2- düzen, düzenli 3- kıskanç
  küşlik: 1- güçlük, güç, zorluk 2- mutlu, mutluluk
  küşüm: 1- ar, edep, hicap 2- güç, güçlülük
  küvenç: güvenç
  küvençi: güvence, garanti
  küz: güz, sonbahar, hazan
  küznek: ışık kırılması
  m harfi ile başlayan isimler
  mamak:sakin, kendi halinde
  mamay: sakin, munis
  mamış: 1- saygılı, söz dinler 2- saygı
  manas: 1- huy, mizaç 2- heybet, heybetli
  manay: saha, bölge, mıntıka
  manço: mengü, sonsuz
  mançu: mengü, sonsuz
  mangalay: 1- alın, yüz, cephe 2-süvari, iyi ata binen
  mangu: mengü, bengü, sonsuz
  mangur: mangır, bakır para
  mangut: ölümsüz, sonsuz maral: ceylan, ahu türü bir hayvan
  mayda: narin, ince, ince yapılı
  mençik: mülkiyet, mal varlığı
  mendeş: (menteş, mintaş) acele, aceleci
  mengi: mengü, bengi, bengü
  mengilik: sonsuzluk
  mengü: ebedi, sonsuz, sonsuza kalan, sonsuzluk, ölümsüzlük
  mengüç: sonsuzluk, sonsuzluğa ulaşmış, ermiş, ulu, saygıdeğer
  mengüç ata: birl. mengüç/ata
  bilgi ve tecrübesine başvurulan ulu ve bilge kişi
  mengen: 1- nişancı, iyi ok atan, okçu 2- becerikli, mahir
  mete: 1- soylu, saygıdeğer 2- bütün, bütünlük, bütünlükçü
  metehan: birl. mete/han
  hun kağanlarının en ünlüsü. aynı soy ve kökten gelen boylar arasında, kan dökülmesini
  yasaklamış hepsinin tek bir devlet çatısı altında toplanması gerektiğini,bunun aynı zamanda türk
  tanrısı’nın bir emri olduğuna inanarak bu yolda mücadele etmenin ve bunun getireceği sonuçların,en
  büyük ve paha biçilmez bir mutluluk olduğuna inanmış, bunu da ayrıca,devlet politikası biçimine
  getirmişti.türk töresine devlet idaresine sokan,ilk düzenli ve sınıflı kara ordusunu kuran,”birleşik türk
  devletleri ülküsünü devlet siyaseti olarak ve bunu gerçekleştiren ilk türk büyüğü.
  min: 1-bin,bin sayısı. 2-ben,gamze
  ming:1-ben,gamze 2-huzur,refah 3-bin sayısı
  mingan: benli,gamzeli
  mingilik: rahat,huzur,refah
  mingir: çok külliyetli.
  moğol:kaygı,endişe,hüzün
  oğuz’un amcası ve ilk kayın atası
  mokan: büken, güçlü
  monguç: atik, çevik, hamleci
  motun: bütün, bütünlük ( mete han’ın asıl adının bu olduğunu söyleyen tarihçiler de var.)
  muglu: üzgün, hüzünlü
  munar: serap, algın
  muncuk: boncuk, takı, mücevher
  munçuğ: (boncuk)
  mung: 1- hüzün, elem, üzüntü 2- ming, ben, gamze
  mungluğ: (mungluk) üzgün, bunalmış, hüzzam
  mungul: hüzünlü, elemli
  mutlu: mutlu, mesut, bahtiyar
  müçek: öpücük, buse
  müge: inci çiçeği
  müldüz: berrak, saf
  müren: ırmak, akarsu
  o harfi ile başlayan isimler
  oba:1- yurt, mekan, mesken,diyar, çadır, mahalle 2- kabile, aşiret
  obar: ev, baraka
  oben: 1- genç aygır 2- erkek deve yavrusu
  obulaz: (oblas, oflas) 1- gözü pek, atılgan 2- alicenap, yüce gönüllü.
  obut: şeref, haysiyet
  obuz: kaynak, menba
  ocak: (otak, odak) ateşlik, ateş olan yer, ateş tüten yer. mec. ev, yuva, insan eğitiminin, başladığı,
  insanın pişmeye ve biçimlenmeye başladığı yer.
  ocaklı: ocak sahibi.
  od: ot, ateş
  odak: ocak, yanma, yansıma merkezi
  odakan: hanım ozan
  odana: birl. od/ana
  şamanist gelenekte, “dişi melek”
  odata: birl. od/ata
  şamanist gelenekte “erkek melek”
  odçu: ateşçi
  odgurmuş: 1- oturmuş, oturaklı, sakin, kendinden emin 2- yuva kuran, birlik kuran
  odhan: birl. od/han
  şamanist gelenekte, “ateş tanrısı” og: ok (doğma, doğum, yaratılış)
  ogan: (okan, ugan) 1- tanrı, tanrılık vasıfları, yaratma, yaratış, doğuş, halik 2- anlayış, zeka,bilgelik 3-
  eski türklerde, kan davalarına karşı çıkan, oba ve oymaklar arasındaki geçimsizliklerde,arabuluculuk
  yapan, “barış tanrısı” 4- altay ve tuna türklerinde “ ateş tanrısı”
  oglağu: körpe, genç kız
  ograk: 1- azim, kararlılık 2- niyet
  ograş: uğraş, mücadele, meşgale
  ogsat: benzer, benzerlik, benzeyiş
  ogtadurmuş: birl. okda/durmuş ( bu ad, iki anlamda da yorumlanabilir. akıllı, zeki durmuş. zor
  durumda kalan, zor koşullarda olan)
  ogur: 1- gizlilik, gizem 2- uğur, baht, talih, mutluluk
  ogurlu: uğurlu
  ogurmuş: gizemli, ağzı sıkı
  ogutur: gizli, gizemli
  ogün: birl. o/gün (..eski bir türk geleneği olan, tarihin önemli ve özel günlerinin anısına verilen, o gün
  ya da o günlerin yıldönümüne denk düşen günlerde doğanlar için kullanılan bir ad.
  oğçu: okçu, haberci, ulak
  oğırcık: uğurcuk
  oğlagu: körpe kız
  oğlak: keçi yavrusu
  oğlaman: bir yaşında doğum yapan, koyun ve keçi
  oğlan: oğul, erkek çocuk, genç erkek
  oğramış: uğurlu
  oğrun: 1- gizli, gizemli 2- yavaş, ağır
  oğul: 1- oğlan, erkek çocuğu 2- evlat, genel olarak, kız yada erkek çocuğu
  oğulça: 1- oğulcuk, biricik oğul, biricik evlat 2- en küçük oğul
  oğulganmış: oğlu olmayan
  oğur: 1- uğur, talih, bahtiyarlık 2- vakit, zaman, devir
  oğuş: 1- bolluk, bereket 2- hısım, akraba, nesil
  oğuz: 1- ok-uz 2- ağuz, ağız 3- olağanüstülük 4- çağrı, davet, toparlama
  birleştirme, yaratış
  ok: 1- doğum, doğuş, yaradılış 2- akıl, us 3- dokunma, el sürme 4- söyleyiş, çağırış, haber verme 5-
  silah, yay ile kullanılan ok 6- örgüt, teşkilat
  okan: 1- ogan 2- anlayış, fehim
  okatmış: (okutmuş) haberci, ulak
  okçı: 1- okuyucu, haberci 2- ok atan, okçu 3- örgütçü
  okıçı: davetçi, davetkar, çağırıcı
  oki: çağrı, davetiye
  oklamış: ok atmış, savaşçı
  oklu: 1- akıllı, zeki 2- örgütlü
  okşak: benzeyen, andıran, tanıdık, bildik
  okşan: benzeyen, okşayan
  okta: akıllı, zeki, dahi
  oktar: 1- okçu, iyi ok atan 2- bilgili, akıllı, yaratıcı 3- davetçi, davetkar
  okuklu: alim, bilgin
  okumagan: arif, eğitimsiz ama kendini yetiştirmiş, olgunlaşmış
  okunç: toy ve düğün davetiyesi
  okuş: 1- bilgi, bilgelik 2- bereket
  okuşluğ: 1- alim, bilgin 2- bolluk, bereket, bereketli
  okutgan: okutan, eğitmen
  okutan: eğitmen, öğretmen
  okuv: okuyuş, kıraat, çağırış
  olagan: olan, doğal, olumlu
  olam: debdebe, gösteriş, tantana
  olbak: oluş, oluşum
  olca: ganimet, bolluk
  olcaş: tören, seremoni, tazim
  olcay: tanrı sıfatlarından. baht, talih, açık talih, ululuk
  olcaytu: açık talih, bahtı açık, bereketli
  olça: ganimet, bereket
  olçam: ganimet, nimet, bolluk
  olçar: 1- saldırı komutu, saldırı 2- haber, havadis 3- uygun, muvafık
  olçum: 1- olgunluk, olgun, yetişkin 2- hüner, marifet
  olgaç: olgun, olmuş
  olgun: yetişkin, olmuş, kamil
  olum: oluş, doğuş, olmaya elverişli.
  olun: 1- oluş, olgunluk, ağırbaşlılık 2- genç, taze 3- soyluluk oluş: oluşum, düzen
  omaç: amaç, gaye
  omak: 1- soy, kan, soyluluk 2- aile, akraba
  omay: (umay) seçkin, güzide
  omrak: sevilen, maşuka
  omur: (umur) 1- ilgi, heves 2- güç, dayanıklılık, dayanıklı
  omurca: sağlam, dayanıklı
  omurtag: kartal yavrusu
  onak: 1- onanmış, kabul görmüş 2- sevgili, el üstünde tutulan
  onal: 1- doğuş, ortaya çıkış 2- sağlam, dayanıklı
  onanlı: sağlam, meyin, mütehammil
  onanmış: sağlam, bayındır, destekli
  onat: 1- sağlam, dayanıklı 2- yakışıklı 3- terbiyeli, iyi davranışlı
  onatça: makbul, hatırşinas
  onay: 1- sağlam, dayanıklı, uygun 2- makul, kabul,tasdik
  ong. 1- sağlamlılık, kalıcılık, dayanıklılık 2- iyilik, rahmet, bereket, bolluk 3- sevinç, neşe, mutluluk
  ongan: 1- uğurlu, mutlu, bahtiyar 2- verimli, gelişkin 3- bayrak, simge, totem
  ongu: 1- kar, kazanç 2- set, sütre
  onguç: karlı, kazançlı, verimli, uğurlu
  onguday: karlı, kazançlı
  ongun: 1-bolluk ve bereket tanrısı. 2- uğurluluk, verimlilik, kalıcılık 3- av totemi, kutsanmış av hayvanı
  4- totem, sembol, bayrak, flama
  ongur: kurtuluş, salah
  ongut: koruyucu, muhafız, kale muhafızı
  onuk: 1- sağlıklı, dayanıklı 2- uğurlu, aziz, saygıdeğer 3- usul, yol, teamül 4- yararlı, faydalı
  onuş: 1- bereket, bolluk, verim 2- uğur, talih
  opak: (apak) temiz, bakımlı
  opan: mağara, delhiz
  opçın: (apçın,afşın) zırh, demirağ
  opur: obur, iştahlı
  opuz: katı,sert
  or: 1- yer, durak, bölge 2- doğramak, biçmek 3- mevki, mertebe 4- düzen, kuruluş
  orak: doğramak, kesmek, doğrayıcı, biçici
  oran: 1- taht, şeref makamı 2- yüksek mevki, yüksek derece
  oray: birl. or/ay 1- aynı, eşit, eş değerde (kırgızlarda) 2- fırsat, hamle
  (kazaklarda)
  oraz: (uraz, uras, ıraz) şeref, onur, talih
  orçun: 1- kesici, keskin, doğrayıcı 2- bölge, vilayet 3- onurlu, ahlaklı, iyi huylu
  orda: orta, merkez (kağan veya han otağının bulunduğu yer)
  ordu: (orda) 1- orta, çekirdek, merkez 2- silahlı ve düzenli topluluk
  orduca: 1- ordu ile ilgilenen 2- ortaca, ortanca
  orga: bayrak, flama
  orgarun: 1- istihkam 2- bayraklı, bayrak sahibi
  orgir: kesici, biçici
  orgun: sırdaş, sır saklayan, ketum
  orhun: sır saklayan, sırdaş, gizli, gizemli
  ormag: doğramak, biçmek
  orman: ağaçlık, bölge
  ormuş: doğrayan, biçen
  ornak: 1- taht, tahtırevan 2- yer, yöre
  orpag: menşe, kök, nesep
  ortaç: 1- ortadaki, ortanca 2- ılımlı, dengeli
  ortaçı: ılımlı
  ortağ: ortak, ortalama, ortada buluşma
  ortug: ortak, pay sahibi
  oruk: 1- yol, eylem, gidişat 2- çare, çözüm, imkan, uygunluk
  orum: mera, otlak
  orun: 1- makam, mevki, özel yer, şerefli yer, taht 2- karargah, görev yeri
  orunç: hediye, bahşiş
  orunçak: 1- oya, işleme 2- rehin, emanet
  orunduk: koltuk, iskemle
  orunguluk: bayrak, flama
  orunlug: taht, makam
  oruntag: yüksek mevki, makam
  orus: 1- talih, uğur, baht, mutluluk 2- amaç, hedef
  oskay: 1- hamarat, işgüzar 2- neşeli, şen
  ot: 1- ateş, ocak, ev 2- nebat, bitki otacı: (utacı) 1- doktor 2- eczacı, ot ve bitkilerden ilaç yapan kişi 3- kam, baksı
  otağ: 1- oda, içinde ateş yakılarak oturulabilen büyük ve geniş çadır 2- yeni evlenenlere armağan
  edilen ev, çadır
  otağa: birl. ot/ağa ..evin reisi, aile reisi, evde sözü geçen kişi
  otak: yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır, oda
  otamış: doktor, hekim
  otancak: ilaç, merhem, deva
  otar: geçici, fani
  otçigen: birl. ot/çigen (“ot/tigin” adının , moğol ağzındaki söylenişi.)
  otgun: kabadayı.
  otkun: kabadayı.
  otluğ(k): ateşli
  otman: ailenin en küçük oğlu .ocağın ateşini yakıp ısıtacak ve devamlılığı sağlayacak olan, çok
  eskilerden beri süregelen,türk töresince çocuklar arasındaki paylaşımlarda ev , en küçük çocuğa kalır. bu
  yüzden ilerde evin yada mülkün idaresi küçük oğlandadır. yani, ocak,onunla yanmaya devam edecek,aile
  oba yada oymağın yaşamı onun sayesinde sürecektir. bu çocuklara içeren ”otman,ot tigin,othan” vb.
  adlar verilir.
  otmanlı devletinin kurucusu ve ilk hanı. ertuğrul beğ’in en küçük oğlu. daha ertuğrul bey
  ölmeden,töreye göre,birçok mal mülk, büyük çocuklara, beylik, en küçük olan otman’a geçmişti.
  otmar: ateşli, ateş saçan
  ovat: düzgün, muntazam
  ovlaz: gözü pek, atılgan
  ovmaç: el ile yoğrularak yapılan yiyecek
  oy: 1- düşünmek, düşünce, fikir 2- çukur
  oya: 1- oyularak yapılan elişi, işleme 2- emanet, rehin 3- sempatik, minyon
  oyan: 1- iman, inanç 2- düşünce, efkar
  oyaz: çukur, kuyu
  oybak: çukurlu vadi
  oybat: oyuk ve çukurlu yer
  oygak: 1-oya, rehin 2- uyanık, müteyakkız
  oygur: dere yatağı, dere oyuğu
  oyınlı: düşünceli, efkarlı
  oylum: 1- çukur, kuyu, boşluk 2- kurucu, kuruntu, yormak
  oymak: yığın, kitle. türklerin sosyal birimleri içindeki sıralamada, obadan büyü boy’dan küçük olan
  akrabalar topluluğu
  oymur: dere, dere yatağı
  oynak: maral, ceylan, vb. hayvanların bir arada olup su içtikleri kuyu, su birikintisi
  oyram: girdap, anafor
  oyrat: derin, oyuk, derinleşmiş
  oytun: kutsanmış, mübarek
  oyur: vücut, endam
  oz: ileri, ön, önde
  oza: kadim, eski, ezeli, hep var olan
  ozağı: tecrübeli, bilgili, uzman
  ozamış: uzamış, uzman, usta işinin ehli
  ozan: (uzan) öncü, herkesin önünde olup hitap eden, şiir yazan ve okuyan, kopuz çalarak şiir okuyan
  ve yazan. usta, işinin ehli
  ozar: uzman, usta, bilir kişi
  ozgan: kademeli, dereceli, öncelikli
  ozman: uzman
  ozmuş: uzmanlaşmış, yetik
  ozul: esas, kaide
  ozut: ikamet, ikametgah
  ozutgan: ileride, ilerici
  ö harfi ile başlayan isimler
  öbek:küçük grup, tim, takım, parça
  öbge: ced, ata, soy
  öcal: birl. öc/al intikamcı
  öcek: 1- esinti, hafif yel 2- burç
  öcüt: intikam, öç
  ödem: 1- borç, bakiye 2- ödül, mükafat
  ödemiş: 1- eczacı, doktor 2- ricacı, yakaran 3- borçsuz, bakiyesiz 4- ödül veren öden: 1- ricacı, duacı 2- ödül
  ödgülmüş: 1- övülmüş, övülen, başarılı, ödül almış 2- ricacı, duacı
  ödgür: uygun, yerinde, vaktinde
  ödrüm: seçkin, mümtaz
  ödüget: ricacı, yakarıcı, duacı
  yakutlarda, “ akarsular tanrısı”
  ödük: rica, yakarı, dua, niyaz, arzu
  ödül: 1- usluluk, akıllılık 2- yüceltme, ululama, mükafat
  ödün: 1- ödeme, ödeyiş 2- yakarış, niyaz
  ödüş: vakit, devir
  ög: (ok) ana, anne, yaratan, doğuran
  ödgül: övülme, övünç kaynağı, övülme nedeni
  öge: (öke) dahi, çok zeki, çok akıllı
  ögeç: iki yaşına gelmiş koç
  ögel: 1- zeki, akıllı, aklı başında 2- burç
  öget: 1- akıl, zeka, akıllılık, 2- sevgi, muhabbet
  ögir: sevinç, neşe, eğlence
  öglü: dahi, çok akıllı
  ögredik: 1- mürebbiye, eğitmen, yetiştirici, öğretmen 2- idman, talim, antrenman
  ögrü: 1- öğrenilecek olan 2- arkadaş, refik
  ögüşlü: övülen, methedilen, övülmeye layık
  ögdü: övme, methiye
  ögdüm: 1- övülen, methedilen 2- önce, öncelikli
  öğer: övücü, methedici
  öğleş: akıl birliği, fikir birliği
  öğrek: toplantı yeri, cemiyet , dernek
  öğren: öğrenmekten
  öğret: gelenek, terbiye
  öğreyük: gelenek, görenek, terbiye
  öğrük: munis, cana yakın, el üstünde tutulan
  öğrünç: 1- deneyimli, bilgili, öğrenmiş, ders almış, yetişmiş 2- hoşnutluk, memnuniyet
  öğtü: metih, övme, ululama
  öğtür: övme, methedici
  öğüçü: övücü, methedici
  öğülmüş: başarılı, destekli, övülmeye layık
  öğün: 1- öğünmek..ten öğün 2- itina, dikkat 3- sıra
  öğünç: övünç, iftihar, övünme gerekçesi, iftihar vesilesi
  öğünçek: öğünmeye değer, öğünme nedeni
  öğünmüş: övünmüş, övünmeyi hak etmiş, gururlu
  öğünür: gururlu, mağrur
  öğür: över
  öğüt: 1- anlayış, kavrayış 2- nasihat, tavsiye, deneyim aktarımı
  ök: (ög) 1- öz, doğuş, oluş, gelişme 2- zeka, bilme, us, yetenek, ana, doğuran
  ökçi: okeci, çağırıcı, davet edici, davetiye veren kişi
  ökçür: zeki, anlayışlı
  öke: dahi, yanılmaz, bilge, çok akıllı
  öker: dahi, süper zeka
  ökerman: dahi, bilge, yanılmaz
  öklü: 1- dahi, akıllı 2- egemen, denetimci
  öksüm: arzu, murat
  öksüz: desteksiz, arkasız, oluşumsuz, gelişmeye engel durumu olan, (halk arasında, anası
  olmayan, ölen ya da ayrı olan çocuklar için de bu adın kullanılmasındaki neden, ananın, çocuğun yetişme
  ve gelişimindeki önemine atfendir.)
