şükela:  tümü | bugün
 • aliens vs predator 2'de alien sınıfının tankıdır.çok sağlam bir zırhı,koydu mu oturtan pençeleri ve kuyruğu vardır ama,bu özelliklerinin yanında oldukça yavaştır.
 • bir nevi roma imparatorlugunun yenicerileri. augustus donemi ve takip eden 300 yil boyunca ozel koruma ordusu olarak sarayin icinde fink atmis, bahsis alamayinca isyan cikarma, kafasina gore taraf degistirme gibi bilimum benzer politik aktivitelerle tarihe renk katmislardir.
 • roma filmlerinde imparatorun yanında yöresinde bulunan teletabi misali mor abiler.

  aslen "önemli adamları koruyan özel birlik" fikri çok daha eskiye, scipio ailesine dayanır. bu birim daha sonra kurulmuştur. her saraya yakın askeri birlikte olduğu gibi bunlar da ellerini siyasete atmış, ihanet, suikast ve isyanla bütünleşmişlerdir. asıl görevleri koruma olmakla beraber savaşlarda da etkin şekilde rol almışlardır.
 • filmlerde dizilerde mor giyen adamlar olarak tasvir edilseler de mor renkli pelerin giydiklerine dair hiçbir kanıt ve kanıtımsı ortada yoktur.
 • roma'yı imparatorluk haline getiren augustus tarafından mö 1.yy'ın sonunda kurulmuş, i. konstantin tarafından 4.yy'da merkezleri olan castra praetoria yıkılarak lağvedilmiş olan askeri sınıftır.

  tıpkı osmanlılardaki yeniçeriler gibi üç yüzyıl boyunca güçlü döneminde imparatorluğa çok büyük katkıları olan, başkentte düzeni sağlayan, senatoyu ve imparatoru koruyan, kimi zaman zayıf ve zalim yöneticileri deviren bu askerler, zayıflama döneminde de yozlaşarak, para ve ünvan hırsıyla çöküşü hızlandırmışlardır.

  ünvanları şu şekildedir;
  milites: normal asker
  ımmunes: beş yıllık bir sürenin ardından normal askerler equites singulares (süvari sınıfı) ya da speculatores (özel ajanlar) olarak görev yapabilirlerdi.
  principales: lejyon yöneticileri.
  evocati: 16 yıllık hizmetin ardından emeklilik mümkün olsa da pek çok asker bu onursal birimde kalmayı tercih ederdi.
  centuriones: askerler lejyonlarda, vigileslerde ve şehir kohortlarına görev yaptıktan sonra praetorian muhafız olarak hizmete alınırdı.
  tribuni: bu subaylar lejyonlardan ve genellikle equestrian sınıftan kohort komutanlarıdır. centurionlar nadiren de olsa tribün olarak atanabilirler.
  procuratores: bir equestrian sınıfı
  praefectus: praetorian muhafızlarının en yüksek rütbesi ve muhafızların başı.
 • gladiator filminde maximus'un idamını gerçekleştirmekle görevlendirilmiş askerler bu ekiptendir. hatta mevzubahis sahnede maximus atlı nöbetçiye böyle seslenip sonra öldürmüştür.
 • bilim kurgu evreninde xenomorph’un hayat döngüsünün son dönemlerinden biridir. ''roma yüksek muhafızı'' anlamına gelen praetorian'ların kafatasları queen'inkine benzemekle beraber daha küçüktür fakat diğer xenomorph'lardan çok daha büyüktür . bütün xenomorph türlerinden son derece güçlü ve zeki olan bu varlıklar queen'in üst düzey seçkin korumalarıdır.
 • roma imparatorlarının muhafız birlikleridir. bunlar dahi korumakla yükümlü oldukları imparatorlara karşı kimi zaman isyan etmiş ve öldürmüşlerdir.

  bu hadiseler tarihin garip bir cilvesi ve diyalektiğidir. emniyeti ve asayişi sırf kaba güçle sağlamanın mümkün olmadığını tarihin bize söyleme şeklidir. yalnızca kaba güce güvenen, eninde sonunda o gücün kurbanı pozisyonuna düşecektir. kaba güçle ancak kısa vadede nizam kurabilirsiniz.

  bir toplumda düzeni sağlamanın en etkin yolu, o toplum üzerinde ideolojik hegemonya kurmaktır. önce iç tutarlılığı yüksek bir dünya görüşü üretmek; sonra insanları bu ideolojiyle programlamak gerekmektedir. eğitim dediğimiz olgu, tümüyle bu sözü edilen endoktrinasyon sürecinden ibarettir. günümüz dünyasında ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumları, çocukları ve gençleri -fabrikalardaki üretim bandındaki gibi- kademe kademe programlamakta ve kendi müminlerini yetiştirmektedir. bu minvalde, bir profesörün orta çağ piskoposundan farkı yoktur. öğretmenler de kilise rahibi muadilleridir.

  doğru düzgün bir dünya görüşü üretememiş toplumların düzeni sağlamaları, dolayısıyla müreffeh bir toplum haline gelmeleri mümkün değildir. batı, ürettiği "bilimsel pozitivist paradigma" ile günümüzde bu konuda büyük bir başarıya imza atmıştır. hatta iç tutarlılığının diğerlerinden daha yüksek olması nedeniyle yeryüzündeki sair dünya görüşlerinin üzerinden silindir gibi geçmiştir. iki yumurta tokuştuğunda elbette yapısı güçlü olan diğerini kıracaktır eşyanın tabiatı icabı.