şükela:  tümü | bugün
 • bizans imparatorluğunu yöneten son hanedanın adıdır. dördüncü haçlı seferinden sonra latinlerin eline geçen konstantinopolis'i almış olan viii mikhail palaiologos'un soyundan gelirler. xi konstantin palaiologos ise hanedan üyesi son bizans imparatorudur. konstantinopolis'in osmanlı devleti tarafından alınmasıyla hanedan son bulmuştur.
 • paleologos diye okunan hanedan.

  (bkz: paleologos hanedanı)
 • son bizans imparatorudur. fetihten 8 gün önce sultan mehmet, bir elçi göndererek şehrin teslimi karşılığında ailesi ve bütün malları ile şehirden çıkmasına izin vereceğini iletir. imparator bu teklifi reddeder. şehrin surları düşüp bazı mahalleler işgal edildiğinde göğsündeki kartal sembolü ve imparatorluk armalarını söküp, isimsiz bir bizans askeri olarak şehrin sokaklarında savaşarak ölmeyi seçer.
  ekstra: istanbulun fethi ile ilgili çıtır çerez bilgilerin olduğu bir foto-haber.
 • 1261 yılından 1453'e kadar bizans'ı yönetmiş hanedan. sadece arada ioannes kantakuzenos'un taht dönemi vardır.
 • başmabeyinci kantakuzenos'un darbesini saymazsak, hatrı sayılır bir süre doğu roma'yı yöneten son aile.

  içlerinde 5. yannis paleologos gibi sözünde durmayanlar olduysa da 11. konstantin paleologos gibi onurlu adamlar da vardır.

  5. yannis'in oğlu andoronikos, 1. murat'ın oğlu savcı bey ile babalarına karşı isyanda hemfikir olurlar ve aralarında anlaşırlar. kısa sürede bunu öğrenen 1. murat ve 5. yannis, oğullarının yaptıklarının cezasının ölüm olduğunda hemfikir olurlar ve oğullarını öldürmek üzere anlaşırlar. 1. murat oğlu savcı bey'i öldürür fakat 5. yannis oğluna kıyamaz.

  son imparator 11. konstantin'in onurlu davranışı herkesin malumu zaten. kaleyi teslim etmek yerine ülkesi için kahramanca çarpışıp, onuruyla ölmüştür. sırf bu yüzden, bugün istanbul fatih'in şehri olduğu kadar konstantin'in de şehridir hala. fatih'in bile silmeye kıyamadığı paleologos izlerine bugün hunharca tecavüz ediliyor olması ise içler acısıdır.
 • iktidarları fiili olarak 29 mayıs 1453'te sona ermiş olan hanedan.
  lakin hanedanın temsilcileri ve bizans'ın varisleri şu an içimizde yaşıyor...

  tam 567 yıl önce istanbul'u fethettik.
  istanbul, o dönem de bugün olduğu gibi dünyanın en önemli şehirlerinden biriydi.
  ve güçlü bir aile olan paleologos'lar tarafından yönetiliyordu.

  paleologos'lar köklü bir bizans ailesiydi.
  tıpkı kantakuzen'ler ve komnenos'lar gibi.
  paleologos'lar, kantakuzen'ler, komnenos'lar her biri bizans'a imparatorluk yapmış, devleti yönetmiş güçlü aileler, hanedanlar.
  günümüzde dahi varlıklarını sürdürüyorlar.

  hani zaman zaman gazetelerde "bizans prensi ortaya çıktı" yahut, "kendini bizans imparatoru ilan etti" şeklinde haberler görüyorsunuz ya.
  işte fetihten sonra dünyanın çeşitli yerlerine dağılan bizans hanedan aileleri'nin günümüze kadar ulaşmış olanları onlar.

  ama biz paleologos'ları yazacağız şimdi.
  hem paleologos'ları, hem de 567 yıldır bizle birlikte yaşayan son bizansları...

