şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 19.yüzyılın ortalarında armatörler kendilerini geleneksel tekne sigortalarının (lloyds) karşılamadıkları sorumluluklar içinde buldular. bu problemi çözmek için armatör grupları oluşan tazminatları paylaşabilmek amacıyla kendi aralarında birlikler kurdular. zamanla bu tip organizasyonlar gelişti ve şu anda toplam 13 adet müşterek sigorta birliği (mutual insurance associations) veya diğer adı ile p & i (protection & indemnity clubs/koruma ve tazminat klüpleri) oluştu. bu klüpler şimdi dünya toplam tonajının %95'ini sigorta altına almış durumda.

  müşterek (mutual)

  p&i klüpleri müşterek ve kar gözetmeyen organizasyonlar olarak faaliyet gösterirler ve sadece ilgili yıl için oluşan toplam masraf ve tazminatları üyelerinden alırlar. pay sahipliği sistemi yoktur ve üyesi olan armatörler bir diğerini sigortalar.

  p&i klüpleri uluslararası grubu

  bu 13 p&i klüp 2 önemli alanda beraber hareket ederler. birincisi klüpler kendi aralarında tazminatları paylaşırlar ve kollektif bazda yüksek seviyede reasurans satın alırlar. bu klüplerin piyasada normal olarak mevcut olan risklerden daha çok risk alabilmelerini sağlar. böylece sigorta 3 aşamada gerçekleştirilmiş olur. ilk olarak klüp 5milyon usdye kadar olan tazminatları karşılar, ikinci olarak tüm klüplerin oluşturduğu havuz geriye kalan 25 milyon usdyi karşılar ve üçüncü olarak eğer tazminatlar 30 milyon usdyi aşarsa (5 + 25 ), dünyada en büyük reasurans kontratı olarak bilinen bir kollektif kontratla reasure edilir.

  ikinci ortak hareket etme alanı ise ortak menfaatleri gözetirki bunlar başlıca imo (uluslararası denizcilik örgütü) tarafından çıkarılan kanuni düzenlemeler ve tartışmalar veya standart denizcilik kontratlarıdır.

  kapsamı

  p&i klüpleri gemi sahiplerinin sorumluluklarını kapsar, mülkiyet olarak gemiyi kapsamaz.
  genellikle kapsam altına alınan riskler aşağıdaki gibidir :

  1.gemi personeli, yolcular ve üçüncü kişilerin ölümü ve yaralanması
  2.gemideki kaçaklar ve denizden kurtarılan kişiler için doğan sorumluluklar
  3.çatışmadan doğan sorumluluklar
  4.karaya oturmadan doğan sorumluluklar
  5.sabit veya yüzer objelere zarar vermeden doğan sorumluluklar
  6.kirlenmeden doğan sorumluluklar
  7.batık çıkarmadan doğan sorumluluklar
  8.yedekleme operasyonlarından doğan sorumluluklar
  9.yüke karşı sorumluluk

  bu tazminatlarla ilgili oluşan diğer kanuni masraflar.
  hizmet
  bir p&i klüpü faaliyetlerinde bir sigorta firması , hukuk firması ve kayıp hesaplayıcısından oluşan karma bir yapıyı gösterir. bunun anlamı klüpün kazayla ilgili uzmanları ve uzlaştırıcıları bulmaktan tutun, kanuni destek ve tazminat ödemeye kadar kazanın her aşamasında armatöre destek olmasıdır.
  p&i klübü gemi armatörüne yardım etmek için vardır ve sorumluluklarıyla ilgili tazminatlarını karşılar.
  bu durumda hemen hemen her zaman gemi armatörü ve klübü oluşan problemleri çözmede beraber çalışırlar ve çok nadiren p&i klüple armatör tazminat kapsamı konusunda ihtilafa düşerler.
  klüpler sadece sigortayı kapsamayan aynı zamanda tazminatlarla ilgili kanuni tavsiyeleri veren ve kazalara cevap verebilen eşsiz organizasyonlardır. armatörün sorumluluklarını yönetirken bir klüp aynı zamanda bir taraftan 2 torba pirincin kayıp olmasıyla ilgilenmek zorunda kalırken diğer taraftan bir tamamen yüklü olan bir vlccnin batışıyla ilgilenmek zorunda kalabilir. onun için özel bir kazaya karşı p&i?ın reaksiyonunun kabul edilebilir ve donanımlı olması gerekmektedir.
  klüpler yüksek kalitedeki özel teknik uzmanlara, denizcilik avukatlarına ve yerel ticari makamlara ulaşabilme imkanına sahiptirler. eğer doğru kullanılırsa bu çalışma ağı gemi armatörü ve klübünü herhangi bir kazadan sonra oluşabilecek tazminatlara karşı rahatlıkla kendilerini savunabilme imkanı verir. gemi sahibine herhangi bir tazmin davası durumunda sorumluluğunun olup olmadığı, varsa maliyetinin ne olduğu veya sorumluluğun nerede sınırlandığı ve sorumluluğun tamamını üzerine alabilecek veya bir kısmını üstlenmesi gereken bir taraf olup olmadığı konusunda bilgi verilmelidir.

