*

şükela:  tümü | bugün
 • politik iktisat diyen kişilerde çıkabilir elbette, ama genellikle politik ekonomi (political economy) denilir. bana göre, diğerlerinden (neoklasik iktisat) ayrılan en büyük farkı, değer kuramı olarak emek deger kuramını kullanıyor olmasıdır. sermaye birikimi, sınıf çatışması gibi konuları inceler.
 • ünlü ingiliz marksist bilim adamı john eaton'un yazdığı ve bilim ve sosyalizm yayınlarından çıkmış bir kitaptır.
  ilk olarak 1949 yılında yayınlanan kitap, marksist ekonominin en kolay anlaşılır ve en iyi el kitabı olarak kabul edilir.
 • nikitin tarafından da incelenmiş ve kaleme alınmıştır..
  türkçe çevirisi ilk olarak sol yayınları tarafından kasım 1975'te yaynlanmıştır..

  nikitin kitabında ilkel komünal üretim tarzından kapitalizme gelene değin üretim ilişkilerinin tüm aşamalarını incelemiş; kapitalist üretim tarzında tekel öncesi kapitalizmi, meta üretimini, sermaye-artı değer ve ücreti, sermaye birikimini, artı değerin kara dönüşmesi ve sömürücü gruplar arasında dağılımını, tekelci kapitalizmi, emperyalizm ve emperyalizmin bunalımını tek tek ele almıştır..
 • bu terimi ilk kez antoine de montchréiten, 1615 yılında yayımlanan traicté de l'economie politique isimli kitabında kullanmıştır.
 • ekonomi politik bugun neoklasik iktisattan farkli olarak, iktisat bilimini siniflar arasindaki iliskilerin arastirilmasi olarak goren ve kapitalizm tahlilini emek deger teorisi olarak anilan cerceve icinde gelistiren iktisadi dusunce okuludur.* kapitalist toplumu siniflar arasindaki iliski ve celiskiler temelinde anlamaya yonelir. neoklasik iktisatta mallarin ve "uretim faktorleri"nin fiyatlari, kitliklarini yansitir. ekonomi politikte ise mallarin fiyatlarini yoneten, her birinin uretimi icin gerekli olan emek miktaridir.ekonomi politigin en buyuk teorisyenleri adam smith ve david ricardo'dur.
 • john eaton tarafından kaleme alınan kitabın içeriğini basitçe özetleyecek olursak; ilk bölümlerde insanlığın ekonomik gelişimi, emek değer kuramı, burjuva değer teorileri...; ortalara doğru kapitalizmin feodalizmi ortadan kaldırarak doğuşu, emeğin sömürülmesi, rant, kapitalist sistemde artıdeğer, ücret, kâr, fiyat hesaplamaları, kapitalist sistemin olağan bunalımları ve sebepleri...; sonlara doğru ise ulusal hasıla, tekelci kapitalizm, emperyalizm, finans kapital, 1917 devrimi ve sosyalizmin gelişimi... anlatılır. eğer ben "politik ekonomi okuyacağım." diyorsanız, kanaatimce başlamak için idealdir.
 • "politik kelimesi türkçede yanlış bir içerikle kullanılmaktadır, aslında iktisadın başına geldiğinde bu kelime eski yunancadaki anlamında, yani toplumsal anlamında kullanılmaktadır, bu bakımdan politik iktisadın türkçe'ye siyasal iktisat yerine toplumsal iktisat olarak çevrilmesi doğru olacaktır."
  mehmet ali kılıçbay'ın françois partant'ın kalkınmanın sonu adlı kitaba yazdığı sunuş'tan.
 • gazetelerdeki siyasi gelişmeleri yorumlarken "aslında bunnarın hepsi okonomük abi" diyen berberin söylediği şeyin bilimsel adı.