  doğu roma'nın(bizans) son imparatoru 11. konstantin'dir.
  11. konstantin 1259'dan 1453'e kadar bizans'ı yöneten paleologos hanedanı'na mensuptur.
  https://i.ibb.co/rff9mjg/pal.png

  ne var ki konstantin paleologos, istanbul'un fethi sırasında ölmüştür.
  imparator konstantin'in varisi bir erkek çocuğu da yoktur...
  https://i.ibb.co/0dpcdzm/konst.jpg

  ama...
  ama konstantin'in 5 erkek kardeşi daha vardı.
  >8. ioannis (konstantin'den önceki bizans imparatoru)
  >theodoros paleologos (mora despotu)
  >thomas paleologos (mora despotu)
  >dimitrios paleologos (konstantin'den sonra 1460'a kadar bizans tacının hak sahibi)
  >andronikos paleologos (selanik'in son bizans despotu. selanik fethedildikten sonra izi kaybolmuştur, bir rivayete göre osmanlı ile anlaşarak selanik'i teslim etmiş ve osmanlı hakimiyetini kabul etmiş, daha sonra keşiş olarak manastıra kapanmayı seçmiştir.)

  istanbul fethedilmeden evvel konstantin'in 3 erkek kardeşi ioannis, theodoros ve andronikos ölmüştür.
  ioannis, theodoros ve andronikos'un soylarını devam ettirecek erkek çocukları bulunmamaktadır.

  istanbul'un fethi üzerine konstantin'in de ölümü ile bizans paleologos hanedanı'nın iki üyesi thomas ve dimitrios, mora'da olduklarından dolayı hayatta kalmışlardır.

  istanbul'un fethinden sonra bu iki kardeş mora'da taht kavgasına tutuşmuş, fatih'in desteklediği dimitrios mücadeleyi kazanmış, thomas ise mora'yı terk edip italya'ya kaçmış ve burada kendisini bizans imparatorluğu'nun meşru kralı ilan etmiştir.

  mora'da kalan diğer paleologos olan dimitrios ise mora'nın osmanlı'ya bağlanmasının ardından edirne sarayına yerleştirilmiş, kendisine ege denizindeki birkaç adanın vergisi bağlanmış ve meşru bizans hanedan reisi ünvanını taşımış en nihayet her şeyden vazgeçerek bir keşiş olarak dimetoka'da vefat etmiştir.

  dimitrios'un soyunu devam ettirecek bir varisi yoktur.
  kızı helena ise "helena hatun" adıyla fatih'in haremine dahil edilmiş, lakin fatih ile herhangi bir ilişkisi olmamıştır.

  bu durumda paleologos hanedanını, yani bizans soyunu devam ettirecek tek varisler thomas paleologos'un soyundan olup italya'ya gidenler olarak düşünülmekte, bunların soyu ise vassallo-paleologos ailesi olarak devam etmektedir.

  vassallo-paleologos ailesi mensupları bugün "bizans prensi/prensesi" taşımaktadır.

  bakınız çok ilginç bir şey var ki, paleologos ailesi, yani bizans 1947 yılında osmanlı ile evlilik yoluyla akraba olmuştur.

  şöyle ki cem sultan'ın hayatta kalan tek oğlu şehzade murat hristiyan olmuş, ismini "pierre" olarak değiştirmiş ve "papalık prensi" ünvanını almıştır.

