şükela:  tümü | bugün soru sor
 • başlığını açanın istanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi öğrencisi olduğuna dair bir kanaat geliştirdiğim, fatmagül berktay ın siyasal düşünceler tarihi dersinin vizesinde her daim sorduğu tarihi şahsiyet.
 • türkçe'de üzerine yazılmış detaylı çok az yazı olmakla beraber bunlardan biri celalettin güngör tarafından kaleme alınmıştır. makalenin linki: http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/16_4_6.pdf
 • marsilius,marsilius,marsilius...

  günümüzde parlementoda kağıt üstünde varolan pratikte göremediğimiz bana göre makrososyalist filozoftur.marsilius'a göre yönetimin özellikleri ;

  -yasama yetkisi halkta toplanmalıdır.

  -halk yasayı doğrudan kendi yasa koyarak sağlamalıdır.

  -yürütme yasama organı tarafından tayin edilmelidir.

  -yasama yürütmeyi her zaman kontrol etmelidir.

  -yürütme yetkisini yasama'dan almalıdır.
 • on üçüncü yüzyılın sonunda; dünyevi iktidarın bağımsızlığı, sekülerleşmenin temellerinin atılmasında önemli katkıları olmuş düşünürlerden biri. düalist otorite çekişmesine dikkat çekmiş, thomas aquino'nun aksine iktidarın kaynağı ve kullanımı açısından dönemine göre ileri bir yorumla halkı iktidarın kullanımında etkili kılmıştır. kilisenin veya ruhban sınıfının denetimini reddederek modern siyaset felsefesinin dante alighieri ile beraber gelişimini hızlandırmışlardır.
 • italyan siyaset kuramcısıdır. kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı laik bir devleti savunan ilk ortaçağ düşünürlerindendir. din ve vicdan özgürlüğünü savunur.
 • ortaçağın ilerici düşünürü padovali marsilius barışın savunucusu eserinde siyasal iktidarın sahibinin halk olduğunu söyler

  iktidarın sınırlandırılması teziyle modern çağda anayasal hukuk devletlerinin kavramını olusturur