  ökte: 1- ökeli, akıllı, dahi, yanılmaz, deneyimli, bilgili 2- azametli, gösterişli
  öktem: 1- akıllı, bilge 2- asi, başına buyruk, pervasız 3- meşhur, gösterişli 4- bahar, ilk yaz
  ökten: 1- akıllı, bilinçli 2- kahraman, cesur, korkusuz, başına buyruk
  öküç: 1- çok, çokluk, bolluk 2- akıl, us, bilinç
  ökün: kendine dönüş, öze dönüş
  ökünmüş: özüne bağlı, özüne dönen
  öküş: 1- çok, çokluk, bolluk, bereket 2- akıl, bilinç, bilinçli
  öküş kara açkı: birl. öküş/kara/açkı mec. keskin zekalı
  öküz: 1- ırmak, nehir, büyük akarsu 2- uzman, bilge, ehil, dahi
  ölçer: 1- mühendis 2- ağırbaşlı, ölçülü 3- savaş buyruğu, saldırı buyruğu
  ölçüm: 1- adap, usul, erkan, yol 2- ağırbaşlılık
  ölmez: 1- dirayetli, dayanıklı 2- çok sevilen, unutulmaz, iz bırakmış
  ön: 1- doğu, güneşin doğduğu yön 2- ilk, başlangıç, doğuş, meydana geliş 4- ilke, öncelik,
  prensip,temel önal: birl. ön/al öncü, lider, önde olan
  önalan: birl. ön/alan, lider, öncü
  önaldı: birl. ön/aldı, lider, öncü
  öncek: önce, önceki, selef
  öncel: 1- selef, daha önceki 2- önde olan, öncü, rehber 3- öncelikli, imtiyazlı
  öncelik: imtiyaz, torpil
  öncü: 1- ilk, orijinal 2- lider, yol açan, önde olan
  öncül: 1- öncü, önde, rehber 2- birinci, ilk
  önçek: önceki, önceki, selef
  öndaş: aynı öncelikte, aynı imtiyazı paylaşan
  önde: öncü, önceki
  öndegün: birl. önde/gün 1- önemli gün 2- önceki gün
  önder: önde olan öncü, lider
  öndeş: yol açan, rehber, mihmandar
  öndüç: öncü, mihmandar
  öndül: 1- en önde, en öndeki, öncü 2- öncelik, imtiyaz
  öndün: 1- peşin, peşinat 2- önde, önde gelen
  öne: ileri, ileride, ötede
  önek: dayanak, direk, destek
  önel: 1- usta, uzman, pir 2- vade, mühlet
  önem: öncelik, imtiyaz, değer, kıymet, hassasiyet
  önen: 1- önde olan, öne geçen 2- bağlılık, sadakat
  öner: birl. ön/er öncü, rehber, kılavuz
  öney: 1- öne geçen, önde gelen 2- yükseklik
  öng: ilk, birinci, başta gelen
  öngel: 1- ağırbaşlı, olgun 2- öncü, öncülük eden
  öngen: 1- zafer, utku 2- uzun boylu, levent
  önger: hiddetli, asabi
  öngi: (öngü) 1- değişik, farklı, sıra dışı 2- önce, öncelikli
  öngüç: 1- öncü, kılavuz 2- atak, atik, hareketli 3- delil, kanıt, ispat
  öngük: yastıkların ucuna yapıla işleme
  öngül: yol gösteren, ön ayak olan
  önkuzu: birl. ön/kuzu mec. kurban, kurbanlık
  önüç: önce, önceki, selef
  önüm: 1- birinci, ilk 2- hasılat, ganimet, kar
  önür: başlangıç, siftah
  önürt: önce, öncelik
  önüt: önce, öncelik
  öpgine: öpücük, buse
  öpke: iç geçirme, öfke, hırs
  öpöz: can, ruh, nefs
  örçüm: üreyiş, gelişim, büyüme
  örçün: ipten örülmüş merdiven
  ören: 1- örme yapan, örücü 2- eskiden kalma kalıntı, kalıntı kent ya da mezar
  örge: 1- örnek, motif, örgü örneği 2- şahika, yükseklik
  örgen: 1- örülü ip, urgan 2- keçi kılından yapılan ip
  örgüç: 1- dokuma aleti, dokuma tezgahı 2- mevki, mertebe 3- tümsek, tepe
  örikli: şeciyeli
  örken: 1- urgan, örülü ip 2- fidan
  örkin: 1- fidan 2- taht, tahtırevan
  örnek: numune, standart, ölçü
  örpen: 1- örtülü, kapalı, gizli 2- alev, alev ışığı
  örs: üzerinde metal maden dövülen demir kütle mec. dayanıklılık
  örte: örtü, örtülü
  örtgün: samanı ayrılmış, harmanlanmış tahıl
  örtün: omuz üstüne alınan örgülü giyecek, pelerin
  örüç: örgü malzemesi, dokuma tezgahı
  örüm: çit, ağıl
  örün: 1- saç örgüsü, belik 2- beyazlık, temizlik 3- gökyüzünün bulutsuz hali 4- ürün, hasılat
  öründü: arı, temiz, saf, pakize
  öründül: 1- seçkin, güzide 2- saf, temiz, pak
  ös: gerçek, hakiki
  ösrük: 1- mert, özü sözü bir 2- esrik, kendinden geçmiş
  österiş: fantezi, hayal, fantastik
  öter: 1- ricacı, yakaran 2- ileri, ileri geçmiş 3- çığırıcı, ötücü, okuyucu
  ötgen: geçmiş, aşmış, ötede olan
  ötgür: delici, delip geçen ötilig: itibarlı, saygıdeğer, muhterem
  ötker: 1- ricacı, duacı 2- geçici, fani
  ötnü: rica, yakarı, istirham
  ötüg: (ötük) arz, niyaz, rica, dua, dilek
  ötügen: (ötüken)
  ötüken: 1- ricacı, duacı, niyazcı, tanrıya yakaran 2- geçmiş, mazi, onurlu ve övünçlü mazi
  ötün: 1- ödün, verme, bağış, mağfiret 2- yakarı, yalvarış, niyaz
  ötünç: 1- rica, dilek, maruzat, istirham 2- iltimas, tarafgirlik
  övet: övüş, övgü
  övgü: övme, methetme
  övgün: övülen, övülmeye layık
  övüç: övünç, iftihar
  övül: övülen, övülmeye layık
  övünç: övülmeye yol açan davranış, gurur ve onur kaynağı
  övüt: öğüt, nasihat
  öyke: öfke, hiddet, hınç
  öykü: 1- taklit, benzeme, benzetme, 2- hikaye
  öykünç: eğilim, benzeme, taklit etme eğilimi
  öylek: zaman, devir
  öyük: coşku, coşkunluk, tezahürat
  öz: kişinin “ben” derken, anlatmak istediği, tinsel varlık. 1- ben, tin, can, ruh, gönül 2- asıl, esas,temel,
  unsur 3- şahsi, kişisel, kendi, kendine aitlik 4- uz, uzluk, ustalık 5- dere, ırmak
  özak: birl. öz/ak mec. soylu
  özbek: birl. öz/bek mec. cesur, kendine güveni tam
  özbir: birl. öz/bir mec. soylu
  özdek: 1- madde, temel, asıl, yapı, kuruluş, oluş, oluşum 2- beden, vücut 3- ağacın, köküne yakın olan
  kısım
  özdel: 1- soylu 2- armağan, hediye
  özden: 1- içten, samimi 2- ender rastlanan, olağanüstü 3- akraba, hısım 4- armağan, hediye
  özek: 1- temel, asıl, üs, merkez 2- can, ruh, gönül
  özel: 1- ayırt, fark, farklılık 2- uzman, usta, kalifiye 3- kişiye özgü, kişisel
  özen: 1- içten, samimi 2- dikkat, itina, emek, heves 3- ırmak, küçük akarsu
  özenç: 1- gıpta, heves 2- direnç, gayret, dik başlılık
  özerk: birl. öz/erk kendine egemen, kendine sözü geçen
  özge: ben’in karşıtı. başka, öteki, yabancı, ,gayrı
  özgel: öze ait, özden gelen, samimiyet
  özgeriş: 1- hayal, kurgu, fantezi 2- devrim, başkaldırı
  özgü: öze ait, özle ilgili, ait, has, mahsus
  özgün: öze ait, özüne ait, orijinal, kendine has
  özgür: hür, bağımsız, kendinden başkasını dinlemez
  özgüven: birl. öz/güven cesaret, kendine güvenme, kendinden emin olma, kendinden bilgi, beceri ve
  konumundan kuşku duymama
  özi: fert, şahıs
  öziç: varlık, şahsiyet
  özil: birl. öz/il mec. anayurt
  özker: 1- ulu ruhlu kişi 2- iyilik sever, hayırsever
  özkonuk: can, ruh
  özlek: 1- üretken, münbit 2- felek, talih 3- özel, şahsi, kişisel
  özlem: 1- öz’ün ilgisi, ilgi duyarak yönelişi, hasret 2- özel, hususi, kişisel
  özlen: 1- özlenen, aranan 2- dürüst, özü sözü bir 3- özel, hususi, kişisel
  özleş: kendine dönüş, kendinden veriş
  özlü: orijinal, sağlam
  özlük: şahsi, özel, kişisel
  özmen: dürüst, özü sözü bir
  özrüm: seçkin, seçilmiş
  özüç: vücut, gövde, endam
  özüm: kendine katma, kendine çekme, kendinden yapma
  özveren: birl. öz/veren mec....fedakar, fedai
  özveri: birl. öz/veri ...fedakarlık
  p harfi ile başlayan isimler
  pars:leopar
  parsak: 1- acıma duygusu, merhamet 2- porsuk paşa: baş komutan, general. ( bu sözcük, bazı dilbilimcilerimize göre, baş-şad, bazılarına göre de baş-
  ağa birleşimi ve zamanla ağız değişimiyle bu biçime gelmiştir.
  peçen: çayır, çimen, çayırlık, otlak
  peçenek: 1- otlak, çayırlık 2- bacanak
  pek: 1- berk, katı, sıkı, sert, kuvvetli, dayanıklı 2- bey sözcüğünün, değişik ağız ayrılığı bek, beg,beğ,
  bey vb.
  pekiş: sıklık, sertlik, pekişmişlik
  pelen: iyi, ehven
  pelin: acı ve keskin kokulu bir yayla çiçeği
  pelit: meşe ağacının çiçeği
  perinçek: (berincek) 1- sadık, içten bağlı 2- fedakar
  pınar: kaynak, kaynarca, göze
  pışgan: olgun, pişkin
  pişkin: olgun, pişmiş
  pusat: (busat, basat) 1- silah 2- zırh, koruyucu
  pusug: pusu
  pusun: pusu, pusma, sinme
  pusunç: iltica, sığınma, sinme, pusma, sığınmış, mülteci
  püskül: sarkık, asılı duran süs, aksesuar
  s harfi ile başlayan isimler
  saba:(sava) 1- (sapa, sopa) sopa, değnek, savma aleti, savaş aleti 2- söz, iddia, hitap
  sabacı: 1- sopacı, sopayla dövüşen 2- konuşmacı, hatip
  sabak: (savak) 1- sopa, cop sopa kullanan, dövüşçü, sopa ile dövüşen 2- kımız saklamak için beygir
  derisinden yapılan tulum
  sabar: 1- sapar, savar, döver, sopayla döven 2- savar, savaşır, savaşçı 3- hatip, konuşmacı
  sabı: 1- sopa, cop 2- savaş, dövüş 3- söz, sohbet
  sabu: 1- sopa, cop, değnek 2- savaş, dövüşçü, dövüş ustası, savaşçı
  saça: saçı, bahşiş, armağan
  saçan: 1- cömert, dağıtan, harcayan 2- yayıncı, yayın yapan
  saçı: 1- armağan, bahşiş 2- adak, inanç gereği dağıtılan nesne
  saçılık: armağan, hediye, bahşiş
  saçuk: 1- eli açık, cömert 2- armağan, bahşiş 3- aleni, saklısız, gizlisiz
  sadak: okların, içinde muhafaza edildiği torba ok torbası
  sadu: iyi, çok iyi, ala
  sagay: 1- düşünceli, düşünen, sakınan 2- özleyen, özlemiş, özlem oymaklarından
  sagım: 1- emel, arzu, murat 2- düşünce, fikir, düşünceli, fikir sahibi 3- sağlamlık,dayanıklılık
  sagın: 1- özlem, hasret 2- düşünce, plan, tasarım 3- davet 4- kıvılcım
  sagınçı: sagınan, düşünen, özleyen, sakınca duyan
  sagu: ağıt, mersiye
  sagundu: özlenen, düşünülen, kollanan
  sagunduk: özlenen, düşünülen, özlemeye değer
  sagunur: düşünce, tasarım
  sağ: 1- sağlık, dirilik, canlılık, yeterlilik 2- akıl, fetanet 3- doğruluk, inanırlık 4- halis, saf, net
  sağ bilge: birl. sağ/bilge doktor, sağlık uzmanı
  sağan: doğan türü, yırtıcı avcı bir kuş
  sağanak: sağanak, sert ve hızlı yağan yağmur
  sağançığ: nefs, can, ruh
  sağbili: birl. sağ/bili (bilig) sağduyu, hikmet
  sağdaç: sağlıklı günlerin arkadaşı, can yoldaşı
  sağdıç: sağdaç “ damadın en yakın, en güvenilir arkadaşı”
  sağık: 1- düşünceli, planlı 2- sağ, diri, uyanık 3- ateş, kıvılcım, ateşli
  sağım: 1- yaşam, sağlık 2- serap, algın
  sağın: 1- düşünce, tasarım 2- özlem 3- ateş, kıvılcım
  sağınç: 1- kurgu, hayal 2- sakınca, mahsur, endişe 3- özlem
  sağış: hesap, matematik, sayış
  sağlam: sağlıklı, güçlü, dayanıklı, dirençli
  sağlı: (sağlık) diri, canlı, sağlıklı
  sağlıca(k): sağlıklı, diri, esenlikli
  sağman: sağlıklı, güçlü
  sağnak: (sağanak)
  sağrak: içki içilen kap, kupa, kadeh
  sağrı: 1- sağrak 2- sarı sağunçak: ağıt, mersiye
  sağunmuş: 1- özlem içinde olan 2- düşünen, düşünceli 3- davet eden, davetkar
  saka: 1- akıllı, arif 2- düşünceli, kaygılı 3- sakal 4- saklı, saklayan, koruyan
  sakar: 1- alnında beyaz lekesi bulunan at 2- uğursuz, sakıncalı
  sakçı: koruyucu, muhafız
  sakık: çoban yıldızı
  sakın: 1- düşünme, tasarım, kaygılanma, kaygıyı ortadan kaldırma eylemi 2- saklama,
  koruma,esirgeme 3- uzaklaşma, ayrılma
  sakınç: düşünce, kaygı
  sakış: kaygı, endişe
  saklı: 1- korunmuş, mahfuz, esirgenen 2- zinde, dinç, sağlıklı
  saklıca: 1- gizli, örtülü, korunan 2- hazine, mücevher
  saklıçak: 1- gizli, gizlenmiş, örtülü 2- yaşam, sağlık, esenlik
  sakman: 1- uyanık, diri, sağlam 2- sokman, dize kadar çıkan çizme
  sal: 1- saldırı, saldırmak 2- salmak, bırakmak, azat etmek, serbestlik 3- göndermek,
  yaymak,ulaştırmak, uzatmak
  salaçak: salınan, bırakılan, salınmış
  salacuk: saldıran, saldırıcı, gönderici
  salaman: salınan, bırakılan, azat edilen, serbest, azade
  salamış: 1- saldıran, düşmana karşı hamle ve manevra yapan 2- iyi kılıç sallayan, silahşor
  3- salmış, köle azat etmiş
  salançu: saldırgan, iyi kılıç kullanan
  salar: 1- ordu sevk eden 2- iyi kılıç kullanan, silahşor
  salçı: 1- salıcı, sevk edici 2- salan, serbest bırakan 3- karahanlılar döneminde, saray aşçılarının
  unvanlarından
  salçuk: 1- salınmış, azat edilmiş, saltuk, eski köle 2- başına buyruk, bağımsız, otoriteye karşı çıkan 3-
  saldıran 4- silahşor, iyi silah kullanan 5- küçük yel, esinti 6- haber salan, mesaj yollayan
  saldıran: hücum eden, asker sevk eden
  saldırgan: saldırıcı, hücumcu
  saldırı: hücum, taarruz
  saldırmış: hücum etmiş, taarruz etmiş
  saldur: saldırı
  salgara: salınmış, azade, başına buyruk, otorite tanımaz
  salgın: 1- serbest, bağımsız 2- serap, hayal
  salgur: atak, tetik, saldırmaya hazır
  salgut: mebus, vekil. eskiden bir bölgeyi temsilen, kağan’a (başkente) gönderilen kişilere
  verilen unvan
  salık: 1- vergi, vergi borcu, haraç 2- haber, öğüt, tavsiye
  salıkçu: haberci, öğütçü
  salım: 1- serin esen yel, serinlik 2- ferman, emirname 3- üzüm demedi, salkım
  salın: 1- serbest, serbestlik, salınma, boy gösterme 2- jest, eda 3- salıncak
  salınmış: serbest, azade, salaman
  salkım: salınmış, sarkık
  saltuk: 1- serbest bırakılmış, azade, hürriyetine kavuşmuş eski köle 2- başına buyruk, bağımsız
  saltın: yalnız, yalnızlık içinde, tek kalmış
  saluk: (salık) serbest, azade, hürriyetine kavuşmuş
  salum: 1- özgürlük, azat 2- kılış, silah
  salun: 1- jest, mimik, eda, cilve 2- boy gösterme, ortaya çıkma
  salundu: 1- özgür, hür 2- edalı, boy gösteren