  şehzade murat, osmanlı'nın rodos'u fethetmesi ile boğdurulmuştur.

  lakin şehzade murat'ın "cem" isminde bir oğlu vardır, onun da ismi nicola'dır.
  rodos'un osmanlılar tarafından fethi sonrası kaçırılan cem nicola malta'ya yerleşmiş ve bir iddiaya göre o'nun soyundan gelenler "seyit" anlamına gelen "said" soyismi ile varlıklarını sürdürmüşlerdir.

  işte bu cem sultan'ın soyundan geldiği iddia edilen said ailesinden prens carmelo said ile vassallo-paleologos ailesinden kontes maria vassallo'nun 1947 yılında evlenmesi ile osmanlı ve bizans birbirlerine dünür olmak suretiyle akraba oldular...
  https://i.ibb.co/gjvrfyv/said.jpg

  thomas paleologos'un soyundan gelenler avrupa'nın önemli kraliyet aileleri ile evlilikler yaptılar.
  bunlardan en önemlilerinden biri thomas paleologos'un kızı sophia palaiologina moskova prensi büyük ivan (3. ivan) ile evlenmiştir.
  https://i.ibb.co/w4ms9yd/sophia.jpg

  sophia palaiologina'nın torunu 4.ivan, nam-ı diğer korkunç ivan ilk rus çarı olarak taç giymiştir.

  thomas palaiologos'un diğer kızı da sırp despotu lazar brankoviç ile evlenmiştir.

  thomas palaiologos'un oğlu andreas palaiologos ise "bizans imparatoru" ünvanını kullanarak, papa'nın müsadesi ile avrupa'yı dolaşmış, en sonunda fransa kralı 8. charles'e ünvanını ve bizans'a dair sözde tüm haklarını para ve maaş karşılığında satmıştır.
  (ara not: fransa, istanbul'un işgali sırasında bu bizans imparatorluğu sıfatından bahisle hak iddia etmiştir. şöyle ki istanbul'un işgali sırasında fransız general franchet d'esperey fbir atih gibi at üzerinde şehre girmiş ve fransa'nın bizans tacına sahip olduğundan bahisle osmanlı imparatorluk sarayı olan dolmabahçe'nin kendisine tahsis edilmesini talep etmiştir. lakin fransızların bu saçma ve hadsiz talepleri ingiltere tarafından ciddiye alınmamıştır.)
  https://i.ibb.co/zfty3by/fran.jpg

  ayrıca 17. yy'da italya pesaro'dan gelen bir aile britanya'da cornwall bölgesinde ortaya çıkmışlar ve kendilerinin bizans kraliyet ailesinden olduklarını iddia etmişlerdir. (bunların da hikayesi çok ilginç, ta 19. yy'a yunan bağımsızlık savaşına kadar gidiyor)

  britanya'daki bu paleologos'lar ta antiller'e kadar uzanmış, ailenin üyelerinden birinin barbados'taki anıt mezarı;
  https://i.ibb.co/0qwp4rt/ferd.jpg

  neyse, biz konuyu dağıtmadan yukarı dönelim...

  paleologos hanedanından thomas'ın soyundan gelenler dışında başka paleologos var mıydı peki?
  şüphesiz ki vardı...

  üstelik istanbul fethedildiğinde bunlar istanbul'daydılar ve esir düşmüşlerdi.
  istanbul'un fethi ile birlikte iki küçük bizans prensi osmanlı tarafından devşirildi.

  bu iki prens ilerleyen yıllarda karşımıza mesih paşa ve has murat paşa olarak çıkacak olan paleologos hanedanı mensuplarıydılar.
  iki bizans prensi'nin devşirilerek osmanlı yapılması, fatih'in istanbul'u alarak osmanlı'yı 3. roma imparatorluğu olarak dizayn ettiğinin somut bir delilidir.

  mesih paşa ve has murat paşa'nın babalarının kimliğine dair net bir bilgi yok.
  bizans'ın son imparatoru konstantin'in abisinin çocukları olduğu yazılır, lakin yukarıda ayrıntılı bir şekilde incelediğimiz üzre konstantin'in abilerinin ardında çocukları yoktur.

