şükela:  tümü | bugün
 • asillerden oluşan ..kralın yetkilerini sınırlayabilen meclis ..

  (bkz: punkush)
 • tam anlamiyla olmasada tarihte ilk defa me$hrutiyet yonetiminin ortaya ciktigi meclis .
 • yanlızca danışma amaçlı bir meclistir..
 • m.s. 1215'de ingiliz soylularının kral yurtsuz john'a imzalattıkları magna carta'dan yaklaşık 2500 yıl önce, anadolu'nun orta yerinde atılmış bir demokratik adım.
  aynı zamanda hititler'in başkenti hattuşa'da bulunan soylular meclisinin adı. bu bir danışma meclisi idi.
  kelime anlamı hititçe'de hepsi, hep birlikte demektir.
  krallar veliaht prensleri belirlerken panku'ya danışmaları ya da en azından panku'nun desteğini almaya çalışmaları bu kurumun dünyada bilinen en eski 'demokratik adım' olduğunu kanıtlıyor.
 • (bkz: hititler)
 • (bkz: pancu)
 • ayrıca idam cezalarına da karar verebilen meclis.
 • inci sözlüğün yeni maskotunun adı.**
 • panpa baykuşa verilen isim. "we trust" diyor kendileri.
 • pankuş ise; tarihte ilk kanun yapılan, kanun koyan, yönetiminde herkesin eşit haklara sahip olduğu ve her insanın özgürce fikirlerini dile getirebildiğin bir meclistir.

  pankuş'u meclisini soylular oluşturmakta ve soyluların mecliste üstün yetkileri vardı ve kralın kararlarına bağlı değillerdi.
  dirlik ve tımar sistemine benzer bir şekilde soylulara imparatorluk tarafından belirli bir miktar toprak verilmekteydi, buna karşılık toprağı alanlar da imparatorluk ordusuna gerekli silahları ve atlı savaş arabalarını tahsis etmekle görevliydiler.
  birçok ülke'nin birbirleri arasındaki sorunlar veya tartışmalı konular pankuş meclisinde kralla birlikte görüşülmekteydi ve bu mecliste karara bağlanırdı. pankuş meclisi, kralın kararları hakkında söz sahibi bir kurul ve böylelikle de onun mutlak hakimiyetinin tek denetleyiçisiydi.
  pankuş meclisiyle birlikte hitit imparatorluğu, dünyadaki en eski meşruti devlet olarak insanlık tarihinde eşi olmayan bir yerde bulunmaktadır.
  hititlerde kral aynı anda başkomutan, başrahip ve baş yargıç gibi ünvanlara sahipti. önceleri kralın yetkileri "pankuş" meclisi tarafından soyluların isteğiyle sınırlandırılmıştı. pankuş meclisi devletin yönetiminde ve idaresinde kral'a yardımcı olmakta, kralın kendi seçtiği veliahtı onaylamaktalardı. hititlerde imparatorluk döneminde pankuş meclisinin yetkileri azaltılmıştır. kral'ın ardından devlet yönetiminde söz sahibi kişi "tavananna" ünvanlı kraliçedir.
  insan hakları ile yakında alakalı, ilk düşünceler anadoluda, hitit imparatorluk meclisi pankuş'ta tartışılır ve karara bağlanırdı, ve bu kararlar yazılı metinler halinde çivi yazısı ile yazılarak günümüze kadar geldi.
  günümüzde hititlerin pankuş meclisinde almış oldukları kararları tabletlerden öğrenmekteyiz. ticareti düzenleyen kararlar, ticari antlaşmalar, evlilik akitleri, miras hukuku, toprak düzeni, göçlerle hitit topraklarına gelen kavimlerin, imparatorlukta ki sosyal statüleri ve hakları, savaş kararları, barış kararları, çivi yazısı ile tabletlere yazılmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. hitit medeniyetine ait arşivi günümüzde ankara, anadolu medeniyetleri müzesinde sergilenmektedir.