  salur: 1- saldıran, saldırgan, asker salan 2- silahşor, iyi silah kullanan 3- saldırma, kılıç,
  silah 4- serbest, azade
  samsa: baklava türü bir hamur tatlısı
  samuka: inatçı, dirençli
  san: sanmak, saymak, var kabul etmek
  sanaga: 1- serap, hayal 2- niyet, maksat
  sanağ: hesap, matematik
  sanak: matematik
  sançak: ucu sivri mızrak
  sançar: saplayan, batıran, dürten, mızrak kullanarak sançan, sançıcı, iyi silah kullanan
  sançı: 1- ucu sivri demir, silah 2- sivri bir aletin, vücuda değince verdiği acı 3- acı duymak
  4- hayalet
  sançığ: ucu sivri demir, kargı
  sançış: hamle, kılıç veya kargıyla yapılan dürtüş
  sandugaç: bülbül
  sanek: hayran, meftun
  sang: san, düşünce var sayma
  sangı: hayal, serap sanır: 1- hayal 2- burç
  sankur: hayret, şaşkınlık
  sanlav: hürmet, saygı
  sanlı: 1- sanıcı, düşünücü 2- şüpheci
  sansak: anlayış, intiba
  sapa: 1- sopa, değnek 2- kılıç sapı, kabza 3- aykırı, farklı, başka
  sapak: 1- sopa 2-aykırı, aykırılık
  sapar: 1- sabar, döver, dövücü 2- aykırı, farklı 3- kabza
  sapurluş: devrim, ihtilal, ayaklanma, ayrılma
  sarar: saran, sarıcı, sarma eyleminde olan, ören, örücü
  sargın: 1- sevimli, sempatik, çekici 2- sargı, sarılı, örülü
  sargut: 1- güneş ışığı 2- bağış, ihsan
  sarı: 1- sarı renk, sarışın 2- sarılı, sarılmış, saran, sarılma
  sarıca: sarılı, sarı gibi, sarıya çalan
  sarıg: sarılı, sarılmış, örgülü
  sarıl: sarılmaktan...sarıl, mec. sevgili, saygılı, cana yakın
  sarım: 1- suyu süzmeye yarayan, ince dokuma 2- sarma, sarılma
  sarıp: sarp, dik, sarılı, çıkılması güç, yalçın
  sarman: (sarıman) 1- sarışın, sarıya çalan 2- sıcak kanlı, cana yakın
  sarmaşık: sarılı, sarpa sarmış, sarılan
  sartık: 1- sarılı, örgülü, örülmüş 2- farklı, dikkat çekici
  saru: 1- sarı 2- sıra dışı, farklı, dikkat çekici 3- batı, batı yönü
  saruca: 1- bir sungur türü avcı kuş 2- sarıya çalan, sarışın
  sarul: sarılı, sarılmış
  satı: 1- satık, satuk, satılmışın dişisi 2- pazar yeri
  (eski türk geleneklerine göre, çocukları sık ölen ya da olmayan ailelerin, çocuğu olduğunda,
  yaşaması ve uzun ömürlü olması için, onu tanrı’nın sevdiği, toplumun sevip saydığı, bir ulu
  kişiye ya da onun ruhuna, çocuğu koruması, manevi bir destek vermesi bakımından emanet edilmesi
  eylemine satma-satılma adı verilir. çocuk erkekse, “satılmış”, kız ise
  “satı” adı verilir. )
  satıç: 1- satıcı, tüccar 2- mertebe, rütbe
  satım: 1- satıcığım 2- ticaret
  satışgan: satıcı, tüccar
  satuk: satı, satık, satılmış
  satun: satın alma, satın alma gücü, paha
  sav: (sava) 1- mesaj, haber, yeni haber 2- iddia- isnat 3- ün, san 4- savaş, vuruşma, dövüş 5-öykü,
  atasözü, darbı mesel
  sava: (sav)
  savacı: (savcı)
  savan: 1- savıcı, savaşçı, def edici 2- elçi, arabulucu
  savar: savaşçı, savıcı, defedici
  savaru: 1- bahşiş, armağan 2- geçici, muvakkat
  savaş: harp, döğüş, vuruşma, savma, defetme
  savaşgan: savaşçı, cengaver
  savçı:(savcı, savacı)1- elçi, haberci, resul, sözcü 2- savaşçı, cengaver 3- ünlü, meşhur, ün salmış
  savduk: uğurlama, veda
  savgat: armağan, bahşiş
  savgu: 1- haraç, vergi 2- şifa, derman
  savrın: 1- armağan, bahşiş 2- ahd, azim
  savruk: savrulmuş, derbeder
  savtur: veda, uğurlama
  savun: 1- davet, çağrı 2- savunma, savaş 3- ağıt, mersiye, ölenlerin yiğitlik ya da hayırlı işlerini
  anlatmak için verilen yemek
  savunduk: davetiye
  savungan: savunucu, savaşan, direnen, müdafi
  savur: eli açık, cömert, hovarda
  savurkaç: 1- savurgan, hovarda, eli açık 2- fırtına, katı yel
  savut: 1- koruyucu, koruyan, müdafi 2- zırh, çelik yelek, demirağ
  say: (sag, sağ, sak, sayı) 1- saygı, sayma, geçerli kılma 2- düşünme, ölçme, seçme, tasarım, hesap,
  ödeşme 3- taşlık yer 4- zırh, göğüslük
  sayak: saygılı, hürmetli
  sayan: 1- saygılı, saygıdeğer, saygıya layık 2- saygı gösteren, efendi, ağırbaşlı
  saydam: saf, net, berrak, sayılabilen, açık, temiz, bilinen
  saydur: saygı duruşu, ihtiram duruşu
  saygı: 1- hürmet, önem, değer, edep 2- sayı, sayım, matematik
  saygın: itibarlı, hürmet gören, saygı gören, hatırı sayılır
  sayıl: seçilmiş, seçkin, sayılan sayılgan: sayılan, saygı gösterilen,muteber
  sayım: saygı, saygı gösteriş
  sayın: 1- seçkin, değerli, muteber, güzide, muhterem 2- saf, halis, arı 3- güzel, ender rastlanan
  sayındı: saygı duyulan, itibar gören, muhterem, saygın
  sayır: içinden su çıkan mağara
  sayış: ödenek
  sayıt: saygın, muteber
  saylak: sayılan, takdir gören, usta, uzman
  saylık: şeref, haysiyet, onur
  sayman: sayıcı, hesapçı, hesap ve sayı uzmanı
  sayrı: üzgün, mahzun, yorgun ilgisiz
  sayvan: gölgelik, kamelya
  sazağan: (sazan) soğuk yel
  sazak: 1- sazlık, bataklık 2- ince yağan kar 3- ak bulut 4- çok konuşan, geveze 5-poyraz, soğuk esen
  yel 6-sezgin, sezici, uyanık
  sazan: 1- soğuk esen yel 2- sazlık, bataklık 3- sezen, sezici
  sebe: sevgi, sevi
  sebük: sevik, sevilen, sevgi gören
  seçen: 1- titiz, seçici, ayırıcı 2- konuşkan, hoş sözlü
  seçil: 1- seçkin, güzide, seçilmiş 2- farklı, olağanüstü
  seçilir: seçkin, güzide
  seçilmiş: seçkin, güzide
  seçkin: 1- farklı, göze batan, olağanüstü 2- itibar gören, muhterem
  segrek: seyrek, ender rastlanan
  seğirtgen: 1-koşucu, atlet 2- afacan, ele avuca sığmaz, tez canlı
  seğrek: seyrek, nadir, az rastlanır
  sekmen: seviye, mertebe
  selçik: (seligcik) 1- temiz, pakize, namuslu, bakire 2- küçük kılıç, bıçak 3- açık,beliğ, fesahatli
  selek: eli açık, cömert
  selen: 1- salınan, sallanan, kıvrılan 2- temiz, pak, namuslu, zarif, bakire 3- fısıltı, hafif ses 4-haber,
  havadis 5- yılan (tuva ve çuvaşlarda)
  selenge: kıvrılan, kıvrık
  selig(silig): 1- namuslu, temiz, dürüst, pakize 2- kibar, narin, zarif
  seligçik: (selçik) temiz, namuslu, bakire
  selin: 1- selen, salınan, haber, fısıltı 2- sülün kuşu
  semiz: 1- iri yarı, şişman 2- besili, bakımlı
  senger: 1- canavar, ejderha 2- kale, burç
  sengi: sevgi, sevi
  sengün: ordu komutanı, general
  sepil: 1- yaygın, yayılmış, bulaşmış 2- kale, hisar
  sepin: 1- çeyiz, kalın 2- yaygın, yayık
  sereday: yüzük, takı, aksesuar
  serim: 1- gösteriş, teşhir 2- sabır, metanet
  serin: 1- gölge, gölgelik 2- genişlik, gerilmişlik 3- soğuğa yakın, hafif soğuk 4- sabırlı, dayanıklı
  seringen: 1- serince, serinleşmiş 2- sabırlı, dayanıklı
  seven: sevmek...den sevgi sahibi, şefkatli, tutkulu
  severge: 1- dost, yakın, yaren 2- aşk, sevgi, tutku
  sevgi: sevme eyleminin nüvesi
  sevi: sevgi, sevgi eğilimi, sevgi yakınlığı
  sevigen: seven, sevgisini veren
  sevik: 1- sevilen, sevgi gösterilen, sevgiye layık, sevgili 2- dost, gönüldaş
  sevil: sevilen, el üstünde tutulan
  sevilgen: sevilen, aşırı ilgi gören
  sevim: sempati, alım, çekicilik- sevgiye yol açan
  sevimli: çekici, sempatik
  sevin: sevinç, mutluluk
  sevinç: neşe, coşku, sevinme duygusu, mutluluk
  sevinçek: sevinilecek şey, sevinç kaynağı
  sevindük: mutluluk, bahtiyarlık (uzun süren bir çocuksuzluk döneminden sonra, çocukları olan ailelerin
  sık kullandığı, geleneksel adlardan)
  sevinmiş: sevinçli, mutlu, mutlu olmuş
  sevinti: 1- mutluluk, mutlu olmaya değen 2- ferahlık, gevşeme, rahatlık, huzur
  sevük: sevilen, sevgili, canan
  seyirtgen: afacan, çalışkan, ele avuca sığmaz
  seyrek: az rastlanır, sıra dışı
  sezek: 1- hassas, duygulu, ferasetli 2- sezgi, anlayış, kavrayış, his
  sezen: anlayan, kavrayan, hisseden sezer: hassas, duygulu, fark edici
  sezgi: idrak, seziş, hissediş, ilham
  sezgin: hassas, sezici
  sezgir: hassas, narin, alıngan
  sezigen: sezen, sezgin
  sezik: sezgin, içli
  seziklü: tedbirli, sezici
  sezim: hissediş, anlayış
  sezimtal: hassas, duygulu
  sezmiş: idrak eden, anlayan
  sıbak: sopa, değnek
  sıdal: muktedir, güçlü, egemen
  sıgun: 1- yabani geyik 2- emek, zahmet, sıkıntı
  sığın: erkek geyik, ala geyik
  sığınak: sıkı korunan, sığınılacak yer, yoğun ve katı olan yer
  sığındık: bağlılık, sadakat
  sığlam: 1- sağlam, sıkı, yoğun 2- sine, bağır
  sık: katı, yoğun
  sıkı: katı, sıkılmış, yoğun
  sıkılgan: daralmış, daralan, sıkılaşan, utangaç
  sıkın: 1- keder, yas, üzüntü, sıkıntı 2- ala geyik
  sılıv: temiz, pakize, bakire
  sılkım: cesur, gözükara
  sın: 1- deney, deneme 2- endam, gösteriş
  sınaçı: hakem, sınayıcı
  sınağ: sınav, imtihan, deneme
  sınak: deney, sınav, imtihan
  sınauvu: sınav, deney
  sınayçı: hakem, sınayan
  sınçı: hakem, sınaçı
  sındıraç: bülbül
  sıray: çehre, yüz, beniz
  sırga: 1- küpe, takı, aksesuar 2- armağan, bahşiş 3- halka, halkalı
  sırgalu: küpeli
  sırma: sırlı, boyalı, gümüş tel
  sıykım: sevgili, canan
  sıylı: 1- sevimli, sempatik, muteber 2- armağan
  sıylık: armağan, bahşiş
  sıyurgal: armağan
  sızgıç: kalem, yazgaç
  sızım: sızı, yakınma, hüzün
  sibel: 1- buluttan ayrılıp henüz yere düşmemiş yağmur tanesi 2- buğday, buğday tanesi
  silgi: arınma, temizlik, parlaklık
  silig: 1- temiz, namuslu, dürüst 2- el değmemiş, bakir, bakire 3- tatlı dilli
  sinçe: çehre, beniz
  singil: küçük kız kardeş
  singin: mahçup, sıkılgan
  sinkel: imtiyazlı, ayrıcalıklı
  sinkil: imtiyazlı
  sir: 1- şeciye, soy, kök 2- birleşik, birleşmiş
  sirek: zeki, akıllı
  sitacu: nazlı, narin, alıngan, hassas
  siyavuş: sevimli, sempatik, sevgiye layık
  siyendi: sevilen, sevilmiş, sevgiye layık
  siyrek: az rastlanır, seyrek bulunur
  siyun: sevim, sevimlilik, sempati, beğeni
  siyuran: utkan, muzaffer
  siyurgal: 1- ödül, armağan, ödül alma 2- madalya, askeri nişan
  siyurgatmış: 1- düşmanı bozguna uğratmış 2- başarılı, ödül ve övgü almış
  siyünç: sevinç, mutluluk
  sizgek: zeki, sezgin, müdrik
  sizüçen: hassas, zeki, uyanık, akıllı
  sobay: 1- bekar, yalnız, münferit 2- silahını iyi kullanan, deneyimli asker, savaşçı
  soğay: sağlıklı, zinde, dinç
  sokman: 1- mert, dürüst 2- diz kapağına kadar gelen uzun bir tür çizme (türkmen çizmesi)
  sokulag: 1- adak, kurban 2- sokulgan, munis, cana yakın
  sokulgan: cana yakın, munis sokum: kurban, adak
  solagay: 1- solak 2- ters, hiddetli, öfkeli
  solak: 1- asker yöneten, asker sevk eden (sulag) 2- sol el ve ayağını kullanan
  solaşıglı: yararlı, çok yararlı, iş bitirici
  solgun: rengi kaçmış, yıpranmış, hüzünlü
  solgur: (salgur) atak, saldırı
  solın: araştırmacı, meraklı
  solmagan: canlı, ölümsüz, solmaz
  solmaz: canlı, diri, çekici
  soltu: soludu, soluklu
  soluk: nefes, can
  songar: sungur, şahin
  sonuç: 1- son, bitim, kıyı 2- uç, sınır, limit
  otmanlı ve salçuklular döneminde, sınır karakollarında görev yapan kişiler verilen bir ad
  sorguç: başa takılan çelenk
  sorgun: söğüt türü bir ağaç
  soyça: soylu, soyluca
  soydam: 1- soylu, soyunu düşünen 2- ailesine bağlı, yuvasına bağlı
  soydan: 1- soylu, soylu bir aileden gelen 2- hanedan, hanedanlık
  soydaş: aynı soydan gelen, aynı soyun kişileri
  soylamış: 1- soyunu çoğaltıp, kutsayan, örgütleyen 2-söz, söyleyen, konuşmacı, hatip
  soylu: asil, asalet sahibi
  soyluhan: birl. soylu/han
  soyon: (sayın)
  soysal: birl. soy/sal 1- ünlü, meşhur 2- soylu, asil 3- medeni, uygar
  soyurgal: 1- ödül, askeri ödül,madalya, nişan 2- armağan, bağış, ihsan
  soyurgat: ihsan, bahşiş
  söke: diz üstü çöküş, çökme
  sökmen: 1- yiğit, gözü kara, düşmana diz çöktüren, dize getiren, buyruğunu
  dinleten 2- sokman, uzun çizme
  sökür: 1- kızgın, hiddetli, kabarmış 2- dize getiren, diz çöktüren,buyruğunu dinleten
  sökürmüş: dize getirmiş, baş eğdirmiş
  sön: güçten kesilme, azalma
  sönmez: 1- canlı, enerjik, ateşli, iddialı 2- parlak, göz alıcı
  sönü-k- : sönük, pasif, cansız, heyecansız
  söykem: sempati, sevim, sevimlilik
  söylem: anlatım, hitap, hitabet, demeç, izah
  söylence: efsane, mit, destan, lejant
  söyü: 1- aşk, sevda 2- sevinç
  söyüçen: 1- aşık, sevdalı 2- sevinçli, mutlu
  söyündük: sevindik
  sözbay: birl. söz/bay söz zengini, hatip, söz cambazı
  sözbir: birl. söz/bir mec. doğruluk, dürüstlük, söz birliği, sadakat
  sözeçen: (sözen)
  sözen: hatip, konuşmacı
  sözer: birl. söz/er, mert, sözünün eri
  sözeri: birl. söz/eri, mert, sözünün eri
  su: 1- sıvı 2- asker, er, erat
  subak: sopa, değnek, cop
  subay: birl. su/bay 1- bilgili ve deneyimli asker 2- hafif süvari, atlı asker 3- bekar evlenmemiş (anadolu
  ve azerbaycan’da) 4- çocuksuz, çocuğu olmayan ( kazak ve kırgızlarda)
  sugay: aya benzer, ay parçası
  suğunçak: sığınak, sığınılacak yer, sine, bağır
  sukta: sıkıcı, ezici, acı kuvvete sahip
  sulak: 1- asker sevk eden, sefere çıkan 2- sulu, verimli
  sun: 1- çağrı, davet 2- incelik, nezaket 3- vermek, ihsanda bulunmak
