şükela:  tümü | bugün soru sor
 • istanbul üniversitesi onkoloji enstitüsü medikal onkoloji profesörü. aynı zamanda tıbbi onkoloji derneği başkanı. hem çapa tıp fakültesinde hem özel muayenehanesinde hem şişli memorial'de hasta bakmakta. uzun zamandır düzenli olarak takibinde olan hastasına sürekli aynı şeyleri sorması, hastanın anamnezi ile ilgili bilgileri mutemadiyen unutması ve muayene sırasında genelde dalgın tavırları irrite edici olan doktor. tamam her şeyi hatırlamak zorunda değil ama karşısındaki onkoloji hastasına bu kadar ezberden davranması hoş değil. hasta sayısını biraz azaltması gerekiyor bana göre.
 • istanbul tabip odası başkanı.
 • "
  ...türk tabipleri birliği kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. amacı halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini korumak, hekimlerin maddi ve manevi haklarını ve halkın sağlığını korumaktır. bu tür kurumların bağımsız ve özerk olması, ülkenin doğru politikalar üretmesi ve gelişmesi için gereklidir. diğer yandan bağımsız meslek örgütlerinin varlığı halk sağlığı açısından da bir güvencedir. türk ibaresi ile ilgili tartışmaların* ülkemize bir faydası yoktur.

  ...ana hedeflerimiz ito’nun çağdaş, laik, demokratik, eşitlikçi yapısını korumak ve geliştirmek, sağlığın piyasalaştırılmasına, ticarileştirilmesine karşı kamucu, toplumcu politikaları savunmak, sağlık hizmetinin hastaya ve hekime yaraşır şekilde insan onuruna uygun koşullarda verilmesi için çalışmak, iş güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık, çalışan ve emekli maaşlarının arttılması için mücadele etmek, sağlık hizmet sunumunda etik ilkelere dayalı iyi hekimlik uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, halk sağlığını ilgilendiren konularda çalışmalar yapmak, tıp eğitimi standartlarının yükseltilmesi için çalışmak, sağlıkta şiddete karşı mücadele etmek, akademide liyakat, bilimsel özerklik ve nesnelliğin sağlanması için mücadele etmek, hastaların doğru bilimsel ve güncel tanı ve tedavi yöntemlerine ulaşmasına katkıda bulunmak, umut tacirleri ve bilim dışı tedavilerle mücadele etmek, sağlıkta dönüşüm programı ve performans sisteminin sakıncalarını yetkililere ve halkımıza anlatmak ..."

  pınar saip
  https://www.gazeteduvar.com.tr/…modeliyle-aciliyor/