şükela:  tümü | bugün
 • bu kongre erzurum kongresini cekemeyen amerikanlar tarafindan philadelphia'da duzenlenmistir.alinan kararlardan bazilari sunlardir:
  1-vatan bolunmez bir butundur
  2-dogu bati kardestir birbirine kiz alip verir.
  3-fakir ulkeler mutemadiyen somrulmelidir.
  4-para birimi dolardir taklit eden toptur.
  ...
 • 3.sunde amerika bagimsizligini ilan etmistir ve savas baslamistir... (bkz: benjamin franklin)
 • 1774 de 1.si
  1775 de 2.si
  ve en sonunda
  4 temmuz 1776 da 3.sü yapilmistir
 • 17. yy. boyunca gittikçe büyüyen britanya krallığı, artan giderlerini karşılamak için ekonomik ihtiyaçlarını ingiltere'de topladığı vergilerle sağlayamayınca amerika'daki kolonilerine başvurdu.britanya krallığı, ingiliz egemenliği dışında kalan ülkelerden yapılacak alım-satımlarda yüksek bir gümrük alınması vb. vergi yasalarını gündeme getirerek imparatorluğa gelir sağlamak amacındaydı. çıkarılan bu yasalarla birlikte kolonilerde hoşnutsuzluklar yaşanmaya başladı.(bkz: boston tea party)
  13 koloni bir araya gelerek bu yasanın uygulanmasına karşı çıktılar. ingiltere'nin kolonilere çıkardığı yasalarla kolonilere vergi koyamayacağı ilan edildi. kolonilerdeki tüccarlar da ingiltere ile olan iktisadi ilişkilerini kestiler.
  amerikalılar'ın ingilizler'e olan tepkisi merkez durumundaki boston'dan başlayarak örgütlülüğe dönüşmekte gecikmedi. 1765 yılı ekim ayında ilk kez koloniler arasında bir kongre düzenlendi. bu kongrede, anayasa ilkelerine göre, kendi meclislerinden başka hiçbir gücün şimdiye kadar kolonilere vergi koymadığı ve bundan sonra da koyamayacağı ve çıkarılan yasaların da koloni halkının hak ve özgürlüklerini yok saydığı konusunda çeşitli kararlar alındı.
  bu gelişmeler üzerine, britanya imparatorluğu'na karşı cephe oluşturanların vatana ihanetle suçlanması ve britanya mahkemelerinde yargılanmakla tehdit edilmesi de eylemlerin diğer eyaletlere yayılmasının önüne geçemedi. 5 mayıs 1770'de boston'daki ingiliz birliklerine karşı duyulan hoşnutsuzluk yerini silahlı çatışmalara bıraktı. "boston kıyımı" adı verilen bu olayla birlikte artık amerikan kolonileri "amerika birleşik devletleri" bilincini geliştirmeye başlıyordu.
  5 eylül 1774'te yaşadıkları güç koşulları değerlendirmek amacıyla 12 koloninin temsil edildiği bir kıta kongresi toplandı. henüz amerika adı yerleşmemiş olduğundan bu kongreye "kontinental kongre" adı verildi.

  10 mayıs 1775'te philadelphia'da ikinci kıta kongresi toplandı. bu kongrede; "davamızda haklıyız. birliğimiz mükemmeldir. kendi olanaklarımız büyüktür; gerekirse kuşkusuz dışarıdan da yardım görebiliriz. düşmanlarımız bizi silaha sarılmaya zorladılar. bu silahları özgürlüğümüzün korunması için kullanacağız. esir yaşamaktansa özgür olarak ölmeye karar vermiş bulunuyoruz" denilerek mücadele kararlılığı ifade ediliyordu. kongrenin bağımsızlık konusunda kesin bir karar alabilmesi ancak kolonilerin her birinin ayrı ayrı rızasına bağlıydı.

  4 temmuz 1776'da, kongre "bağımsızlık bildirisi"ni onayladı. "bağımsızlık bildirisi"yle 13 koloninin ingiltere'den koptuğu açıklanıyor, bağımsızlık ilan ediliyordu. 4 temmuz 1776'da "bağımsızlık bildirisi"nin onaylanmasından sonra amerikalılar bir "ulus", yürüttükleri mücadele ise "bağımsızlık savaşı" olarak anılacaktı. bağımsızlık savaşı 6 yıldan fazla sürmüştü.

  ekim 1781'de ingiliz birlikleri teslim oldular. kolonilerin zaferinden sonra ingilizlerle bağımsızlık ilkelerine göre barışın sağlanması için bir anlaşma yapıldı. bu anlaşmaya göre ingiltere'de kolonilerin bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldı. 100.000 ingiliz soylusu ve aile kuzey amerika'dan kovularak topraklarına el konuldu.

  1783'de imzalanan "paris anlaşması"yla amerika birleşik devletleri'nin bağımsızlığı resmen kabul edildi. yeni amerikan cumhuriyeti'nin ilk federal anayasası hazırlandı.

  24 mayıs 1787'de george washington abd'nin ilk başkanı oldu.

  1788'de insan hakları yasası anayasaya eklendi.

  bu savaşta bağımsızlık savaşını göğüsleyen temel güçler , kolonilerde yaşayan çiftçiler ve zanaatçılardı. çiftçiler, işçiler ve burjuvazi, ingilizlere karşı savaşırken aynı zamanda da kolonilerdeki toprak aristokrasisine karşı savaşmaktaydılar.

  amerikalılar'a karşı savaşanlar ise, zengin ingilizler, toprak sahipleri, esir tüccarları ve krallığın amerika'daki memurlarıydı. savaşın sonucunda soyluların büyük bir bölümü kuzey amerika topraklarının dışına atılmasına rağmen, sonuçta bir ekonomik eşitlik amaçlanmıyordu yürütülen bağımsızlık savaşı sonrasında kısaca iktidar bir sınıftan başka egemen sınıflara geçiyordu:
  - iktidar, kuzeyde sanayi ve ticaret burjuvazisinin,
  - güneyde ise tarım işletmecilerinin eline geçecekti.

  - abd anayasası'na göre hemen hemen her eyalette oy hakkından yararlanmanın koşulu; bu hakkı kullanmak isteyenlerin (ister toprak ister para olsun) belli bir servetin sahibi olmalarıydı.
  - anayasa'da kadınlara oy hakkı verilmezken, (amerika birleşik devletleri'nde kadınlara oy verme hakkı, 1920 yılında yürürlüğe giren anayasa değişikliği ile ülke genelinde tanınmış, kasım 1920'de kadınlar ilk kez parlemento seçimlerine katılmışlardır.)
  - kölelik yasaklanmıyor ve yaygın bir şekilde devamını sağlayan düzenlemeler getiriliyordu.
  - köleler ve kızılderililer hiçbir haktan yararlanamıyorlardı.
  - köle sahipleri temsilciler meclisinde sahip oldukları köle sayısına göre ek sandalye sahibi oluyorlardı.
  - yaşamları boyunca görev yapmak için seçilen üyelerden oluşan yüksek mahkeme'nin yetkileri çok genişti ve kapitalistlerin yanında halk yığınlarının karşısında yer alıyordu.
  - amerikalı kapitalistler yüksek mahkemenin desteğiyle istedikleri direnişi ve grevi yasadışı ilan edebiliyorlardı.
  - amerika'da daha kolonilerin oluşumundan itibaren, özellikle de bağımsızlık savaşı'ndan sonra konuşulan dil, hangi milliyetten olursa olsun ingilizceydi.
 • magna carta'dan sonra ikinci anayasal düzenleme içeren kongreler.