şükela:  tümü | bugün soru sor
 • sultan 2. abdülhamit han hazretlerinin torunu, ecdad-ı osmanlı'nın gözbebeği, nilhan sultan hanım yani nihal osmanoğlu'nun veciz ve latif açıklaması.

  http://haber.sol.org.tr/…stem-canimiza-yetti-184003
 • osmanlı soyundan gelen arkadaşların sesi bu aralar pek bir yükselmeye başladı. hani öncelerini bilmesem son 3 yıla göre baksam recep tayyip erdoğan'ın osmalı soyu tarafından başa getirildiğini düşüneceğim. ama kendisininde dediği gibi bop projesi için amerika tarafından getirildi. ancak işte amerikalı dostları tarafından satılacağını anlayınca saf mı değiştirdi acaba. reisimiz yalnız hareket ediyor demeyin. ilk çıkışı amerika verdi bu adama, sonra şu an terörist bunlar dediği fetö cemaatini yanına aldı. hep bir şekilde arkasını destekleyen birileri oldu. çünkü vasıfsız akplilerde böyle bir kabiliyet yok. olmaması için bulundukları koltuklardalar zaten.
 • atatürk'ün bunların alayının köküne kibrit suyu dökmemesinin acısını ortaya çıkaran cumhuriyet düşmanı beyanat. başlarım sultanlıklarına da, hanedanlıklarına da.

  biri hanımefendiye 3 doz demokrasi göndersin. zira, başkanlıktan nasiplenmeye çalışsalar da yarın kendilerinin de en ufak bir şeyde ösmenli olabileceklerini unutmasın.
 • cumhuriyet rejimi sayesinde ailesiyle türkiye'de yaşayabilen ve sürekli olarak suç işleyen (nedenini anlatacağım) bir kadının saçmalığı.

  1924 yılında bu kadının tüm ailesi (a.k.a hanedanı osmani) türkiye cumhuriyeti topraklarında yaşamaktan ilelebet men edildiler.

  --- spoiler ---

  ikinci madde — mahlû halife ve osmanlı saltanatı münderisesi hanedanının erkek, kadın bilcümle âzası ve damatlar, türkiye cumhuriyeti memaliki dahilinde ikamet etmek hakkından ebediyen memnudurlar. bu hanedana mensup kadınlardan mütevellit kimseler de bu madde hükmüne tabidirler.
  üçüncü madde — ikinci maddede mezkûr kimseler işbu kanunun ilânı tarihinden itibaren âzami on gün zarfmda türkiye cumhuriyeti arazisini terke mecburdurlar.
  dördüncü madde — ikinci maddede mezkûr kimselerin türk vatandaşlık sıfatı ve hukuku merfudur.
  beşinci madde — bundan böyle ikinci maddede mezkûr kimseler türkiye cumhuriyeti dahilinde emvali gayrinıenkuleye tasarruf edemezler. ilişiklerinin kat'ı için bir sene müddetle bilvekâle mehakimi devlete müracaat edebilirler. bu müddetin mürurundan sonra hiç bir mahkemeye hakkı müracaatları yoktur.
  --- spoiler ---

  1952'de baş siyasal islamcı adnan menderes tarafından hanedanı osmani'nin kadın olanları için bu yasak kaldırıldı.

