şükela:  tümü | bugün
 • küçük orta çaplı arterlerin nekrotizan vaskülitidir.erkeklerde ve 40-60 yaş aralığında daha sıktır.etiyolojisinde hepatit b virüsü başlıca rol oynar.mononöritis multipleks ve yetişkinlerdeki koroner vaskülitin en sık sebebidir.iki gruba ayrılır; klasik pan ve mikroskobik pan.klasik pan hairy cell lösemi ile ilişkili olabilir.diğer vaskülitlerde olduğu gibi ateş, kilo kaybı, halsizlik, miyalji, artralji gibi semptomlar görülebilir.livedo retikülaris, palpabl purpura, ülserler, subkutan nodüller, ekstreite idstalinde infarktlar ise başlıca cilt bulgularıdır.bunların dışında böbreğin arcuat arterlerini tutarak proteinüri, hematüri, lökositüri, nefritik sendrom ve son olarak böbrek yetmezliği yapabilirler.akciğer ve böbrek tutulumu daha çok mikroskobik pan'a özgüdür.ayrıca mikroskobik pan'da p anca pozitiftir.
 • klasik pan'ın tanı kriterleri:

  • hastalığın başlangıcından beri diyet veya diğer faktörlere bağlı olmayan 4 kg'dan fazla kilo kaybı
  • livedoretikülaris
  • testis ağrısı ve duyarlılığı
  • kas ağrısı, bacak kaslarında ağrı ve güçsüzlük
  • mono/polinöropati, mononöritis multipleks
  • diastolik kan basıncı >90 mm/hg
  • hbs ag pozitifliği
  • kan üre veya kreatinin düzeylerinde artış
  • anjiografik anormallikler
  • doku biyopsisinde orta ve küçük çaplı arterlerde tipik bulgular
 • deri, abdominal organlar, böbrekler ve kasların vasküler inflamasyonu(iltihaplanma) sonucu oluşan bir multi sistem hastalığı.

  nedeni belli değildir.
  sık görülen belirtileri arasında ateş, kilo kaybı, karın ağrısı, oligüri(idrar çıkışının normalden az olması), hematüri(idrarda kan görülmesi) vardır.
 • isminden dolayı bana hep p-anca pozitif gibi gelen vaskülit. p-anca pozitif olan mikroskobik polianjitis(lökositoklastik vaskülit-aşırı duyarlılık vasküliti)tir.

  churg-strauss da p-anca pozitiftir ama kendisi konumuz değil.