şükela:  tümü | bugün
  • benedict anderson'ın imagined communities kitabında, batı avrupa'da milletlerin 'hayal edilme' sürecini anlatırken kullandığı önemli kavramlardan biri. özellikle ulusal gazetelerin yaygınlaşması ve roman türünün doğmasıyla, kapitalist güdülerle, birincil olarak kâr etmeyi amaçlayan matbaalar/basımevleri, aynı zamanda, belli bir toprak bütünlüğünü paylaşan insanların, latince'den bağımsız, yerel dillerde (vernacular), ortak bir anlam dünyası yaratmasında çok önemli bir rol oynamıştır (der benedict). fakat imagined commuities çıkalı 30 yıl oldu, üzerine tonla şey yazıldı; bu ukte de 3 sene önce bırakılmış, üstelik komik bir notla "mümkünse siyaset bilimi, sosyoloji veya ilgili bir sosyal bilimler alanında doktora seviyesinde olan bir suser tarafından doldurulsun. ukte doldurmak için başvurular ösym'nin sitesinden yapılsın. 10 ytl başvuru ücreti, öğrenim görülen okuldan alınmış not döküm belgesi ve ales puanı (yoksa ales puanına dönüştürülmüş les puanı) ukteye eklensin. (evet oeehh)", ben gecenin bu saatinde ne yapıyorum onu allah bilir.
  • kapitalist yayıncılık.

    (bkz: imagined communities)
  • benedict anderson'ın imagined communities kitabının anlaşılmasında önemli bir yer tutan kavram. buna göre, avrupa'nın uluslaşma sürecinde dilin oynadığı kritik rol, ulusal gazetelerin çıkması ve romanların basılmaya başlamasıyla kapitalist bir temele de oturarak ulus-devletlerin yaratılma sürecini kuvvetlendirmiştir.

    https://en.wikipedia.org/wiki/print_capitalism