şükela:  tümü | bugün
 • beşinci hastalıktan sorumlu, tek dna zinciri olan, zarfsız bir virüs.
 • kendisi diğer dna virüslerinden farklı olarak en küçük yapıya ve tek ipliğe sahip bir virüstür.

  bu virüs insan vücudunda özellikle mitotik olarak aktif hücleri tutar. bunların başında eritrositler gelmektedir. bu hücrelere bağlanmak için p antijenine ihtiyaç duyar.

  tek serotipi vardır ve enfeksiyonu geçirenlerde ömür boyu bağışıklık bırakır.

  solunum ve kan yoluyla bulaşabileceği gibi vertikal yol ile de bulaşı söz konusudur.

  5. hastalık çocuklarda deri döküntüsü, erişkinlerde artralji-artrit kliniği ile seyreder. ayrıca kronik hemolitik hastalarda aplastik krize, immunyetmezlikli hastalarda kronik anemiye ve intrauterin bulaşta hidrops fetalise sebep olur.

  tanısında kullanılan en pratik metod, apastik krizdeki akut nöber serumunda nükleik asit hibiridizasyon ve pcr'dır. ayrıca ig m antikorların tespitini sağlayan eia'dır. ayrıca histolojik olarak kemik iliği hücrelerinde dev pronormoblastlar ve karakteristik intanüklear inklüzyonlar görülür.

  aşı veya antiviral tedavisi yoktur. 5. hastalık benign seyreder ve semptomatik tedavi uygulanır. aplastik krizlilerde kan transfüzyonu gerekli olabilir. hidrops fetalislilerde ise intra uterin kan transfüzyonu yapılabilir.
 • parvovirüs b19, parvaviridae familyasının eritrovirüs genusundan küçük bir dna virüsüdür. 1975 yılında keşfedilmiştir.

  sadece insanları enfekte eder, hayvanlarda görülmez. hayvanlardaki parvovirüs suşları ise insanları enfekte etmez.

  dünya çapında yaygın olan virüs özellikle geç kış ve ilkbaharda mevsimsel pikler yapar. sporadik enfeksiyonlar yıl boyunca görülür.

  klinik olarak belirgin enfeksiyonlar (eritema infeksiyosumun döküntülü hastalığı ve geçici aplastik krizler) daha sıklıkla okul çağındaki çocuklarda görülür. vakaların % 70’i 5-15 yaş arasındadır.

  b19’un geçişi solunum yoluyla olur. nazofarengeal sekresyonların damlacık yoluyla yayılmasıyla bulaşır.

  ev halkından duyarlı olanlara geçiş oranı 10-15’dir ve anneler babalardan daha sık enfekte olurlar. ilköğretim okullarında görülen eritema infeksiyosum salgınlarında sekonder atak görülme oranı % 10-60’dır. kan ve kan ürünleriyle bulaşabildiği hemofilili çocuklarda gösterilmiştir.

  parvovirüs enfeksiyonunda primer hedef eritroid seri prekursörleridir (özellikle pronormoblastlar). bu hücrelerin lizisine ve eritropoezin geçici olarak durmasına sebep olurlar.

  parvovirüs b19 tek başına klinik tablo olarak veya beşinci hastalık komplikasyonu olarak artropatiye neden olabilir. artrit ve artralji şeklindedir. eklem şikayetleri daha çok büyük çocuk ve erişkinlerde görülür. kızlar erkeklerden daha çok etkilenir. bütün eklemleri tutabilirse de en çok el, el bileği, diz ve ayak bileği eklemleri etkilenir. sabah sertliği ile seyreden diffüz artraljiden hafif artrite kadar birçok değişik tablo yaratabilir. eklem şikayetleri hastaların çoğunda 2-4 haftada kendini sınırlar. bazı hastalarda aylar sürer ve romatoid artriti akla gelir. bu hastalarda eklem deformitesi olmaksızın geçici rf pozitifliği bildirilmiştir.

  parvovirüs b19 enfeksiyonunun yol açtığı geçici eritropoez duraklaması ve absolüt retikülopeni; kronik hemolitik duruma sahip bireylerde serum hemoglobin değerlerinde ani düşmeye sebep olur.

  b19’un indüklediği rbc aplazisi ve geçici aplastik kriz; kronik hemolizli ve/veya yüksek rb turnoverına sahip bütün hastalıklarda görülebilir. bu hastalıklardan öne çıkanlar;

  • orak hücre hastalığı,
  • talasemi,
  • herediter sferositoz ve
  • pirüvat kinaz eksikliğidir.

  bu krizler viremi sırasında olduğu için inkübasyon dönemi beşinci hastalıktan daha kısadır. beşinci hastalıkta görülmeyen ateş, halsizlik, letarji ve derin anemi semptomları (solukluk, taşikardi, taşipne gibi) görülür. döküntü nadir görülür.
  orak hücre hastalığında vazo-oklüzif ağrı krizleriyle eş zamanlı seyredebilir ve klinik prezentasyonu karıştırabilir.
 • eritema infeksiozum (5.hastalık) sebep olur.

  ayrıca hemolitik anemilerde aplastik krize yol açar.ayrıca saf eritrosit aplazisi yapar.

  genç kadınlarda artralji( eklem ağrısı) yapabilir.( tıpkı rubella gibi) işts bu yüzden romatoid artrit'le karıştırılabilir.

  edit: bilgi ekleme.
 • orospunun evladı virüstür.

  3 aylık aşılı shih tzu bebeğimizi 3 günde öldürdü.
 • 1) eritema infeksiyozum (5.hastalık): çocuklarda sıktır. hastalık sıklıkla bifazik seyreder.
  yedi günlük kuluçka süresinden sonra grip benzeri, ateş, miyalji, kırıklık gibi prodrom. bir hafta sonra hastalığın ikinci fazı başlar.
  parvovirüs b19 ıgm antikorlarına bağlı olarak immün kompleks birikimi belirtileri ortaya çıkar. gelişen vaskülit sonucunda burun çevresinde birleşmeye meyilli, kelebek tarzında eritem belirir. döküntüler gövdeye ve ekstremite proksimaline yayılır, kaşıntılı ve simetriktir. konjunktivit, öksürük, miyalji, bulantı, kusma ve ishal belirlenebilir. özellikle erişkinlerde eklem bulguları saptanır.

  2) aplastik kriz: orak hücreli anemi, herediter sferositoz, talasemi gibi kronik hemolitik anemilerin varlığında 5-7 gün süre ile eritropoez durur. aplastik kriz gelişir. kronik hemolitik anemi olgularında görülen aplastik krizlerin %80-90 gibi çok büyük bir bölümünden sorumludur.

  3) non-immün hidrops fötalis: infeksiyonu geçiren annelerin 1/3’ü virüsü fötusa bulaştırır. bulaş ilk üç ayda gelişirse gebelik abortus ile sonuçlanır. ikinci üç ayda gelişen intrauterin infeksiyon sonucunda hidrops fötalis ortaya çıkar. ölü doğum gerçekleşebilir. üçüncü üç aydaki bulaşırsa sorun yaşanmaz.

  4) artropati: erişkinlerde, özellikle kadınlarda kronik artrit ve artralji etiyolojisinde yer alır. tablo, akut simetrik periferal poliartropati şeklindedir. en çok tutulan eklemler; metakarpofalanjial ve interfalanjial eklemlerdir. yıllarca sürebilir.