şükela:  tümü | bugün
 • pirimidin sentezi :

  pirimidin bazı pürinlerden farklı olarak riboz parçası ilave olmadan önce sentezlenir.

  sentezdeki ilk reaksiyon da glutamin, co2 ve 2atp ile reaksiyona girerek karbamoil fosfat oluşturur.

  bu reaksiyon üre döngüsünün ilk reaksiyonuna benzemekle birlikte, pirimidin sentezinde, azot glutamin tarafından sağlanır ve karbamoil fosfat sentetaz ıı tarafından katalizlenen reaksiyon ile sitozolde gerçekleşir.

  bu reaksiyon utp tarafından inhibe, prpp tarafından aktive edilir.

  daha sonra tüm aspartat molekülü karbamoil fosfata katılır ve molekül kapanarak bir halka yapısı oluşur.
  gerçekleşen oksidasyon ile orotat elde edilir.

  yani önce halka olan oratat elde edilir.daha sonra bundan tıpkı pürindeki salvage gibi prpp ile ump elde edilir.ump daha sonra ctp ve tmp'ye döner.

  d-ump'den timidilat sentaz ile tmp elde edilir.burada her seferinde tetrahidrofolat dihidrofolat'a dönüşür.
  dna çift zincirli olduğu için adenin kadar timin olmak zorundadır.

  timidilat sentaz çok spesifik bir inhibisyon noktasıdır.burada 5-flurourasil inhibe eder.5-fu d-ump'nin yapısal analoğudur.timidilat sentaz'ın yarışmalı inhibitörüdür.

  pürinlerden adenin ve guanin folat'a ihtiyaç duyarken, pirimidinlerden ise timidilat ihtiyaç duyar.burada da dihidrofolat'ı tekrar tetrahidrofolat'a çeviren dihidrofolat redüktaz enzimi görev alır.metotreksat ta bu enz.'in inhibitörüdür.

  methotreksat ,aminopterin ,trimethoprim bunlar folat agonistleridirler ve dihidrofolat redüktaz'ı inhibe ederler.
 • pirimidin nükleotidlerinin yıkımı:

  insan hücrelerinde pürin halkaları kırılıp açılmazken, pirimidin halkası açılarak, ß-alanin ve ß-aminoizobütirat gibi daha kolay çözünen maddelere parçalanabilir.

  beta-alanin'den asetil-koa, bata-aminoizobütirattan ise süksinil-koa oluşabilir.

  beta-alanin'den ayrıca karnozin ve anserin sentezlenebilir.

  idrarda artmış beta-aminoizobütirat görmek artmış pirimidin yıkımını gösterir.ayrıca lösemi ve radyasyon maruziyeti sonucu idrar atılımı artar.
 • pirimidin, genellikle nükleik asitlerde, ayrıca bazı koenzimler ile vitaminlerde bulunan azotlu aromatik bazların genel adı.

  en basit pirimidin yapısı c4h4n2'dir ve biyoloji açısından son derece ilgi çekici olan pirimidinler, bu ana yapının türevleridir.

  üç pirimidin (sitozin, timin ve urasil), biyolojik sistemde bulunur. urasil, yalnızca ribonükleik asitte (rna), timin deoksiribonükleik asitte (dna), sitozinse hem dna'da, hem de rna'da görülür. pirimidinlerin biçimleri ve boyutları, aynı zamanda da pürinlerle hidrojen bağları oluşturma yetenekleri, nükleik asitlerin üç boyutlu yapılarını ve biyolojik işlevlerini sağlar.
 • pirimidin'in de yapısında aspartat, glutamin ve co2 standart olarak bulunurken, glisin kesinlikle yoktur.

  pirimidin sentezinde ilk sentezlenen pirimidin orotik asit, daha sonra sentezlenen ortak pirimidin urasil'dir.

  leflunomide ise mitokondriyel dihidroorotat dehidrogenaz'ı inhibe ederek orotik asit sentezini bozar.

  burada önemli olan deoksiuridin monofosfat'ın(dump) timidin monofosfat'a( tmp) dönüşümüdür. bu reaksiyonu timidilat sentaz yapar. ve bu enzim folat bağımlıdır.

  ve dump yapısal analoğu olan fluorourasil de timin sentezini bozarak kanserlerde kullanılır.

  bu reaksiyonda tetrahidrofolat herzaman dihidrofolata döner. ve bunu dihidrofolat redüktaz rejenere eder. bunu da metotreksat inhibe eder.

  edit: bilgi ekleme.
 • sitozin, timin ve urasil bazlarını içinde bulunduran azotlu aromatik baz ailesine veriler isimdir.