  şahsi araştırmalarım bu iki kardeşin konstantin'in babası bizans imparatoru ii. manuil'in kardeşlerinden birinin çocukları olduğu yönündedir.

  bu ikisinin babasının gidos paleologos olduğu giovanni maria angiolello'nun yazdığı historia turchesca adlı eserde belirtilmektedir.
  mesih paşa ve has murat paşa'nın babalarının gidos/vitos/vidos paleologos olduğuna dair başka da bir bilgi yoktur.

  fakat bu iki kardeş paleologos hanedanı için çok önemlidir, zira 11. konstantin'den sonra bizans varlığını sürdürseydi muhtemelen tahta bu iki kardeşten biri geçecekti.

  işte bu iki bizans prensi bu kadar önemliydi ve her ikisi de devşirildiler, müslüman yapıldılar.
  mesih paşa ilerleyen yıllarda sadrazamlık yapmış.
  abisi has murat paşa ise rumeli beylerbeyliği'ne kadar yükselmiş, otlukbeli savaşında şehit olmuştur...

  mesih paşa esasen osmanlı'da bir döneme damgasını vurmuştur.
  fatih döneminde italya seferi yapan, sadrazamlık yapan gedik ahmet paşa'nın katline sebep olan mesih paşa'dır.
  zira gedik ahmet paşa osmanlı'nın hem fatih'in son dönemlerinde, hem de beyazıt döneminde en kudretli paşasıydı. ordu tarafından çok seviliyordu.
  lakin gedik ahmet paşa her ne kadar beyazıt'ın yanında olsa da, cem sultan'ın da lalası olmasından dolayı, cem sultan'ın öldürülmesine karşıydı.
  işte bu sebepten dolayı mesih paşa, padişah beyazıt'ı gedik ahmet paşa'ya karşı doldurmuş ve gedik ahmet paşa'nın katline zemin hazırlamış, böylece osmanı'nın en gözde paşası konumuna yükselmiştir.

  yani uzun yıllar osmanlı'ya hizmet etse de genlerinden gelen özelliği ile bizans entrikasını sergilemiştir.

  fakat entrika ile yükselen bizanslı mesih paşa'da bir süre sonra gözden düşmüş, 2. beyazıt'ın hışmına uğramış, azledilmiş ve düşük dereceli bir görev ile aşağılanmıştır.

  mesih paşa, sancak beyliği yahut donanma komutanı olarak bulunduğu gelibolu'da bir cami ve medrese yaptırmaya başlamış ve bunlara ait bir vakıf oluşturmuştur.
  https://i.ibb.co/j5g1yhn/hst.jpg

  mesih paşa bunun dışında laleli'de bulunan myrelaion kilisesi'ni camiye çevirmiştir. (bkz: bodrum camii)
  https://i.ibb.co/fpcqfv3/bodrum.jpg

  mesih paşa'nın bir bizans imparatoru tarafından 10. yy'da yapılan bu kiliseyi camiye çevirmesi, 2. beyazıt'ın gözüne girebilmek için yapılmış bir eylem olarak yorumlanmaktadır.

  has murat paşa'yı ise kardeşi gibi entrikalar içinde ve bir koltuk mücadelesinde görmüyoruz.
  o tam tersi şekilde tüm vazifelerini kusursuz yerine getirmiş, entrikalardan uzak durmuş, bu yüzden de "has" lakabını almıştır.
  has murat paşa'da aksaray'da murat paşa camii'ni yaptırmış, lakin tam tamamlayamadan şehit düşünce bu cami de kardeşi tarafından tamamlanmıştır.
  https://i.ibb.co/16hqzxc/mrt.jpg

  mesih paşa'nın 3 oğlu bilinmekte;
  1-ali bey,
  2-mahmud çelebi,
  3-bali bey(vulçıtrın sancak beyi).

  gerek mesih paşa, gerek has murat paşa'nın çocukları onların soylarını devam ettirmişlerdir.
  günümüzde her ne kadar kim olduklarını bilmiyorsak da, son bizanslılar, yani paleologos soyundan gelenler hala aramızda yaşıyorlar...