şükela:  tümü | bugün soru sor
 • küçük orta çaplı arterlerin nekrotizan vaskülitidir.erkeklerde ve 40-60 yaş aralığında daha sıktır.etiyolojisinde hepatit b virüsü başlıca rol oynar.mononöritis multipleks ve yetişkinlerdeki koroner vaskülitin en sık sebebidir.iki gruba ayrılır; klasik pan ve mikroskobik pan.klasik pan hairy cell lösemi ile ilişkili olabilir.diğer vaskülitlerde olduğu gibi ateş, kilo kaybı, halsizlik, miyalji, artralji gibi semptomlar görülebilir.livedo retikülaris, palpabl purpura, ülserler, subkutan nodüller, ekstreite idstalinde infarktlar ise başlıca cilt bulgularıdır.bunların dışında böbreğin arcuat arterlerini tutarak proteinüri, hematüri, lökositüri, nefritik sendrom ve son olarak böbrek yetmezliği yapabilirler.akciğer ve böbrek tutulumu daha çok mikroskobik pan'a özgüdür.ayrıca mikroskobik pan'da p anca pozitiftir.
 • klasik pan'ın tanı kriterleri:

  • hastalığın başlangıcından beri diyet veya diğer faktörlere bağlı olmayan 4 kg'dan fazla kilo kaybı
  • livedoretikülaris
  • testis ağrısı ve duyarlılığı
  • kas ağrısı, bacak kaslarında ağrı ve güçsüzlük
  • mono/polinöropati, mononöritis multipleks
  • diastolik kan basıncı >90 mm/hg
  • hbs ag pozitifliği
  • kan üre veya kreatinin düzeylerinde artış
  • anjiografik anormallikler
  • doku biyopsisinde orta ve küçük çaplı arterlerde tipik bulgular
 • deri, abdominal organlar, böbrekler ve kasların vasküler inflamasyonu(iltihaplanma) sonucu oluşan bir multi sistem hastalığı.

  nedeni belli değildir.
  sık görülen belirtileri arasında ateş, kilo kaybı, karın ağrısı, oligüri(idrar çıkışının normalden az olması), hematüri(idrarda kan görülmesi) vardır.
 • en kötü huylu vaskülittir.

  orta boy ve küçük arterlerin, transmural tutulumu ve akut nekrotizan inflamasyonu ile karakterize sistemik kronik bir vaskülittir. pan her yaşta görülebilirse de sık-lıkla orta yaşlı erişkinlerin hastalığıdır.

  esasen vücutta herhangi bir organ ya da dokuyu tutabi-lir, fakat akciğeri ve aortadan çıkan damarları özellikle tutmaz ancak negatiftir.

  pan en sık böbreği (renal arter dallarını) tutar, sonrasın-da kalp, karaciğer, sindirim sistemi, pankreas, testis, is-kelet kası, sinir sistemi ve deriyi tutabilir.

  özellikle mezenteri tutup iştahsızlık yapabilir.karın ağrısı da yapar.mezenter iskemisi yapar.

  %30'u hepatit b'lidir.

  pan ve diğer romatolojik hastalıklar sitokinler yüzünden depresyona girmişlerdir.

  mononöritis multipleks de yapar.

  lezyonlar birbirinden farklıdır genelde.ve mikroanevrizmalar yaparlar.böylece abondan gis kanamaları da görülür.

  pan kapilleri tutmadığı için glomerülonefrit yapmaz.glomerül kaynaklı hematüri yapmaz ama mikroanevrizmaya bağlı yapabilir.fakat eritrosit silendirleri olmaz.

  pan tuttuğu her yerde mikroanevrizma yapar.

  pan en sık böbrek,kalp ve karaciğeri tutar.kapillerleri tutmaz.(orta boy arterleri tutar)

  ayrıca sss'ini en fazla tutan vaskülittir.

  edit: bilgi eklendi.