şükela:  tümü | bugün
 • pater familias, latince "aile babasi" demektir . pater familias'in aile bireyleri uzerinde sinirsiz bir yetkisi vardir, ne derse o olur . bu sinirsiz yetkiye de patria potestas denir . patria potestas altina girme dogum, evlat edinme (adoptio) ve nesebin duzeltilmesi durumlarinda gercekle$ir . patria potestas'in sona ermesi ise asil olarak pater familias'in olumu ile kendi cocuklari sui iuris haline gelmesi durumuyla ortaya cikar . ayrica hakimiyetten cikarma (emancipatio) ve evli kadinin manus'tan cikarilmasi ile de patria potestas sona erer .

  (bkz: roma hukuku)(bkz: hukuk)
  bir de, #538933
 • roma hukuku'nun temel taşlarından biri. adeta hukuk bu "baba"ların üzerine inşa edilmiştir. borçlar hukuku, eşya hukuku bugün bile hep iyi aile babasını yâd eder, aradan geçen iki binyıla rağmen.
  (bkz: mater familias)
 • roma imparatorluğu yapısında familia kelimesi aileden çok köleler(servi), cariyeler(ancillae), çocuklar ve eşten(domina) oluşan tüm ev ahalisini belirtir. bu yüzden pater familias küçük çapta bir tebaaya sahip olan bir despot olarak görülebilir. kendisine inanılmaz haklar verilmişti ki bunlardan en önemlilerinden biri olan ius vitae necisque (yaşam ve ölüm hakkı), ev ahalisi içinde doğan çocukların yaşamalarına izin verilip verilmeyeceğine dahi karar verme yetkisini beraberinde getirirdi. pater familias aile hakkında devlete karşı sorumluydu, kölelerinin işlediği bir suç sonucu kendisi de cezalandırılırdı.
  cumhuriyetin kendisini imparatorluğa bırakmasıyla tüm devlet sistemi gibi devletin en küçük parçası olan familia sistemi de değiştirildi.
  manus (el) kelimesinden türemiş olan emancipatio (babanın/erkeğin elinden çıkma), pater familias konseptinin sonunu hazırlamış, kadınlara ve ailenin çocuklarına da mülk sahibi olma hakkı vermiştir. ilerki yüzyıllarda emancipation formuna evrilerek feminist hareketin etrafında şekillendiği motto olmuştur kendisi.
 • eski roma 'da ailenin başıdır, reisidir. buraya kadar tamam;
  şu aile kavramından girip, reisinden çıkalım bakalım neymiş, ne değilmiş. eski roma'da bir vatandaş mutlaka bir aileye mensup olmak zorundaydı. (bkz: familia) paterfamilias'ın, karısı, çocukları, ailenin yanında çalışan kimselerin şahıs ve malları üzerinde yetkisi vardı. çocuklar 25 yaşını dolduruncaya kadar reşit sayılmazlar, erkek çocuk ancak evlenip ayrı bir aile kurduğu zaman babasının hükmünden kurtulup kendi başına paterfamilias olurdu. kız çocuk ise evlendiği zaman sadece babasının hakimiyeti altından çıkıp kocasının hakimiyetine girerdi.

  paterfamilias, yeni doğmuş çocuğunu kabul edebildiği gibi, evden uzaklaştırabilir, hatta başka bir kişiye köle olarak satabilirdi. roma'nın sınırı olan tiber nehri'nin öte yakasında satma işlemini gerçekleştirebilirdi, kural böyleydi.

  ailenin reisi, evin yargı mekanizması gibiydi. ona göre suç işlemiş bir aile ferdini cezalandırabilir, hatta aile büyüklerinin de onayıyla suçluyu öldürebilirdi. bu kural septimus severus 'un imp.'luğu döneminde (i.s. 193-211) bozulmuştur, öldürme yetkisi reisten alınmıştır.

  yine paterfamilias, aile üyelerinin mallarını istediği gibi kullanabilirken, imp.'luğun ilanı ile başlayan klasik devirde (i.s. i.-iii.yy) askere giden oğlunun savaşta kazandığı ganimetlere yalnız başına sahip olabileceği kabul edilmiş, önemli dini ve idari rütbelere yükselmiş çocukların babalarından bağımsız olarak mallarını idare hakkı tanınmıştır.
 • aynı zamanda bir ghost whisperer bölümü.
 • facebook'ta kuruluna hukuk fakültesi itirafları (hfi) sayfasının admini. kendisine böyle diyor. **
 • latince aile babası anlamına gelen kelime. romalılar tarafından ailenin reisine verilen ünvandır ve genelde pederlere verildiği için paterfamilias olarak geçer. paterfamiliaslar ailenin tek hakimidir ve genelde tek karar mercii olurdu.
  ius vitae necisque gibi despotik haklar vardı, yani sakat doğan bebekler hakkında ölüm kararı verebiliyorlardı. fakat bu hak imparatorluk döneminde kaldırıldı. aynı dönemde kadınlara az da olsa birtakım haklar verildi.