şükela:  tümü | bugün
  • milattan önce 360 yılında pitane, çandarlı'da doğmuş yunan astronom ve matematikçi.

    milattan önce 4. yüzyılın sonlarına doğru etkin olmuştur ve yunan filozof (bkz: arkesilaos)’un öğretmenliğini yaptığı sanılmaktadır. bugüne dek iki tane eseri korunabilmiştir, onlar da milattan önce 330 yılında yazılmış olan "hareket eden bir küre üzerine" (peri kinoumenes sphairas) ve "doğuşlar ve batışlar üzerine"’dir (perí anatolón kaí dyseon). bunlar aynı zamanda matematik ve astronomi alanındaki en eski bilimsel eserler olma özelliğini de taşımaktadır. autolykos’un (bkz: öklid) geometrisinin bazı teoremlerine katkısının olduğu da öne sürülmektedir.