şükela:  tümü | bugün soru sor
 • pegasus'un ne olup olmadığını kadim yunan mitolojisinden hareketle tetkik edelim, oradan yavaş yavaş islam tasavvufuna sarkarak...önce m.ö. 450 civarında yapılmış şu kabartmayı inceleyelim:

  http://lightningoak.files.wordpress.com/…honweb.gif

  gördüğümüz gibi burada bir süvari aslana ve yılana karşı savaşıyor. bu şahıs yunan mitolojisindeki bellerophon, bindiği at pegasus ve savaştığı yaratık ise chimera. kimi yerlerde chimera tek bir canavar olarak tarif edilmiş, kuyruğu yılan olan bir aslan şeklinde.

  bilindiği üzere insan sinir sistemi nusret kaya gibi araştırmacılar tarafından kabaca üç tabakaya ayrılmış. en üstte korteks, altında orta beyin veya memeli beyni, onun altında ise sürüngen beyni. insan hariç diğer memelilerde korteks yok. sürüngenlerde ise orta beyin yok.

  insan bedeni madde alemine aittir ve bu alem kuran'da, aşağıların en aşağısı (esfele safilin) şeklinde vasfedilmiştir. yani madde boyutunun alemin en kesif(yoğun) tabakası olduğuna işaret edilmiştir. yukarı boyutlara çıkıldıkça alemler içten içe açılır ve her biri diğerine göre daha nurani ve latif(ince, az yoğun) olarak devam eder ve nihayet arş dediğimiz limit çizgide alem son bulur. onun üstü ruh boyutudur ki, orada mekan kavramı geçersizdir.

  işte madde alemi en yoğun olmakla aynı zamanda en karanlık(zulmani, nurun zıttı) ve dolayısıyla tüm olumsuzluklara adeta tabii bir ortam teşkil eder. insan da alemin küçük ölçekli bir kopyası olmakla tamamen aynı yapı özelliklerini gösterir. yani insanın bir madde yönü olduğu gibi içten içe açılan ve ruha kadar uzanan madde ötesi yönü ve tabakaları mevcuttur.

  göklere yükselmenin aracı pegasus'tur, buraktır, kanatlı beyaz attır. yani sinir sisteminin memelilerde ortak bir payda teşkil eden kısmı seni hayvaniyete çeker. seni sadece yiyen, içen ve üreyen bir mahluk olmak noktasında kitleme azmindedir. içgüdü şeklinde tezahür eden bu temayüller çok güçlü olduğu için aslan şeklinde temsile bürünür. aslan çok vahşi ve güçlü bir düşmandır, ruhani kuvveleri öldürücüdür.

  ancak insanoğlu peygamberlerin talim ettiği usulleri uygularsa bu aslan terbiye olur ve beyaz bir ata dönüşür(beyaz temizliğin sembolü). vahşi haliyle düşman olan özelliklerin terbiye olmakla bu sefer tam tersi ruha hizmet etmeye başlar ve seni üst boyutlara yükseltir(uçan at)

  bu arada hemen belirtelim ki görüldüğü üzere peygamberlerin bize öğrettikleri ibadet adı verilen uygulamalar bir tapınma faaliyeti olmayıp ruh ve beden terbiyesinde kullanılan gelişmiş tekniklerdir. ilkel tapınma ritüelleri değildir.

  sürüngen beyninin de hükmü aynıdır. bu beyin en ilkel halinde ve titreşiminde "yılan" özellikleri gösterir. şuurun en dip noktasındadır ve terbiye edilmez ise insanoğlunu şeytanın bir bineği hükmüne sokar. bu yılan, islam'ın nurları altında mesh olur ve dönüşür. önce balık, sonra da kuş olur. bu noktada kişi bir nevi süleyman olur, kuşlarla etkileşim ve iletişime girer. en ileri noktada ise zümrüd-ü anka kuşuna dönüşür. ehlini cennetlere taşır.

  not: normalde bu mevzu çok derin olduğu cihetle ayrıntıda sayısız yönlere uzanır ve sayısız meselelere el atmayı gerektirir. ben burada mecburen olabildiğince kısa ve özlü anlatmaya çalıştım.

