şükela:  tümü | bugün
 • sonsuz, sınırsız bir evren modeli sunar. bu modele göre evrenin bir başlangıcı olmak zorunda değil.

  bizim içinde bulunduğumuz, görebildiğimiz galaksi ve galaksi kümelerini oluşturan evren, bu sonsuz sınırsız evrenin çok küçük bölümündeki bir evren adasıdır. bir evren adası, bildiğimiz dev galaksi kümelerinin çok ama çok büyüğü olarak özetlenebilir. tıpkı dev galaksi kümeleri gibi, sonsuz ve sınırsız uzay boşluğu içinde milyarlarca dev galaksi kümesi barındıran evren adaları var olabilir. plazma evren modeli bunu olağan karşılar. tüm bu evren adaları birbirine fiziksel olarak bağlı uzay boşluğundadır. bu uzay boşluğu ise sonsuzdur, ezelden beri vardır ve var olmaya devam edecektir.

  sıcak plazma ile dolu sonsuz ve sınırsız uzay boşluğunda teorik olarak bizimki gibi çok sayıda başka evren adalarının var olması mümkündür. bu evren adaları, olağanüstü büyüklükteki plazma kümelerinin trilyonlarca yıl boyunca yavaş yavaş çökmesi sonucu oluşur. ve her evren adası birbirinden trilyonlarca, hatta katrilyonlarca ışık yılı uzaklıktadır. hepsi aynı sonsuz sınırsız uzay boşluğu içindedir fakat, aralarındaki muazzam uzaklık ve aradaki yüz milyarlarca ışık yılı kalınlığındaki plazma bulutları nedeniyle bunları görebilmemiz pek mümkün değildir.

  aslında plazma evren modelinin yaygın genel kabul görmemesinin altında yatan en büyük nedenlerden biri, evreni ezeli ve ebedi olarak göstermesi. yani, bir anlamda deli saçması olarak niteleniyor oluşu. sonsuzluk kavramını evrenin geneline yaydığı için birçok çevre tarafından kabul görmemiş, onun yerine sonlu, sınırlı, bir başlangıcı -ve ihtimalle sonu- olan büyük patlama teorisi kabul edilmiştir.

  fakat bazen mızrak çuvala sığmaz. bir başlangıç anının varlığı hala yaygın kabul görse de, büyük patlama teorisine göre evrenin bir sonu olmadığı da ispatlanmış durumda. (bkz: karanlık enerji) buna göre, evren sonsuza kadar genişlemeye, hatta giderek daha da fazla hızlanarak genişlemeye devam edecek. yani, evren içindeki her şey ölse bile asla yok olmayacak.

  burada, büyük patlama teorisi ile plazma evren modeli kesişiyor. büyük patlama teorisi, 20-25 trilyon yıl sonra termodinamik olarak ölü olsa da sonsuza kadar var olacak bir evreni öngörüyor artık. plazma evren teorisi ise; "evren zaten ezelden beri vardı, belki bizim görebildiğimiz kısmı ölecek ama evren sonsuza kadar var olmayı sürdürecek ve bu sırada sonsuz sayıda yeni evrenler oluşacak" demeyi sürdürüyor...
 • big bang teorisi'ndeki acmazlar uzerine olusturulmus olan evrenin varolus teorisi.

  teoriye gore evren sonsuz ve sinirsiz buyuklukte olup, cok sicak plazma (elektronsuz atom) ile kaplidir. bu evreni kaplayan hidrojen atomlari bir sekilde manyetik etkiler yoluyla bir araya gelerek sikismaya baslamis ve bugun gordugumuz evreni olusturmustur. evrenin herhangi bir baslangici olmayan sonsuz buyuklukte bir bosluk oldugu dusunuldugunde bi plazma yogunlasmasi evrenin sonsuz bolgesinde sonsuz kereler olusmus olabilir. dolayisi ile gordugumuz evren bizim evrenimizdir, uzay boslugu icerisinde daha baska bircok evrenler olabilir. bu evrenler birbirlerine gayet siradan yollarla baglidir, hatta siradan bir ulasim araci ile bile ulasilabilecek durumdadir.