  suna: 1- emsalsiz güzellik 2- yeşilbaş ördeği
  sunak: adak, kurban
  sunar: 1- davetkar 2- cömert, abadan
  sunayan: çığırıcı, davetkar
  sunça: sunak, adak
  sunçak: adak, kurban
  sungu: bağış, ihsan, ikram
  sungun: 1- yetenek, yetenekli 2- sunulan, adak, hibe
  sungur: 1- kartal 2- şahin
  sungurca: sungur yavrusu, küçük sungur
  sunka: sunak sunkak: sunak
  sunkar: sungur
  sunkur: sungur
  suntay: birl. sun/tay
  sunu: ikram, davet, bağış, armağan
  suskuçak: küçük, körpe
  susü: sağlık, şifa
  sutu boğda: mübarek, tanrısal, tanrıdan gelen (eski dönem tanrı sıfatlarından)
  suvan: savaşçı, cengaver
  suvar: bolluk, bereket
  suvat: 1- su kanalı 2- suyun taksim edildiği yer
  suyun: (siyun, sevim) sevimlilik, sempati, niyet
  suyunçuk: 1- sevinç, sevimlilik 2- müjde
  süçüg: (süçig) tatlı, lezzetli, hoşa giden
  südün: birl. süt/ün, soylu, temiz
  süledi: saldırgan, akın yapan, akıncı
  sülek: saldırgan, akıncı
  sülemiş: 1- akıncı, saldırgan, düşman üzerine asker yollayan 2- iyi silah kullanan, silahşor
  sülün: uzun kuyruklu, renkli bir kuş
  süne: ruh, can
  süngü: (süngük) 1- kesici ve delici, uzun bıçak 2- kemik, kemik parçası, kemikle yapılan mızrak 3-
  eskiden, mezar başlarına dikilen sırık
  süngük: süngü
  süngüş: süngü darbesi, süngü hamlesi, süngüleme, savaş
  sürçek: yemek, oyun ve eğlence için yapılan, gece toplantısı
  süren: 1- asker sevk eden, savaşa asker yollayan 2- haykırış, nara, savaş narası
  sürer:asker sevk eden
  sürgit: 1- payidar, kalıcı 2- ulak, postacı
  sürün: süs, makyaj, makyaj malzemesi
  süsçen: kargı ve kılıç saplamada usta olan kişi
  süsmen: 1- süslü, süsü ve süslenmeyi seven 2- tos atan, toslayan
  süsün: süslü, işveli, sempatik, çekici
  süverce: canan, aşık olunan, maşuka
  süyek: kemik, soy, sop
  süygen: sevgili, canan
  süyük: kemik, soy, oymak
  süyüm: 1- sevim, sempatik 2- görüş, kanaat
  süyün: sevim, sempati
  süyünç: 1- sevinç,mutluluk 2- müjde
  süyünçü: (süyünç) müjde
  süyürge: toy, şölen, ziyafet
  süyüş: buse, öpücük
  süzem: diksiyon, söz söyleme ve konuşma ahengi
  süzge: tarak, çok ince dişli saç tarağı
  süzgü: 1- tarak 2- süzgeç
  süzgün: 1- arınmış, süzülmüş 2- mest, mahmur, kendinden geçmiş 3- göz alıcı, alımlı
  ş harfi ile başlayan isimler
  şad:(şat) 1- ordu komutanı, general 2- tigin, prens 3- cesur
  şadapıt: şad’a bağlı birlik ve beyliklerin genel adı
  şakar: 1- şakır, bülbül gibi öter 2- çakar, cesur
  şakır: 1- öter 2- çakır
  şakru: çağrı, mesaj, davet
  şaman: kam, baksı
  şançı: saplayıcı, iyi ok ve kargı kullanan, silahşor
  şanda: alçak ve rutubetli yer
  şanyu: (tanyu) sonsuzluk, genişlik
  şara: (çara) ufuk, ufuk çizgisi
  şaş: 1- şiş, sivri uçlu, et pişirme aracı 2- taş 3- dış kısım, dışarı dışarıda kalan, taşra
  şaşlık: şiş, şiş kebabı
  şaybal: şımarık, nazlı
  şaylan (çaylan): nazik, kibar, neşeli, güler yüzlü
  şaylığ: şeref, onur şeyban: (şeban, şıban, çıbın, zıbın) sinek, haşarat
  şımga: acele, aceleci
  şoramun: (çoramun, çuramun) ruhlarla ilgilenen, kötü ruhları kovan
  şorlak: şorul, şorul akan su, çağlayan
  şölen: yalnızca fakir ve kimsesizlere verilen toy, yemek ziyafeti, bey yemeği
  şumga: aceleci, tez kanlı
  şurlak: çağlayan
  şurlayu: çağlayan
  şüyün: müjde
  t harfi ile başlayan isimler
  taban:1- tapan, tapınan 2- temas, dokunma, vurma 3- dizi, sıra, kafile
  tabar: 1- tapan, tapınan 2- vuran, döven, dövüşçü
  tabgaç: 1, dövüşçü, kavgacı 2- ulu, saygıdeğer, muhterem 3- tapıcı,tapınıcı
  tabın: (tapın) ibadet
  tabkı: vicdan
  tabu: (tapı, tapu) kutsanmış, kutlu yapılmış, tapılacak duruma getirilmiş
  tabuk: 1- tabu 2- inayet, yardım, hizmet
  tabun: tapın, ibadet
  taça: tasarı, kurgu, plan
  taçam: tasarı, plan, kurgu, senaryo
  tadık: tat, lezzet, damak
  tag: (tak, tağ, dağ)
  taga: 1- silah 2- kural, kaide 3- saygıdeğer, hürmet edilen
  tagay: 1- saygı duyulan kişi 2- dayı, ana tarafından gelen akraba
  tagı: 1- dindar, inançlı 2- takı, aksesuar
  taguk: tavuk
  tağ: dağ
  tağan: üç ayak, saç ayağı
  tağaşar: birl. dağ/aşar mec. azimli, kararlı
  tağluk: dağlık, dağlık bölge
  tağma: 1- dağ eteği 2- elçi, devlet temsilcisi, devlet görevlisi
  tağudar: 1- heybetli, dağ gibi 2- dağıtıcı, yok edici, yıkıcı, şiddetli 3- kısmet, nasip
  takak: ucu, ateşli ok
  takay: 1- dayı, ana tarafından akraba 2- dolunay
  takığ: takı, ziynet, aksesuar, mücevher
  takır: takı, ziynet
  takış: takı, süs, aksesuar
  taki: dindar
  taksuk: harika, olağanüstü, anormal
  tala: 1- iri cüsseli, heybetli 2- seçkin, güzide
  talakan: yağmacı, yağmalayan
  talan: yağma, yağmalama, üşüşme, saldırı
  talas: 1- at yarışlarındaki, başlangıç ve bitiş çizgisi 2- fırtına, kum fırtınası 3- dalga
  4- tartışma, münakaşa
  talay: (taluy, tulay, toluy,tolu) 1- okyanus, derya, büyük deniz, büyük göl
  mec. ululuk, büyüklük, sonsuzluk 2- gelecek, ikbal 3- seçkin,güzide
  şamanist gelenekte deniz ve göllere bakan tanrı
  talaz: dalga
  talı: güzide, seçkin
  talıku: seçkin, güzide, beğenilen
  talıman: seçkin, güzide
  talkılıç: (dalkılıç) zırhsız, korumasız
  talkan: kızartılmış tahıl
  talpın: faal, aktif, çalışkan, himmetli
  talşık: itimat, teminat, güvence
  taman: duman, sis
  tamar: 1- damla, damlayan 2- demir, demir cevheri
  tamgaç: memur, devlet memuru, damgacı, devlet görevlisi
  tamış: 1- demiş, söylemiş, bilgili, deneyimli, sözüne değer verilen, sözüne güvenilen 2-damla
  tamir: temir, demir
  tamiz: damla
  tamtuk: büyük ve kuvvetli ateş tamu: (tamuğ) yerin dibi, yer altı, cehennem
  şamanist gelenekte, kötü kişi ve ruhların, öldükten sonra gittikleri yer
  tan: (tang) 1- gün açımı, gün doğumu, şafak 2- ilginç, acayip, şaşkınlık yaratan 3- tatlı, tat
  veren,huzur veren
  tana: (dana) dana, iki yaşındaki inek yavrusu
  tandu: 1- tan vakti, tan vaktinde doğmuş 2- alev, alevli büyük ateş
  tang: 1- mucize, olağanüstülük 2- tan vakti 3- giriş, antre
  tangak: kaygı, endişe
  tangsuk: mucize, şaşırtıcı olay, olağanüstülük
  tangut: (tankut) savaşlarda, mızrak ve tuğların yanına ya da ucuna takılan ipek kumaş, flama
  tanık: 1- tanuk, şahit, gözlemci 2- tanıdık, dost, yaren
  tanıl: ünlü, meşhur, tanınan
  tanıp: tanınmış, ünlü
  tanır: ünlü, tanınmış
  tanış: 1- tanınan, bilinen, aşina, tanıdık 2- danışılan, bilgi ve deneyimine başvurulan, danışman
  tanışık: yakından tanınan, tanıdık, bildik, dost, yaren
  tanışman: (danışman) tanış, danışılan, bilgili kişi
  tanıt: tanınacak nitelikte, belirgin, tanınabilen
  tanju: (tanyu) sonsuz genişlik, ululuk,olağanüstülük, mucize gibi
  hun imparatorlarının unvanlarından
  tanla: 1- şaşılası, ürkütücü, olağanüstü, mucize 2- suçlayan, yargılayıcı 3- doğuş, tan vakti
  tanlağı: mucize
  tanman: tan vakti doğan
  tanrıdağ: birl. tanrı/dağ “ tanrı dağı”
  çok eski dönemlerden beri, kutsanarak, tanrı tarafından yalnızca türklere tahsis edildiğine
  inanılan ve halen kutlu kabul edilen sıradağların genel adı
  tanrıkut: birl. tanrı/kut
  tanrısal, tanrıdan gelen, tanrının kutunu üzerinde bulunduran, haşmetli, hun
  imparatoru mete han’ın unvanı
  tansığ: (tansık,tansu) hayret verici, şaşırtıcı, olağanüstü
  tansu: 1- tansık, mucize 2- yadigar, armağan 3- birleşik
  tantık: 1- çok konuşan, konuşkan 2- tanıdık, hısım, ahbap
  tanuğ: tanı, teşhis, kanıt, tanınan, tanınmaya yol açan
  tanyu: (tanju) ulu, ulaşılmaz, hükümran
  tap: dilek, istek, umut, yardım ve bunları içine alan beklentilerle dolu inanç
  tapağ: 1- tapma, tapınma, saygı 2- görev, iş
  tapar: tapan, seven, uman
  taparlu: 1- mutlu, umutlu 2- sofu, dindar
  tapduk: 1- çocuğu uzun süre olmayanların, çocuğu olduğunda verdiği adlardan 2- saygı ve sevgiye
  layık, saygıdeğer 3- ibadet, tapınma
  tapı: tapınma, ibadet
  tapık: önde, önde olan, önde gelen
  tapın: tapınma, umma, beklenti
  tapıngu: tapınılacak nitelikte sevilen
  tapır: buluş, yenilik, icat
  tapkı: vicdan
  tapkır: ayak altında kalıp, katılaşan toprak
  tapkur: tabur, dizi, topluluk, kafile
  taplak: rıza, kabul, teyit
  tapuk: tapu, tabu 1- tapınma, dilek, istek 2- tabu, kör inanç 3- hizmet, hizmetli
  tapukçı: (tapıcı) saray muhafızı, muhafız askeri
  tapuksak: saygılı, hürmetli
  tapun: kutsama, kutsal bir varlığa yönelme, beklenti, ibadet
  tapunmuş: sofu
  tar: dar, darlık, zahmet, sıkıntı
  tara: ağaç dallarını budamak için kullanılan bıçak
  taragay: turgay, tarla kuşu, çayır kuşu
  taraka: 1- tarak, eşme, ayırma aleti 2- saygı gösteren
  taraman: tarayıcı,rençber, çiftçi
  taran: 1- geniş arazi, ekinlik, ekin yeri 2- sınır, hudut
  tarançı: 1- sınır muhafızı 2- ekinci, rençber
  tarang: mevki sahibi, imtiyazlı, saygıdeğer
  tarban: gururlu, mağrur
  tardu: 1- öncelikli, imtiyazlı 2- durdu, duran yaşam
  göktürkler dönemi, üst düzey yöneticilere verilen bir unvan
  tarduş: imtiyazlı
  targan: savaşlarda, düşmanın geçeceği yollara, onların gidişini ağırlaştırmak ve güçleştirmek için bırakılan, kaya ve kütük parçaları
  targun: mahçup, sıkılgan
  tarhan: (tarkan) imtiyaz sahibi soylu kişi. bu kişiler, vergi vermez, suçları dokuz kereye kadar
  bağışlanır, kağan ve hanların huzuruna izinsiz girebilirlerdi.
  tarhun: güzel kokulu bir yayla çiçeği
  tarık: darı, tahıl, ekin
  tarım: 1- emek, enerji, zahmet, sıkıntı 2- ziraat, rençberlik 3- ırmakların küçük kolları
  tarınç: sınır, hudut, uç
  tarıng: 1- derin, derinlik 2- ziraat
  tarkan: imtiyazlı ve soylu kişi (tarhan)
  tarkanç: 1- öfke, gücenme, rahatsızlık, kızgınlık 2- darılma, sıkılma
  tarkat: bakan, nazır, yönetici, bürokrat
  tarkınç: 1- darılma, darlanma, küsme, küskünlük 2- isyan, başkaldırma
  tarlıg: 1- güçlük, darlanma, sıkılma 2- bahşiş, hediye
  tarta: terazi
  tartagan: 1- tartan, terazi 2- dağınık, derbeder
  tartış: armağan, bağış
  tarug: 1- darı, ekin 2- hediye, bağış
  tasar: plan, tasarı, tasarım
  tasım: gösteriş, afi
  taş: 1- dış, dışta olan, görünürde olan 2- kaya parçası mec. sertlik, dayanıklılık
  taşan: taşmış, dışa vurmuş, coşkun
  taşar: taşmış, coşkun, ateşli
  taşgan: taşan, coşan, ateşli
  taşgaru: dışarı, dışarıdan, taşra
  taşgın: taşmış, dışa vurmuş, coşkulu, ateşli, asabi
  taşkı: dışarıdan, taşralı
  taşkın: coşkun, ateşli
  taşralu: dışarıdan, yabancı
  taşrık: dışarıda, gurbet, gurbetçi, sefere giden.
  taşug: taşınabilir mal, menkul değer
  taşürek: birl. taş/yürek ( cesur, gözü kara)
  tat: 1- yemek, damak 2- uzak, uzakta, uzaktan, yabancılaşmış 3- kılıç pası, paslı kılıç
  tatar: 1- uzakta kalmış, yabancılaşmış 2- çayırlık, mera 3- kent dışında yaşayan
  tataş: (dadaş) 1- yakın dost, yaren, arkadaş 2- uzakta kalmış, aynı uzaklığı paylaşan
  tatıg: tatlı, hoş
  tatır: çayırlık, otlak, mera
  tatlı: tatlı veren, hoşa giden mec. güler yüzlü, sevimli, cana yakın
  tatu: 1- barış, sulh 2-uzağı gören, uzak görüşlü 3- bakıcı, eğitici 4- tatlı, tat veren
  5- yaratılış, fıtrat
  tav: 1- hız, devinim, çeviklik, koşu, davranmak, harekete geçmek. 2- dağ
  tavar: hızlı hareket eden, hızlı davranan.
  tavgaç: 1- hızlı koşan, hızlı davranan, atik 2- çekici, cezbedici
  tavışgan: tavşan
  tavlı: 1- hızlı, atik 2- dağlı
  tay: 1- dayak, dayanak, dayanılacak nesne 2- soy, asalet, soyluluk unvanı 3- ululuk, büyüklük,çokluk
  4- mevki, yer, bölge 5- ananın erkek kardeşi, dayı 6- süt emen at yavrusu
  tayak: baston, değnek, dayanılacak nesne.
  tayanç: 1- dayanç, dayanak 2- hami, koruyucu, sırdaş, güvenilen kişi
  tayançı: danışman, memur.
  uygurlar döneminde, küçük dereceli memur unvanlarından
  tayang: dayak, dayanak, destek, dayanak
  tayangu: danışman, aracı, sıra dışı. han ve kağanların danışmanlarına verilen bir unvan
  taycu: 1- hami, destekçi, koruyucu 2- soylu, seçkin 3- tay sahibi,tay eğiticisi
  tayeçe: birl. tay/eçe..soylu, saygıdeğer hanım. (teyze, sözcüğünün buradan
  geldiğini söyleyen dilciler var.)
  tayga: 1- kavak, çam, söğüt karışımı ormanlık bölge 2- yoğurtlu sebze çorbası
  taygan: 1- karışık ağaçlı orman 2- dayanak, destek
  taygana: kaygan, kayıcı
  taygun: yavru, çocuk, torun
  taygur: kayan, kızakla kayan
  tayık: kibar ve nazik genç
  taylan: 1- beyefendi, centilmen 2- yakışıklı, heybetli 3- düzgün ve etkileyici konuşan
  tayşı: 1- mürşit, yol gösteren 2- hami, koruyucu
  teber: balta, baltalı mızrak
  tecimen: idareli, ekonomist
  tecimer: ekonomist, hesaplı tedan: tutan, zapt eden, zabit
  tedik: (tetik) 1- usta, becerikli, bilgili 2- öğüt, nasihat
  tegen: (değen) değerli, karşılığı olan
  tegin: tigin, prens, şehzade, bey oğlu. göktürkler döneminde, vali unvanı olarak da kullanılmıştır.
