şükela:  tümü | bugün soru sor
  • insanla insanın dışındaki nesne arasında kurulan temasın algı yoluyla olduğunu, insan varlığının algıda kendi zihninden bağımsız nesnelere nüfuz edebileceğini savunan doğrudan realizmin, ona göre daha gelişmiş olan, türlerinden biri.

    buna göre, perspektif realizmi doğrudan realizm görüşü içinde yer almakla birlikte, yeni-realizmin masanın buradan yuvarlak, oradan elips şeklinde olduğunu, dağın gün ışığında yeşil, ay ışığında mavi olduğunu söyleyen ve nesneleri çelişik özelliklere sahipmiş gibi gösteren tutumuna karşı, şekillerin, renklerin ve diğer niteliklerin nesnenin asli ve temel nitelikleri olmayıp, göreli özellikler olduğunu savunur. nesnelerin duyusal niteliklere mutlak ve kesin bir biçimde sahip olmadıklarını, duyusal niteliklerin her zaman bir bakış açısına göreli olduğunu iddia eden anlayış olarak perspektif realizmi, bizim duyusal nitelikleri her zaman belli bir perspektiften, bakış açısından algıladığımızı iddia eder.
  • "osmanlı medreseleri; hakikat, yöntem bağımlı olduğu için kendi dönemlerindeki bilim camiasında kullanılan her bir yöntemi öğrencilere öğretip o yöntemlerle hakikatin bir tarafını aydınlatmıştır. işte biz buna perspektif realizmi diyoruz. yani bir gerçeklik var ama bu gerçeklik perspektifle elde edilen gerçekliktir. hiçbir perspektif benim gerçekliğim mutlak gerçekliktir diyemez."

    fazlıoğlu , "nefsu'l-emr'in imkanı: islam temeddününde perspektif realizmi'nin ortaya çıkışında ilm-i hadisi'n etkisi" ..