1. pascal'da program'in ismini belirtmek icin kullanilan statement.. turbo pascal'da akillilik edilerek optional hale getirilmi$, gunumuzde ise kullanilmamaktadir.. ayrica isim di$inda da parametre olarak hangi standart file handle'larin (input, output) kullanilacaginin da belirtilebilmesini saglar.. o da bir i$e yaramaz.. neyse.. orn: program hede(input,output);