  teginek: değnek, baston
  tegir: 1- değer, kıymet, paha 2- hücum, taarruz 3- ulaşım, ulaşma
  tegiş: 1- değişim, değişme 2- dövüş, temas, çarpışma, hücum
  tegre: daire, çevre, civar, etraf
  tegrek: 1- değer, kıymet 2- tekerlek, değirmi, yuvarlak
  teğme: değme, seçkin, farklı
  teker: 1- değer, kıymet 2- çevre, yöre, daire 3- saldırgan, mütecaviz
  tekeş: döğüş, değiş, temas, savaş, savaşçı
  tekin: 1- iyi, güzel, biricik, emsalsiz, uğurlu, uygun 2- rahat, güvenli,güvenilir,
  3- tigin, prens, bey oğlu 4- tabi, bağlı, kul, köle 5- boş, ıssız, toplumdan uzak kişi 6- saldırgan
  tekinik: güvenilir, iyi, münasip, uygun
  tekir: 1- değer, kıymet, paha 2- kara benli, kara çizgili 3- hücum, saldırı, saldırganlık
  tela: 1- delici, delen 2- tolu, olgun, bilge 3- armağan, adak, sungu
  telek: armağan, sungu
  temir: demir
  temir yalup: birl. demir/yalup ...demirci ustası, silah yapımcısı
  temirçal: birl. temir/çal ( kılıç darbesi, kılıç vuruşu)
  temiren: ok başlığı, okun ucundaki sivri ve delici demir parçası
  temirhan: birl. temir/han
  eski dönem, “ maden tanrısı”
  temirkıran: birl. temir/kıran mec. acı kuvvet, acı kuvvete sahip kişi
  temiş: demiş, söylemiş, bilgin, deneyimli
  temüge: (temürge) demir, nüvesi
  temürkazuk: birl. temir/kazık kutup yıldızı
  tenbe: at koşumu, koşum takımı
  tenekur: boraks madeni
  tengiz: deniz
  tenik: azim, kararlılık
  tenşi: eşit, adil, adaletli
  teoman: sis, duman, tuman
  tepe: 1- uç, sınır, doruk, yükseklik, yüksek yer 2- yığın, kütle 3- bir nesnenin sivri ucu
  tereçe: ince, narin, zarif
  terek: siper, koruyucu
  terekeme: siper, siperlik, sütre
  terilgen: diri, canlı, hazır, tetik, tetikte
  terilgenbudun: birl. terilgen/budun
  devletin çekirdeğini oluşturan boy merkez halk devletin, temel, ulusal askeri gücü
  terim: 1- bilim, sanat, bilim ve sanat erbabı 2- emek, alın teri, zahmet 3- soyluluk, şeref, onur,nurlu 4-
  toplantı, dernek 5- han soyundan gelen kızlara verilen bir soyluluk unvanı
  teriş: derleme, toparlama, birleştirme, birleştirici, derleyip toparlayıcı
  terken: 1- süs oku, süslü ok 2- savaş arabası 3- soylu, soyluluk unvanı
  ternek: dernek, toplantı
  tesiyemi tanyu: (ululuğun sınırı olmayan, en ulu )
  tetik: 1- uyanık, hazır 2- becerikli, mahir
  teyeng: sincap
  teymur: demir
  tez: 1- hızlı, ivedi, hızlılık 2- kaçma, ürkme, ürküntü 3- şiddet, şiddetli
  tezme. çabuk kızan, canı ağzında, kızıp çekip giden
  tezürek: birl. tez/yürek heyecanlı, ateşli
  tıbık: sakin, asude
  tılsım: büyü, efsun, sihir
  tın: (tin) ruh, can, nefes
  tıngı: 1- tin, can, yaşam 2- kulağa gelen ses, ses dinleme (tınlama)
  tınglak: efendi, söz dinleyen
  tınglar: dinler, hürmetkar
  tınglatur: sözü dinlenen, sözü geçer
  tınglayu: munis, söz dinleyen
  tınglığ: canlı, diri
  tını: 1- ruhsal, ruhla ilgili 2- inanç, iman 3- tıngırtı, kulağa gelen ses
  tigin: prens, şehzade, han oğlu, bey oğlu
  tigrek: çevre, daire
  tike: parça, bölüm, lokma, tıkım
  tiken: dikili, dik, dikmiş tikim: parça, lokma
  tilbe: dilek, dilenen şey, murat
  tilbi: dilek
  tilek: murat, istek, dilek
  tilki: tilki, kürkü için avlanan hayvan
  tilmaç: çevirmen, tercüman
  tilmen: (dilmen) konuşkan, hatip, çenebaz
  tiltay: etken, amil, neden
  tilun: dolun, tolun, dolu, tam, eksiksiz, kusursuz
  timagur: merhametli, vicdanlı
  timuçin: (temuçin, temurçin, timurçine)
  çengiz kaan’ın ilk adı. ancak doğrusu, timurçin’dir. demir ucu, sivri demir anlamındadır.
  timur: demir
  timur kürkan: birl. timur/kürkan
  türk dünyasının en ünlü simalarından. yalnızca türk tarihi değil, dünya tarihinin de başta gelen
  liderlerinden. çengiz kaan’dan sonra, dünyanın ikinci büyük fatihi. yaşamı hep çetin mücadelelerle
  geçmiş, koca bir imparatorluğu adeta yoktan var etmiştir. kürkan (damat) lakabını, evliliğinin ilk
  yıllarında, kayın eçesi olan buhara emir’ in himayesinde oluşu nedeniyle almış, daha sonraları,iranlılar
  ona “ timurleng”, otmanlılar “ aksak timur” lakabını takmışlardır. bu ulu kişi zamanında,türk dünyası
  üçüncü ve son kez olarak, tek devlet çatısı altında toplanmış, “ birleşik türk devletleri” ideali, bu ulu
  kişinin döneminde son kez gerçek olmuştur.
  tin: 1- can, ruh, öz 2- soluk, nefes, yel 3- dinmiş, dingin, sakin, bitik 4- gök, göksel, tanrısal
  tirgeç: diri, canlı, dirilik veren
  tirig: diri, canlı, güçlü
  tirigliğ: dirlik, yaşam, geçim
  tiril: 1- can, ruh, yaşam 2- dirilik, canlılık, derlenip toparlanma 3- derlenme, derleniş
  tirim: yaşam, geçim, hayat yolu
  tirkiş: kervan, kafile
  toga: 1- doğa, tabiat, hilkat, yaratılış, huy 2- kalın, katı, yoğun, doymuş 3- usul, yordam, teamül
  togay: 1- toga 2- dolunay 3- koruluk, küçük orman
  togu: 1- doğu, doğuş 2- vuruş, darbe
  toğaç: (tokaç) topuz, çamaşır yıkarken kullanılan tahta topuz
  toğan: 1- doğan, doğan kuşu 2- canlı, doğmuş olan, yaşayan
  toğma: 1- dokuma, dokumadan yapılan giysi 2- yerli, yerli halktan olan kişi
  toğmak: (tokmak)
  toğmuş: doğmuş, ortaya çıkmış, canlı, yaşayan
  toğrul: 1- tuğrul 2- doğrulmak, ayağa kalkmak
  toğrulça: doğan kuşu, doğan yavrusu
  toğsık: doğuş, doğum, ortaya çıkış
  toğul: 1- doğulu, doğudan 2- doğum, doğuş, ortaya çıkış
  toğulga: tolga, tulga, savaş başlığı, miğfer
  tok: 1- irilik, katılık, dayanıklılık, yoğunluk 2- vuruş, darbe, dövüş, savaş 3- yol, yöntem, yordam
  toka: 1- tok, sert, katı 2- usul, yol, yordam, teamül 3- dövüş, vuruş, vuruşma, 4- huy, hilkat,yaratılış
  tokaç: (togaç) topuz, çamaşır topuzu
  tokalıg: tokluk, katılık, sertlik
  tokay: 1- dolunay 2- dere kenarlarında yetişen bir çiçek, çalı
  toklu: 1- yol, yordam, bilen, bilge 2- bir yaşını geçmiş kuzu 3- iri, dolgun, besili
  tokmak: vurma, ezme, dövme aracı
  kalın, geniş, ağaçtan yapılmış çekiç
  tokol: kuma, ikinci hanım
  tokta: 1- durma, yaşama, direnç, dayanıklılık 2- tedbir, tedbirlilik
  toktak: tedbir, tedbirli, temkinli
  toktamış: durucu, kalıcı, dirençli, dayanıklı, uzun ömürlü, dirayetli
  toktar: dayanıklı, dirayetli, uzun ömürlü
  toku: 1- doğu 2- dövüş, temas, savaş
  tokum: 1- doğum, doğuş 2- yaşam, direnç, dayanıklılık
  tokumak: tokmak
  tokur: 1- gözü pek, cesur 2- dokur, dokumacı
  tokurgak: dokuma aleti, dokuma tezgahı
  tokuş: 1- dövüş, savaş, vuruşma 2- doğuş, direnç, yaşam, dirayet
  tokuz: 1- dokuz sayısı (..türklerin uğurlu ve kutlu saydıkları sayılardan) 2- sıkça ve kalınca
  dokunmuş bir kumaş
  tolan: eşsiz, emsalsiz
  tolay: bir tavşan türü
  toldı: doldu, dolu, doluluk, bütünlük, olgunluk, irilik, bilgelik, erginlik
  toldıkorgan: anıt, lahit, abide
  tolga: miğfer, çelik başlık tolgan: 1- dolgun, iri, dolu 2- acı, üzüntü, inleme
  tolkan: dolgun
  tolmış: dolmuş, dolu, olgun, bilge
  tolu: 1- dolu, olgun, kamil, yetkin, usta 2- içki, içki kadehi, içki ile dolu kadeh 3- seçkin, güzide
  toluhan: birl. tolu/han
  arap işgalleri sırasında, onlara karşı direniş örgütleyen ve çeşitli savaşlara giren bir bey
  toluk: 1- dolu, olgun, yetkin, bilge 2- tuluk, tulum
  tolum: 1- silah, savaş aleti 2- olgun, dolgun
  tolun: dolu, tam, bütün, eksiksiz, kusursuz, olgunlaşmış
  toman: duman,sis
  tombay: manda, camış
  tomris: (tomris hatun) 1-demir ucu 2- demir sesi. 3- demirin özü, nüvesi.4- bereket, bolluk,uğur.
  t... türk tarihinin ünlü simalarından. sakalar devletinin katun’u (kraliçesi) (iran – turan savaşları
  sırasında, zalimliğiyle ünlü, pers kralı hüsrev’in, türk topraklarını işgal etmesine karşın yapılan savaşta
  büyük kahramanlıklar göstererek, onu yenmiş, başını kesip kan dolu bir fıçıya atarak, “hayatın boyunca
  kana doymadın, kan döküp kan içtin. ben de sana yakışanı yapıp, seni bundan mahrum etmeyeceğim.”
  diyen ulu kişi.)
  ton: don, giyim, giysi, elbise
  tona: giyimli, varlıklı, yakışıklı
  tonat: donat, cömert, eli açık, aç doyuran – çıplak giydiren.
  tonatmış: giydirmiş, hayır hasenatta bulunmuş, cömert ve eli açık.
  tonga: kaplan, asya kaplanı.
  tonguz: domuz
  tonka: 1- tunga , kaplan 2- iri,büyük,gösterişli
  tonlu: giyimli,şık,zengin,varlıklı
  tonsuz: yoksul
  tonyukuk: (tanyu/kök,gök) sonsuzluk ve genişlik,bilgelik ve deneyimlilik.
  top: yığın, topluluk, bütünlük, erk
  topaç: 1- top gibi, toparlak, dolgun 2-ibrik 3- sepet, sele
  topak: topluca, toplanmış, yığın
  toprak:.. yer, yurt, arazi
  topurgan: ayak basıldığında toz çıkaran, yumuşak toprak
  topuz: toplanıp, kurutulmuş, katılaşmış, topluca ve katıca. silah, dövme ve ezme aracı
  tor: 1- mevki, mertebe, şeref, şereflilik 2- türeme, doğma, soy, gelişme, yayılma 3- ağ, tuzak 4-giysi
  5- evlat, çocuk, nesil 6- zayıflık, incelik, hamlık
  toraman: 1- fahri, onursal, şerefli 2- kaba, yetişmemiş, acemi 3- iri, dolgun, heybetli
  toran: turan, duran, yaşayan, dirençli
  torçuk: kozalak
  torku: ipekli kumaş
  torlak: 1- eğitilmemiş at 2- çırak, acemi, ham
  tormış: durmuş, yaşayan, yaşar, yaşam
  tormu: yaşam süresi, yaşam
  toru: 1- duruş, yaşam 2- bolluk, bereket, fazlalık 3- doru, doru renk
  torug: doruk, doru renk
  toruk: 1- doruk, zirve 2-ince, zayıf, ham, olmamış
  torum: 1- aygır, aygır yavrusu 2- kul, köle, muti, bağlı 3- deve yavrusu
  torun: 1- evladın, evladı 2- sevgili, biricik, çok sevilen 3- acemi, ham, yetişmek üzere olan 4-genç
  boğa
  tosun: 1- genç boğa, 2- tos atan, tos vuran, azgın, azmış, saldırgan
  toy: 1- şölen, yemekli eğlence, düğün dernek 2- em, ilaç, doyum, doyumluluk 3- ordu, ordu birliği 4-
  çamur bataklık 5- doğan türü bir avcı kuş 6- genç, gençlik, acemilik, çıraklık
  toyak: 1- atlara giydirilen savaş zırhı 2- tırnak, at tırnağı
  toyan: toy sahibi, toy veren kişi
  toyga: 1- toy sahibi, toy veren kişi, 2- toylarda yapılan çorba, ayranlı çorba
  toygan: 1- kurultay üyesi 2- bir kuş türü 3- genç, taze
  toygar: tarla kuşu, çayır kuşu
  toygun: 1- genç, taze, deneyimsiz 2- doymuş
  toygur: doymuş, gözü tok, olmuş, olgun
  toylak: 1- toy yeri, toy yapılan yer 2- karargah, ordunun toplandığı yer.
  toyluk: toy yeri, toy yapılan yer
  toymaduk: 1- özlenen, özlemi duyulan 2- hırslı, doyumsuz
  toymagur: iştahlı, obur
  toytimur: ermiş, keramet sahibi, şaman büyüğü, kam, rahip
  tozun: 1- tosun 2- düzen, uyumluluk
  tögi: cömert , eli açık
  tögün: çekici, yakışıklı
  tökmen: çekici, yakışıklı tökü: eli açık, cömert, müsrif
  töküş: düğüş, savaş, vuruşma
  töleç: ücret, yevmiye
  tölegen: olgun, kamil, yetişkin
  tölek: 1-ücret, yevmiye 2- sükunet, sakinlik
  tölis: bölük, bölünmüş
  tölük: tuluk, tulum
  tör: 1- türemek, çoğalmak, yaratılış 2- makam, mevki, onur yeri, şerefli yer 3- usul, kural, teamül
  töre: 1- düzen, gelenek, usul, teamül, geleneksel hukuk 2- türeyiş,yaşayış, çoğalma, yaratılış
  töreli: töresi olan, töreye bağlı, geleneklerine bağlı
  töremen: görgülü, töreye bağlı
  tören: 1- töreye uygun yapılan, töre gereği yapılan, merasim 2- soylu, necip, seçkin
  törkin: kök, menşe, dip, soy
  törü: 1- yasa, devlet düzeni 2- türeyiş, yaratılış
  törüce: töreye ve yasaya uygun
  törüiçi: töreye uygun
  törülüg: töreye bağlılık, töre bilgisi, töre uygulaması
  törüm: 1- türeyiş, yaratılış 2- töreye bağlılık
  törümçü: töreye bağlı, soyuna bağlı
  törün: 1- soylu, soyluluk 2- tören, merasim, ihtiram
  törütgen: yaratıcı, yaratan, halik
  töştük: düş, rüya
  töz: kök, dip, temel, cevher, öz
  tözlük: öz, esas, asıl, kök, köklü, özlü
  tözün: soylu, temeli sağlam, köklü
  tunay: evlatlık kız çocuğu
  tudun: (tutun) 1- tutunma, bağlılık, sadakat 2- destek, güvence, tutunulacak nesne
  hazar kağanlığı döneminde kullanılan “ vali “ unvanlarından
  tugan: doğan
  tugana: özel ok (içi oyulmuş, içinde evrak gizlenen ok)
  tugan: 1- küçük ırmak, çay, akarsu 2- togay
  tuğ: sancağın tepesine takılan at kuyruğu, kıldan yapılan flama, uğur ve kut işareti olarak kullanılır
  olmasına karşın, bundan daha çok savaş isteği, başkaldırı ve isyan sembolü olarak kullanılmıştır. 2-
  tıkaç,kapak, bent, set
  tuğançı: doğancı, doğan terbiyecisi, doğan eğitmeni, doğan yetiştiricisi
  tuğcu: 1- tuğ taşıyan kişi, alemdar 2- isyancı, isyankar
  tuğçe: küçük tuğ, tuğcuk
  tuğlu: tuğ sahibi, kutlu, uğurlu
  tuğluk: tuğlu, tuğu olan, tuğ taşıyan
  tuğma: 1- doğmuş, ortaya çıkan, boy gösteren 2- tuğ kaldıran, isyankar
  tuğrul: 1- doğan kuşu, bir doğan türü 2- doğru, doğrulmuş, dik- ayakta 3- türk mitolojisinde, adı
  geçen, yarı insan, yarı kuş.
  tuğsavul: birl. tu/savul
  eski dönemlerde, ordu içinde tuğ taşıyan ve onu koruyup, önde tutmakla görevi olan kişilere
  verilen ad.
  tula: 1- tolu, dolu, olgun 2- ayna
  tulan: dolu, olgun, kamil
  tulay: 1- talay, taluy, okyanus, deniz 2- ayna 3- dolu, dolgun, olgun
  tulga: tolga, miğfer
  tulgar: 1- azim, kararlılık, inanç, güvenç 2- gösteriş, heybet, heybetlilik
  tulgay: tuga, tolga, miğfer
  tuli: 1- dolu, olgun, kamil 2- ayna
  tulki: tilki
  tultag: sakin, kendinden emin
  tulu: 1- dolu, ergin, olgun 2- ayna
  tuluk: 1- dolu, olgun, bilge 2- yayık, çömlek
  tulun: 1- tolun, dolu 2- çene kemiği
  tuma: yeğen, kuzen
  tumaçı: erkek kuzen, (amca, hala, dayı, teyze çocuğu)
  tumaçım: kız kuzen
  tumağan: 1- nilüfer çiçeği 2- duman, sis
  tuman: duman, sis
  tumay: sessiz, sakin, kendi halinde
  tumgan: tuman, sis
  tumrul: dumrul, demir ucu
  tuna: (tona) varlıklı, zengin, gösterişli, ihtişamlı
  tunç: bronz, bakır, kalay karışımı tung: nüfus sahibi, kudretli, muktedir
  tunga: 1- kaplan, asya kaplanı 2- kudret, ihtişam, fevkaladelik
  tunguç: çocuk, evlat, evlatlık
  tungut: evlatlık
  tunuç: tunç
  tur: 1- durmak, yaşam, canlılık 2- irade, istek, yargı
  tura: 1- dura, durak, ev, mekan 2- deriden örülen kamçı 3- sibirya bölgesinin eski adı
  turak: 1- durulan yer, yaşanılan yer, mekan 2- yaşam, ömür
  tural: durma, yaşama, ömür
  turam: olgunluk, kemal
  turamun: 1- evcil, evcimen 2- onurlu, onuruna düşkün
  turan: duran, yaşayan, ömür, ömürlü, yaşama direnci (çocukları sık ölen ailelerin, uzun ömür ve
  kalıcılık dileklerini içeren adlardan.
