şükela:  tümü | bugün
 • ferhat hoca'nın ince memed'e anlattığı versiyonu;

  birisi aşık, hem pir, hem aşık. güzel türküler söyler. alevi, kızılbaş, asi. şahın adamı, şah ali’nin, hani düldül atının sahibi hazreti ali var ya, onun adamı. bu yüzden de padişaha düşman, ona asi.

  bir sabah yanında çalışan hıdır’ı çağırır, “ben bu gece bir düş gördüm hıdır”, der. “düşümde istanbul’a gidiyormuşsun, orada vali olup sivas'a geliyor, beni burada sivas çarşısında asıyormuşsun. haydi güle güle. yazgının önüne geçilmez.” hıdırdır, pir'in ellerine, ayaklarına düşer, “aman pirim, yaman pirim, ben seni nasıl asarım, yeter ki vali olayım.” pir sultandır, “yürü git hıdır,” der, onu yolcu eyler.

  hıdır gider, aradan yıllar geçer, sivas’a bir vali gelir hızır adında. bir gün valinin aklına gelir ki onu düşünde görerek, himmet edip istanbul’a yollayan piri yıldızeli’nin banaz köyündedir. “hani o vali olup beni asacaksın demişti ya, ben ona büyük, misli görülmemiş bir şölen çekeyim de görsün”, der. sivas’la banaz arası üç günlük yol. şölen gününü hazırlar, sivas’ın ileri gelenlerini, beylerini, ağalarını da çağırır ki pirine nasıl bir saygı gösteriyor vali olduğu halde.

  sivas’la banaz arası üç günlük yoldur, vali adamlarını göndertip pir sultan abdal’ı sarayına getirtir, o şölen yerine gelirken huzurunda niyaza varır. pir buna derecesiz sevinir ya içinde de bir kuşkusu vardır. bu hıdır hızır olmuştur ve hem de osmanlı... bir kişi osmanlı olmuşsa ona güven olmaz. bir de düşünü görmüştür pir. derken şölen başlar. sofrada türlü yemekler vardır, buralarda görülmemiş, bilinmemiş. sofrada kuş sütü eksik. herkes yemeği yemeye başlamış, pir sultan öyle elleri kolları bağlı gibi durup durmuş. hızır paşanın bu gözünden kaçmaz. “buyur pirim, yemek ye.” pir karşılık vermez, herkes iştahla yemeğini yerken o el bile sürmez. “aman pirim...” pir sultan başını kaldırır, gözlerini oradaki ağaların, beylerin, yüksek devlet adamlarının üstünde teker teker dolaştırır, “ben bu yemekten yiyemem,” der, “çünkü bu yemekte tüyü bitmedik yetimlerin hakkı, kan ter içinde çalışanların kanı var, bu yemek zulüm yemeğidir, ben bu yemeği yiyemem, haramdır. bu yemeği ben değil, köpeklerim bile yemez.”

  hızır paşa çok kızar, saçını başını yolar, öfkeden delirir. durumunu birazıcık kurtarmak, bu beylerin önünde daha fazla rezil olmamak için, “çağır köpeklerini, pirim, der, bakalım yemeyecekler mi...” pirdir, hemen buradan banaz’a el eder, köpekler yola düşüp gelirler.

  “buyur paşa, işte köpekler.” yemekler pir sultan’ın köpeklerine sunulur, köpekler, yemekleri şöyle uzaktan, burunlarının ucuyla koklarlar, paşanın adamları ne yaparlarsa yapsınlar yemezler.

  paşa bu kadar insan önünde çok bozulur. bu aşağılanmayı nasıl yutacaktır, durumunu kurtarması gerekir. “düşün gerçek çıkıyor, pirim,” der hızır paşa. “yalnız sana pirim olduğun için bir kapı daha açıyorum, bu bana yaptıklarına karşılık seni çoktan sallandırmalıydım. şimdi sen, şu insanların huzurunda üç deme söyleyeceksin, bu üç demede de şah adı geçmeyecek. böyle yaparsan seni bağışlarım. yoksa seni bu sabaha karşı şehrin meydanında en yüce ağaca astıracağım.”

