şükela:  tümü | bugün
 • özi'de bulunan ve aynı adla anılan, osmanlı imparatorluğunun en önemli sınır kalelerinden biri. özi kalesi, kırım yarım adasını kontrol altında tutan uç nokta konumundaki kılburun kalesi ile birlikte, stra­tejik açıdan osmanlı imparatorluğu'nun kuzey karadeniz'deki en önemli ka­leleri haline gelmiştir. bu önemi vezir yemişçi hasan paşa 1603 yılında iii. mehmed'e yazdığı telhisde “özi kalesi bir kaledir ki cümle karadeniz'in ve tuna yalılarının kilidi olmuştur” şeklinde vurgulamaktadır. i. abdülhamit zamanında kaybedilen kale, o kadar büyük bir üzüntü yaratmıştır ki; i. abdülhamit hatt-ı hümayun'da şu şekilde dile getirmiştir üzüntüsünü:
  "özi'nin düştüğü takriri âlimallah beni yeniden kederlendirdi; bu kadar müslüman erkek, kadın, küçük ve büyüğün kâfir elinde kalması beni mahzun eyledi. yarab! sen mâlik'ül mülksün. senden niyazım, ölmeden bu beldeleri tekrar müslümanların eline geçtiğini bana göster."
 • sadaret tezkeresi okunurken sultan i. abdülhamid o denli üzülmüştür ki nüzul hasıl olmuştur. (bkz: kuğunun son şarkısı)
 • 1788 senesi kışında 150 bin kişilik rus çarlık ordusu tarafından kuşatıldı. çok çetin şartlarda geçen muhasara kale içinden verilen (hainler tarafından) istihbaratla son buldu. general potemkin tarafından topyekun imha emri verildi. üç gün içerisinde kadın çocuk ihtiyar dahil 25 bin civarında nüfus öldürüldü. felaket haberini alan i. abdülhamid üzüntüden felç geçirdi, iki gün sonra da vefat etti.
 • 16 aralık 1788'de rusların eline geçmesiyle hem halkı hem de i.abdülhamid'i kederlere boğan kale.kederin sebebi aslında kalenin kaybı değil gelen katliam haberleridir.kuşatma sırasında 20 bin kayıp verilmişken kalenin ruslar tarafından ele geçirilmediyle 25 bin kırım türkü katledilmiştir.bölgede 1990'dan itibaren kazılar yapılmıştır.eski kale bölgesinde bulunan toplu mezar 1788'deki savaştan kalmadır.iskeletlerde silah darbeleri sonucu vahşi ölümün izleri görülür.1997'de ise türk tarih kurumu desteğiyle kazılar yapılmış ve kaledeki 300 yıllık osmanlı hakimiyetine ait toprak üstünde herhangi bir veri bulunamamıştır.kalenin yeri bugün ukrayna'da bulunan ochakov'dur.
 • binlerce türk'ün kılıçtan geçirilmesine, işkenceye tabi tutulmasına ve diri diri yakılmasına neden olan kaledir.

  bu kale türk askerinin içine sızmış bir muhbir sayesinde rus ordusu tarafından ele geçirilmiş ve içerideki türk askerleri şeytan'ı bile ürkütecek bir gaddarlık ile vahşice katledilmiştir.

  sayı konusu tartışmalı. 50 bin diyen de var, 20 bin diyen de var.

  ancak askerimizin korkunç bir katliam ile şehit edildiği ve uzuv parçaları birinci abdülhamit'in yaverlerine gönderilince padişah'ın soğukkanlı bir mizaca sahip olmasına rağmen kahrından felç geçirdiği bilinmektedir.

hesabın var mı? giriş yap