  turçak: filiz, fidan
  turçik: 1- durucu, kalıcı, uzun ömürlü 2- fidan
  turdu: durdu, sağ, salim, yaşar, yaşayan, kalıcı, ömürlü
  turgak: bekçi, muhafız, koruyucu
  turgan: duran, ömürlü
  turgay: 1- tarla kuşu, serçe 2- türk/ay
  turgut: (turagut) 1- ömürlü, durucu, uzun yaşamlı 2- belde, mekan mesken, yaşanılan yer
  turkak: nöbetçi, bekçi
  turku: ateşli, heyecanlı
  turkuaz:rengi mavi ile (türk mavisi) özdeş olmuş bir süs taşı
  turmuş: ömür, yaşam, uzun ömürlülük (çocukları sık ölen ailelerin kullandıkları adlardan)
  turna: leylek türü, iri ve geniş kanatlı bir kuş
  tursun: dursun, durdu, duran, durmuş vb. yaşam, ömür, uzun ömür
  turşak : filiz, sürgün
  turu: 1- duru, saf, arık 2- duran, yaşayan, ömürlü 3- durgun,sakin
  turum: 1- yaşam, ömür 2- sükunet, durgunluk
  turumtay: 1- turum/tay 2- doğan türü, avcı bir kuş
  turuşkan: dayanıklı, metanetli, dirençli, uzun ömürlü
  turut: 1- yer, yurt, durulan, yaşanılan yer 2- ömür, yaşam
  tusit: göğün ötesi
  şamanist gelenekte, ulu ruhların gittiği yer. göğün katlarından
  tuskan: akraba, yakın, hısım
  tuşgül: işaret, iz, nişan
  tut: 1- yakalayış, kavrayış, saklayış 2- vuruşma, vuruş, yenme, ezme, koparma 3- ordu, ordugah 4-
  kılıç ve benzeri silahların üzerindeki kir, pas
  tuta: bahşiş, armağan
  tutaç: komşu, yakın, dost
  tutaçı: komşu, yakın
  tutak: 1- silah kabzası 2- saldırı, hücum, taarruz 3- evlatlık
  tutam: demet, buket, deste
  tutan: elinde bulunduran, yönetimi altında bulunduran
  tutar: tutucu, hükmedici
  tutaş: 1- küçük hanım, evin en küçük kızı 2- bekar, bakire kız 3- komşu
  tutgak: 1- inilti, inleyiş, hüzün 2- geceleri keşfe çıkan savaş birliği
  tutgan: tutucu, fanatik
  tutguç: kahvaltı, kuşluk vakti yenen yemek
  tutgun: tutsak, esir, hapis,tutulu, tutulmuş, bağlanmış
  tutku: kapama, ele geçirme, bağlama, bağlanma
  tutguk: esir, hapis, tutsak
  tutnak: destek, arka
  tutnuk: tutunulacak nesne, dayak, arka,destek
  tutsu: 1- vasiyet, öğüt, nasihat 2- bağımlılık
  tutsuk: öğüt, nasihat, vasiyet
  tutu: esir, tutsak, rehine 2- çekici, cazip, güzel 3- tutuş, savaş, dövüş
  4- ağırbaşlı,utangaç 5- yiğit, batur, dövüşçü 6- bakan, nazır, vali
  tutug: vali, askeri vali
  göktürkler döneminde kullanılan askeri unvanlardan
  tutuk: 1- dövüş, savaş, savaşçı 2- devlet görevlisi, devlete bağlı 3- evlatlık 4- büyü, sihir
  5-tutsak, esir, tutulmuş, rehin
  tutun: tutunulacak nesne, destek, arka, güvence
  tutunç: 1- evlat, oğul, uşak 2- tutunulacak nesne, güvence
  tutungu: öğüt, nasihat, vasiyet
  tuturgan: öğüt, nasihat, vasiyet
  tuturgu: öğüt, nasihat, akılda tutulan tutuş: 1- dövüş, savaş 2- zapt etmek, egemenlik kurmak 3- bağlılık, sadakat 4- orduyu ve devleti
  düzene sokmak
  tutuşuk: demet, çiçek demeti,buket
  çengiz kaan’ın uygur kökenli danışmanı, oğullarının eğitmen ve atabeyi bu ulu kişi,
  imparatorluğun resmi dilinin “türkçe” oluşunda ve türk kültürünün egemen kılınmasında, önemli etken
  olmuştur.
  tuyak: 1- dayak, destek, değnek 2- duyan, işiten, işitici, dikkatli, uyanık
  tuyan: duyan, işiten
  tuygu: duygu, his duyumu
  tuygun: doğan türü bir avcı kuş
  tuyuk: dayak, destek, arka
  tuyun: saygın, muteber
  tuzgu: yemek, yoldan geçenlere verilen yemek
  tuzak: sevgili,sevgili için söylenen söz
  tuzağı: sevgili, aşık, maşuka
  tuzgun: armağan, sunu, bahşiş
  tübe: 1- tepe, yüksek yer 2- siper, sütre
  tübek: tübe, tepe
  tügün: 1- düğün, bağlılık 2- bahşiş, hediye
  tügüz: düz, tam, eksiksiz, mükemmel
  tükel: 1- tüy, saç, kıl 2- dik, dikili
  türk mitolojisinde, ağaçtan doğduğuna inanılan kişi
  tükün: 1- düğün, dernek, toplantı 2- bahşiş, armağan
  tülek: 1- zeki, kurnaz, fettan 2- tüylü, kıllı
  tülgü: alaca, renkli bir karga türü
  tülin: 1- ayna 2- ayın çevresindeki ışık halesi
  tülü: 1- rica, yakarış 2- düş, rüya
  tülüş: ücret, değer, emeğin karşılığı alınan karşılık
  tümen: 1- duman, duman, sis 2- on bin sayısının askeri terminolojideki kullanılışı
  tün: gece
  tünbay: birl. tün/bay ( kazak ve kırgızlarda, yatak, şilte)
  tünek: gece kalınan yer
  tüng: 1- gece, gece karanlığı 2- olağanüstülük, fevkaladelik
  tünkür: peri, melek
  tür: soy, kök, orjin, çeşit, kan, damar, doğuş, yaratılış, oluş
  türe: 1- töre 2- tigin, prens, şehzade
  türel: türeli, töreye bağlı, töresel, hukuk, hukuki, hukuka uygun
  türeli: türe sahibi, töreye bağlı, hukuka bağlı
  türemen: töreye bağlı, töreye göre yaşayan
  türener: töreye bağlı, töre sahibi
  türetgen: yaratıcı, mucit, üretken
  türk: bu kutlu ad, birçok anlamları içinde barındırır. türeyiş, doğuş, güç, erk, soy, döl, çoğalma, düzen
  vb. ( birçok dilbilimci, değişik anlatımlar yapıyormuş gibi görünseler de aslında tek bir şey vardır ortada.
  o da töreli, töreye bağlı, töreye göre olmuş, töre ile özdeş, iyilik, güzellik, doğruluk ve düzenlilik içinde
  yaşayan, bunun için gerektiğinde, mayasından gelen güç ve erkini kullanan kişi ya da kişiler topluluğu,
  anlamlarını net bir biçimde içinde barındırıyor olması.)
  türk bilge kağan: (orhun anıtlarında, bilge kağan kendini böyle tanıtır.)
  türkü: türk dilinde söylenen, melodi
  türü: dürülmüş, derli, toplu, düzenli
  türüng: aktif, faal, çalışkan
  tüş: düş, rüya
  tüştemiz: birl. tüş/temiz
  tütsü: güzel kokulu ot yakarak ortaya çıkarılan koku
  tütsük: 1- tütsü, tüten koku 2- öfkeli, kinci, öç alıcı
  tütük: 1- güzel ve etkileyici koku, duman, tütme kokusu 2- düdük, savaşlarda ve savaş talimlerinde
  komut vermek için kullanılan düdük
  tüz: düz, düzen, kök, esas, kural, bütünlük, doğruluk, uyum, uyumluluk
  tüze: 1- düz, doğru, düzen, kural, uyum, ahenk 2- idare, yönetim 3- ulus, topluluk, halk 4- uyum,
  uyumluluk, barış, uzlaşı 5- kusursuzluk
  tüzbayküç: birl. tüz/bay/güç bütün, hepsi, hepsini içine alan
  tüzen: düzen, uyum, kurallar bütünü
  tüzli: uyumlu, uygun, düzenli, idareci
  tüzlüg: uyum, ahenk, geçim
  tüzük: (düzük) 1- düzen, düzülü, sıralı, düzenleme, düzenlenmiş, düzenli, 2- özel durumlara göre
  biçimlenmiş kurallar bütünü
  tüzül: 1- düzülü, sıralı, muntazam, disiplinli, hiyerarşik 2- anlaşmış,anlaşmalı
  tüzüm: düzgünlük, sıra, dizgi tüzün: 1- düzen, kural, teamül, gidişat 2- öz, kök, soy, soylu, seçkin, egemen 3- uysal, yumuşak huylu
  ve davranışlı
  u harfi ile başlayan isimler
  ubut:ar, edep, tevazu, alçak gönüllülük
  uc: uç, sınır
  ucas: iddia, bahis
  ucud: yeryüzü, dünya
  ucun: uçta, sınırda, kenarda, uçbeyi
  uç: 1- son, bitim, sınır, kıyı 2- aşırılık, ekstrem 3- herhangi bir nesnenin sivri kısmı
  4- ordu kanadı, kol, cenah
  uça: 1- koruma, himaye, arka 2- uç, sınır, limit 3- kendini aşmış, yüksek, ulu
  uçar: 1- haber, havadis 2- kanıt, delil 3- göğe yakın, tanrıya yakın, dindar 4- uçarı,
  vurdumduymaz
  uçbey: birl. uç/bey
  sınır karakollarında görev yapan askeri birlik komutanı
  uçgun: 1- kam, baksı, kendinden geçmiş, transa girmiş 2- kıvılcım
  uçkan: uçan, uçucu
  uçkara: birl. uç/kara ..sırtı renkli, kanatları kara bir kuş türü
  uçkun: uçuk, kendinden geçmiş, ateşli, heyecanlı
  uçmağ: (uçmak) cennet
  uçsız: sınırsız, geniş, büyük, alabildiğine..
  uçuk: uçmuş, kendinden geçen, mest olan kam, baksı
  uçumak: uçmak, cennet
  uçur: devir, dönem
  uçuran: kam
  uçurum: son, uzak, uzak nokta, uçulan, uzaklaşılan, yüksek ve derin dağ yamacı, yar
  uçuz: birl. uç/uz 1- alçak gönüllü 2- basit, kolay
  ud: (ut) 1- arka, geri, ardından gitme, takip 2- karşılaşma, çatışma, yenme, utku 3- uyuma, uyku
  udar: 1- takipçi, peşini bırakmayan, kovalayan 2- yener, galip gelir
  udu: uyku
  uduk: uyanık, diri
  udum: art arka, arkası sıra
  udun: 1- hüner, beceri 2- sönmüş, sönük
  uduz: 1- mürşit, yol gösteren, ardından gidilen 2- yollayan, sevk eden
  ugan: kaadir, yaratan ve hükmeden, ali, yüksek, kudretli
  çok eski dönemlerden beri, tanrı ve tanrı sıfatı olarak kullanılan bu sözcük, türklerin ilk
  müslüman oldukları dönemlerde de, bir süre tanrı adı olarak kullanılmıştır.
  ugın: fikir, düşünce
  ugış: zeka, üretkenlik
  uguz: kutlu, mübarek
  uğrak: 1- başvurulan kişi, bilge ve deneyimli kişi 2- savaşa giderken, askerlerin, aile ya da
  eşyalarını topluca bıraktıkları yer 3- uğranılan yer
  uğraş: 1- düşünce, tasarı, iş, çaba, meslek 2- mücadele, savaşım, savaş, karşılaşma, karşı karşıya
  gelme
  uğraşı: meslek, iş, çaba, savaşım, geçim
  uğruk: savaşa giderken, askerlerin eşyalarını bıraktıkları yer
  uğrun: yan bakış, gizlice bakış
  uğur: 1- baht, talih, iyilik, güzellik, kut, bolluk, bereket 2- süre, zaman
  uğural: uğurlu, kutlu, bahtı açık
  uğurçal: birl. uğur/çal (sürmek, değdirmek)
  uğuş: akraba, hısım, kan bağıyla birbirine bağlı kişilerden her biri
  ukuş: zeka, akıl, yetenek
  ul: 1- temel, esas, kök, oluş, oluşum, doğuş 2- işaret, nişan, iz
  ula: temel, esas, esaslı
  ulaç: 1- ulaştıran, bağlayan, bağlayıcı 2- isabet 3- tim, takım, müfreze
  ulaçlı: ulaştıran, ulak
  ulağ: 1- soy, nesil 2- maiyet, bütünlük 3- ulak, haberci 4- bağ, zincir
  ulak: 1- ulaştırıcı, ulaştıran, haberci, bağlantı sahibi
  ulakçı: haberci, ulaştırıcı, bağlayıcı, bağlantı
  ulam: 1- eklenmiş, katılmış, tim, müfreze 2- dizi, dizili, bağlı, dizgi 3- yetenek, yetenekli
  4- ululama, selamlama, temenna
  ulan: 1- bağlayan, bağlayıcı, birleştirici, etkileyici 2- ulu, ululanmış, saygıdeğer, söz dinleten 3- taze, tazelik, gençlik, genç, cıvan
  ulanbatur: birl. ulan/batur ünlü ve ulu kahraman
  ulandı: ululandı, kutsandı, kutlu
  ulanmış: ulu, kutsal, mübarek, saygıdeğer
  ular: 1- bağlayan, birleştiren, birleştirici 2- erkek keklik
  ulaş: 1- ululuk, ululaşma, yücelik 2- oluş, temel, kök, soy, soyluluk 3- yetişme, kavuşma
  ulaşılacak olan, bağlanılacak olan, ülkü, ideal 4- uluyuş, kurt gibi uluma 5- savaş uranı,
  savaş narası 6- kent, kent arazisi 7- isabet
  ulaşlu: 1- amaçlı, idealist, ne istediğini bilen 2- ulaşıcı, bağlayıcı, birleştirici
  3- kentli, zengin, varlıklı
  ulat: bağlayıcı, birleştirici
  ulca: 1- ezeli, eskiden beri var olan 2- pay, ganimet, savaş ganimeti
  ulcaş: 1- tazim, ululama, büyükleme 2- bölüşüm, paylaşım, ganimet
  uldız: yıldız
  ulıç: yavru, yaren, sevilen ve korunan
  ulıçım: yavru, yavrucak
  ulıg: uluma, yakınma, sızlanma
  ulış: uluyuş, kurt gibi ulayış
  ulu: (ulug, uluğ) yüce, yüksek, mübarek
  uluca: 1- ululuğa yakın, saygıdeğer, hürmetli 2- üst düzey yönetici, erk sahibi
  uluç: 1- temel, esas, oluş, ulaş 2- bağ, bağlantı, ilişki 3- uluyuş, uluma
  uluğayguçi: birl. ulu/ayguçi
  göktürkler ve özellikle uygurlar döneminde başbakan ( sadrazam, baş vezir) unvanı olarak
  kullanılmıştır.
