• sivilce oluşumuna neden olan başlıca bakteri türlerinden biri...
  gözeneklerdeki tıkanıklık nedeni ile dışarı atılması gereken ölü hücreler atılamadığından dolayı meydana gelen birikim bu bakterilerin üremesi için uygun bir besi yeri ortamı oluşturur. bu bakteriler salgılarıyla iltihap meydana getirip sivilceyi oluşturur.
 • oksicen sevmez bu bakteri... evet anaeroptur... deri florasında en fazla bulunan anaerop bakteridir. yoğun bakım hastalarında kateter enfeksiyonlarına neden olur..
  (bkz: ey tus sen beni böyle bir manyak yaptın)
 • cilt florasında en fazla bulunan anaerob bakteridir. ayrıca eklem protezi olan hastalarda ve immun direncin azaldığı durumlarda kana geçerek fırsatçı enfeksiyonlara neden olabilir.
 • küçük, zincir veya yumaklar yapan gram pozitif bir basildir. başta cilt olmak üzere çoğu vücut bölge florasında bulunur.

  patogenez:
  puberte dönemindeki aknelerin oluşumuna yol açan kronik yağ bezi inflamasyonundan sorumlu etkendir. lipaz enzimi ile cilt yağlarını serbest yağ asitlerine parçalar. kemotaksiyi uyararak olay bölgesine nötrofil göçüne ve birikimine yol açar. böylece, nötrofillerden salınan enzimler ve bakteriyel yıkım ürünleri, akne gelişimine neden olur.

  klinik:
  akneden başka, prostetik cihazları (şant, protez eklem vb.) olanlarda fırsatçı infeksiyonlara, immün yetmezliklilerde bakteriyemi ve sepsislere yol açabilir. diğer aerop ve anaerop bakterilerle birlikte; beyin apselerinden, kontakt lens konjunktivitlerinden ve birçok mikst anaerop infeksiyondan da izole edilmiştir.

  tedavi:
  penisilinlere duyarlıdır.

  kaynak: ders notları
 • nefret ettiğim anaerob bakteridir ve kendisini skinoren öldürmekte ondan bu ilaç önerilir
hesabın var mı? giriş yap