  not2: velayet yolunda zuhurlar iç alemde olur. bir veli velayeti sabit olunca, tahta oturur, taç giyer ve asaya sahip olur, ama bütün bunlar ya rüyada, ya keşifte, ya da vakıada(uyku ile uyanıklık arası rüyamsı hal) gerçekleşir.

  peygamberlerde iç oluş, dış oluşla birliktedir. yani veli sadece rüya veya keşifte bir beyaz ata biniyorsa, peygamber madde planında da biner. yani gayet somut bir binekten bahsediyorum.

  aynı şekilde velilerin miracı/yükselişi yalnızca ruhani iken, peygamberler hem beden hem de ruh ile yükselirler.

  peygamberlerin kemalatı gayet maddi olduğu için ekseriyetle inkara uğrar çünkü insanların cüzi aklı bunları kaldıramaz. o yüzden öncelikle velilerin hallerinden bahsetmek gerekir ki, insanların aklı mezkur hakikatlere yanaşabilsin.

  şuur=binici

  terbiye olmuş orta beyin,memeli beyni= pegasus, burak.

  terbiye olmuş sürüngen beyni= balık, kuş, zümrüd-ü anka...

  görüldüğü gibi velilerin haline bir nebze akıl erdirebiliyoruz. çünkü "orta beyin terbiye olunca beyaz bir at şeklinde rüyalarda veya keşifte temessül eder" dediğimizde, bunu kabul etmeyecek pek az kimse vardır. ama "peygamber beş duyu ile algılanabilen bir bineğe/buraka bindi" dediğimizde aynı kabulü görmek zordur.

  işin hikmeti şudur ki, velilerde tahakkuk eden mana dış plana çıkacak kadar kuvvetli değildir. ama nebilerdeki mana, madde planına kadar çıkar. zaten dış alem, iç alemin bir projeksiyonundan ibarettir. bu da başka bir hakikat...
 • pegasus, kanatlı bir at ve çok iyi bir uçucudur. medusa ve poseidon'un çarpık ilişkisinde döllenmiş, medusa'nın kafası kesildiğinde doğmuştur... bellerophon tarafından evcilleştirilmiş, chimera'yı vahşice öldürmesi sırasında ona hizmet etmiştir. bellerophon onu olympos dağına doğru uçururken, zeus tarafından roket atarla düşürülmü$tür ama pegasus olympos dağına kadar yedek benzin tanki ile uçabilmeyi ba$armı$tir.. ve bundan böyle hayatını zeus'un silahlarını taşıyarak geçirdi....
 • parası neyse vermiş ve sözlüğe büyük harf yazdırmış firma. *
 • adnan oktar'ın ve müritlerinin aradığı araformdur.
 • küçük dilimi yutmama vesile olan havayolu şirketi. uçuş sırasında görevdeki kendi uçuş ekibine pilotlar dahil yemek ve içecek verilmiyormuş. pilot başına 1,5 litre su istihkakı varmış, hepsi o kadar. kabin ekibine onu bile verip vermedikleri belli değil. bayağı sefertasıyla uçuşa gelen pilot varmış. lan uçuşta pilotun kan şekeri düşerse ne olacak dedim, o zaman da kendi keselerinden yiyecek bir şeyler alıyorlarmış. düşününce kan şekeri düşüp işini yapamaz hale geldikten sonra bir şeyler yiyerek yükseltmesi bana da çok mantıklı geldi. gayserililikte* çığır açmış adamlar. bence artık yolcu olarak ikram olmamasından şikayet etmek yerine, pilotların açlık ve susuzluktan bayılmaması için dua etmek daha anlamlı. işimi şansa bırakmamak için pegasus'la uçacağım gelecek seferde kokpite bir gofret mofret göndermeyi düşünüyorum ama pilotlar yemeyip evdeki çocuklarına mı götürür emin olamıyorum. keşke menüye pilotların yiyeceğinden emin olacağımız böyle bir seçenek koysalar.
 • bir at a bu kadar yüklenilmemeli bence
 • su vermiyor. fuatavni'yi de birkaç kişi yönetiyor. öğrenin bunları.
 • ilginç bir şekilde arada bir arama kutucuğunda kendini gösteren hede. oraya da mı reklam aldınız ne yaptınız, sorarım size?
 • yunan mitolojisinde yaygın görülse de, aslen asur kökenlidir. yunanların pegasus figürüyle tanışması, oryantalizan döneme denk gelir.