şükela:  tümü | bugün soru sor
 • yunan general papulas'ın, sakarya meydan muharebesi yenilgisinden sonra yayınladığı beyannamesi:
  "zabitler, küçük zabitler ve askerler. bursa'dan dumlupınar'dan hareket ettik ve her tarafta düşmanı mağlup!! ederek eskişehir ve afyonkarahisar'ına kadar vasıl olduk. düşmanın kuvvetlerini cem'etmiş olduğu eskişehir muharebesinde muzafferiyeti!! tetvic ettik. o muharebe ile lüzumlu olan hatta nail olduk. fakar bu kafi değil idi.
  mevziilerimizi temin etmek lazım gelir idi. bu temin için de düşmanı kovalamamız, bir defa daha mağlup etmemiz ve bizi kolaylıkla iz'aç edememesi için kurbumuzdan uzaklaştırmamız icab eder idi. bu büyük takibi başka ordulara nakabil-i iktiham görünen çöller ve manialar arasından icra ettik. (göksu), (katrancı), (çay) nehirlerine vasıl olduk, on beş gün süren sakarya meydan muharebesine tutuştuk ve tepeden tepeye istihkamdan istihkama düşmanı tard ettik.
  suyancı, tamburoğlu, semvaltı? ve kaleguroşu? muharebelerinin isimleri nesilden nesile intikal edecektir. düşmanı müstahkem mevzilerinden çıkardık, ona pek ağır bir zayiat verdirdik ve sakarya'nın ötesinde doksan kilometreye vardık.
  ordu maksadına muvaffak! olmuş idi. düşmana tesadüf ederek bir defa daha mağlub!! eylemiştir!! ordunun ileri harekatı artık kafi idi. sakarya ile hudut-ı muvasala temin eylemiş ve ordu, yeni ileri hareketini tevkife karar vermiştir. zabitler, küçük zabitler ve askerler. birçok asırlardan beri hiçbir yunan neferinin ayak basmamış olduğu bu toprağa vardık ve çiğnedik. müşkilat atlattık ve tarihin ebedi bir hayretle!! yad edeceği muzafferane!! mücadelelerde bulunduk. sevk ve idare ettiğim efraddan mağrurum. ordunun ifa ettiği vazifeden müftehirim, hareketin nihayete kadar aynı muvaffakiyetle icra edileceğinden eminim.
  karşınızda mağlup! bir düşman bulunduğunu unutmayınız ve hiçbir zaman cesaret bulamaması için şimdiye kadar vaki olduğu cihetle kendisine taarruz etmemiz lazımdır. "

  peyami sabah, 8-33. sene, no:1007-11427, 24 eylül 1337/1921

  sonuç: bizim bazı gayri resmi tarihçilerimizin inönü muharebeleri ile ilgili propagandalarında kullandığı kaynaklara benzer bir kaynak?beyannamedir. bu kaynağa göre de sakarya meydan muharebesi yunan zaferi ile sonuçlanmıştır.
  kemalistler bizi yıllarca aldatmış.*