şükela:  tümü | bugün
  • tr. plütonomi

    ülke ekonomisinin büyümesine, toplam nüfusun yüzde 1'ini dahi kapsamayan en zengin sınıfın destek çıkması, ekonomiye güç sağlaması ve nihayetinde oluşan büyümenin yine bu sınıf tarafından tüketilmesidir. bu kısır döngü ekonomik büyümeyi en zengin sınıfa bağımlı hale getirmektedir. kök kardeşi plütokrasiden farklı bir anlama sahiptir. antik yunan'daki ploutos* ve kratos* kavramlarından meydana gelen plütokrasi bir yönetim biçimiyken, plütonomi ekonomik süreci anlatır.

    daha açıklayıcı olmak gerekirse, amerika birleşik devletleri plütokratik bir devlettir. bu ülkedeki zengin erk* *, bir rutini veya bir belirlenimi olmayan ve tamamen kaosa dayalı finans sektöründeki para akışını manipülasyonlarla yönlendirerek hem kişisel servetine servet katmakta hem de ekonomiyi kendisine bağımlı hale getirmektedir. var olan tek rutini kaos olan mevcut finansal sistem üzerinden kâr sağlama süreci de plütonominin tam karşılığıdır.
  • citigroup'un 2005 ve 2006 yıllarında hazırladığı, büyük yatırımcılarına yönelik strateji raporlarında abd'nin yönetim biçimi olduğu belirtilmektedir.