  uluğnoyan: birl. ulu/noyan
  çengiz kagan döneminde “başkomutanlık” sıfatı olarak kullanılan bir unvan
  ulukoyun: birl. ulu/koyun
  yakut destanlarında adı geçen “ateş tanrısı”
  ulula: yücelt, yükselt, mübarek kıl
  ulum: debdebe, şaşa, gösteriş
  ulun: (ulan, ilun) ulu, ululanmış
  ulunyege: birl. ulun/yeke sözü dinlenen, saygı duyulan, bilgi ve deneyimine başvurulan hanım
  ulurak: ulu, kebir, en büyük
  ulus: 1- ul (temel, kök, esas) dan...ul/uz 2- ülüş, bölüm, kesim, topluluk...dan boy, halk, millet,budun
  (uygurlarda)
  uluş: pay, bölüm
  ulutoyun: birl. ulu/toyun
  yakut destanlarında, kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen tanrı
  umak: ırk, soy, kemik
  uman: umutlu, bekleyen
  umanç: 1- umutluluk 2- intizar
  umar: umutlu
  umay: koruyucu, şefkatli, iyiliksever
  eski dönem, tanrıçalarından ( halen, altay ve tüm kuzey türkleri arasında çocukları sevip,
  koruduğuna inanılır)
  umdı: arzu, beklenti
  umdu: ümit, ümitli
  umuca: umutlu bekleyiş
  umuç: rica, yakarış, beklenti
  umug: 1- ümit, destek, dayanak 2- sığınma, iltica
  umunç: rica, beklenti
  umur: umar, ümitli
  umuş: beklenti
  umut: umuş, ümit, beklenti
  unat: doğru, yerinde, uygun, olgun, yeterli
  ungan: (ungan) 1- bağlı, bağımlı 2- bahtiyar, doğru yolda olan
  ur: 1- uğur, baht, mutluluk 2- vur, vurmak, darbe
  uragut: dişi, üretken, tohum, tohumluk
  urak: orak, doğrayıcı, biçici
  uran: 1- savaş narası, nara 2- vuran, vurma eyleminde bulunan, döven 3- parola
  uras: 1-kut, baht, mutluluk 2- ateş bakışlı
  uraz: uras, kut, baht
  urazlı: mutlu, bahtiyar
  urku: uğur, baht, talih
  urpak: (urpağ) 1- evlat, uşak 2- kibar, nazik
  uruk: 1- boy, ok, ulus 2- vuruk, vurgun
  urul: 1- tür, cins 2- örs urulu: cins, soylu
  urum: 1- şeref, onur, haysiyet 2- meleke, beceri, yatkınlık
  urumday: panzehir ve tedavi için kullanılan bir taş
  urun: 1- orun, şeref, itibar 2- miktar, adet
  urunça: 1- şerefli, onurlu 2- emanet, rehin
  urungu: 1- şeref, onur, haysiyet, onurlu davranış 2- eğitim ve talim kılıcı
  urus: 1- orus, uras, uraz) 2- uruş, kırış, savaş
  uruş: vuruş, döğüş, kırış, savaş
  uruşkan: savaşçı, cengaver
  urut: 1- aşama, merhale 2- amaç, maksat, hedef
  uruz: 1- uraz, uras 2-vuruş, dövüş
  us: öz, töz, yeti, anlayış gücü, akıl, zeka, uzluk
  usan: uslu, akıllı, usta, uzman
  usbol: birl. us/bol ..dahi, üstün zekalı
  uslu: akıllı, uzman, üstad
  uslum: becerikli, mahir
  usluy: deneyimli, tecrübeli
  usuk: uslu, akıllı, zeki
  usun: 1- uzun, uzman, derin, engin, deneyimli 2- gerçek, sahih
  uşak: çocuk, genç, taze, ufaklık
  uta: 1- tedavi, onarım, tamir, iyileştirme 2- zafer, galibiyet
  utacı: doktor, eczacı, iyileştirici
  utaman: 1- utkan, galip, muzaffer 2- eczacı, doktor 3- edepli, mahçup, sıkılgan
  utan: 1- galip, muzaffer 2- utanma, ar, mahçubiyet
  utangan: utangaç, mahçup, kendi kendini sıkan
  utar: 1- yener, utkan, galip 2- iyileştirici 3- kovalayan, takip eden
  utaş. 1- yardım, imdat 2- galibiyet, zafer, utku 3- takip, kovalamaca
  utguçu: galip, muzaffer
  utku: zafer, galibiyet, yenme, üstün gelme, güçlüklerden sonra ulaşılan mutlu son
  utlu: 1- galip, muzaffer 2- sıkılgan, mahçup
  utuglu: galip, muzaffer
  utuş: yenme, galibiyet, zafer
  uvut: utanma duygusu, edep, ar
  uyan: 1- dikkat, itina, dikkatlilik, tedbir 2- iman, inanç
  uyanık: dikkatli, tedbirli
  uyar: uyumlu, uygun
  uyav: uyanık, fatin, ferasetli
  uydaçı: mürşid, yol gösteren, öğretmen
  uygan: 1- uyumlu, geçimli, uysal 2- bağlı, tabi, muti
  uygar: (uygur) çağdaş, uyumlu, uygun, uyarlı, medeni
  uygu: ahenk, uyum
  uygul: uyumlu
  uygun: 1- yakışıklı, güzel, elverişli 2- geçimli, dirlikçi, imtizaçlı
  uygur: (uygar)
  türk boyları içinde, bu günkü anlamda bir kentleşmeye ilk başlayan türk boyu. kağıdı,
  akapunkturu, matbaayı, tekstil sanayiini ve daha birçok buluşu gerçekleştiren türk boyu
  uygut: uyumlu, ahenkli, uygar
  uygutalp: birl. uygut/alp
  uylaş: 1- uyum, geçim, dirlik, düzen 2- fikir, düşünce, tefekkür
  uylaşı: uyum, geçim, barış
  uysal: uyumlu, efendi,yumuşak başlı, halim, selim
  uytun: kutlu, mübarek
  uyum: uygunluk, denklik, ahenk, armoni
  uz: us, öz, erk, yetme, beceri, başarı, açılma, uzama, genişleme, açılım, yayılım
  uza: 1- uzay, genişlik, uzunluk, yaygınlık 2- eski, eskiye dayalı, kadim, mazi 3- geçiş, geçit
  uzak. 1- uzman, usta, sanatkar 2- güçlü, egemen, başarılı
  uzam: uzmanlaşmış, ustalaşmış, usta
  uzan: uzman, usta, akıllı, bilgili, sanatçı, pir
  uzay: feza, gök boşluğu, uzamış, genişlemiş, geniş
  uzdu: ezeli, çok eski, kadim
  uzel: birl. uz/el usta, maharetli, becerikli, sanat erbabı
  uzelli: usta, maharetli, elinden iş gelen
  uzluk: ihtisas, uzmanlık
  uzma: kalifiye, uzman, pir
  uzman: usta, pir, otorite
  uzug: uyanık, dikkatli, müteyakkız
  uzun: (usun) 1- uzman, pir, becerikli, iş bitirici 2- yaygın, geniş 3- kalıcı, daimi ü harfi ile başlayan isimler
  üç:üç sayısı. (türklerin, dokuz, kırk gibi, uğurlu saydığı sayılardan)
  üge: (üyge) ünlü, meşhur
  ügit: öğüt, nasihat, propaganda, ajitasyon
  üğdül: bahşiş, ihsan
  ükelge: armağan, bahşiş
  ülegü: bölüm, kısım, pay
  üleşür: bölüşüm, paylaşım, paylaşımcı
  ülgen: 1- ulu, kebir 2- iri, büyük, heybetli, geniş
  eski dönem tanrılarından ( türk mitolojisinde iyilik tanrısı)
  ülgi: örnek, numune
  ülgüdür: örnek, numune
  ülgüt: örnek, numune
  ülke: bölüm, parça, toprak, diyar, memleket, vatan, yurt
  ülkem: ülke, memleket sevgisi
  ülken: (ülgen)
  ülker: 1- yıldızlar topluluğu, yıldız kümesi 2- yedi kardeşler de denen bir yıldız grubu 3-
  kadife,peşkir,gibi dokumaların üzerindeki, ince tüy, hav
  ülker çeriğ: savaş hilesi, savaş taktiği
  ülkü: 1- ideal, hedef, olacağına inanılan..”olan, değil, olması gereken..” 2- prensip, adet, düstur 10-
  üleşme, bölüşme, pay, pay ortaklığı
  ülkücü: ülkü sahibi, olması gerekeni düşünen
  ülküdaş: aynı ülküyü benimseyen ve aynı ülküyü paylaşan kimse
  ülküm: ülkü sevgisi
  ülüglü: talihli, kısmetli,bahtı açık
  ülük: (ülüg) kısmet, nasip, pay
  ülükbulmuş: birl. ülük/bulmuş
  uygur kağanlarının unvanlarından
  ülüş: 1- bölüş, bölüm, bölünen, pay 2- konuk payı, komşu payı, ailenin ihtiyaçları dışında, konu-komşu
  için ayrılan ve saklanan pay
  ümit: umut ün: 1- ses, seda 2- şöhret, nam
  ünal: 1- ün/al 2- inal (han soyundan gelen, soylu ve imtiyazlı bey)
  ünaldı: birl. ün/aldı ünlü, meşhur
  ündev: namlı, meşhur
  ünlü: 1- meşhur, namlı, tanınmış 2- gür sesli, sesini duyuran
  üregen: bereketli, münbit
  üregir: bolluk, bereket, üretkenlik
  ürek: yürek, kalp
  üreklü: cesur, yiğit
  ürentuyun: birl. üren/tuyun
  eski dönem, yakut tanrı adlarından
  ürgan: kıvılcım, şerare
  ürgüç: körük, demirci körüğü
  ürk: dehşet, korku, çekince
  ürkmez: cesur, korkusuz
  ürküt: ürkütücü, dehşet verici
  ürük: süregen, daimi
  ürün: döl, verim, ekin, üremiş, üretilmiş olan
  üründük: verimli, seçkin, güzide
  üründül: seçkin, güzide
  ürüng: 1- maneviyat, manevi güç, 2- temiz, pak
  üste: galip, faik
  üstek: üstün, galip, faik
  üstün: üstte olan, galip, faik, muzaffer
  üstüngü: üstün gelme, üste çıkma, mertebe atlama, derece
  ütgür: hızlı, seri, çabuk
  üyen: 1- ilkeli, özüne bağlı 2- iyilik sever, temiz yürekli
  üyge: iyi, yararlı, zararsız
  üygen: iyilik dolu, temiz kalpli
  üygenarık: birl. üygen/arık
  altay, tuva, sogay destanlarında adı geçen bir tanrıça
  üzbe: üzgün, kızgın, dargın, darlanmış, mahzun, sıkıntılı
  üzlünçüğ: olağanüstü, fevkalade
  üzüt: can, ruh, öz, tin v harfi ile başlayan isimler
  var:(bar) oluş, ortaya çıkış, doğuş
  varak: menzil, varılacak yer
  varan: 1- varlıklı, zengin 2- sonuca ulaşan, eren
  vargı: 1- varılan yer, sonuç 2- mal, mülk
  varım: 1- servet, mal, mülk 2- evlilik çağına gelmiş kız
  varımlu: evlilik çağına girmiş kız
  varış: menzil, varılacak yer
  varışlı: menzil
  varlıg: (varlık) 1- mevcudiyet, var olma hali 2- varlık, servet, zenginlik, bütünlük 3- evren, kainat
  varol: birl. var/ol uzun ömür dileği
  verdi: cömert, eli açık, bağışlayıcı, ihsanda bulunan
  vergi: (bergi, birgü) 1- huy, tabiat, yaratılış, aitlik, özellik 2- haraç, nüsum, verilen, ödenen nesne
  verim: veriş, verme, bolluk, bereket
  vurgun: 1- vurulmuş, aşık 2- baskın, ırgalama, yağmalama
  vuruş: savaş, döğüş, kırış
  y harfi ile başlayan isimler
  yaba:(yapa, yapu) 1- yapı, oluşum 2- alet, edevat
  yabagu: yabgu, genel vali
  yabalak: (yablak) dayanıklı, metin, mütehammil
  yaban: 1- yabancı, yabani, vahşi 2- yapan, yapıcı
  yabay: yapay, yapan, yapıcı, yapılmış
  yabgu: 1- üst düzey yönetici, genel vali 2- merkeze bağlı, özerk, bölge yöneticisi
  göktürkler döneminde kullanılan unvanlardan
  yabır: 1- yapıcı, pozitif kişilikli, aktif, çalışkan 2- güreşçi, dövüşçü
  yabıt: yapı, yapıt, eser, mamulat
  yad: yabancı, el, değişik, farklı
  yada: 1- yabancı, yabancılık 2- büyü, sihir, büyü yapmada kullanılan bir taş
  yadaçı: 1-yaya, piyade 2-yada taşını kullanan
  yadel: birl. yad/er gurbet, yabancı memleket
  yadu: yadçı, yad edici
  yagla: talan, yağma
  yağadur: yağış, yağmur, bolluk, bereket
  yağan: (yagan, yakan) 1- ucu ateşli ok 2- yağmur 3- gökten inen nur 4- yakın, yar, canan
  yağdıkar: birl. yağdı/kar (kar yağarken doğan)
  yağdıbasan: birl. yağdı/basan düşmana baskın yapan, düşmanı yok eden
  yağısavan: birl. yağı/savan düşmanı püskürten, düşmanı kovan, kovalayan
  yağısıyan: birl. yağı/sıyan (defeden,kovan)
  yağış: (yakız- yavuz) kara, yanarak kararmış, karaya çalan mec. cesur, gözü pek, şiddetli, yaman,yiğit
  yağma: ganimet, ganimet paylaşımı, bolluk
  yağmur: yağmur yağışı
  yağmurca: 1- sessiz ve kısa süren yağmur 2- bir geyik türü
  yağrık: yakarış, dilek, niyaz
  yağrıkçı: 1- yakarıcı, duacı 2- faydalı, yararlı, işe yarayan
  yağuk: (yavuk) sevilen, yakınlık duyulan, gönül yakınlığı
  yaka: 1- sınır, sınır bölgesi 2- kıyı, sahil
  yakacık: dağ eteği
  yakak: ucu ateşli ok
  yakan: 1- yakıcı, yok edici 2- yağan
  yakarca: yakan, sıcaklığı artıran
  yakarı: dua, temenni, yakarış, dilek
  yakı: 1- ilaç, em 2- yakıcı, yakan
  yakıt: yakılan, enerji, ısı kaynağı
  yakşı: yakışıklı, güzel, çekici, yakıcı, uygun, yakışan, doğru, iyi
  yakşılık: iyilik, güzellik, uygunluk
  yaktu: ışık, meşale, aydınlık
  yakura: yakın, yakınlık duygusu
  yakuşuk: yakışıklı, güzel, uygun, uyumlu yakut: yakıt, enerji, yakılan
  yakuz: (yağız)
  yalabır: parlak, parıldayan
  yalabuk: parlak, parlayan, ışık saçan
  yalap: parlak, ışıltı, ışık saçan
  eski dönem, tanrı ad ve sıfatlarından
  yalav: alev, yalaz
  yalavaç: (yalvaç)
  yalaz: 1- yalın, çıplak, aleni 2- yalın, parlak, ışıklı, alev
  yalçın: dik, sarp, yukarıda, ulaşılmaz
  yaldır: 1- parlak, parlayan 2- yıldır, yıldıran,caydırıcı, ürkütücü
  yaldıran: 1- yıldırıcı, caydırıcı, ürkütücü 2- parlak, parlaklık veren
  yaldırım: yıldırım
  yaldız: yıldız, ışık saçan parlaklık, parlayan, ışıyan
  yaldruk: (yaldırık) parlak, parlatılmış
  yalgın: serap, yanıltıcı, görüntü
  yalım: 1- ateş, kıvılcım 2- kılıcın keskin tarafı, ince ağzı 3- yüksek kayalık
  yalın: 1- alev, parlaklık 2- çıplak, net, açıkta olan, açık 3- kınsız, kılıfsız kılıç
  4- tek başına, yalnız, korumasız
  yalınca: yalnız, tek başına
  yalınçak: fakir, çıplak, garip, korumasız, sahipsiz
  yalma: yağmurluk, pelerin
  yalman: 1- kılıcın keskin ağzı, kılıcın uç kısmı 2- eğimli, dik tepe
  yaltuk: yalınlık, yalın olma hali
  yalunmuş: yalın, çıplak, saf, arınmış
  yaluy: büyü, tılsım, sihir
  yalvaç: elçi, resul, nebi, peygamber
  yam: 1- ulak atı 2- at gibi, ata benzeyen 3- çöl, kıymık
  yamaç: 1- bayır, dik yokuş, dağ ya da tepenin herhangi bir yanı 2- karşı, karşısı, öteki taraf
  yaman: 1- müthiş, dehşetli, etki ve beceri bakımından olağanüstü 2- kötü, fena, üzücü
  yamçı: 1- ulak, postacı 2- ulak atı, postacı atı 3- yağmurluk 4- kalın, kolsuz yelek, kuzu
  derisiyle kaplı giysi
  yamı: 1- ulak atı 2- çöp, kıymık 3- itibar, nüfuz
  yamtar: 1- yaman, güçlü, kuvvetli 2- yağmurluk 3- obur, iştahlı
  yamun: denetleyici, murakıp, müfettiş
  yanaçı: (yanaç) canip, candan
  yanağ: (yanak) yanak, kısım, yan
  yanar: 1- ışıltı, ışık 2- ateşli, sıcak kanlı, heyecanlı
  yanaşık: 1- ev kızı 2- evlatlık alınmış, kız çocuğu
  yanbaş: sadık, bağlı, yakın, yanında,yanı başında, vefakar
  yanç: (yanıç) hilal, yarım ay biçiminde
  yançı: at zırhı
  yançuk: (yancık) at zırhı, at örtüsü
  yandaş: yanında duran, destekleyen, taraftar
  yandık: heybetli, gösterişli, azametli
  yandu: inançlı, inanmış, imanlı
  yangak: 1- yanak 2- yanık, sevdalı
  yangal: ısı, hararet, ateş, ateşlilik
  yangır: hazin söz, dokunaklı söz, hazin konuşma
  yanı: cilve, işve, can yakıcılık
  yanık: sevdalı, aşık, istekli
  yanıt: 1- ödül, mükafat 2- karışık
  yank: (yang) metod, tarz, usul
  yanku: (yankı) aksi seda, eko
  yankuçi: mübaşir, mahkeme memuru
  yantır: şehla, şehla gözlü
  yantuk: gösterişli, azametli
  yantut: bedel, tazminat
  yanuç: ince, zayıf, narin
  yanuk: 1- esmer tenli, kara 2- tutkun, aşık, sevdalı
  yanulmas: yanılmaz, deneyimli ve bilgili otorite
  yanut: 1- yanıt, karşılık 2- ödül, mükafat
  yapa: 1- yaba, yapma, çaba, enerji 2- bütün, hep, bütünlük 3- vefa
  yapagı: yapağı
  yapan: 1- yapıcı 2- yaban, vahşi
  yapar: yapıcı, üretken, olumlu
  yaparlı: olumlu, yapıcı yapı: mamul, yapılmış
  yapınç: (yapınçak) yapılmış, mamul, üretilmiş
  yaprak: (yapurgak) ağaç ve çiçek yaprağı
  yapsık: memnuniyet, neşe, meftunluk
  yapşın: yapıcı, olumlu, becerikli
  yapurgak: (yaprak)
  yar: (yarı) 1- uçurum, dik bayır 2- tanzim, tertip, organizasyon
  yaragu: yarar, fayda, faydalı, yararlı
  yarağ: (yara, yarag) 1- yarar, fayda, faydalı, yararlı 2- silah, zırh, kalkan
  yaraşuk: uyumlu, ahenkli, barışsever
  yaraşur: uygun, münasip, layık
  yaratgan: yaratan, yaratıcı
  yaratu: yaratma, tertipleme, düzenleme
  yaratun: yaratıcı, tertipli, düzenli, örgütlü
  yaratur: yaptırır, yaptırımcı, buyurucu, örgütleyici
  yaray: usta, ehil, beceri sahibi
  yaraylı: uygun, münasip, yararlı
  yarçı: ortak, şerik, hissedar
  yardak: yardımcı, asistan, muavin, refik
  yargan: 1- yararlı, faydalı, güvenilir, yakın 2- koruyucu, muhafazakar 3- mahkeme,
  yüksek mahkeme
  yargı: hukuk, hüküm, mahkeme, adalet
  yargıcı: (yarguçu, yagıçı, yargıç) yargıç hakim, yargı mercii
  yargıç: yargıcı, hakim
  yargıçu: yargıç
  yargın: (yarkın) 1- gün ışığı 2- şimşek, çakın 3- canan, arkadaş, dost 4- güler yüzlü
  yarguçi: yargıcı, yargıç, hakim
  yarım: 1- yapıcı, yaparlı 2- yarış, müsabaka 3- bölüm, bölünmüş
  yarıp: yarı, yarım, bölük, bölünmüş
  yarış: 1- bölüş, bölüm 2- müsabaka, karşılıklı, ileriye atılma
  yarız: yarıcı, seri, çabuk, hızlı
  yarlıg: 1- bağışlama, acıma 2- ferman, buyruk
  yarlıgaç: inayet, yardım, bağış, merhamet
  yarlıgamas: acımasız, acımaz, bağışlamaz
  yarlıgamış: bağışlayıcı, merhametli, rahman
  yarlıgan: rahman, bağışlayıcı
  yarlıgar: bağışlayıcı
  yarlıgasun: bağışlayıcı, rahman
  yarlık: 1- esirgeme, bağışlama 2- buyruk, ferman
  yarluğ: irade, istem, buyruk
  yarluk: muhtaç, yoksul
  yarluka: bağış, lütuf, koruma
  yarmakan: (yarmayan) armağan, hediye
  yarp: (yarıp) durgun, sabit
  yarpan: (yarban, yarıban) sabit, sakin, kendi halinde
  yarşı: hissedar, ortak
  yartım: 1- kısım, bölük, fırka 2- yardım, inayet, destek
  yaruk: 1- ışık, ziya, nur 2- zırh, koruyucu
  yasa: (yasağ, yasak) yasa, kanun, nizam, kural, kaide, yasak
  yasaçu: (yasacı) 1- parlamenter, yasa yapan, yasa koyucu 2- yasaya bağlı, yasal
  yasağ: yasak, yasa
  yasal: 1- disiplin, sıra, saf, ordunun yürüyüş düzeni 2- yasalara uygun, nizami
  yasan: 1- tertip, düzen, tasarı, plan 2- işaret, alamet, karar
  yasar: (yasur) yasaya uyan, yasayı uygulayan
  yasatan: yasalara saygılı
  yasatur: birl. yasa/tur yasaya bağlı, yasayı uygulayan
  yasavul: yasayı korumak ve uygulamakla görevli memur. zabıta, polis
  yasguç: nikap, gizlilik
  yasun: (yisun, isun) doğa, tabiat
  yasut: (yasıt) onur, şeref, haysiyet
  yasvul: (yasavul) 1- polis, bekçi 2- mübaşir
  yaş: yaşam, ömür, dirilik, aydınlık, tazelik, ışımak, gelişim, yeşil, yeşillik, gençlik
  yaşagu: ömür, yaşam, canlılık
  yaşam: hayat, ömür, dirlik
  yaşar: ömür, yaşam, hayatta kalış.
