1. caps verilirse, suserlerin hakkında daha verimli yorum yapacağı kızdır.