şükela:  tümü | bugün soru sor
  • hiçbir dinin anayasaya, toplumsal sözleşmeye yararlı olmadığını söyleyen düşünür. ingiliz william warburton'ın din konusunun özelinde hıristiyanlığın anayasanın korunmasındaki en büyük referans kaynağı olduğuna ilişkin düşünceleriyle onunla 17. yy'da bir sürtüşme içersine girmiştir.
  • yaşamıyla değilse de düşünceleriyle 18. yüzyıla bağlanan bu filozof aydınlanma çağı'nı büyük ölçüde etkilemiş,özgür düşüncesiyle güçlü silahlar hazırlamıştır.yazarın birçok eseri vardır ve tümünde de kuşkuculuk ön plandadır.
  • akılcılığı rehber edinen fransız filozof.

    kişilerin "iyi" ya da "kötü" bir kadere sahip olmalarını tanrı 'ya atfedenlere karşı dictionnaire adlı ünlü eserinde şöyle der:

    " eğer hıristiyan teolojisi doğru ise, bu takdirde tanrı 'nın bir canavar olduğunun kabulü gerekir."

    ona göre kaderci felsefeye inanmak, tanrı 'yı her türlü kötülüğü yapabilir şekilde kabul etmek demektir.