şükela:  tümü | bugün
 • fazla miktarda parasetamol alımından sonra gelişen durumdur.

  asetaminofen (parasetamol) analjezik, antipiretik ilaçların içinde tek başına veya diğer analjeziklerle birlikte bulunur.
  12 yaşın altındaki çocuklarda ilacın kan düzeyi toksik sınırlarda olsa bile hepatotoksisite nadirdir. daha büyük çocuklarda kan düzeyi toksik değerlerdeyken tedavi edilmediğinde karaciğer ve böbreklerde dejeneratif değişiklikler gelişebilir.

  kusma, bulantı, terleme, anoreksi, solukluk ilk 24 saatte çıkan belirtilerdir.hepatotoksisite bulguları 24-36 saatlerden sonra gelişir. karaciğerde büyüme ve hassasiyet, hiperbiluribinemi, hiperamonyemi, protrombin zamanında uzama, karaciğer enzimlerinde yükselme saptanır. karaciğer biopsisi hepatositlerde fokal sitoliz ve nekroz gösterir. 3-4. günlerde sgot, sgpt düzeyleri doruğa ulaşır ve iyileşenlerde bir hafta içinde yavaş yavaş normale döner. ağır asetaminofen zehirlenmesinde 3-5. günlerde karın ağrısı, bitkinlik, sarılık, ensefalopati gibi karaciğer yetersizliği belirtileri, böbrek yetersizliği, kardiak aritmiler ve hipotansiyon gelişir.

  asetaminofen karaciğerde metabolize olur. metabolitleri hepatotoksiktir. yüksek dozda ilaç alınmışsa detoksifiye olmamış ara metabolitlerin miktarı artar. bu ara metabolitler hepatositlere bağlanarak hücre nekrozuna neden olur.

  çocuklarda 150 mg/kg, büyüklerde 10-15 gram'dan daha yüksek dozlar hepatik hasara yol açabilir. alınan miktar ve ilk belirtilerin ağırlık derecesi hepatotoksisiteyi değerlendirmede önemli ise de en güvenilir gösterge ilaç içilmesinden 4 saat sonra alınan örnekte kan asetaminofen düzeyidir. plazma konsantrasyonu 4. saatte 200 mcg/ml veya 12. saatte 50 mcg/ml'den yüksek ise karaciğer hasarı olasılığı vardır.şekil 1' de toksisite sınırları gösterilmiştir.

  tedavi :
  kusturma ve/veya lavaj ile mide boşaltılır.aktive edilmiş karbon verilir. sonra sodyum veya magnezyum gibi katartiklerle barsak pasajı hızlandırılır. n-acetylcysteine (mucomyst) antidot olarak kullanılacaksa aktive edilmiş karbon verilmemelidir. alınan ilaç miktarı 150 mg/kg'dan daha az ise mide ve barsak boşaltılmasından 4 saat sonra plazma asetaminofen düzeyi ölçülmelidir. düzey yüksek ise 12 saat içinde n-actylcysteine (mucomyst) ile spesifik tedaviye başlanır. ilaca 140 mg/kg po yükleme dozu ile başlanır. sonra mucomyst idame dozda 70 mg/kg olarak 4 saatte bir 17 kez uygulanır.

  alınan ilaç miktarı 150 mg/kg dan daha fazla ise 4 saati beklemeden mucomyst yükleme dozunda po verilir. 4 saat sonra plazma asetaminofen düzeyi toksisite sınırlarında ise mucomyst 70 mg/kg olarak her 4 saatte bir 17 kez uygulanır. içimini kolaylaştırmak ve kusmayı önlemek için mucomyst %5'lik solüsyon şeklinde sulandırılarak verilir.

  kan düzeyi ölçme olanağı yoksa hepatotoksisite riski durumunda mucomyst tedavisi tam olarak uygulanmalıdır.

  kan ve trombosit sayımı yapılmalı, üre, kreatinin, glükoz ve elektrolit düzeyleri saptanmalıdır. ayrıca karaciğer enzim düzeyleri ölçülmeli ve ölçümler 24 saatte bir tekrarlanmalıdır.

  http://msami.tripod.com/zehir/aseta.html
 • şükür muhterem hökümet büyüklerimizce eredike eradikasyon edilmiş zehirlenme eczanelerden reçetesiz ilaç alınamaması
 • 140mg/kg karaciger toksiditesi yapar. ilk belirtisi bulanti ve kusmadir. (bkz: mucomyst)
 • tek seferde 7,5 gr, gün içi toplam 12 gr zehirlenmeye neden olur. hepatotoksik ve nefrotoksiktir. cype2 mikrozomal enzimi zehirlenmeye neden olur, santralobüler nekroz yapar. toksik metaboliti napqi'dır. tedavisi 21 saatlik nac tedavisidir. (150/50/100 mg/kg - 1-4-16 sa)
 • takibinde en önemli ve erken bozulan parametre inr'dir.
 • 1.5 litrelik su şişesindeki bir kutu tylol hot.. zehirlenme değil gerçi o kafası
 • akut alkol alımı ile birlikte zehirlenme daha yüksek dozlarda gerçekleşir, çünkü parasetemol alkol ile yarışmalı inhibisyona girer. kronik alkol alımında ise cype2 aktivasyonu artar zehirlenme daha düşük dozlarda ortaya çıkar.
 • doktor olan iki arkadaşımla biraraya geldiğimizde hep dile getirdiğim gibi "türkçe konuşun olum küfür mü ediyonuz "

  böğrüme sancı girdi diyen kişiler ne anlar lan parasetamolden.
 • (bkz: tylol hot)

hesabın var mı? giriş yap