şükela:  tümü | bugün
 • bir bireyin pozitif psikolojik gelişimini belirten dört bilişsel durumun birleşiminden oluşur.
  1) zorlu görevleri üzerine alma ve başarıyla yerine getirme konusunda özyeterlilik inancı;
  2) şimdi ve ileride başarılı olmak için olumlu beklentiler ve iyimserlik içinde olma;
  3) hedef ulaşmak için sebat gösterme ve gerekirse ümidi elden bırakmadan başarı için farklı yollar denemek;
  4) problemler ve zorluklarla karşılaşıldığında ayakta kalmak için gayret gücü ve kendini toparlama gücü;
 • pozitif psikolojinin çalışma hayatına yansıyan iki alt akımı bulunmaktadır. bunlardan biri, pozitif örgütsel düşünce okulu’dur ve michigan üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülmektedir.

  bu akım, kriz ve olumsuz koşullarda örgütün hayatını devam ettirebilmesi ve etkinliğini sürdürebilmesi için pozitif örgütsel özellikleri vurgulamaktadır. ikinci alt akım ise luthans başta olmak üzere nebraska üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen pozitif örgütsel davranış’tır. pozitif örgütsel davranış “günümüz çalışma hayatının gelişimi için ölçülebilir, geliştirilebilir ve etkin bir şekilde yönetilebilir pozitif yönelimli olan insan kaynaklarına ilişkin güçlü yönler ve psikolojik kapasiteler üzerinde yapılan çalışma ve uygulama” olarak ifade edilmektedir.

  pozitif örgütsel davranış, zayıflıkları iyileştirmek amaçlı olumsuz tedavi yöntemlerinin oluşturduğu kısır döngüden çıkabilmek için güçlü yönlerin öne çıkarılması ve vurgulanması gerekliliğini öne sürmekte, proaktif ve pozitif bir yaklaşımın gerekliliğini savunmaktadır.

  dolayısıyla, “pozitif örgütsel davranış” alt akımı, ölçülebilen, geliştirilebilen, yönetilebilen ve çalışma hayatına özgü olan olumlu kişilik özellikleri üzerinde durmaktadır. “pozitif psikolojik sermaye” bu özelliklerin toplandığı üst olguyu oluşturmaktadır.
 • (bkz: psycap)