  pir sultan sazı kucağına çeker, ilk demesini söyler. başta paşa, ortadakiler donar kalırlar.

  pir sultan şiirinin her dizesinde bir kere şah demiştir. şölendekiler ikinci demeyi beklerler.

  o da baştan aşağıya şahla doludur. üçüncü deme de öyle.

  hızır paşa, “pirim, düşün gerçekleşti,” der, askerler piri alırlar sivas meydanında asarlar. o yüzden sivas’ın adı kanlı sivas kalır. kıyamete kadar da bu şehir böyle anılacaktır.

  o sabah günle birlikte bütün sivas’ta pir sultan abdal’ın bu minval üzere asıldığı konuşulur.

  bir tanesi der ki, ben ala şafakta pir sultan’ı ak libaslara bürünmüş kayseri kapısından çıkıp giderken gördüm. ötekisi, ben de onu tokat kapısında gördüm, der. kimi onu şehrin doğu, kimi batı kapısında görmüştür. kimse pirin asıldığına inanmamaktadır. kuşkuda olanların bir kısmıysa, halep oradaysa arşın buradadır, derler. haydi meydana gidelim de görelim, pir sultan asıldıysa oradadır. şehrin alanına gelirler ki ortalıkta hiç kimse yok. yalnız bir kalın, uzun ip bir ağacın dalında sallanır durur...

  ferhat hoca güzel sesiyle pir sultan’ın o üç, her dizesinde şah adı geçen şiirini söyledi.
 • yedi büyük alevi-bektaşi ozanından biri. anadolu'da halk arasında deyişleri ve semahları ile yer etmiştir. 16. yy'da yaşadığı bilinmekte olup, doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. halkın içinden çıkmış, her zaman halkın yanında yaşamış ve haksızlıklarla mücadele etmiştir. fikirleri yüzyıllarca insanları etkilemiş ve yol göstermiştir. halen arnavutluk'ta arnavutça olarak, diğer bölgelerin tamamında ise türkçe olarak nefesleri ezberlenmiş, sözlü gelenek olarak yaşamaktadır.

  haksızlıklar karşısındaki tutumu ve yakarışları alevi-bektaşi öğretisinin bir gereğidir. pir sultan abdal bu geleneğin devamı olarak alevi-bektaşi kültürünün çok önemli bir parçası olmuştur.

  (bkz: açılın kapılar şaha gidelim)
 • hep sünni sakalıyla resmetmişler ama muhtemelen öyle bir sakalı yoktu.
 • padişah katlime ferman dilese
  yine geçmem ala gözlü şah'ımdan
  cellatlar karımda satır bilese
  yine geçmem ala gözlü şah'ımdan

  on yedi yerimden vursalar yara
  cerrahlar derdime kılmasa çare
  kemendi bend ile çekseler dara
  yine geçmem ala gözlü şah'ımdan

  karadır kaşları benzer kömüre
  münafıklar zarar verir ömüre
  ik'ellerim bağlasalar demire
  yine geçmem ala gözlü şah'ımdan

  eğer beni katsa kervan göçüne
  götürseler hindistan'a maçin'e
  urganım atsalar dar ağacına
  yine geçmem ala gözlü şah'ımdan

  ahiri katlime ferman yazılsa
  çıksam teneşire tabut düzülse
  kefenim biçilse mezar kazılsa
  yine geçmem ala gözlü şah'ımdan

  pir sultan abdal'ım derim vallahi
  ölsem terk eylemem piri billahi
  huzur-ı mahşerde dilerim ah'ı
  yine geçmem ala gözlü şah'ımdan

  adnan saygun bu deyişi muhteşem bir şekilde düzenlemiştir.