  denize yağ veya yakıt kaçaklarında p&i klüplerinin rolü

  uluslararası p&i klüpleri grubu uluslar arası deniz ticaretinde faaliyet yapan neredeyse tüm tankerleri sigortaları kapsamına almışlardır. onun için p&i klüpleri hemen hemen her yağ veya yakıt kaçağında rol oynarlar. sivil sorumluluk konvensiyonu?na (civil liability convention) taraf olan devletlerde temizlileme operasyonu devlet makamları tarafından, amerika?da armatörler tarafından yapılmasına rağmen, sadece yapılacak harcamayı onaylamak dahi olsa klüp her zaman konuyla ilgili olacaktır.

  sigorta garantörlüğü (insurance guarantor)
  yağ ve yakıt kirliliği kazasında, klüp neredeyse her zaman sigorta garantisi verir ve sivil sorumluluk konvensiyon sertifikası sunar. kendi yağ ve yakıt kirlenme kurallarına sahip olan (opa 90) abd?de ise farklı garantörler bulunmaktadır, ancak yinede sigorta kapsamı ve hizmetine güvenirler. uluslararası yağ ve yakıt kirlenme tazmin fonu (international oil pollution compensation fund - iopcf) ile beraber çalışma
  iopcf?nin içerisinde olduğu büyük yağ ve yakıt kaçaklarında p&i klüp iopcf ile birlikte çalışır, böyle bir durumda her ikisi beraber bilgilendirilir ve mümkün olabilen harcamalar şeklinde kirliliğin telafi yoluna gidilir. temizleme masrafları genellikle klüp tarafından karşılanır. iocpf ise üçüncü taraflara yüksek miktarlarda ödeme yapılması gerekiyorsa devreye girer.

  copydir pastedir alın teri değildir. kaynak: shipdata.com
 • kısaca gemi donatanının mali mesuliyet sigortasıdır. tekne sigortasından farklı prensiplere sahiptir. deniz ticaretindeki önemi çok büyüktür. armatörleri ipten alır, iflastan kurtarır.. ve daha niceleri.
 • 300 groston üzeri tüm gemilerin yaptırmak zorunda olduğu sigortadır.
 • bu işte ingilizler 1 numaradır, kalitedirler
 • protection and insurance. armatörlerin 3. parti şahıslara karsi olan tazminatlarını karşılama gayesi ile kurulmuş klüplerdir.
 • sorumluluk sigortasıdır. kusur var ise kusur oranında çalışır. sebepsiz zenginleşmenin önüne gecmek için hak sahibinin maddi zararı ne ise onu yerine koyar.
  gündeme gelmesine sebep yalı kazasında usd 40-50 mio tazminat ödeyebileceği konuşuluyor da yalının tamir hatta yeniden inşaa masrafı bu tutarı sanmıyorum ki bulsun. piyasa değeri yerine koyma değerinden yüksek olabilir ama bu demeo değil ki sigorta bu şekilde işler. zarar tespit edilir ve kaça mal olduysa sigortaci bunu öder. başka sorumlu taraflar varsa onlarla sorumluluğu paylaşır ve kendi payına düşeni öder hatta.
 • protection & indemnity

  deniz taşımacılığında armatör için hayati öneme sahiptir, gün olur ( o gün hiç gelmeyedebilir) armatörü ipten-iflastan dahi alabilir (aynı şey tekne & makine sigortası için de geçerlidir)

  kapsamları kısaca aşağıdaki gibidir (aşağıdaki anahatlardır, biraz daha detaylandırılabilir aslında):

  teminat kapsamına alınmada ana şart aşağıdaki risklerin deniz riski ve hukuken armatörün sorumluluğunda olmasıdır ve teminat armatörün muafiyeti üstünde ise kapsanır. geminin tam ya da hükmi ziya olması halinde aşağıdaki risklerden bir kaçının bir arada olması yine kuvertür dahilindedir.

  • mürettebatın, yaralanma, ölüm, ölen mürettebatın ailesine ölüm tazminatı, kayıp, kaçma, sefer harici başka bir limana sığınma ve bunlardan sebep yurda iadesi ile ilgili masraflar,

  • “stowaways” gemiye kaçak binenler ile ilgili ceza, yurda iade masrafları, bunun için geminin sapma yapması

  • bir geminin başka bir gemi ile çatışmasından dolayı karşı gemiye verdiği hasarlar, yaratabileceği çevre kirliliği. aksi belirtilmemiş ise bu riskin sadece 1/4’ü klüp kuvertüründedir. geri kalan 3/4’ünün en çok uygulanan london ınstitute time clauses (tekne/makina sigorta) poliçesinde kaldığı varsayılır.

  • gemi batmış ise ve enkazının kaldırılması söz konusu ise bunun enkaz kaldırma “wreck removal” işlerinin masrafları

  • yük hasarları

  • deniz kirliliği cezası ve kirlilikle ilgili önleme/temizlik, mal, mülk hasarı, ekonomik kayıplar ve bozulan çevrenin restorasyonu

  • sigortali geminin çekilmesi esnasında (kulübün onayladığı bir çekme anlaşması tahdında olması kaydıyla) 3. şahıslara verilecek hasarlar

  • cezalar, gümrük cezaları ve göçmen ofis cezaları

  • karantina masrafları