şükela:  tümü | bugün
 • akciğer zarları* arasında sıvı birikmesidir.
 • tanı ve tedavi amacıyla torasentez sık uygulanıyor olsa da, tedavide tüp torakostomi'nin daha etkin olduğu tartışılmaz bir gerçektir.
 • künt yan ağrısı ,öksürük, takipne ve nefes darlığı ile kendini gösteren akciğerlerin sıvı birikimine bağlı şişememesi.
  tüberküloz ,zatüre,akciğer kanserinde görülebilir.
 • kalp yetmezliği bobrek yetmezliği miksödem pulmoner emboli pnomoni kanser bazı enfektif hastaliklar vr bazı ilaçların yan etkisi olarak gozlenir
 • muayene sırasında;
  palpasyonda tek taraflı göğüs daralması (decreased unilateral chest expansion) ve tactile fremitusta azalma
  perküsyonda matite (dullness)
  oskültasyonda nefes sesi duyulmaması (ki bu yüzden pnömotoraks ile perküsyon sırasında ayırt edilir) şeklinde bulgular veren, "akciğer zarları arasına su dolması" şeklinde özetlenebilecek hastalık (akciğer zarları arasına hava dolsaydı pnömotoraks oluyodu)
  not: ingilizce tıp (türkçe tıp yoktur, türkçeleştirilmiş tıp vardır; türkçe kelimeler yerine türkçeleştirilmiş kelimeleri kullanan tıbbın amk)
 • plevral efüzyon, plevral sıvı yapım ve emilimi arasında dengesizlik sonucu oluşan, anormal patofizyolojik durumdur. plevra sıvısının aşırı miktarda birikmesinden 6
  temel mekanizma sorumludur

  hidrostatik basınç artışı
  onkotik basıncın azalması
  plevral boşluktaki basıncın azalması
  vasküler permeabilitenin artması
  lenfatik drenajın bozulması
  peritondan transdiyafragmatik sıvı geçişi

  solunum fonksiyonlarını bozacak düzeydeki efüzyonlarda acil müdahale gerektirir. plevral efüzyonlar eğer hastanın klinik durumunu etkiliyorsa tedavi amaçlı acil torasentez yapılır etkilemiyorsa elektif olarak tanısal amaçlı torasentez yapılır.
 • covid-19 belirtisi olup olmadığını merak ettiğim rahatsızlık.
 • plevral efüzyon'un kesin tanısı torasentez ile alınan sıvının gösterilmesi ile konur.`

  bundan sonra transuda mı yoksa eksüda mı ayırımını yapmak için light kriterlerine bakarız. transüda için kesin yapanlar nefrotik sendrom ve kalp yetmezliği iken, kesin eksüda yapanlar ise pnömoni ve akciğer kanseri'dir.

  light kriterleri de plevral sıvı/ serum protein oranı eğer 0,5'ten küçükse transüda, eğer 0,5'ten büyükse eksüda'dır. plevral sıvı/ serum laktat dehidrogenaz oranı 0,6'dan küçükse transüda, eğer 0,6'dan büyükse eksüda görünür. ve plevral sıvıdaki laktat dehidrogenaz oranı eğer 200'den büyükse eksüda, eğer 200'ün altıysa transüdadır.

  plevral efüzyon'da özel durumlar: eğer amilaz yüksekse ya pankreatit'dir yada özofagus kanseri ne bağlı plevral efüzyonudur. ya da özofagus rüptürü'dür.

  ayrıca glukoz çok düşük bulunursa bu sefer romatoid artrit'e bağlı efüzyondur. ayrıca bunda kolesterol de yüksek çıkabilir. ve yine bunda da laktat dehidrogenaz seviyesi yüksektir.

  adenozin deaminaz da 50'nin üstündeyse tüberküloz düşünülür.

  eğer akciğere emboli attıysa bu da eksüda tarzı plevral efüzyon yaparlar.

  ayrıca mezotelyoma'da efüzyon sıvısında hyaluronik asit tespit edilebilir.

  tedavisinde özellikle kanser metastazlarına bağlı malign efüzyonlarda kullanılan bir monoklonal antikor olan triomab ve catumaxomab aslında cd3 +epcam'a karşı geliştirilmiştir. aynı zamanda malign asit tedavisinde de kullanılırlar.

  malign plevral efüzyon çok sık tekrarladığı için ayrıca ploredez de yapılabilir.

  edit: bilgi ekleme.
 • akciğere yabancı bir cisim değer değmez gelişebilen durumdur.
 • plevral efüzyon'un bir sebebi de akciğere toksik olup bcr- abl tirozin kinaz inhibitörü olan ilaçlardan olan ve kronik myelositer lösemi tedavisinde kullanılan dasatinib'dir.