şükela:  tümü | bugün
 • yalnızca kralı tasvir eden bir betimleme ile birlikte bu betimlemede beliren minimal hareketler tasvir edilen sikkelere sahip imparatorluk.

  son derece savaşçı bir toplumun neredeyse bugüne dek bulunan tüm eserlerinde savaşı öven herhangi bir tasvire ulaşılamamış olması çok ilginçtir.
 • (bkz: darius)(bkz: hilal)(bkz: persepolis)
 • birkaç farklı dönemle işlenmekle beraber, antik dönemi mö 300lerde ahameniş imparatorluğu ile başlayan imparatorluk. yasaklı ansiklopediye göre döneme göre farklı isimlerle ve hanedanlarla anılan bu güç, 1925'te şah rıza'nın iktidarı ile son bulur.

  (bkz: şah ismail)
  (bkz: ı. darius)
  (bkz: persepolis) (animasyon olanından)
 • köleci çağda, orta doğu coğrafyasında boy gösteren en önemli uygarlık, en büyük siyasi güç med-pers imparatorluğudur. medleri ve persleri iki ayrı imparatorluk zannetme yanılgısı var. oysa ki ikisi aynı imparatorluk olan ve medlerin devamı olan pers imparatorluğu için '' iktidar ve haneden değişikliği '' olarak değerlendirmek daha doğru olur. pers imparatorluğu göçebe bir düzende seyrederken, med imparatorluğu kültür ve idareyi oturtmuştu. imparatorluk içindeki ihanetten sonra pers imparatorluğu göçebe yaşamı sonlandırıp, med imparatorluğunda sadece '' iktidar '' değişikliği yaparak düzene ve imparatorluğa ortak oluyor. daha doğrusu birleşiyorlar, karışıyorlar ve tek bir imparatorluk üzerinden gidiyorlar.

  pers'li yeğen kyros'un son med kralı astiyag'a karşı komployla iktidarı ele geçirmiştir.
  bu olayı doğrular nitelikte heredotos şöyle bir anlatımda bulunuyor:

  '' .... böylelikle kuros'un arpagos'un da ihanetiyle astiyages'e karşı komplosu sonucu göçebe olan persler başa geçip devletin adını akemenid persia olarak değiştirdi. kültür ve idare olarak medler'in çok gelişmiş kültür ve idare sistemi devralınmıştı. yeni devlet federatif bir yapıya sahipti ve media ile persia'dan oluşuyordu. medlerin icra etme işlevleri vardı ''
 • pers imparatorluğu m.ö.'ki tarihlerde, devlet flama ve armalarında kedi yüzü tasviri kullanmıştır. bunu egypt * medeniyeti de kullanıp resmetmiştir. van'ın kedisi meşhurdur. iki gözü farklı renkte ve pamuk gibi beyaz tüylere sahiptir. bu bilgileri böyle buraya yazdım, bir faydası olur mu bilmiyorum. fakat eski medeniyetlerde kedi düşkünlüğü vardır.*
 • dünyadaki ilk laik devlet olması kaderin en büyük cilvelerinden biridir. zerdüştlük çok yaygın olsa da devletin dini yoktu ve kimse zerdüşt olmak zorunda değildi. sanılanın aksine ilk zerdüşt devlet pers imparatorluğu değil, sasanilerdir. nereden nereye...
 • antik dönem ahameniş imparatorluğu ile başlar ve sasani imparatorluğu ile biter. büyük kiros'un babil'i fethedip başkenti yaptığı birinci pers imparatorluğu da denen ahameniş imparatorluğu, 3. darius zamanında büyük iskender saldırısıyla yıkılmıştır. ardılı part imparatorluğu; iskender'in ölümünden sonra iskender'in generallerinden 1. seleukos tarafından kurulan helenistik (bkz: seleukos imparatorluğu)'ndan iran platosunu alarak roma imparatorluğu'nun doğudaki en büyük düşmanı haline geldi. modern dönem ise şah ismail'in tebriz'de tahta çıkmasıyla 1501'de kurulan safevi devleti ile başlayıp 1925'te rıza şah'ın tahta çıkmasıyla son bulmuş, pers imparatorluğu yıkılıp iran kurulmuştur.

  en geniş sınırlarına 1736-1796 afşar hanedanlığı döneminde ulaşan pers devleti, sasaniler dönemi (224-651) islam fetihleriyle birlikte
  (bkz: tâhirîler) (821-873)
  (bkz: samanîler) (819-999)
  (bkz: seferîler) (861-1003) yönetiminde; moğol istilası (1218-1221)'ndan sonra ise safeviler, afşarlar, zendler ve 1925'te iran'ın kurulmasıyla son bulmak üzere kaçarlar yönetiminde kalmıştır.

  2500 yıl önce, dünya henüz hristiyanlıkla tanışmamışken, tüm insanlık yararına evrensel bir düzen sağlamış ilk imparatorluktur. ülke vilayetlere bölünmüş ve valilerin kralla iletişimini sağlamak için yollar yapılmıştır. bu yolların en büyüğü (bkz: kral yolu) 2700km uzunluğundadır. başkent persepolis; dönemin dünya nüfusunun %55'ini topraklarında yaşatan, halkının yaşam standardı yüksek, köleliğin yasak olduğu ve vergisini verip kurallara uygun yaşayan insanlarının etnisitesini önemsemeyen yöneticilere (bkz: büyük kiros) sahip pers imparatorluğu'nun mirasçısı iran'ın, etnisite çatışmalarıyla iran islam cumhuriyeti oluşunu (bkz: iran islam devrimi) anlatan filme ismini vermiştir (bkz: persepolis).