şükela:  tümü | bugün soru sor
 • canlılığın tanımını sorgulatan, çekirdek zarından bile yoksun çoğalma makinaları. gerçekten de beslenmek ve çoğalmak üzerine uzmanlaşmış kimyasal makinalardır bunlar. ve hatta prokaryot hücrelerde öyledir. ve hatta bizler de prokaryot hücrelerden yapılmayız. yani bizler beslenmek ve çoğalmak için ileri seviyede örgütlenmiş elektrokimyasal makineleriz. e sokim böle hayata ben. (bkz: sozlukte cinnet)
 • (bkz: yaşlanmak)
  bir zamanların kadın punk grubuydu..* (bkz: soğan erkeği)
 • canlılar aleminde moneralardan sonra gelirler. onlardan daha gelişmişlerdir. ayrıca bunlardan itibaren tüm alemlerdeki hücreler ökaryot hücredir. en populerleri amip, öglena ve paramesyum.dur
 • artık canlılar aleminde moneralardan sonra gelmeyen grup.monera diye bir canlı grubu artık yok zahir.
  aslında grup bile değil. birbirinden farklı spesifik özellikler gösteren, "değişik" canlıların toplandığı yer.tek ortak özellikleri ökaryot olmaları, öyle bir alem işte.
 • ökaryot yapılı canlılardır. nemli topraklarda, küçük su birikintilerinde, hayvanların vücut sıvılarında vs. yaşarlar. çoğu bir hücrelidir. yaşamsal faaliyetlerinin tümünü sitoplazmada gerçekleştirirler. beslenme bakımından ökaryotların en renkli grubudurlar.

  edit: bu canlılar çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilir:

  kamçılılar:bir veya birden fazla kamçı kullanarak hareket eden protisitlerdir. bazıları kloroplast taşır. bazı türleri şunlardır

  a) tripenozoma: omurgalı hayvanlarda parazit olarak yaşarlar. afrika'da yaygın olan uyku hastalığına sebep olan türleri çeçe sineğinin ısırmasıyla insana bulaşabilir.

  b) öglena: kloroplast taşıdıklarından besinlerinin bir kısmını kendileri üretirler. bu canlılar aşırı çoğalırsa denizdeki diğer canlıların hayatını tehdit edici bir durum oluşabilir.

  noctiluca milans: gruplar halinde denizlerde yaşarlar. ateş böceğinin ışık oluşturmasını sağlayan limunisans maddesini bulundurduğundan yakamoz olayına sebebiyet verirler.

  giardia lamblia: kirli sularda ve yiyeceklerden bağırsağa geçerek ishal, kramp, halsizlik gibi rahatsızlıklara sebebiyet verirler.

  kök ayaklılar: beslenme ve hareketlerinin yalancı ayaklarıyla sağlarlar. bazı türlerinde sabit bir hücre şekli bulunmazken bazılarında kalsiyum karbonat veya silisten yapılmış kabuk bulunur. kamçılılar ve sillilere göre daha az organel içerir. bu yüzden basit yapılı sayılırlar. bazı türleri şunlardır:

  a) amip: tatlı sularda yaşarlar. besinlerini yalancı ayaklarıyla ortamdan alırlar ve sitoplazmada bulunan besin kofullarıyla sindirirler. dizanteriye sebebiyet verebilirler, parazit olarak yaşarlar.

  sporlular hareket organelleri yoktur. besinleri bulundukları ortamdan hazır olarak alırlar. besin kofulu ve kontraktfil kofulları bulunmaz. omurgalı ve omurgasız hayvanların doku hücrelerinde parazit olarak yaşarlar. üremeleri eşeysiz üremenin eşeyli üremeyi takip ettiği garip bir süreçtir. gregerina, plasmadium ve eimeria bazı türleridir:

  plasmadium: insanlarda sıtmaya sebebiyet verir. anofel cinsi bir sivrisineğin dişisi tarafından inana taşınır ve alyuvarlarda çoğalır. çoğalan parazitler alyuvarı parçalar.

  silliler(kirpikliler): sillilerin çoğu tatlı sularda bir kısmı da denizlerde yaşarlar. sillilerde hücre ağzı ve anal açıklı bulunur. siller harekette ve beslenmede kullanılır. sillerin yapısında iki adet çekirdek bulunur: büyük çekirdek metabolik faaliyetleri ve eşeysiz üremeyi, küçük çeirdek ise eşeyli üremeyi düzenler. siller heterotoftur. besinlerini hücre zarından fagositozla alırlar. tatlı sularda yaşayan sillilerde kontraktfil koful sayesinde fazla su dışarıya atılır. sillerde hücre şeklinin sabit kalmasını sağlayan mikrotübüller vardır. parmecium, sprirustonum, euplots, stentor baz silli türleridir.

  algler: tek veya çok hücrelidirler. tatlı sularda ve denizlerde yaşarlar. ulva (deniz marulu), ulothrix, sargassum, pandorina çok hücreli alglere, diatom, chlamydomonos da tek hücreli alglere örnektir. çok hücreli alglerde doku farklılaşması yoktur. bu nedenle organları çok gelişmemiştir. algler klorofil pigmenti bulundurduklarından fotosentez yapabilirler. bu yüzden suda yaşayan hetorotof canlılar için oksijen ve besin kaynağıdırlar. yeryüzünde üretilen besin ve oksijenin önemli bir kısmı algler tarafından sağlanır. eşeyli ve eşeysiz olarak üreyebilirler. algler pigmentlerine göre yeşil, altın ve kahverengi olarak sınıflandırılabilir:
  yeşil alglere deniz marulu ve diatom örnek olarak verilebilir. diş macunu yapımında, izolasyon sistemlerinde vs. kullanılabilir. esmeralglerden lamineria hazır çorba yapımında kullanılır. kırmızı ve kahverengi algler ise gıda boyası, plastik deodorant ve yapay tahta yapımındak ullanılır.

  cıvık mantrlar: cıvık mantarlar organik madde bakımından zengin olan nemli ortamlarda yaşarlar. serbest yaşarlar, amipler gibi hareket ederler ve hücre duvarları yoktur. ampsi hareketlerle besinlerini alırlar. üremeli eşeyli ve eşeysiz olur, ayrıştırıcıdırlar. dictostelium, ceratiomyella ve aregria bazı türleridir.
 • böyle bakteri gibi ama ökaryot. tek hücreli ama kendi çapında gelişmiş arada kalmış saçma sapan bir canlı grubu. amip falan var bunların arasında. şekilsiz böyle yamuk yumuk resimleri var elektron mikroskopuyla çekilmiş. sadece paramesyum konjugasyon denilen çok süperimsi bir şey yapabiliyor bunların içinde. favorim cıvık mantar ama. en başta cıvık, asi takılıyor. neyse geç oldu kafa gitti benim.
 • kardeş yeni torbacı bul, bu seni bozmuş. hadi yat uyu cıvık cıvık olmadan.
 • ilkokul 4. sınıf konusudur, pek bir önemi yoktur ama önemli bi şeymiş gibi öğretilmişti bize.

  neyse benim 9 yaşında gördüğüm konuyu hayatında duymamış, anlatana da cıvık yapan yazarları da görüyoruz bu sayede.