şükela:  tümü | bugün
 • “olumlu kişiler arası ilişkiler” olarak da adlandırılmaktadır. bunlar, empati, iş birliği, paylaşma gibi diğer insanların mutluluğu ile ilgili ve diğer insanların yararına olan duygular olarak düşünülmektedir. prososyal davranışta bir bedel ödeme, fedakarlık veya risk söz konusudur. ( ukte )
 • karıncalarda, arılarda, bazı kuş türlerinde olduğu gibi insan(hominidae) da kendi türü ile iletişim kurduğunda büyük ölçüde hayatta kalabilme başarısını artırmış, böylece topluluk halinde yaşamaya evrilmiştir. yani aslında toplum bir nevi hayatta kalma becerisi -daha iyi- olan bir organizma.

  hal böyle olunca, hayatta kalmayı ve türün devamını sağlayan beslenme, barınma ve üreme eylemlerine yönelmeyi sağlayan iç güdü veya haz mekanizması, aynı şekilde toplumun güvenliğini, işlevselliğini vb. sağlanması için gerekli yardımlaşma, paylaşma, fedakarlıkta bulunma (greater good) eylemlerine yöneltecek şekilde gelişmiştir.

  bu arada iç güdü "böyle bir kod yazayım hayatta daha iyi kalırım" şeklinde oluşmuyor, anlatımdan böyle bir sonuç çıkmasın. bunu açıklamak için örneğin aynı türe ait iki farklı canlı grubunu ele alalım. birinci grubun atası bir mutasyon neticesinde ıspanak yemekten haz duyuyor. ikinci grup "hmm ıspanak mı" diye standart genle yola devam ederken birinci grup uzun vadede hayat kalitesini artırıp ikinci gruba üstünlük sağlayarak populasyonunu artırır. örnek "zararlı bir etkenden haz duymama" ve kaçma vb. şeklinde de uygulanabilir.

  sonuç olarak yardımsever bir iyilik meleği olmanız, tamamen bencilliğinizden ileri geliyor. hatta toplum faydası için hayatınızdan olmanıza sebep olacak bir seçim yapmanız, hayatta kalma şansınızı artırmaya yarayan kalıtsal bir adaptasyon*.

  konuyla ilgili;

  [https://en.wikipedia.org/wiki/altruism https://en.wikipedia.org/wiki/altruism]
  [https://en.wikipedia.org/wiki/altruistic_suicide https://en.wikipedia.org/wiki/altruistic_suicide]
  evolution and the mechanisms of decision making (peter hammerstein, jeffrey r. stevens)
  (bkz: dogville)
 • zeki insanların, daha yüksek empati düzeyleri ve gelişmiş ahlaki kimlik nedeniyle başkalarının refahına katkıda bulunacak şekilde davranma olasılıklarının yüksek olduğu davranış.