şükela:  tümü | bugün
  • fiziksel uyarılmaların kişide oluşturduğu sinirsel etkiyi araştıran bilim dalı.
    bu dalı tanımlayan ilk araştırmaları isimlerini bilemediğim weber ve fechner yapmıştır. araştırmalara çok sayıda deneğe belli şiddetteki seslere 1 ile 10 arası puan verdirerek başlamış ve bu testlerde ses şiddetinin insanlar için artışının logaritmik olduğunu ortaya çıkarmışlardır. mesela gerçekte bir sesin fiziksel ölçümlerdeki gücünün 10'a katlanması insanlarca şiddette çok da çarpıcı olmayan bir artma olarak hissedilmiştir. anlıyorduk ki ancak böylece fısıltı ile motor sesi gibi biri diğerinin trilyar katı şiddetteki iki sesi de duyabilmekteydik. bu deneylerden sonra çok da isabetli olmadıkları anlaşılacak denklemler de çıkarmış bu kişiler insanın bu niteliklerinin araştırılmasında büyük bir adım atmışlardır. bugün mp3 gibi formatlar da çoğunlukla bu özelliklerimize dayanmaktadır. kimi bilim adamları bu testleri diğer duyu organları için de test etmiş ve onlarda da benzer logaritmik bi artışı görmüştür hatta parmaktaki uyarılma şiddeti ile bir sesin şiddeti gibi farklı duyular arası karşılaştırmalar yapılmıştır. o günden bugüne yapılan araştırmalarda uyarılma/algı şiddet oranları ve farkedebilme eşikleri her duyu organı için farklı fonksiyonlarla tanımlanmıştır.
  • fiziksel etkiler ile psikolojik tepkiler arasındaki bağlantıyı inceleyen fiziğin alt dallarından biri. yalnız klasik fizikteki gibi öngörülenler kesin ve tek değildir. ayrıca deneylerin de özdeş olmayan sistemler (yani farklı kişiler) üzerinde yapılma durumu vardır. dolayısıyla bir sonuca varmak için istatistiksel yöntemlerin kullanılması gerekmektedir.
  • nicelik bakımından, fiziksel uyaranın ve etkilediği algı ve hislerin arasındaki ilişkiyi inceler. "uyarıcı ile algının arasındaki ilişkinin bilimsel çalışmasıdır" ya da tam olarak "anlayış sürecinin, öznenin deneyimlerinin veya davranışlarının değişken özelliklerinin bir veya birden fazla fiziksel boyutların uyarıcılığındaki analizidir" diye tanımlanmıştır. ruhi olanla fiziki olan arasındaki münasebetleri, deneysiz olarak inceler. psikofiziğe göre, beden ve zihin iki farklı ama birbiri ile etkileşim içinde olan; birbirini değiştiren/dönüştüren, bir yapıda hareket etmektedir.

    aynı zamanda sadece kavramsal sistemle kabul edilen yöntemlere genel olarak verilen isimdir. modern uygulamalar büyük oranda ideal gözlemci analizlerine ve sinyal işlemeye dayalıdır.

    yaygın ve önemli pratik uygulamalara da sahiptir. örneğin; dijital sinyal işlemede kayıplı sıkıştırmanın metotları ve modellerin gelişmesinde bilgi sahibidir. bu modeller, insanların neden, ses ve video sinyalleri ile kayıplı sıkıştırma kullanılarak biçimlendirildiği zaman, sinyal kalitesinin çok az kaybedildiğini algılayabildiğini açıklar.