şükela:  tümü | bugün soru sor
  • porsunun yaptığı iş. (bkz: porsun)

    20 mart 1306/ 1 nisan 1890'da yayınlanan "donanma-yı hümayuna alınacak sıbyan efradına ve bunlardan yetiştirilecek gediklilere dair nizamname"nin dördüncü faslı "sıbyan efradına mahsus rütbeleri ve terfi-i sınıfı icab eden esbabı beyan eder" denilerek 10. maddede porsunluğa şöyle yer verir:

    "beş sene sıbyanlık müddetini ikmal ile son imtihanda ibraz-ı liyakat edenler porsunluk, işaretçilik, sefine eminliği, serdümenlik, topçuluk sınıflarına taksim ve uhdelerine onbaşılık rütbesi tevcih edilip gemicilik ameliyatı öğretilmek üzere seyyar talim sefinelerinde alıkonulur; fakat son imtihanda ehliyeti derece-yi matlûbede olmadığı tahakkuk edenler bu sınıflara nakledilmeyip efrad-ı saire gibi süfün-i hümayuna çıkarılır."