şükela:  tümü | bugün
 • paget hastalığı denen rahatsızlık adını 19. yüzyılın ortalarında yaşamış olan bir ingiliz cerrahından almıştır ve osteoporozun aksi (tersi) durumudur. paget kemik hastalığı başlangıçta çok fazla kemik dokusu parçalandığı zaman meydana gelir. buna tepki olarak bir vücut yeni kemik yapma hızını artırır. fakat yeni kemikler düzensiz bir şekilde yerleşir ve normal kemikten daha yumuşak ve daha zayıf olabilir. fakat paget hastalığının sonucu bir bakıma osteoporozunkine benzer, çünkü kemikler zayıflar ve deforme olabilir, hatta kırılabilir.
 • paramiksovirus enfeksiyonundan kaynaklandığı düşünülen bir kemik hastalığı. hem osteoblastik hem osteoklastik aktivitenin olduğu evresinde görülen "mozaik patern" kritiktir. bu hastalıkta en sık görülen yakınma ağrıdır.

  - kan alp seviyeleri yükselir
  - idrarda hidroksiprolin seviyeleri yükselir.
  - alt ekstremitelerde " tebeşir kırığı "ortaya çıkabilir.
  - radyolojik olarak incelendiğinde; aynı kemikte aynı anda hem litik hem sklerotik lezyonlar görülebilir.
  - kafa kemiklerinde " atılmış pamuk manzarası" görülür.

  tedavisinde kalsitonin ve bifosfanatlar kullanılabilir.
 • vulvanın paget hast.'da(extra mammarian paget) malign hc'lerin intraepitelyal prol.bu hc'ler pas+ musin+ boyanırlar.

  işte bu vulvar dermatitle karıştırılırlar.en sık da labia majorda yerleşir.
 • paget hastalığında kullanılan ilaçlar ;
  1)kalsitonin preparatları
  2)bifosfonat bileşikleri
  3)mitramisin (plikamisin)
  4)galyum nitrat
 • üç yerde ortaya çıkan, birbirinden bağımsız 3 hastalığı tarif eder.
  1. memenin paget hastalığı: meme başında egzamatoz kızarma sulanma görülür. aslında duktal invaziv karsinomun meme başı epiteline gelip yerleşmesiyle oluşur. sinsi seyreder.

  2.vulvar paget hastalığı: vulva derisinde malign hücre proliferasyonudur. memedekinden farklı olarak in situ kanser formundadır, epidermal progenitor hücrelerden köken alırlar.

  3.kemiğin paget hastalığı: kemiğin fazla yapım ve yıkımına bağlı kemik tebeşir gibi olur. kırılgandır.
 • bir yavaş virus infeksiyonu olduğu düşünülen kemik hastalığı.
 • üç yerde ortaya çıkan, birbirinden bağımsız 3 hastalığı tarif eder.
  1. memenin paget hastalığı
  2.(bkz: vulvar paget hastalığı)
  3.(bkz: kemiğin paget hastalığı)
 • kemiğin deliliği durumu. kontrolsüz şekilde kemik dokusunda artışa yol açar.
 • nedense bana hep naruto da ki oruchimaru nun adamlarından olan sağından solundan kemik çıkan karakteri hatırlatır mamafih gerçekten çok ciddi bir hastalık olup osteoporozdan sonra en çok görülen kemik hastalığıdır öyle ayrıntılı bilgi vermeyeceğim ama kemik dokusu sürekli artar ayrıca bu yeniden çıkan kemikler normal kemikten daha zayıf ve çabuk kırılırlar