şükela:  tümü | bugün
  • devletin kendilerine verdiği yetkiye dayanarak ticaret odası, tabipler odası gibi kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşları tarafından tahsil edilen ancak devlet bütçesine dahil edilmeyen kamu geliri türüdür. parafiskal gelirlerin vergiye benzeyen yönü, bunların vergi gibi cebri bir yükümlülük olmasıdır.
  • kamu hizmeti sunan kurumların, üyelerine sundukları hizmet ve yardımlar karşılığında, onlardan aidat, prim vb. adlar altında aldıkları gelirlerdir. parafiskal (vergi benzeri) gelirler, zora dayanarak alınmaları sebebiyle vergiye, bir karşılığı olması sebebiyle harca benzemekte; buna karşın devlet bütçesi dışında ilgili kurum veya kuruluşun bütçesi içinde yer alması sebebiyle vergi ve harçtan ayrılmaktadır.
  • genellikle, çeşitli sosyal sigortalar kurumlarına ödenen, ihtiyarlık, hastalık, işsizlik, kaza ve sakatlık sigorta primleri; kefalet sandıkları; ticaret ve sanayi borsaları; ziraat odaları; hekimler birliği; çeşitli mimar ve mühendis odaları, ordu ve öğretmenler yardımlaşma kurum ve sandıklarına üyelerin ve bazı hallerde hükümet ile işverenler, ilgili kanunlarla ödemeğe mecbur tutuldukları primler, paylar ve aidat, parafiskal yükümlülüklerin başlıcalarıdır.
  • devletin hükümdarlık hakkının kullanılması sonucu elde edilen kamu geliri türü.
  • (bkz: vergi benzeri)