şükela:  tümü | bugün soru sor
 • (1592-1655)
  fransız düşünür.
  düşüncelerini oluşturmada ilk çağ atomcularından* faydalanmış.
  descartes'ın doğuştan gelen bilgi görüşüne karşı çıkmıştır. empiristtir. ona göre bilginin temelinde algı vardır.
 • fransız filozofu olup, hem epikurosçu düşüncesini benimseyip, descartes 'ın cogito ergo sum 'uyla dalga geçmiştir. en meşhur eseri de vita moribus et doctrina epicuri 'dir. tam adı pierre gassend'dir.
 • 1592-1655 yılları arasında yaşamış fransız matematikçi ve felsefecidir.
 • rene descartes'in meditasyonları'na cevap vermiş felsefeci. doğuştan gelen bir tanrı idesine karşı, bütün idelerin algıyla oluştugunu söylemiş. örneğin bir körde renk ideleri mevcut değildir, demiş. bir nevi insan zihni doğuştan boş ona göre.
  descartes de ona yanıt vermiştir daha sonra. bilgesu yayınlarından çıkma meditasyonlar kitabında hepsi var. okumak isteyenlere not.
 • kopernikus'un, merkezinde dünya'nın değil güneş'in olduğunu savunduğu savı için ''eğer kutsal kitapla uyuşsaydı bu savı kabul ederdim'' demiştir.
 • ''gezmeye gidiyorum o halde varım.'' cümlesi ile descartes'i ti ye almayı niyetlemiştir.
 • okul kaçağı(derken, anlayana eğreti, kıps), yaramaz fransız felsefeci ve soyutlamaların varoluşun bir parçası olduklarına inanmadığı(tam bir 'in spiritus epicuri') için matematiği pek sevmeyen yararlı fizikçi. şöyle diyeyim, 17. yüzyılda skolastik dogma minarelerine, belki günümüzde yaşasa sentral dogmayla bile uğraşacak kadar, ünü karanlık epikurosçulukla karşı çıkmıştır. ama asla hristiyanlığın bizzat kendisine, ya da daha doğrusu otoriter bir yoruma dayanmış yaşanılan çakma aristotelesçi hristiyanlıkla ayrışan kitap hristiyanlığına karşı çıkmamıştır, hatta aksine fiziği ve epikurosçuluğu hristiyanlıkla ortak bir kapsüle sığdırmak istemiştir.

  gassendi'de hristiyanlık konusu "işte uğraştı bir şeyler" deyip geçmekten daha önemlidir, bu sadece rastlantısal ya da 'bonus görev' şeklinde sonradan teorilerine melfuf olmuş bir balkon değildir. hatta durum buna son derece antagonistik; hristiyanlık, gassendi'nin teorilerini yönlendirecek kadar merkezde bulunur, ama tek merkezde olan hristiyanlık değildir, aynı zamanda empirisizm de merkezdedir.

  dönem ortaçağın çıkış kapısı olmasına rağmen, günümüzdeki gibi kör scientism anlayışı pek yoktu o dönemde, bu olmayıştan gassendi de pay almıştır ki bilginin dinamikliğini savunmuş ve bir sonraki bilimsel adımın bir önceki bilimsel adıma zeval olabileceğine inanmıştır. pardon pardon, bilmiştir! bu sebeple gerçek bilgiye ulaşmak pek imkanlı değildir, yumurta sarısı gibi insanın gözünün içine bakan açık kapı daima vardır.

  tabii bu görüş kuşkusuz aristoteles'in ve descartes'ın bilgi anlayışına ters, hatırlayalım ki, aristoteles'in düşüncesi malumken descartes limitli de olsa ulaşılabilir gerçeklik değerlerinin olduğunu düşünürdü. e gassendi beyefendisi böylesi septik durumda bilimi niye vecde getiriyor? çünkü beyefendimize göre bilim, en kötü, gerçekliğe benzeyene ulaştırır!
 • başlıca yapıtları:

  exercitationes paradoxicae adversis aristoteleos(aristoteles’e yöneltilen eleştiri) 1624.

  syntagma philosophiae epicuri(epicurus felsefesini geliştirmeye yönelik çalışma) 1649.