  burak bilgili'nin seslendirdiği bbc senfoni orkestrası'nın çaldığı "bozlak" https://youtu.be/2nbygyxs9jw

  edit: link ölürse youtube da burak bilgili bbc yazarsınız.
 • her sabah her sabah seher yelleri
  seher yelleri ile esen alidir
  muhammed kılavuz mahşer yerine
  islamın bayrağın çeken alidir

  münkirin kıtası haktan kesildi
  nesimi yüzüldü mansur asıldı
  dünya yetmiş kere doldu boşaldı
  dolduran mevladır dolan alidir

  abdal pir sultanım şad olup güldü
  kabe-i şerif'ten bir nida geldi
  hakkın emri ile dört kitap indi
  okuyan muhammed yazan alidir
 • yas-ü matem günü derdim yeniler
  yarin sesi kulağımda çınılar
  sordum ki dağlara niçin iniler
  dedi çekticeğim karın elinden

  alnıma yazmışlar kara yazılar
  itikattır talib pirin arzular
  sordum ki çamlara neden sızılar
  dedi çekticeğim pürün* elinden

  varıp hakkın divanında durursun
  pervane olup aşk oduna yanarsın
  sordum değirmene ne hoş dönersin
  dedi çekticeğim perin* elinden

  varıp bir pir ile pazar edersin
  oturup da ikrarını güdersin
  sordum garip bülbül niçin ötersin
  dedi çekticeğim harın* elinden

  ser-çeşmeden gelir suyun durusu
  nasibimiz verir pirin birisi
  dedim pir sultan'ım benzin sarısı
  dedi çekticeğim yarin elinden
 • "marksistler bir zamanlar, benim millîyetçi muhteşem asiler olarak kabul ettiğim köroğlu, dadaloğlu, pir sultan abdal gibi halk şairlerini sınıf savaşçısı ilân ederek, komünizme tarihî ve millî boyut kazandırmak istemişlerdir.

  halbuki bu celalî ozanların işçi veya köylü diktatörlüğü kurmak gibi bir niyetleri yoktu. aksine türk halk edebiyatının bu seçkin ve eylemci simaları, dönme-devşirme enderun iktidarında pekişen osmanlı egemen sınıfına başkaldıran birer türk milliyetçisiydiler."

  (bkz: necdet sevinç)
 • derdimi yandığım kınamayasın
  aşık maşukunu del'eyler imiş
  bir kömür gözlünün ateşi közü
  yakar bedenlerin kül eyler imiş

  gelin bakın ateşime közüme
  kim dayanır bu zalimin sözüne
  gül yüzlü yar bassa geçse yüzüme
  basar bendelerin yol eyler imiş

  hûblar göçü uğradı da yol etti
  kim ne bilir elif kaddim dal etti
  aktı çeşmim yaşı çaylar sel etti
  çevirir önünü göl eyler imiş

  su değilim akam akam durulam
  acep binem aşk atına yorulam
  yusuf gibi zelha'sına sarılam
  satar kend'özünü kul eyler imiş

  pir sultan'ım yâre kullar olurum
  el katmazsan ben bu dertten ölürüm
  çektiğim çileyi senden bilirim
  aşıka n'iderse al'eyler imiş

  ___________________________

  bende: kul, köle
  hûb: güzel
  elif: arap alfabesindeki ilk harf olup uzunca ve yukarıdan aşağı çekilen bir çizgiden ibaret olması sebebiyle şairler elif'i boya benzetmişlerdir.
  kad: boy
  dal: arap alfabesinde sekizinci harf. elif'in bükülmüş şekline benzediği için şairler bu harfi bükülmüş boya benzetmişlerdir.
 • halk ozani, abdal.

  benim bu adam. biz pir sultan abdal ile ayni ruhun insaniyiz.

  abdallar geleneginin son meshur temsilcilerinden bir ornekle anlatmak gerekirse;
  neset ertas babasi muharrem usta'ya sorar;
  -baba sen neden soz yazmiyorsun, hep ozanlarin sozlerini havalandiriyorsun ?
  +oglum ozanlar birbirinin devamidir, benim diyeceklerimi yuzyillar once karacaoglan, dadaloglu, asik emrah demis, bana dusen onlarin sozunun ustune soz soylemek degil onlara ses olmaktir, ozanlar birbirinin devamidir, biz onlarla ayni ruhun insaniyiz.

  yillar sonra neset ertas babasi muharrem usta'yi ''biz babamla ayni ruhun insaniyiz'' diye tarif eder.

  (bkz: ayni ruhun insani olmak)
 • ''uyur idik uyardılar
  diriye saydılar bizi''
  pir sultan abdal