şükela:  tümü | bugün
 • başlagıç, gelişim ve bu sürecin sonucu kendini oluşturan şey anlamındaki yunanca terim...
  (bkz: fizik)
  ilkçağ filozoflarınca "doğa-süreci" anlamında kullanılmıştır.
 • phusis diye yazılan natura eşdeğeri sözcüğün aslıymış.
 • "bedenin kendini iyileştirme gücü"anlamında kullanılır.
  "her insanın içinde bulunduğuna inanılan sağaltıcı güç"
  "doğanın,bozulmuş olan dengeyi yeniden kurmaya yönelik doğal eğilimi,iyileştirme gücü" de denebilir.

  "çok fazla,doğayla çelişir" diyen hipokrat az ilaç ve kuvvetsiz ilaç ile hastanın yaşama biçiminin düzenlenmesinin üzerinde dururdu.ayrıca hipokratizm, "vücut bir dizi kısım demek değildir,vücut bir bütündür" der.hipokrat tıbbında temel ilke ölçülülüktür ve koruyucu hekimlik fikrinin temelleri ta o zamandan atılmıştır.

  tedavide amaç insanın içindeki doğal sağaltım gücünü-yani physis- harekete geçirmek ve desteklemek olmalıdır.malesef günümüzde temelde patoloji düzeltmeye odaklanmak yerine,ıvf ile iyi para kazanma fikri, hipokratik tıp anlayışına uymamaktadır.
 • lat. düşünülür olan, gerçek olan.