şükela:  tümü | bugün
  • (bkz: #22068819)
  • yoksa diyor erich fromm, yoksa yoksa şu bizim psikanalizde 'bilinçdışını bilince çıkarmak', 'hastanın içgörü kazanması' dediğimiz şey ile zen budizm'deki satori(aydınlanma) yaşantısı arasında bir ilinti olabilir mi acaba? tabii bunu ancak 1957'de diyebiliyor erich fromm. zaten kendisi de önsözde belirtiyor: "bundan yirmi yıl önce bir ruhbilimci, meslektaşlarının zen budizm gibi 'gizemci', dinsel bir sistemle ilgilendiğini duysa şaşırır, hatta apışır kalırdı. hele meslektaşlarının çoğunun yalnız ilgilenmekle kalmayıp adamakıllı bu işin içinde olduklarını ve birlikte geçirmiş oldukları hafta içinde dr. suzuki*'yi yakından tanımanın, görüşlerini izlemenin, üzerlerinde en azından son derece uyarıcı ve tazeleyici bir etki yapmış olduğunu öğrenmiş olsaydı, şaşkınlığı büsbütün artardı."
    bununla birlikte, yine gürül gürül akıyor, güzel bağlantılar kuruyor, ilginç geçişler yapıyor erich fromm. zen'e merakımı artırıyor. ayrıca 1957 yılı itibariyle fromm'un kendi 'hümanist psikanaliz' anlayışını görebilmemiz bakımından da faydalı bir kitap olduğu kanısındayım.

    tabii şu da var: 1978 yılında ilhan güngören tarafından dilimize çevrilmiş bu kitap. o dönemin çalkantılı türkiye'sinde kaç kişi okumuştur kimbilir bu kitabı? bazı kitaplar zaman gereksiniyor, bazı toplumlar için.
  • "analiz sırasında neler oluyor? bir kimsenin bilincinde, kendisinin alçakgönüllü, yürekli ve sevgi dolu bir kimse olduğu sanısı varken; ilk defa kendini beğenmişliğinin, korkaklığının ve içinin nefretle dolu olduğunun farkına varıyor; kendini böyle görüvermesi onurunu yaralayabilir, ama bir yandan da bu görüş bir kapı açılmasına olanak verebilir. (...) eğer bu yolda yürümeyi sürdürürse, kendi içindeki bebeği, ergenlik çağındaki delikanlıyı, suç işleme tutkusu olan caniyi, deliyi, ermişi, sanatçıyı, hem erkeği hem dişiyi görüp tanıyabilir; insanlıkla, evrensel insanla daha derin, daha içli bir ilişki kurabilir." erich fromm