şükela:  tümü | bugün
 • streptokok enfeksiyonu geçirenlerde görülebilen patolojisi otoimmün ve/veya enflamatuar* mekanizmalara dayalı böbrek hastalığı
 • ig a nefropatisi ile en önemli farkı, (poststeptokoksik akut glomerulonefrit) psgn'nin 15-20 gün, ig a'nın 72 saat içerisinde hematüri kliniği vermesidir.
 • öncesinde geçirilen bir boğaz veya deri enfeksiyonunu takiben (sırasıyla 2-3 ve 3-6 hafta sonra) kanlı idrar, idrar miktarının azalması, hipertansiyon gibi şikayetlerle giden, daha çok okul çağındaki çocuklarda ortaya çıkan, kendi kendine iyileşen*, hayatta sadece bir kez geçirebilen bir hastalıktır.

  daha ciddi bir hastalık için:
  (bkz: akut romatizmal ateş)
 • grup a beta hemolitik streptokokun nefrotoksijenik m tipleri ile oluşur. klasik bir immunkompleks hastalığıdır. dolaşımda bunlara ait antijen ve antikorlar gösterilmiştir ancak glomerülde buna ait bir antijen gösterilmemiştir.

  genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonundan ortalama 10 gün sonra klinik bulgular görülmeye başlar. tonsilit sonrası görülen formu daha çok kış ve bahar aylarında görülür, erkeklerde sıktır ve çoğunlukla sporadiktir. impetigo sonrası görülen formda ise latent periyodu daha uzun olmasının yanında erkek/ kadın oranı eşit, yaz ve sonbaharda daha sık ve epidemiktir.

  bu hastalık nefritik sendromun bir prototipidir bu nedenle kliniğine nefritik sendrom tablosu hakimdir. en sık 3-12 yaş arasındaki çocuklarda görülür. hastalık sırasında özellikle c3 ve ch50 seviyesi düşüktür ve 8 haftada normale döner. eğer kompleman düşüklüğü 8 haftadan uzun sürerse altında başka bir glomerüler patoloji olabileceği akılda tutulmalıdır.

  klasik patolojik bulgu diffuz endokapiller proliferatif glomerülonefrittir. tüm glomerüller hücrelerde proliferasyon sonucu hipersellüler görünüm mevcuttur. subepitelyal hörgüç benzeri nodüler depolar (ig g ve c3) özgün bulgusudur.

  hastaların çopu bir hafta içerisinde spontan iyileşir. tedavi semptomatiktir, prognozu iyidir.
 • idrar tetkiklerinde, eritrosit silendirleri, eritrositler ve pmnl görülür. esh artmıştır. hafif normokrom anemi vardır. serum c3 düzeyi akut fazda düşüktür (>%90) ve 6-8 hafta sonra normalleşir. ch50 sıklıkla azalmıştır ancak c4 düzeyi normaldir. tanı streptokok enfeksiyonu kanıtları ile doğrularınır. bunun için yapılabilecek tetkikler; boğaz kültürü, aso, anti-dnase b, streptozim testi'dir. ciddi nörolojik bulguları olan hastaların kranial mg'da parieto-oksipital alanda reversible posterior lökoensefalopati izlenir.
 • bir tekerleme.
 • bir tekerleyememe.
 • tanı anında compleman düşüklüğü olan çocukluk çağındaki en sık glomerülonefrit.tip 3 aşırı duyarlılık reaksiyonudur.hematüriyle(kan işeme) gelen bir çocuğa bunun tedavisi verilir.eğer compleman düşük değilse,geçirilmiş streptokok enfeksiyon lab bulgularında yoksa,compleman 6-8haftada normale gelmediyse biyopsi endikasyonudur.
 • bu hastalık 5-12 yaş arası görülür genelde. 3 yaşın altında pek apsgn görmeyiz.

  apsgn'yi daha çok bakteriyel bir üsye'den sonra 1-2 hafra sonra görülürken, viral bir üsye'den 1-2 gün sonra başlayan hematüri bize ig a nefropatisini düşündürür.

  edit: bilgi ekleme.