• 1280-1348 yılları arasında yaşamış, italyan, gotik dönem ressamı.

  ambrogio lorenzetti'nin de kardeşi oluyor.
 • doğu roma imparatorluğu'nun bilhassa son iki asrında ortaya çıkan ve paleologos rönesansı denilen dönemde imparatorluğun avrupa'ya belki de en büyük ihracatı olan "bizans ikonografisi"nin italya'daki en müstesna icracılarından biri olagelmiş 14'üncü asır sanatçısı.

  aslında kendisi salt bir bizans ikonografı değildir. kendisinin, çoğu erken dönem siena ekolü sanatçıları gibi alamet-i farikası dini eserlere getirdiği natüralist yorumdur. tıpkı ducco, martini ve di segna gibi bu ekolün diğer tanınmış temsilcilerinde de görülebileceği üzere keskin ama ince çizgilerle bezenmiş, duygusallıktan arınmış ve zengin hatta yer yer kalabalık sahneler içeren eserleri mevcuttur.

  siena katedrali'nde bulunan ve 1342 senesinde tarihlenen bakire'nin doğuşu en meşhur eseridir ve yukarıda bahsi geçen neredeyse tüm özellikleri içerisinde barındırmaktadır. koyu bir din baskınlığı altında geçen orta çağ ile aydınlanma ve rönesans arasındaki geçiş döneminin etkileri, kendisinin eserlerinde çok net bir biçimde gözlemlenebilir.
 • 14. yüzyıl siena okulu'nun önde gelen sanatçılarındandır.

  hasta rahibe’nin iyileştirilmesi adlı ahşap panel çalışmasında, yapının hem içten hem de dıştan görüntüsü vererek oha dedirtmiştir.

  rengi ön plana çıkaran geleneğin öncüsüdür.

  psikolojik anlatım, jest ve mimikleri ön plana alan ekol için ;

  (bkz: floransa okulu)
hesabın var mı? giriş yap