şükela:  tümü | bugün
 • alıntıdır:

  kas gevşemesini sağlamak için santral olarak etki eden bir grup molekül olan bu ilaçlar, ağrılı kas iskelet sistemi yaralanmaları ile ilişkili akut kas spazmları**nın kısa süreli tedavisinde fizik tedavi ile beraber yardımcı olarak kullanılırlar. spazm tedavi edilirken sıklıkla beraberlerinde nsaii de verilir, bazen aspirin ya da asetaminofen ile aynı tablette yer alabilirler. bu tür kombinasyonların ayrı ayrı verilmeye kıyasla daha etkili olduğu bildirilmiştir.

  bu ilaçlar arasında şunlar sayılabilir:
  carisoprodol (soma, vanadom),
  chlorphenesin carbamate (maolate),
  chlorzoxazone (paraflex, parafon forte),
  cyclobenzaprine (flexeril),
  metaxalone (skelaxin),
  methocarbamol (carbacot, robaxin, skelex) ve
  orphenadrine citrate (antiflex, norflex).

  bu ilaçların etki mekanizması çok iyi tanımlanmamıştır. hayvanlarda yapılan araştırmalar spinal korddaki polisinaptik refleks aktivitesini azalttıklarını göstermiştir, bu nedenle bu ilaçlara "polisinaptik inhibitörler" denmektedir. polisinaptik refleks, spinal kordda arka kökten gelen duyusal girdilerle alfa motor nöron arasında bağlantı kuran bir grup internöron tarafından oluşturulur. polisinaptik yoldaki nöronların inhibisyonu alfa motor nöron uyarılabilirliğini azaltarak iskelet kasında gevşemeyi sağlar.
  bu ilaçların polisinaptik yoldaki nöronları nasıl etkilediği tam olarak açık değildir. cyclobenzaprine'in spinal internöronlardaki seratonin reseptörlerini bloke ettiğine dair kanıtlar vardır. böylece seratoninin alfa motor nöron aktivitesi üzerindeki uyarıcı etkisi azalır. bu etki hayvanlarda gösterilmiştir, kas gevşeticilerin insanlarda nasıl etki gösterdiğine yönelik ise yeterince çalışma yoktur.

  bu ilaçların sss üzerinde genel depresan etkileri de vardır ve sedasyona yol açabilirler. kas gevşetici etkilerinin bir kısmı spesifik nöronal refleks yollara olan etkisinden ziyade sedatif etkilerine bağlı olabilir. çalışmalarda bu ilaçların kas gevşetme etkilerinin plaseboya üstün olduğu gösterilmiştir.

  yan etkiler: sedatif etkilerinden dolayı bu ilaçların en sık görülen yan etkileri uyuşukluk ve baş dönmesidir. bulantı, sersemlik, ataksi, baş ağrısı gibi yan etkiler de görülebilir. cyclobenzaprine ve metaxolone dahil bazıları için ölümcül aşırı dozlar bildirilmiştir.

  bu ilaçların aşırı ve uzun süreli kullanımı toleransa ve bağımlılığa yol açabilir. özellikle carisoprodol dikkatli kullanılmalıdır, çünkü vücutta meprobamate'a dönüşür, ki bu da suistimal edilen sedatif / aksiyolitik özellikleri olan bir moleküldür. carisoprodol suistimal edilebileceği gibi uzun süreli kullanımdan sonra birden kesilirse anksiyete, tremor, kas seyirmesi, halüsinasyon gibi yoksunluk belirtileri de görülebilir.

  **
  iskelet kası spazmı, belli iskelet kası yaralanması ya da inflamasyonu (kas zorlanması, burkulma, sinir kökü sıkışması gibi) durumlarından sonra görülen kastaki artmış gerimi ifade etmek için kullanılır. bu gerim istemsizdir, hasta kası rahatlatamaz. spastisite sss lezyonuna bağlı gözükürken spazm ortopedik yaralanma ya da periferik sinir kökü patolojisine bağlı ortaya çıkar. kas spazmları belirli kaslardaki devamlı, tonik kontraksiyondur. spastisitede hıza bağımlı artmış germe refleksi aktivitesi görülür. kas spazmının mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. bazı yazarlara göre başlangıç hasarı kasta ağrı ve spazma yol açar, bu spinal korda giden afferent nosiseptif uyarıyı arttırır, alfa motor nöron aktivitesindeki artış daha çok spazma yol açarak kısır bir döngü oluşturur. bazı uzmanlarsa kas spazmının hasarlı vertebral yapıları ya da periferik eklemleri desteklemek için gelişmiş karmaşık koruyucu bir mekanizma olduğuna inanmaktadır. sebep ne olursa olsun etkilenen kasın tonik kasılması ağrıyı düzenleyen metabolitlerin (ör. laktat) üretimi nedeniyle oldukça ağrılıdır.