  spiral galaksilerin olusumunu, olbers paradoksunu, daha uzaklara bakildiginda neden daha fazla garaksi goremedigimizi big-bang teorisinden daha dogru bicimde aciklasa da, bir yaraticiyi gereksiz kildigi icin bilim camiasinda pek tutulmayan bir teoridir.

  http://www.filozof.tripod.com/ da bu konuyla ilgili genis bir aciklama bulunuyor. ozetleyelim:

  big bang evrenbiliminde, kütle çekim evreni biçimlendiren ana etkendir. plazma evrende ise evreni biçimlendiren, ?u an gözlemlenen haline getiren ana etken kütleçekim degil elektromanyetizmad›r. plazma evren modeline göre: elektromanyetizman›n, evrenin %99 undan fazla bir k›sm›n› olu?turan plazma ile olan etkilesimi sonucu bugünkü yap›lar› olusmustur.

  plazma nedir? plazma maddenin dört durumundan biridir. kat›, s›v›, gaz, plazma. bunlardan plazma maddenin evrende en çok rastalanan durumudur. bu nedenle maddenin birinci durumu dersek daha dogru olur. maddenin diger durumlar› kat›, s›v›, gaz bizim en iyi tan›d›g›m›z durumlar›d›r ve evrenin toplamda sadece %1 inden de küçük bir k›sm›n› olusturmaktad›rlar.
  plazmay› maddenin gaz durumu gibi düsünebiliriz ancak gaz› olusturan atom ve moleküller elektriksel olarak nötr iken plazmay› olusturan parçac›klar elektrik yüklüdür. herhangi bir gaz› çok yüksek s›cakl›klara ç›kard›g›m›zda atomlar elektronlar›n› yitirerek iyonlasm›s duruma geçerler. atom çekirdekleri pozitif yükle donan›rken, serbest elektronlar plazma ortam›n›n negatif elektrik yükünü olustururlar. böylece, plazma negatif ve pozitif elektrik yüklü parçac›klar toplulugu olarak kars›maza ç›kar.

  ‹nsan yap›m› plazma, k›sa ömürlüdür. neon veya floresan lambalar›ndaki plazma varl›g›n› sadece lamba yand›g› sürece sürdürebilir. ancak, kozmik plazma çok daha uzun ömürlüdür. örnegin, y›ld›zlar çekimsel olarak birarada bulunan plazma yumag›d›r; y›ld›zlar aras› ve gökadalar aras› ortam tamamen plazma durumundad›r.

  teoriye göre plazman›n bir k›sm›nda 2 trilyon y›lda manyetik filamentler olusur. dogal olarak plazma bu manyetik filamentlerden etkilenerek esdag›l›ml› yap›s›n› kaybederek tabakal› yap›lar olusturmaya baslar. diger bir trilyon y›lda milyarlarca ›s›k y›l› uzunlugundaki filamenterler çevresinde, plazman›n kütleçekimsel çöküsü etkin duruma gelir. süper kümelerin olusmas› için 100 milyar y›l daha geçmesi gerekir, daha sonra gökada kümeleri için bir 10 milyar y›l daha ve son olarak y›ld›zlar›n olusmas› için bir kaç milyar y›l gereklidir. ne bir patlama var, ne de yarat›l›s›n baslad›g› bir tekillik. anlatt›g›m›z senaryo sonsuz tane noktada gerçeklesmis olabilir, teori buna izin veriyor.
 • yazılanlardan ve diğer kaynaklardan okuyup anladığım kadarıyla; kabaca şöyle bir teori.

