şükela:  tümü | bugün
 • yer bilimleri ile uğraşan mühendislik dallarında bol miktarda alt branş dersi olan teknik.

  (bkz: sismik prospeksiyon)
  (bkz: elektrik prospeksiyon)
  (bkz: manyetik prospeksiyon)
  (bkz: elektromanyetik prospeksiyon)
 • genel anlamda şu başlıklarda incelenir;
  - litolojik ve stratigrafik kriterler
  - magmatik kriterler
  - metamorfik kriterler
  - yapısal kriterler
  - paleocoğrafik kriterler
 • ingilizcede ve fransızcada "prospection" olarak geçen prospeksiyion sözcüğü, türkçeye genelde direkt prospeksiyon olarak çevrilirken; çevirilerde yabancı kelimeye yer bırakmamak isteyenler tarafından, yerine sıklıkla arama kelimesi kullanılmaktadır.
 • ekonomik değeri olan belli bir minerali belli teknik ve yollarla arazide arama ve bulma çabalarının tümü. bunun için coğrafi ve jeolojik haritalar, sahanın eskizleri, konuyla ilgili raporlar, ilgili maden numuneleri incelenir. numuneler müzelerde, her türlü koleksiyonlarda görülmeye çalışılır; götürülebilirse beraberce araziye götürülür. saha cıvarında yerleşik halktan, yani çevreyi tanıyan herkesten aranan numune de gösterilmek suretiyle istihbarat yapılır. yaya veya araçlarla arazide mümkün mertebe birbirine paralel hatlar üzerinde gidip gelmek suretiyle ulaşılmadık yer bırakılmaz; varsa eskiden bilinen zuhurlar veya işletmeye alınmış yerler görülür. bu şekilde bütün ipuçlarının değerlendirilmesine çalışılır. gerektiğinde helikopter, uçak, suni uydulardan bile yararlanılır. prospeksiyonun başarısı için arazinin jeolojik yapısını tam ve iyi tanımak; ipuçları keşfedildiğinde madenle doğrudan ilişkili formasyonun, stratigrafik, plutonik ve tektonik yapısını ortaya çıkarmak; arazide kullanılabilecek her türlü aletten (geiger sayacı veya sintilometre, berilometre, manyetometre, ultraviyole lamba vb.) yararlanmak gereklidir.
hesabın var mı? giriş yap