  --- spoiler ---

  madde 1. —3 mart 1340 tarihli ve 431 sayılı kanunun ikinci maddesi değiştirilmiş ve aynı kanuna aşağıda yazılı maddeler eklenmiştir:
  madde 2. — mülga hilâfet ve münderis osmanlı saltanatı hanedanının padişahlar sulbünden olan erkek âzası ve bunların erkek füruu türkiye'ye gelmek ve türkiye'den transit olarak geçmekten memnudurlar. bunların dışmda kalanlar türkiye'ye gelebilirler.
  ek madde 1. — ikinci madde gereğince türkiye'ye gelebileceklerin müracaatları halinde, türkiye'ye gelmek ve türkij^e'de ikamet etmek şartları aranmaksızın vatandaşlığa almmalanna bakanlar kurulu karar verebilir.
  ek madde 2. — ikinci madde hükmünden istifade edenler bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren umumi hükümler dairesinde mal edinebilirler. bu suretle türkiye'de mal edinenlerden ölenlerin ikinci maddeden istifade edemiyen vârislerine ait hisseler sulh mahkemesince bir sene içinde tasfiye olunarak tutan kendilerine ödenir.
  ek madde 3. — bu kanuna müsteniden yurda gelmek hakkım haiz olanlar 27 ağustos 1324 ve 20 nisan 1325 tarihli iradeler ve 431 sayılı kanun ve türkiye büyük millet meclisinin 245 sayılı tefsir karan gereğince millete intikal etmiş olan bilûmum menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde miras sebebiyle veya diğer her hangi bir sebeple hak iddia edemezler.
  --- spoiler ---

  1974'te ise adalet partisi vekillerinin teklifiyle aynı yasak erkekler için kaldırıldı ve 1952'de kadınlara tanınan haklar onlara da tanındı (vatandaşlık, miras gibi haklar).

  burada enteresan derecede ironik olan olay ise şu:
  1974'te çıkan erkek üyeleri ile ilgili yasağın kaldırılmasını içeren yasa, cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun

  yani hanedan (!) üyelerinin tümü cumhuriyet'in 50. yılı şerefine affedilmiş oluyor.

  yazının başında anlatacağım dediğim, bu kadının işlediği suça gelelim.
  bu insanların ülkeye girişini sağlayan 1952 tarihli kanun aynı zamanda onlara bir yasak da getiriyor, şu şekilde ki:

  --- spoiler ---

  ek madde 4. — türkiye'ye gelenler veya türk vatandaşlığını iktisap edenler (sultan, hanımsultan, kadınefendi, prens ve prenses) gibi hanedana nispet ifade eden elkab ve unvanları kullanmaktan memnudurlar.
  ikinci madde hükmünden istifade edenlerden memnuiyet hilâfına harekette bulunanlar altı aydan iki yıla ve bu unvanları bu kimseler hakkında iltizamen kullananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
  --- spoiler ---

  kaynak: 23 haziran 1952 tarihli resmi gazete

  yani kendine sultan unvanı yakıştırarak ve hatta sultandan adlı internet sitesi kurarak bu kadın, ve bu kadına haberlerinde sultan unvanıyla yer veren tüm basın kaynakları suç işlemektedir.

  edit: imla, paragraf, kaynak düzenlemeleri.
 • sorun bunun bu* lafı etmesi değil..
  elbette `vatanı ingiliz'e, yunan'a, ermeni'ye peydahlayanın torunu` bu lafı edecektir.
  sorun bu karıyı böyle rahat konuşturan da!
 • 1924'te dedelerine ve ez cümle sülalesine üzerinde "hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" yazan bir dildo verilmiş kadının feryadı.
 • 15 temmuzda susan, işler yatışınca da ülke ve demokrasi savunucusu kesilen çökmüş bir devletin soyundan gelen birinin açıklaması.

  "osmanlı" geri dönünce ailesinin ülkeden pay alacağını düşünüyor herhalde.
  sorulması gereken şu: "sana yedirirler mi?"
 • akıl tutulması içeren osmanlı torunu beyanı.

  gerçi bu beyanın kendi içinde tutarlı olduğu söylenebilir. ne de olsa parlamenter sistem ile hanımefendinin dedelerinin padişahlığı son bulmuş, osmanlı tebası kulluktan çıkıp özgür bireyler olmuş, seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir. eh doğal olarak da bu şahsıyetin "hanedan soyu" olarak herhangi bir ayrıcalığı kalmamıştır. hazır tek adamlık rejimi tartışılırken kendisinin de saltanat rüyası görmesi doğaldır.

  cuma namazı vakti internet sitesini kapatan da bu osmanlı torunu değil miydi? (bkz: cuma namazı dolayısıyla internet sitemiz kapalıdır) kendisinin bu aralar sıkça gündeme gelmesi biraz reklam kokmuyor mu?