  büyüklüğünün sınırlarını idrak edemediğimiz olimpik bir havuz düşünün, yani bi sınır yok sadece idrak edemediğimiz için sonsuz büyüklükte diyoruz. bu havuzun içi belki yüzbinlerce baloncuktan oluşan köpükle dolu olsun. teori diyorki, hani gökyüzüne bakıp uzay diyoruz ya, gezegenimiz, yıldızlar, güneş sistemi, galaksimiz ve birçok başka galaksi, işte o baloncuklardan birinin içindeyiz ve biz mevcut bilim ve teknolojimizle daha içinde bulunduğumuz baloncugun büyüklüğünü bile idrak edebilmiş değiliz.

  hakikaten böyle bir büyüklük akılla kavranacak birşey değil. ama yaratıcının gereksizligi sanrisi fazlaca sakil duruyor. gerek big bang gerek başka izahatlar varoluşu açıklamıyor. hep vardı demek yada süreç böyle başladı demek nedensellik ilkesine ters. hal böyle olunca işin için zaman boyut vs birsürü sikindirik kavram giriyor. sahsen dindar bir insan değilim ama bilimin hiçbir noktasında yaratıcıyı pasifize eden rasyonel ifadelere denk gelmedim. en ateşli tartışmaların konusu olan evrim teorisinde bile böyle bir iddia yok keza hepimiz aynı eksen üstünde farklı bakış açılarını zıtlık olarak algılıyoruz zira maymunlarla ortak atadan geliyoruz demek tanrı yoktur demekle eşdeğer bir ifade değil. neyse konu bu değil ama teori oldukça tutarlıymış.
 • big bang teorisini reddeyleyen bilim adamlarının başka bir teorisi, buna göre evreni şekillendiren güç elektro manyetizmadır.. aslında evrenin %90'nının plazmadan oluştuğunu düşünürsek mantıklı gözüküyor ve bigbangdeki gibi tekillikler (maddenin başlangıçta sonsuz yoğunluktaki tek noktaya sıkışmış olması vs) yok bu teoride, ayrıca bunlara göre madde evrende eş dağılımlı olarak bulunmuyor yani olbers paradoksu da aşılmış olunuyor.. son olarak gök adaların oluşumu labaratuarlarda veya plazma simülatörlerinde taklit edilebiliyor, yani gözlemlerle de çelişmiyor..
 • kozmik mikro dalga arkaplan ışımasını nasıl açıkladığını merak ettiğim modeldir. 160.1 ghz frekansında olan bu ışıma evrenin ilk oluşum anında ortaya çıkmış fotonların bir ürünüdür, bu fotonlar günümüzde düşük enerjili olsalarda hala gözlemlenebilir durumdalar. üstelik belirli bir merkezdende gelmiyorlar evrenin her yerinden aynı şiddette gözlemleniyorlar bu da big bangin en büyük kanıtı oluyor. yani big bang sonucu oluşmuş bir evrende yaşıyorsak oluşum sırasında ortaya çıkan fotonların her yerde bulunması gerekir ve gözlemlerimize göre her yerde bulunuyorlar...
 • dobbler etkisiyle yildizlarin birbirinden uzaklasmasini aciklayamadikca bir anlami olmayacaktir. zamani terse sardigimiz durumda yildizlar birbirine yaklasacak, sonucta bir noktaya sıkışacaktır. big bang teorisinin de sorunlari olmasina karsin bu durumu big bang teorisinden daha iyi izah edebilen bir baska oneri henuz yoktur.

  bu arada atayisler raat olsun. buyuk patlamanin varligi bir tanrinin varliginin ispati olmak zorunda degil. vatikan i dikkate almasinlar zaten. hala milattan once 7000 yilinda dunya olustu diyen, dunya duzdur diyen adamlar bile var orada.
 • evrenin başlangıcını ve doppler etkisinin nedenini açıklamakta yetersiz kalan bir teoridir. sırf büyük patlama anındaki matematiksel ve fiziksel tekillikten kurtulmak için icad edilmiş bir çıkış yolu bulma çabası