  yaşıl: 1- yeşil renk mec.tazelik, gençlik, zindelik 2- yeşillik, çimenlik
  yaşın: 1- gizlilik, gizem 2- şimşek, çakın yaşıt: 1- genç, körpe, taze 2- eş, denk, eşit
  yaşlak: giz, sır, esrar, gizli kalması gereken
  yaşru: giz, gizlilik, gizem
  yaşuk: 1- ışık, ışın, şua 2- aşkın, aşık, aşmış
  yaşurgan: ketum, sıkı ağızlı, sır vermez
  yatağan: (yatağan, yatakan) 1- kama türünde, iki tarafı da kesen bir bıçak 2- tembel, miskin 3-
  borcunu ödemeyen, üstüne yatan (uygurlarda)
  yatı: yatık, meleke, beceri, el yatkınlığı
  yatkın: yatık, yatan, uygun, uygunluk
  yatman: muti, efendi, uyumlu, itaatkar
  yatuk: 1- yatkın, becerili, meleke sahibi 2- tembel, ağır kanlı
  yavçın: (yatçın) konuk, yatıya gelen konuk
  yavga: soy, sop, nesil
  yavnık: sevinç, neşe
  yavri: zayıf, güçten düşmüş
  yavru: zayıf, bakıma muhtaç, ilgi ve bakım bekleyen
  yavuk: yakın, yakında duran, yakınlık duyulan, sevgili
  yavuz: (yağız) kara. mec. sert, şiddetli, dehşetli, gözü kara, yaman
  yay: 1- yaz mevsimi 2- silah, ok atmaya yarayan, gergin ip, gerginlik
  yayak: yaya, piyade
  yaygaru: bahar, ilkbahar, yaza doğru giden zaman
  yaygın: yayık, yayılmış
  yaygır: (yaykır) uzay, sema, yıldızlar alemi
  yayık: 1- yaygın, geniş, genişlemiş 2- tufan, deprem 3- altay destanlarında adı geçen, tanrı
  bayülken’in oğullarından
  yayın: serap, feyezan
  yaykıru: sema, feza, uzay
  yayla: yaz yeri, yazlık. bahar, yaz aylarını geçirmek için çıkılan, yüksek dağlık bölge
  yaylaeri: birl. yayla/eri yaylada yada yaylaya çıkarken doğan çocuklar için kullanılan adlardan
  yaylak: yayla, yazlık, sayfiye
  yaylım: yayılım, yayılma yeri, otlak, mera
  yaymut: birl. yay/mut yaz sevinci
  yayuçı: yayıcı, dağıtıcı, haber yollayan
  yayuk: 1- yayvan, yayık, uçsuz bucaksız, geniş 2- deprem, yer sarsıntısı
  yazal: takı, süs, ziynet, mücevher
  yazdıç: anıt, kitabe
  yazgan: yazan, yazıcı, yazgıyı tayin eden
  eski dönem tanrı ad ve sıfatlarından
  yazgı: 1- yazı, kader, mukadderat, alın yazısı 2- tanrısal, ilahi
  yazgulu: talihli, bahtı açık
  yazıçu: yazıcı, katip
  yazım: yazgı, mukadderat
  yazın: 1- yaz vakti, bahar vakti 2- kader, alın yazısı
  yazınç: kader, alın yazısı, yazgı
  yazır: 1- çok ülkeler gezmiş, görmüş 2- çok ülke fethetmiş, fatih 3- yazar, yazıcı, katip
  yalıksuz: günahsız
  yeden: 1- yedeği olan, yedeğine alan, tedbirli 2- yetkin, yeterli, usta
  yeğ: (yek, yeke) 1- yüksek, ala, eftal, iyi, daha iyi 2- soylu, asil, seçkin, güzide, mümtaz
  yeğen: 1- yeğ, üstün tutulan, yeğin, yeğlenmiş 2- kardeş çocuğu (babası ya da anası
  ölmüş, ya da uzakta olup da yakın akrabaları tarafından yetiştirilen çocuklar için kullanılan adlardan) 3-
  güveyi, damat
  yeğin: 1- üstün, faik 2- bereketli 3- çok güçlü, hızlı, şiddetli
  yeğinek: 1- yığınak, küme 2- üstün, faik, daha iyice
  yeğni: 1- hafif 2- alçak gönüllü, mütevazı
  yeğrek: (yekrek) etfal, evla, iyi, üstün
  yekrek: evla, iyi, üstün, daha iyi
  yeksek: tedbirli, ihtiyatkar
  yekül: (yeğül) yeğni, faik, üstün, muzaffer
  yel: rüzgar, esi
  yelçi: yel gibi, hızlı
  yeleç: havadar, yel alan
  yelegen: hızlı, süratli, yel gibi
  yeleğin: yel alan yer, rüzgarlı yer
  yelek: 1- yel gibi, hızlı 2- okun arkasına takılan tüy, denge tüyü 3- kolsuz ve yakasız üst giyeceği
  yelekin: (yeleğin) rüzgarlı, yel esen yer, yel alan yer
  yelen: 1- arzu, istek, dilek 2- fırtına
  yeles: yel esintisi, havadar, rüzgarlı yeleser: birl. yel/eser esintili, havadar, yel esen..
  yelesey: birl. yel/esey yel esintisi
  yelim: hareket, eylem, devinim
  yelin: 1- yel uğrağı, yel alan yer 2- yel değişi, yel teması
  yelis: havalı, havadar, rüzgarlı
  yeliz: birl. yel/iz havadar, rüzgarlı, havalı
  yelkim: havadar, havası güzel yer
  yelkin: 1- konuk 2- hızlı, yol gibi
  yelme: öncü, yol gösteren, mihmandar
  yen: 1- yenmek, alt etmek 2- deri 3- yeni, yenilik, orijinal
  yencilek: hafif, yeğin, narin, ince
  yendün: tercih, seçim, referans
  yengi: 1- yeni, orijinal 2- zafer, utku
  yenin: galip, muzaffer, utkan
  yeniş: galebe, galibiyet, utku
  yentür: kalender
  yenül: mütevazı, alçak gönüllü
  yeprem: aktif, faal, becerikli, çalışkan
  yerçi: başkan, yol gösteren, mürşit.
  yerçilig: izci, takipçi
  yergin: mahzun, hüzünlü, bitkin, yere bakan, boynu bükük
  yerinür: durağan, üşengeç, müşkülpesent
  yerünmes: hamarat, çalışkan, vurdumduymaz
  yesuga: (yesuge, yasagay) yasa, yasak, yasaya bağlı, yasadan yana
  yesuken: (yasuga, yasag, yasa) yasa, yasak, yasalı, yasaya bağlı
  yeşil: (yaşil) 1- tazelik, taze, körpe 2- çimen, çimenlik
  yeşim: eski dönemlerde, türklerce kutsanmış, değerli taş
  yet: (yeti, yete) kudret, kuvvet, güç, yeterlilik, yetenek, beceri, maharet
  yetek: gaye, emel
  yeten: yeterli, yetkin, usta
  yeter: yeterli, yetkin, uzman, usta
  yetgin: (yetkin) çok çocuklu ailelerin, doğan çocuklarının sonuncu olması
  dileği ile verilen adlardan
  yeti: 1- yetenek, kabiliyet 2- yetkin, kamil, olgun, becerikli, mükemmel
  2- etki, etkileyici 3- yitik, kayıp, harcanmış, zayi olmuş
  yetişgin: (yetişkin) yetişmiş, olgun, kamil, mükemmel, yetenekli
  yetiz: hazır, amade, yeterli, olgunluğa ermiş
  yetki: sorumluluk, maharet, iş bitirme gücü
  yetkin: 1- yetişkin, ehil, uzman, yeterli 2- etkileyici, çekici, mükemmel
  yetmen: olgun, gelişkin, uzman, yeterli, yetenekli
  yeygü: armağan, bahşiş, ihsan
  yeyin: galip, kavi, üstte olan
  yeyni: ehven, iyi
  yeyrek: makbul, kabul gören, beğeni toplayan
  yeytem: eski, kadim
  yıbar: 1- koku, parfüm 2- kokulu mum
  yığ: yığılı, toplu, birikim
  yığaç: 1- ağaç 2- erkeklik organı 3-yığıcı, toplayıcı
  yığan: (yıkan) 1- yığıcı 2- yıkıcı
  yığın: birikim, kitle, yığılı olma hali, yığılmış, istifli
  yığınak: toplum, kitle
  yığınca: genel, teamül, sosyal kural, toplumun benimseyip uyguladığı kurallar
  yığlınç: (yığlınçı) iffetli, edepli, namuslu
  yığnak: yığın, yığınak, toplum, cemaat
  yığrık: mahçup, utangaç
  yıkın: (yığın) afet, yıkım , zarar
  yıkınç: yıkmış, yıkıcı
  yıkmış: yıkıcı, devirici, güçlü
  yıldıku: yıldız, yıldız kümesi
  yıldır: yıldırıcı, ürkütücü, heybetli, dehşetli, şiddetli, gözü kara, korkusuz
  yıldıran: ürkütücü, korkutucu, heybetli, gösterişli
  yıldırgan: yıldıran, ürküten, korkutan, şaşalı, gösterişli
  yıldırım: (yaldırım) 1- berk, yüksek voltajlı elektrik 2- göz kamaştırıcı, ışık, aşırı parlaklık
  yıldız: yaldız, parlak ışık, parlayan, ışıyan
  yılduru: berrak, net, temiz, billur
  yılgı: yılma, dehşet, ürküntü
  yılgın: yılmış, ürkek, bezgin yılığ: yılgın, yılmış, yılık
  yılkı: 1- at, at yavrusu 2- at sürüsü
  yılma: 1- yılmaz, azimli, dayanıklı, cesur, korkusuz 2- dik yokuş, dağ yamacı
  yılmasın: yılmaz, korkusuz
  yılmaz: gözü pek, korkusuz, batur, dayanıklı, azimli
  yıragu: yırcı, çalgıcı, enstrüman çalan, müzisyen
  yırak: ırak, uzak, mesafeli
  yırı: sol, sol taraf, tek taraf, tek taraflı
  yırım: 1- solak 2- yarım 3- yurt, toprak
  yış: (yaş, yaşıl) orman, yeşillik içindeki bölge
  yışık: 1- tulga, demir örgülü tulga 2- ışık
  yibek: ateşli, hararetli, heyecanlı
  yige: dayanıklı, kavi, metin
  yiğenek: 1- toplum, kitle, cemaat 2- yeğen, yeğencik
  yiğin: daha iyi, sıkı, dayanıklı, üstün, tercih edilir
  yiğit: 1- yeğ, yiğ, iyi, daha iyi, sıkı, sağlam, güçlü, batur, cesur 2- delikanlı, cıvan, genç 3- koca, eş
  yilun: (yulun) iri, heybetli, gösterişli, cesim
  yinçke: ince, zarif, narin
  yinçkelü: nazik, anlayışlı, kibar
  yinçü: 1- ince, zarif 2- inci
  yindek: daimi, ebedi, sürekli, kalıcı
  yir: yer, toprak, arazi, arz, yeryüzü, dünya
  yirçi: kılavuz, izci, rehber, yer bilen, yer bildiren
  yirdeş: yurttaş, hemşehri, aynı toprağı paylaşan
  yirdinçü: (yirtinçü) evren, kainat
  yirga: mesut, mutlu, mutluluk dolu
  yirtinçü: evren, kainat
  yisun: (yasun, yosun) doğa, tabiat, yeşillik
  yiter: varis, mirasyedi
  yitik: 1- yetik, olgun 2- keskin 3- kayıp
  yitirmiş: yitik, kayıp, kaybetmiş, yoksul
  yitüt: meziyet, maharet, beceri
  yizek: askeri kılavuz, öncü
  yoğanak: yığınak, kütle
  yoğçı: yuğcu, yuğ yapan, yokluk çeken, yas tutan, yasçı
  yoğun: kalın, gür, iri, sık, sıkı, cüsseli, fazla, fazlalaşmış, katılaşmış
  yokuş: yukarı, yukarı doğru çıkan, dik yol, bayır
  yol: üzerinden gidilen...mec. 1- kut, mut, baht, yazgı, kader 2- örf, adet, töre, gelenek
  teamül, ilke, tarz, gidişat
  yola: 1- örf, adet, usul, erkan 2- meşale, kandil
  yolaç: yol gösterici, mihmandar, rehber, önder, öncü
  yolaçan: birl. yol/açan önder, öncü
  yolak: birl. yol/ak 1- dürüst, namuslu, temiz 2- çığır, yenilik, gidişat 3-kısa yol, kestirme yol
  yolaldı: birl. yol/aldı 1- ilerleme kaydeden, gelişen, uzman, profesyonel 2- terbiyeli, yola gelmiş,
  geleneklerine bağlı
  yolbak: (yolbaka, yolbakan) konuksever, misafirperver
  yolbilir: birl. yol/bilir görgülü, bilgili, usul erkan sahibi
  yolçu: 1- önder, başkan, şef, lider 2- peygamber, nebi 3- gelenekçi, muhafazakar 4- yolcu, yola çıkmış,
  yolunda giden
  yoldam: 1- uysal, yola gelen, yolunda giden 2- usul, metot, tarz
  yoldaş: aynı yolun yolcusu, aynı yolu paylaşan, aynı yola gönül vermiş, aynı yola baş koymuş,aynı, töre
  ya da prensipler üzerinde, fikir ve gönül birliği eden, çok yakınlaşmış dost, dava arkadaşı
  yoleri: birl. yol/eri 1- töreye bağlı, edep erkan sahibi, bilgili, deneyimli
  yolkulu: birl. yol/kulu mec. töreye ve kurallara bağlı
  yolluk: (yolluğ) 1- kutlu, mübarek 2- olgun, ergin 3- halas bulmuş, huzura kavuşmuş, mesut,bahtiyar
  yoloğlu: birl. yol/oğlu 1- fedai, serdengeçti 2- adak, adanmış, kurban 3- bağlı, kendini töreye
  bağlamış
  yolum: usul, kaide, prensip
  yonat: tam, eksiksiz, kusursuz
  yonca: sulu yerlerde yetişen bir bitki türü
  yorçu: 1- askeri kılavuz, öncü, yol gösteren 2- yorumcu, yorumlayan, eleştirmen
  yordam: 1- alışkanlık, eğilim, usul, meleke, beceri 2- jest, eda, işve, naz
  yorga: (yurga) rahvan giden at
  yornuk: istirahat, istirahatgah, dinlenme yeri
  yovaş: (yavaş) çelebi, efendi, ağırbaşlı, halim
  yöndem: (yöntem) usul, tarz, teamül, töreye uygun biçimde olan
  yönet: 1- biçim, tarz, yöntem 2- uygun, uyumlu, uysal, geçimli yöntem: (yöndem)
  yönten: uslup, tarz, biçim
  yörgenç: dağ dönemeci, dağ yolu
  yörtem: usul, biçim, tarz
  yöyen: mevsim, sezon
  yuğak: bir su kuşu
  yuğka: ince
  yuğruş: (yukruş, yukruç) eskiden, halktan biri olmasına rağmen, gösterdiği performans ve
  yararlılıklardan sonra, bey mertebesinde değerlendirilerek, devletin üst düzey kademelerinde görev alan
  kişi.
  yula: 1- su kaynağı, yerden fışkıran su, göze 2- ışıldak, ışık veren, meşale, kandil
  yulu: adalet
  yulyu: (yulu, yuluk, yulug) 1- yardımcı, yardımsever, fedakar, adil 2- haraç, cizye, vergi 3- traş,traşlı,
  bakımlı 4- yağma, yağmacı
  yuluğbirim: birl. yuluğ/birim
  uygurlar döneminde alınan mahsul vergisi
  yuluk: 1- traşlı, matruş, bakımlı 2- yağmacı
  yulum: 1- fedakar, yardımsever 2- yolcu, yoluna bağlı, töresine bağlı
  yulun: yolcu, yola giden
  yum: mutluluk, neşe, ferahlık, rahatlık
  yumlu: mutlu, kutlu, mübarek, huzurlu
  yumru: 1- yumulu, yumuk, yumruk 2- iri, heybetli, gösterişli
  yumuk: gül, goncagül
  yumuş: (yumuç) 1- söz, öğüt, nasihat 2- emir, ferman, buyruk 3- müjde, müjdeli haber 4-
  yumuk,yumulmuş, yumruk
  yumutgan: yapıcı, birleştirici, pozitif kişilik
  yunak: üzerinde çamaşır dövülen ve yıkanan, büyük taş parçası
  yunmuş: yıkanmış, temiz, titiz, arık
  yunt: 1- çadır, oba, ev, yurt, vatan 2- terbiyesi tamamlanmamış, yarı yabani at 3- uygarlık,medeniyet
  yurçı: 1- becerikli, mahir 2- yirçi, yer gösteren, rehber
  yurga: rahvan giden at.
  yurt: 1- vatan, kutsanmış toprak 2- kaynak, asıl, kök 3- uygarlık, medeniyet 4- çadır, oba, ev
  yurtlak: yurt, vatan, sonradan yurt edinilmiş yer, yurtlaştırılmış yer.
  yutluk: kayıp, zarar
  yutum: yudum, damla, tike, parça
  yuvanç: teselli
  yüce: yüksek, ulu, alicenap, haşmetli
  yücel: yücelik, ululuk, haşmet.
  yüğnek: alçak gönüllü, mütevazı.
  yüğnük: salih, temiz
  yüğrük: yürük.
  yüğünt: selam
  yüknü: secde, secdede olan
  yüksel: yükseklik, ululuk, büyüklük
  yükselen: ulu, kişi.
  yükseliş: büyüklük, ululuk, ikbal
  yükün: baş eğme, saygı duruşu, tazim.
  yükünç: eğilme, reverans
  yüküngen: eğilen, reverans yapan, saygılı
  yüküntür: baş eğdirir, diz çöktürür.
  yükünük: eğilme, reverans
  yükünür: ibadet eden
  yülek: okun arkasındaki, denge tüyü.
  yünkül: hafif, narin
  yüre: daire, helezon, çember
  yüreğir: yürekli, cesur
  yürekli: cesur, korkusuz.
  yürik: yaşam, hayat,, ömür, geçim.
  yürüm: yaşam, hayat, ömür
  yüzak: birl. yüz/ak masum, günahsız.
  yüzakı: birl. yüz/akı masumiyet, temizlik, namus, namusluluk, başarı, beceri
  yüzlüg: (yüzlüg, yüzlük) soylu, dürüst, namuslu.

  dolunay buğusunda zifiri göklere yazılmış ad'ın.
  inkara düşen geceler gibi yok saysın varlığını bütün kâinat
  varsın mavi gün her doğanda silinsin ne çıkar?
  ay dolanır, yüz bulanır vakit döner,tılsımlı bir âyinde söylenir ad'ın ; senin ad'ın türk!
 • satılmış, imdat, kurban, ökkeş, satı, hacı, ikram, döne, döndü, ibiş, kezban, behlül ve bilimum arap isimleri dışında öz ve güncel türkçe isimlere hasret kaldık.
 • (bkz: ötüken)

  (bkz: bilge gökçe)

  ne güzel lan isimlerimiz.
 • temur