*

şükela:  tümü | bugün
 • bir de gerçek aktif'in borçlar haricindeki kısmı imiş.
 • işletmenin belirli bir tarihte (muhasebe ile ilgili tanımların çoğu hep böyle başlar), varlıklarından bütün borçlarını ödedikten sonra geriye kalan varlıklar işletmenin özsermayesinin karşılığıdır.

  işletme tasfiye edildiği zaman (iflas halinde) banka alacakları, devletin alacakları vb. borçlar ödenir. bütün verilenlerden sonra geriye kalanı ortaklar paylaşır. ortakların paylaştığı kısım özsermayedir.

  işletme faaliyetleri karla sonuçlanıyorsa, özsermaye > sermaye
  işletme faaliyetleri zararla sonuçlanıyorsa, sermaye > özsermaye
  kar ya da zarar yoksa, özsermaye = sermaye
 • (bkz: sermaye) işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarıdır. bilançonun pasifinde yer alır.
  şu şekilde hesaplanır; özsermaye=varlıklar-borçlar
 • birde equity cycle adinda bir kavram vardir olaya donemsel yada belirli bir devir olarak bakarsak.bu donemde bir sirketin hissedarlarina kapital aki$lar (iceri yada disari) kar payi olarak gerceklesir. tabi bu ozsermaye devirleri ile ekonomik olaylarin bagintisi yuksektir. genelde ozsermaye devri ekonomik devri)donemlere) gore daha once hareket ederler.
 • işletme sahiplerinin işletmeye tahsis ettikleri değerlerle, işletme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve henüz dağıtılmamış olan dönemin net karı, önceki dönemlerde ortaya çıkmış dağıtılmamış karlar ile kardan ayrılan yedekler ve sermaye yedeklerinin tamamıdır.

  dönem net zararı ve geçmiş yıllar zararları olması halinde bu toplamdan düşülür.

  özsermaye tek düzen hesap planında şu hesaplarda incelenir:

  -ödenmiş sermaye
  -sermaye yedekleri
  -kar yedekleri
  -geçmiş yıllar karları
  -geçmiş yıllar zararı(-)
  -dönem net karı/zararı
 • sentetik yöntemle öz sermaye hesaplaması işletmenin belli bir tarihteki, daha önceki faaliyetleri sonucu, oluşan durumun son halini yansıtır. sermayenin durağanlığına karşın öz sermaye değişkendir.

  analitik yöntemle öz sermayenin ortaya konulması için:

  gerçek aktif (-) borçlar=öz sermaye

  gerçek aktif olmayan aktifler:
  -nazım hesaplar
  -geçmiş yıl zararları
  -dönem zararı
  -kuruluş ve örgütlenme giderleri
  -teşebbüs sahibinin veya ortakların işletmeye olan borçları
  -ödenmemiş sermaye
  -borç senetleri reeskontu

  aktiften yukarıda belirtilen ve aktife alınmış kalemleri çıkardığımızda gerçek aktifi buluruz.

  (bkz: hatırlamak için entry girmek)
 • şirketin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerinin çıkartılmasıyla bulunur. buna aynı zamanda defter değeri de denir.